Witaj na Hardstyle & Hardcore!


Aby wejść do panelu należy się zalogować!
Zarejestruj się lub

Logowanie

Regulamin

1. Na forum wymieniamy swoje poglady oraz opinie na dany temat. Jednak robimy to w sposób pokojowy.
2. Cierpliwoœć i tolerancja. Nie wszystko o co poprosisz dostaniesz w ten sam dzień. Czasami trzeba poczekać.
3. Czytaj uważnie posty. Staraj sie nie zadawać pytań które było zadawane 20 razy w tym samym temacie.
4. Jako że nie każdy regulamin jest perfekcyjnym ideałem, zatem administrator oraz moderator forum -dla dobra narodu- może ukarać ostrzeżeniem użytkownika, jeżeli uzna to za słuszne.
5. W razie wszelkich watpliwosci pisać na PW do Administratora lub Moderatora.
Wiecej!


 Ogłoszenie Zostala wydana nowa wersja HF V2 !!! Pierwsza wersja forum zostaje jako archiwum :) Zapraszamy na HF V2 : Nowe HF Forum V2 *jesli nie masz konta na HF V1 to do poczytania jest konto: test, haslo: test


Punkty otrzymane przez użytkownika: koko123
13-08-2009, 18:21: SchizeQ[ USUŃ ]
15-08-2009, 20:22: jojo[ USUŃ ]
jeba? rasizm!
31-08-2009, 16:49: Rafir[ USUŃ ]
ResQ, nie zgodz? si? z Tob?, bo w mainstreamie mo?na znale?? naprawd? tracki, które w skutek dobrej selekcji dja nie s? ograne, a mimo to s? wspania?e i mocne i jednocze?nie nie s? komercyjn? papk? robion? masowo. I nie wydaje mi si?, ?e musimy papugowa? i robi? to co robi? na ?wiecie, tylko zag??bi? si? bardziej w selekcj? tracków i wysili? si? bardziej ni? selekcja z top 10 ka?dego top 10 dja z NL.

(btw. ta cz??? postu "widze potrzeby by grac "nie komercyjnie" na glownej sali, skoro nawet na zachodzie jest to "glowna" odmiana ... " sugeruje mi, ?e si? nie zrozumieli?my, bo ja jestem przeciwny graniu terrorom..)

a, dlaczego mi si? nie podoba granie terrorów w mega clubie? Przepraszam Was, ale nie chce mi si? po raz 1000x tego pisa? wi?c zach?cam do rejestracji i przeczytania tego w?tku:

[quote:17822abf52] http://forum.hardstyle.pl...?t=8563&start=0 [/quote:17822abf52]

tam uzasadniam, dlaczego jestem anty terror w mega clubie po prostu i dlaczego tak gardz? takim modnym zachowaniem :)

trzecia sprawa.. zauwa?y?em pewn? zale?no??.. je?li kto? kto s?ucha czego? mocniejszego skrytykuje co? s?abszego to obro?cy tego s?abszego gatunku zarzucaj?, ?e krytyka ta mia?a miejsce z racji tego, ?e to jest s?absze, a tak naprawd? jest masa innych powodów z racji, których mo?e si? co? nie podoba?.
30-09-2009, 14:14: Thao[ USUŃ ]
18-11-2009, 16:08: Rafir[ USUŃ ]
10-02-2010, 13:44: Thao[ USUŃ ]
a tu kolejna porcja artów od tego samego go?cia czyli Gala.

http://www.megaupload.com/?d=93RT4SU9 cz??? 2

http://www.megaupload.com/?d=I2775M7Q cz??? 3

http://www.megaupload.com/?d=WKQGXX4P cz??? 4

http://www.megaupload.com/?d=EBCGH98N cz??? 5
12-02-2010, 23:53: Grzybek[ USUŃ ]
a tu kolejna porcja artów od tego samego go?cia czyli Gala.

http://www.megaupload.com/?d=93RT4SU9 cz??? 2

http://www.megaupload.com/?d=I2775M7Q cz??? 3

http://www.megaupload.com/?d=WKQGXX4P cz??? 4

http://www.megaupload.com/?d=EBCGH98N cz??? 5
17-02-2010, 21:08: Daron37[ USUŃ ]
Your mums face is covered with my semen and your dad sucks my dick!Twarz Twojej mamy jest pokryta moj? sperm?, a Twoj tato ci?gnie mi laske!
18-02-2010, 14:55: ZIUTA[ USUŃ ]
Your mums face is covered with my semen and your dad sucks my dick!Twarz Twojej mamy jest pokryta moj? sperm?, a Twoj tato ci?gnie mi laske!
10-03-2010, 23:31: Grzybek[ USUŃ ]
Your mums face is covered with my semen and your dad sucks my dick!Twarz Twojej mamy jest pokryta moj? sperm?, a Twoj tato ci?gnie mi laske!
06-04-2010, 19:05: ROoZi[ USUŃ ]
Your mums face is covered with my semen and your dad sucks my dick!Twarz Twojej mamy jest pokryta moj? sperm?, a Twoj tato ci?gnie mi laske!
09-04-2010, 03:19: Chemical_girl[ USUŃ ]
[quote:035e9a598a="HaRdLoLa**"][quote:035e9a598a="koko123"]Podoba Wam si? ten narko-spam na SB prowadzony na amfetaminowych mitingach przez ludzi, którzy lubi? si? tym chwali? na lewo i prawo?
Mi nie bardzo i szukam propsu w tej sprawie :) [/quote:035e9a598a]

to nie czytaj sb jest po to zeby pisac co sie chce!!![/quote:035e9a598a]

W ten sposób mo?na usprawiedliwi? KA?DEGO offtopa na forum, tak?e nietrafne stwierdzenie, ale fakt jest jeden- w?a?nie przez ten przetyrany be?kot ograniczam si? do minimum, jednak czasem poszukuj?c jakiej? warto?ciowej wypowiedzi jestem skazany na czytanie tego staffu.

Shoutbox s?u?y do prowadzenia dynamicznej i spontanicznej dyskusji, a nie do pokazywania wszystkim wokó? jak? to si? ma kap?.

Gwoli ?cis?o?ci- nie mam nic do ?paczy, ale zasyfienie SB swoim filmem na ci?gu ju? mi przeszkadza.
18-05-2010, 12:11: SBD[ USUŃ ]
JKM jest barwn? i kontrowersyjn? osobowo?ci? i ja rozumiem, ?e to si? mo?e nie podoba?, ale nazywanie go osob? "t?p?" jest moim zdaniem po prostu wyrazem niech?ci do jego pogl?dów, a nie okre?leniem stanu jego intelektu i b?yskotliwo?ci. Ja jako osoba, która s?ucha?a naprawd? du?ej ilo?ci jego wypowiedzi/wyk?adów/wywiadów itd. stwierdzam, ?e jest on bardzo inteligentny, ?wietnie zna sposoby funkcjonowania pa?stwa, zale?no?ci na tle gospodarczym czy te? spo?ecznym, jest wszechstronny oraz ma tzw. "jaja" do g?oszenia swoich pogl?dów nawet w sytuacji gdy zdecydowana wi?kszo?? kraju pod wp?ywem propagandy mediów czy te? innych czynników my?li po prostu inaczej.

Du?y wp?yw na niech?? Asika ma jak si? domy?lam niech?? JKM do pedziów, ale dla mnie brak tolerancji dla homoseksualistów i innych dewiacji jest akurat zalet? tej osobisto?ci.

Swoj? drog? zastanawiam si? nad przebiegiem debaty pomi?dzy Komorowskim, Kaczy?skim i JKM, bo obserwuj?c wypowiedzi tych trzech dochodz? do wniosku, ?e swoj? umiej?tno?ci? prowadzenia rzeczowej dyskusji w oparciu o konkretn? argumentacj? i brakiem strachu przed krytyk? pogl?dów przyj?tych nawet przez wi?kszo??, ale niezgodnych z jego JKM wyszed?by z tej konfrontacji obronn? jak nie zwyci?sk? r?k? :)
22-06-2010, 14:58: tiz[ USUŃ ]
22-06-2010, 15:07: FRIZ[ USUŃ ]
08-07-2010, 12:53: netya[ USUŃ ]
@netya

[quote:311edeaf6a] Film ten opowiada o wydarzeniach zwi?zanych z wykonaniem uchwa?y lustracyjnej przez szefa MSW Antoniego Macierewicza 4 czerwca 1992 r. Dzi?ki sensacyjnemu zapisowi tajnych narad, które odby?y si? tu? przed obalemiem rz?du Jana Olszewskiego, na chwil? ods?oni?ta zosta?a kurtyna ukazuj?ca prawidziwe oblicze sceny politycznej III RP. Film Jacka Kurskiego to brutalna prawda o zdradzie narodowych interesów i degeneracji cz??ci elit politycznych, demaskacja najbardziej zak?amanego wydarzenia... [/quote:311edeaf6a]
28-07-2010, 19:22: Chemical_girl[ USUŃ ]


Oni s? nie do pobicia : )
29-08-2010, 12:27: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:6888eb3a0a="pelap"] ale wez wyluzuj troche z wrzucaniem bo za duzo potem tego jest ...[/quote:6888eb3a0a]

BULLSHIT!

Domagam si? warnów za jakiekolwiek próby ograniczania wrzucania muzyki na forum muzyczne, bo taka postawa wo?a o pomst? do nieba o czym nieraz ju? dyskutowali?my.
30-08-2010, 10:52: Daron37[ USUŃ ]
[quote:b70403da1c="Daron37"][quote:b70403da1c="Legolek"] Impreza ta odb?dzie si? na pewno[/quote:b70403da1c]
xD [/quote:b70403da1c]

:lol:

No i DJ'e prosz?cy si? o udzia? w imprezie w temacie na forum.
Bez urazy ch?opaki, ale po pierwsze wygl?da to ?a?o?nie, a po drugie, za?atwianie takich rzeczy na priv przynosi zazwyczaj wi?ksze efekty (nie mówi?c ju? o estetyce i wizerunku DJ'a, który b?d? co b?d? si? liczy).
30-08-2010, 15:10: Pushupek[ USUŃ ]
[quote:b70403da1c="Daron37"][quote:b70403da1c="Legolek"] Impreza ta odb?dzie si? na pewno[/quote:b70403da1c]
xD [/quote:b70403da1c]

:lol:

No i DJ'e prosz?cy si? o udzia? w imprezie w temacie na forum.
Bez urazy ch?opaki, ale po pierwsze wygl?da to ?a?o?nie, a po drugie, za?atwianie takich rzeczy na priv przynosi zazwyczaj wi?ksze efekty (nie mówi?c ju? o estetyce i wizerunku DJ'a, który b?d? co b?d? si? liczy).
31-08-2010, 17:56: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:b70403da1c="Daron37"][quote:b70403da1c="Legolek"] Impreza ta odb?dzie si? na pewno[/quote:b70403da1c]
xD [/quote:b70403da1c]

:lol:

No i DJ'e prosz?cy si? o udzia? w imprezie w temacie na forum.
Bez urazy ch?opaki, ale po pierwsze wygl?da to ?a?o?nie, a po drugie, za?atwianie takich rzeczy na priv przynosi zazwyczaj wi?ksze efekty (nie mówi?c ju? o estetyce i wizerunku DJ'a, który b?d? co b?d? si? liczy).
01-09-2010, 21:12: RomanHARDSTYLE[ USUŃ ]
Nie stwierdzi?em jakich? ra??cych aktów nieobiektywizmu tudzie? heretyzmu jak do tej pory, aczkolwiek podkre?lam, ?e jestem w trakcie czytania. Ja z wieloma rzeczami si? zgadzam je?li chodzi o Ho?owni?, aczkolwiek momentami jest on dla mnie zbyt nowoczesny (podkre?lam- momentami). Co wi?cej, warto zaznaczy?, ?e krytyczny opis co poniektórych sytuacji jest po prostu kropka w kropk? z ?ycia wzi?ty (tutaj mam na my?li chocia?by przyk?ad ze zmienionym g?osem ksi??y i zakonnic- kto by? na rekolekcjach gdzie za czytania odpowiedzialne by?y m?ode postulantki ten zwróci? zapewne na to uwag? :D )

A na podstawie mojej wiedzy o tym cz?owieku (która mo?e by? niekompletna, ale zdaje si? by? wystarczaj?ca), lewym katolikiem bym go nie nazwa?, a wr?cz przeciwnie, uwa?am, ?e ludzie, którzy maj? takie nowoczesne spojrzenie na ko?ció? równie? s? potrzebni :) .
02-09-2010, 20:18: ROoZi[ USUŃ ]
[quote:b70403da1c="Daron37"][quote:b70403da1c="Legolek"] Impreza ta odb?dzie si? na pewno[/quote:b70403da1c]
xD [/quote:b70403da1c]

:lol:

No i DJ'e prosz?cy si? o udzia? w imprezie w temacie na forum.
Bez urazy ch?opaki, ale po pierwsze wygl?da to ?a?o?nie, a po drugie, za?atwianie takich rzeczy na priv przynosi zazwyczaj wi?ksze efekty (nie mówi?c ju? o estetyce i wizerunku DJ'a, który b?d? co b?d? si? liczy).
23-09-2010, 16:52: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:46e197f08f="sycoman"]peja do szko?y debilu................sorki musia?em bo wkórwia mnie peja [/quote:46e197f08f]

Wymagaj?c od innych wymagaj od siebie.
Poprawna pisownia to "wkurwia?".
03-11-2010, 01:14: Daron37[ USUŃ ]
Oczywi?cie, ?e ka?dy ma swój gust, ale Twoja pewno?? siebie wskazywa?a raczej na to, ?e zrobisz co? powalaj?cego, a tu zawiod?e? rzesze fanów zi? :D
03-11-2010, 08:19: SchizeQ[ USUŃ ]
Oczywi?cie, ?e ka?dy ma swój gust, ale Twoja pewno?? siebie wskazywa?a raczej na to, ?e zrobisz co? powalaj?cego, a tu zawiod?e? rzesze fanów zi? :D
16-11-2010, 14:03: Qbek[ USUŃ ]
?cierwo straszne.
01-12-2010, 12:16: Daron37[ USUŃ ]
[quote:9905ecce33="SchizeQ"]dzisiaj be, ale tu ca?y megaclub napierdala do tego ;) [/quote:9905ecce33]

Nie dopatrujcie si? wsz?dzie masowego hejtingu, bo z tego co widz? po komentach to dla tutejszej spo?eczno?ci utwór jest dalej na propsie, a jako "chujnie" okre?li?y j? osoby, które raczej w tamtym czasie w megaclubie nie by?y i tym samym nie jara?y si? tym utworem. :)

Wi?c ?owcy hejterów poluj?cy na "wszyscy teraz narzekaj?, a wcze?niej podjarka", 1:0 dla mnie :D
08-12-2010, 12:12: ADEN[ USUŃ ]
Nie ?ci?gam, ale propsy za pomys? i jak domniemam, wykonanie :)
Tak? kreatywno?? to ja ceni?.
08-12-2010, 21:25: ROoZi[ USUŃ ]
Co to za moda na granie setów w domu z tak? sam? tracklist? jak w klubie i podpisywanie ich jako stricte z imprezy?
Panowie, nie podoba mi si? to.
W warunkach imprezowych trzeba si? wykaza? i ew. nagra?, a jak nie to trudno, wiele rewelacyjnych setów przepad?o po imprezach i trzeba si? z tym pogodzi?, a nie, odpicowa? technik? w domu. W moich oczach jest to niegodne! :)
09-12-2010, 00:24: Daron37[ USUŃ ]
Co to za moda na granie setów w domu z tak? sam? tracklist? jak w klubie i podpisywanie ich jako stricte z imprezy?
Panowie, nie podoba mi si? to.
W warunkach imprezowych trzeba si? wykaza? i ew. nagra?, a jak nie to trudno, wiele rewelacyjnych setów przepad?o po imprezach i trzeba si? z tym pogodzi?, a nie, odpicowa? technik? w domu. W moich oczach jest to niegodne! :)
09-12-2010, 11:58: asik[ USUŃ ]
Co to za moda na granie setów w domu z tak? sam? tracklist? jak w klubie i podpisywanie ich jako stricte z imprezy?
Panowie, nie podoba mi si? to.
W warunkach imprezowych trzeba si? wykaza? i ew. nagra?, a jak nie to trudno, wiele rewelacyjnych setów przepad?o po imprezach i trzeba si? z tym pogodzi?, a nie, odpicowa? technik? w domu. W moich oczach jest to niegodne! :)
09-12-2010, 19:24: SchizeQ[ USUŃ ]
bierz mnie ma?y gnoju!
14-12-2010, 14:00: Rafir[ USUŃ ]
Dwudziesty pierwszy dzie? grudniowy- to wówczas pojawi si? DARMOWY album Junkie Kut'a!Tymczasem promomix.
Zapowiada si? niezwykle sycie!
15-12-2010, 17:21: ADEN[ USUŃ ]
Na pewno ?wietny screech, nie s?ysza?em jeszcze takiego w Twoim wykonaniu.
Bas bardziej brzmi na hardstyle, ani?eli na frenchcore, a przynajmniej mi- po prostu mi si? nie podoba.
Fajna budowa tracka, wida?, ?e frenchcore nie jest Ci obcy.
Fajne oneshoty!
Fajny motyw po tym breaku, który swoj? drog? te? jest fajny i tu wje?d?a bas, ktory móg?by gra? przez ca?y czas _O_ ekstra : )
W ogóle ten mainpart wymiata. Track cho? urozmaicony, nieco nudzi, ale to ju? chyba moje subiektywne podej?cie do frenchcore'u. Ogólnie widz?, ?e nie pró?nujesz i fajnie to wychodzi.
Brzmionko te? jest ?adne, przejrzyste.

Ps. Sory ch?opie, ?e nie odpisalem na myspace'ie, ale odk?d zmieni? si? interfejs, ma?o tam wchodz? i w efekcie ko?cowym zapomnia?em i dzi? mi si? przypomnia?o, ?e? pisa? :) Na szcz??cie bez moich rad ?wietnie sobie poradzi?e?. O to chodzi, yo!

Pjona!
17-12-2010, 13:18: Rafir[ USUŃ ]


Poza "wi?cej basu" mój ulubiony od jegomo?cia.
Poczuj kurwa mego bitu ci?nienie!
20-12-2010, 11:14: CiachO[ USUŃ ]


Najlepszy utwór Plague'a jaki kiedykolwiek powsta? imo.
To jeden z tych, które przyczyni?y si? do ukierunkowania rozwoju mojego gustu muzycznego.
04-01-2011, 15:31: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:5f95dcafac="100-NED"][quote:5f95dcafac]czemu od razu dziwki? :| [/quote:5f95dcafac]

Tak mi si? napisa?o... Po prostu pól nagie laski ?rednio mi pasuj? do tematyki hard. Wola?bym rozjebany mózg na ?cianie, a napisy to tak jak by kto? maza? palcami w tej krwi. :P [/quote:5f95dcafac]

By?e? kiedy? na imprezie hardstyle'owej? Bo Twój opis ?rednio pasuje do stylistyki imprez w Megaclubie.

Nie mówi?c ju? o rzucaniu "dziwkami" w prawdopodobnie zwyczajne modelki.
S?abizna.
05-01-2011, 09:13: Qbek[ USUŃ ]
[quote:0d401657b2="asik"]nie mam zamiaru ciagnac tego pierdolenia bez sensu

over & out[/quote:0d401657b2]

[img:0d401657b2]http://bi.gazeta.pl/im/4/5320/z5320644X.jpg[/img:0d401657b2]
05-01-2011, 10:12: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:0d401657b2="asik"]nie mam zamiaru ciagnac tego pierdolenia bez sensu

over & out[/quote:0d401657b2]

[img:0d401657b2]http://bi.gazeta.pl/im/4/5320/z5320644X.jpg[/img:0d401657b2]
05-01-2011, 12:16: Chemical_girl[ USUŃ ]
[quote:0d401657b2="asik"]nie mam zamiaru ciagnac tego pierdolenia bez sensu

over & out[/quote:0d401657b2]

[img:0d401657b2]http://bi.gazeta.pl/im/4/5320/z5320644X.jpg[/img:0d401657b2]
05-01-2011, 14:17: Thao[ USUŃ ]
[quote:0d401657b2="asik"]nie mam zamiaru ciagnac tego pierdolenia bez sensu

over & out[/quote:0d401657b2]

[img:0d401657b2]http://bi.gazeta.pl/im/4/5320/z5320644X.jpg[/img:0d401657b2]
05-01-2011, 16:17: ?osiu[ USUŃ ]
[quote:0d401657b2="asik"]nie mam zamiaru ciagnac tego pierdolenia bez sensu

over & out[/quote:0d401657b2]

[img:0d401657b2]http://bi.gazeta.pl/im/4/5320/z5320644X.jpg[/img:0d401657b2]
05-01-2011, 18:55: jojo[ USUŃ ]
[quote:0d401657b2="asik"]nie mam zamiaru ciagnac tego pierdolenia bez sensu

over & out[/quote:0d401657b2]

[img:0d401657b2]http://bi.gazeta.pl/im/4/5320/z5320644X.jpg[/img:0d401657b2]
05-01-2011, 19:12: netya[ USUŃ ]
Problem z tymi wszystkim Endymionami, Evil Activities'ami czy Outblastami jest taki, ?e je?li tylko by chcieli utrzyma? mocniejsza stylistyk? to by potrafili. Ka?dy z nich udowodni? to niejednokrotnie takimi numerami jak ten czy nawet wiele nowszych. Szkoda, ?e nie chc? wykorzysta? tego potencja?u i robi? pure hardcore!
06-01-2011, 01:26: ADEN[ USUŃ ]
[quote:0d401657b2="asik"]nie mam zamiaru ciagnac tego pierdolenia bez sensu

over & out[/quote:0d401657b2]

[img:0d401657b2]http://bi.gazeta.pl/im/4/5320/z5320644X.jpg[/img:0d401657b2]
06-01-2011, 14:37: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:7e4920459c="Enigmato"][quote:7e4920459c="koko123"]Coraz lepsze to jest m?ode pokolenie[/quote:7e4920459c]

Chyba nie zauwa?y?e? ironii... :) [/quote:7e4920459c]

Co prawda to prawda, nie zauwa?y?em. :)

Niemniej, taka jest kolej rzeczy, starzy odchodz?, m?odzi przychodz?, wi?c Driver nie wiem dlaczego, jak si? domy?lam po Twoim po?cie, si? ze mn? nie zgadzasz. Doszli?cie do pewnego poziomu i go utrzymujecie, ale nie widz? ?adnego progresu od dawna, czego nie mog? powiedzie? o post?pach m?odziaków.
06-01-2011, 16:11: PietraZ[ USUŃ ]
[quote:7e4920459c="Enigmato"][quote:7e4920459c="koko123"]Coraz lepsze to jest m?ode pokolenie[/quote:7e4920459c]

Chyba nie zauwa?y?e? ironii... :) [/quote:7e4920459c]

Co prawda to prawda, nie zauwa?y?em. :)

Niemniej, taka jest kolej rzeczy, starzy odchodz?, m?odzi przychodz?, wi?c Driver nie wiem dlaczego, jak si? domy?lam po Twoim po?cie, si? ze mn? nie zgadzasz. Doszli?cie do pewnego poziomu i go utrzymujecie, ale nie widz? ?adnego progresu od dawna, czego nie mog? powiedzie? o post?pach m?odziaków.
06-01-2011, 17:17: hayer86[ USUŃ ]
[quote:7e4920459c="Enigmato"][quote:7e4920459c="koko123"]Coraz lepsze to jest m?ode pokolenie[/quote:7e4920459c]

Chyba nie zauwa?y?e? ironii... :) [/quote:7e4920459c]

Co prawda to prawda, nie zauwa?y?em. :)

Niemniej, taka jest kolej rzeczy, starzy odchodz?, m?odzi przychodz?, wi?c Driver nie wiem dlaczego, jak si? domy?lam po Twoim po?cie, si? ze mn? nie zgadzasz. Doszli?cie do pewnego poziomu i go utrzymujecie, ale nie widz? ?adnego progresu od dawna, czego nie mog? powiedzie? o post?pach m?odziaków.
07-01-2011, 17:39: ZieloneQ[ USUŃ ]
A ja pozwol? si? odnie?? do przytoczonego przeze mnie progresu.
Panowie, skoro to s?owo budzi w Was skojarzenia zwi?zane z ta?cem i popisami to ja si? nie dziwi?, ?e puszczaj?c Wasze wczorajsze i 2 letnie sety nie s?ysz? ró?nicy pod niemal?e ?adnym wzgl?dem (cz?sto w??cznie z tracklist?). Ba, czytaj?c Wasze wypowiedzi mam wra?enie, ?e pod wzgl?dem technicznym osi?gn?li?cie maximum, a tak nie jest, bowiem djing stawia nieograniczone mo?liwo?ci i ca?y czas mo?na brn?? do przodu i rozwija? swoje skillsy, czego przyk?adem jest chocia?by Daniel Mondello (o ile mnie moja hardstyle'owa pami?? nie zawodzi). Wy opieracie si? na poprawnie wykonywanych przej?ciach, ale wymagaj?cy s?uchacz chcia?by czego? wi?cej od DJ'i z 10-15 letnim sta?em.
07-01-2011, 18:50: Thao[ USUŃ ]
09-01-2011, 17:34: hayer86[ USUŃ ]
Akurat w temacie od którego zacz??a si? dyskusja mamy racj?, bo Wasz skill Dj'ski stoi w miejscu.
Czy fakt, ?e zwracam na to uwag? ?wiadczy o tym, ?e chc? Was wygry?? ze sceny? Bior?c pod uwag?, ?e z DJ'k? nie mam nic wspólnego- na pewno! :) ?miem za to stwierdzi?, ?e problem tutaj tkwi w Was, skoro w ka?dej konstruktywnej krytyce (a kilka takowych si? tutaj pojawi?o) doszukujecie si? sposobu na wygryzienie Was, obelg, braku szacunku etc. Wida?, ?e nie jeste?cie obyci w ogóle z czym? takim jak krytyka, która wbrew pozorom jest dla artysty najwa?niejsza, bo pozwala wyci?gn?? wnioski. Niestety przy postawie "zapracowali?my sobie na to wszystko, jeste?my tu 15 lat i co mamy jeszcze kurwa ta?czy??, nie wygryziecie nas st?d! chuj wam w dup?, d?ubi? w nosie jedn? nog? bo mam wyjebane" wyci?ganie takowych nie jest mo?liwe.
09-01-2011, 18:12: Grzybek[ USUŃ ]
Akurat w temacie od którego zacz??a si? dyskusja mamy racj?, bo Wasz skill Dj'ski stoi w miejscu.
Czy fakt, ?e zwracam na to uwag? ?wiadczy o tym, ?e chc? Was wygry?? ze sceny? Bior?c pod uwag?, ?e z DJ'k? nie mam nic wspólnego- na pewno! :) ?miem za to stwierdzi?, ?e problem tutaj tkwi w Was, skoro w ka?dej konstruktywnej krytyce (a kilka takowych si? tutaj pojawi?o) doszukujecie si? sposobu na wygryzienie Was, obelg, braku szacunku etc. Wida?, ?e nie jeste?cie obyci w ogóle z czym? takim jak krytyka, która wbrew pozorom jest dla artysty najwa?niejsza, bo pozwala wyci?gn?? wnioski. Niestety przy postawie "zapracowali?my sobie na to wszystko, jeste?my tu 15 lat i co mamy jeszcze kurwa ta?czy??, nie wygryziecie nas st?d! chuj wam w dup?, d?ubi? w nosie jedn? nog? bo mam wyjebane" wyci?ganie takowych nie jest mo?liwe.
09-01-2011, 18:48: eni[ USUŃ ]
Akurat w temacie od którego zacz??a si? dyskusja mamy racj?, bo Wasz skill Dj'ski stoi w miejscu.
Czy fakt, ?e zwracam na to uwag? ?wiadczy o tym, ?e chc? Was wygry?? ze sceny? Bior?c pod uwag?, ?e z DJ'k? nie mam nic wspólnego- na pewno! :) ?miem za to stwierdzi?, ?e problem tutaj tkwi w Was, skoro w ka?dej konstruktywnej krytyce (a kilka takowych si? tutaj pojawi?o) doszukujecie si? sposobu na wygryzienie Was, obelg, braku szacunku etc. Wida?, ?e nie jeste?cie obyci w ogóle z czym? takim jak krytyka, która wbrew pozorom jest dla artysty najwa?niejsza, bo pozwala wyci?gn?? wnioski. Niestety przy postawie "zapracowali?my sobie na to wszystko, jeste?my tu 15 lat i co mamy jeszcze kurwa ta?czy??, nie wygryziecie nas st?d! chuj wam w dup?, d?ubi? w nosie jedn? nog? bo mam wyjebane" wyci?ganie takowych nie jest mo?liwe.
09-01-2011, 19:13: ZieloneQ[ USUŃ ]
Akurat w temacie od którego zacz??a si? dyskusja mamy racj?, bo Wasz skill Dj'ski stoi w miejscu.
Czy fakt, ?e zwracam na to uwag? ?wiadczy o tym, ?e chc? Was wygry?? ze sceny? Bior?c pod uwag?, ?e z DJ'k? nie mam nic wspólnego- na pewno! :) ?miem za to stwierdzi?, ?e problem tutaj tkwi w Was, skoro w ka?dej konstruktywnej krytyce (a kilka takowych si? tutaj pojawi?o) doszukujecie si? sposobu na wygryzienie Was, obelg, braku szacunku etc. Wida?, ?e nie jeste?cie obyci w ogóle z czym? takim jak krytyka, która wbrew pozorom jest dla artysty najwa?niejsza, bo pozwala wyci?gn?? wnioski. Niestety przy postawie "zapracowali?my sobie na to wszystko, jeste?my tu 15 lat i co mamy jeszcze kurwa ta?czy??, nie wygryziecie nas st?d! chuj wam w dup?, d?ubi? w nosie jedn? nog? bo mam wyjebane" wyci?ganie takowych nie jest mo?liwe.
09-01-2011, 21:04: maly[ USUŃ ]
Akurat w temacie od którego zacz??a si? dyskusja mamy racj?, bo Wasz skill Dj'ski stoi w miejscu.
Czy fakt, ?e zwracam na to uwag? ?wiadczy o tym, ?e chc? Was wygry?? ze sceny? Bior?c pod uwag?, ?e z DJ'k? nie mam nic wspólnego- na pewno! :) ?miem za to stwierdzi?, ?e problem tutaj tkwi w Was, skoro w ka?dej konstruktywnej krytyce (a kilka takowych si? tutaj pojawi?o) doszukujecie si? sposobu na wygryzienie Was, obelg, braku szacunku etc. Wida?, ?e nie jeste?cie obyci w ogóle z czym? takim jak krytyka, która wbrew pozorom jest dla artysty najwa?niejsza, bo pozwala wyci?gn?? wnioski. Niestety przy postawie "zapracowali?my sobie na to wszystko, jeste?my tu 15 lat i co mamy jeszcze kurwa ta?czy??, nie wygryziecie nas st?d! chuj wam w dup?, d?ubi? w nosie jedn? nog? bo mam wyjebane" wyci?ganie takowych nie jest mo?liwe.
10-01-2011, 15:19: PietraZ[ USUŃ ]
Akurat w temacie od którego zacz??a si? dyskusja mamy racj?, bo Wasz skill Dj'ski stoi w miejscu.
Czy fakt, ?e zwracam na to uwag? ?wiadczy o tym, ?e chc? Was wygry?? ze sceny? Bior?c pod uwag?, ?e z DJ'k? nie mam nic wspólnego- na pewno! :) ?miem za to stwierdzi?, ?e problem tutaj tkwi w Was, skoro w ka?dej konstruktywnej krytyce (a kilka takowych si? tutaj pojawi?o) doszukujecie si? sposobu na wygryzienie Was, obelg, braku szacunku etc. Wida?, ?e nie jeste?cie obyci w ogóle z czym? takim jak krytyka, która wbrew pozorom jest dla artysty najwa?niejsza, bo pozwala wyci?gn?? wnioski. Niestety przy postawie "zapracowali?my sobie na to wszystko, jeste?my tu 15 lat i co mamy jeszcze kurwa ta?czy??, nie wygryziecie nas st?d! chuj wam w dup?, d?ubi? w nosie jedn? nog? bo mam wyjebane" wyci?ganie takowych nie jest mo?liwe.
11-01-2011, 10:58: Q-DC__[ USUŃ ]
Linki posz?y. :)
12-01-2011, 00:23: kuber89[ USUŃ ]
Akurat w temacie od którego zacz??a si? dyskusja mamy racj?, bo Wasz skill Dj'ski stoi w miejscu.
Czy fakt, ?e zwracam na to uwag? ?wiadczy o tym, ?e chc? Was wygry?? ze sceny? Bior?c pod uwag?, ?e z DJ'k? nie mam nic wspólnego- na pewno! :) ?miem za to stwierdzi?, ?e problem tutaj tkwi w Was, skoro w ka?dej konstruktywnej krytyce (a kilka takowych si? tutaj pojawi?o) doszukujecie si? sposobu na wygryzienie Was, obelg, braku szacunku etc. Wida?, ?e nie jeste?cie obyci w ogóle z czym? takim jak krytyka, która wbrew pozorom jest dla artysty najwa?niejsza, bo pozwala wyci?gn?? wnioski. Niestety przy postawie "zapracowali?my sobie na to wszystko, jeste?my tu 15 lat i co mamy jeszcze kurwa ta?czy??, nie wygryziecie nas st?d! chuj wam w dup?, d?ubi? w nosie jedn? nog? bo mam wyjebane" wyci?ganie takowych nie jest mo?liwe.
22-01-2011, 02:20: Danny V.[ USUŃ ]
Glitch dziwko :D
22-01-2011, 11:04: marciaaa[ USUŃ ]
Go?? jest dobry w temacie, a jego band dobrze podkre?la jego vocal skillsy. Szkoda, ?e tak drogo, bo bym poszed? na obczajk?.
24-01-2011, 23:10: asik[ USUŃ ]
Przeszkadza mi obra?anie u?ytkowników przez moderacj? zarówno w warnach jak i w postach (tu g?ównie mam na my?li Darona). Oboj?tnie jakby?my nie przekroczyli regulaminu forum tudzie? oboj?tnie jak? g?upot? by?my si? nie wykazali, okre?lenia "debil", "pajac" ze strony moderacji s? nie na miejscu. Prosz? dowarto?ciowywa? si? w inny sposób, a nie rzuca? "debilami" sprzed monitora, bo to s?abizna jest najni?szych lotów yo!
25-01-2011, 08:22: tiz[ USUŃ ]
Przeszkadza mi obra?anie u?ytkowników przez moderacj? zarówno w warnach jak i w postach (tu g?ównie mam na my?li Darona). Oboj?tnie jakby?my nie przekroczyli regulaminu forum tudzie? oboj?tnie jak? g?upot? by?my si? nie wykazali, okre?lenia "debil", "pajac" ze strony moderacji s? nie na miejscu. Prosz? dowarto?ciowywa? si? w inny sposób, a nie rzuca? "debilami" sprzed monitora, bo to s?abizna jest najni?szych lotów yo!
25-01-2011, 09:08: SchizeQ[ USUŃ ]
Przeszkadza mi obra?anie u?ytkowników przez moderacj? zarówno w warnach jak i w postach (tu g?ównie mam na my?li Darona). Oboj?tnie jakby?my nie przekroczyli regulaminu forum tudzie? oboj?tnie jak? g?upot? by?my si? nie wykazali, okre?lenia "debil", "pajac" ze strony moderacji s? nie na miejscu. Prosz? dowarto?ciowywa? si? w inny sposób, a nie rzuca? "debilami" sprzed monitora, bo to s?abizna jest najni?szych lotów yo!
25-01-2011, 12:19: CiachO[ USUŃ ]
Przeszkadza mi obra?anie u?ytkowników przez moderacj? zarówno w warnach jak i w postach (tu g?ównie mam na my?li Darona). Oboj?tnie jakby?my nie przekroczyli regulaminu forum tudzie? oboj?tnie jak? g?upot? by?my si? nie wykazali, okre?lenia "debil", "pajac" ze strony moderacji s? nie na miejscu. Prosz? dowarto?ciowywa? si? w inny sposób, a nie rzuca? "debilami" sprzed monitora, bo to s?abizna jest najni?szych lotów yo!
25-01-2011, 19:39: ADEN[ USUŃ ]
Je?li o mnie chodzi to pewnie wynika to z tego, ?e ja z kolei frenchu s?ucham i s?ucha?em bardzo ma?o i w gatunku tym mam spore braki, zatem obstawiam, ?e masz racj? w kwestii basu.
25-01-2011, 22:20: AgaciA[ USUŃ ]
Przeszkadza mi obra?anie u?ytkowników przez moderacj? zarówno w warnach jak i w postach (tu g?ównie mam na my?li Darona). Oboj?tnie jakby?my nie przekroczyli regulaminu forum tudzie? oboj?tnie jak? g?upot? by?my si? nie wykazali, okre?lenia "debil", "pajac" ze strony moderacji s? nie na miejscu. Prosz? dowarto?ciowywa? si? w inny sposób, a nie rzuca? "debilami" sprzed monitora, bo to s?abizna jest najni?szych lotów yo!
26-01-2011, 01:01: vulcan[ USUŃ ]
Polecam gliwick? palmiarni?, je?li interesuj? Was ro?liny (chocia? ja chodzi?em tam przewa?nie poogl?da? piranie:).

Je?li lubicie elektronik?, polecam wycieczk? do radiostacji gliwickiej (tu polecam zainwestowa? w przewodnika, bo jeszcze jaki? czas temu by? tam rewelacyjny pasjonat, który potrafi? zaciekawi? opisem tych wszystkich urz?dze?, które si? tam znajduj?, a i samodzielna wycieczka do tamtejszego muzeum nie sprawia tyle frajdy).

Ludzie polecaj? Muzeum Odlewnictwa Artystycznego, które zosta?o przeniesione par? miesi?cy temu i do którego sam chce si? wybra?, ale do tej pory jeszcze nie uda?o mi si? tego zrobi?.
26-01-2011, 19:50: maly[ USUŃ ]
[quote:ec71146af2="maly"][quote:ec71146af2="hayer86"]A ma?y nie ma aliasu M4H ... jako? lepiej to dla mnie brzmi xd [/quote:ec71146af2]
Ale jako dj wol? by? kojarzony z aliasem m4h, bo raz, ?e jest ju? dj maly, a dwa, ?e od pocz?tku dzia?am pod aliasem m4h. :D A brzmi dla Ciebie lepiej, bo w sumie nie wiadomo jak wypowiedzie? mój alias. :hihi: Chyba, ?e powróce do mojego starego nicku aka maly4hard, bo jest tam zawarte wszystko i da si? przeczyta?. :D Ale to ju? zobaczymy jak to wszystko pójdzie!
W ogóle bleeh, jak to wygl?da z du?ych liter. :nerd: Piszcie z ma?ych. :D [/quote:ec71146af2]

Dj M4H si? czyta MAH i tak ma by?. :D
26-01-2011, 20:16: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:ec71146af2="maly"][quote:ec71146af2="hayer86"]A ma?y nie ma aliasu M4H ... jako? lepiej to dla mnie brzmi xd [/quote:ec71146af2]
Ale jako dj wol? by? kojarzony z aliasem m4h, bo raz, ?e jest ju? dj maly, a dwa, ?e od pocz?tku dzia?am pod aliasem m4h. :D A brzmi dla Ciebie lepiej, bo w sumie nie wiadomo jak wypowiedzie? mój alias. :hihi: Chyba, ?e powróce do mojego starego nicku aka maly4hard, bo jest tam zawarte wszystko i da si? przeczyta?. :D Ale to ju? zobaczymy jak to wszystko pójdzie!
W ogóle bleeh, jak to wygl?da z du?ych liter. :nerd: Piszcie z ma?ych. :D [/quote:ec71146af2]

Dj M4H si? czyta MAH i tak ma by?. :D
28-01-2011, 14:08: Roman[ USUŃ ]
Odno?nie nowo?ci ze ?wiata egoistycznej kampanii antyrodzinnej dzia?aj?cej pod przykrywk? nowoczesnej tolerancji: Elton John i jego partner adoptowali dziecko. Krok po kroczku dewiacje wypieraj? podstawow? komórk? spo?eczn? jak? jest rodzina. Jako, ?e jest ona podstaw? prokreacji rodzaju ludzkiego- strach pomy?le? co b?dzie za 100-200 lat.
29-01-2011, 13:40: Stvo[ USUŃ ]
Przechwa?ki co do tego, kto ile dropsów je i tym samym, szczycenie si? tym to bardzo ?a?osna postawa.
Narkotyki s? dla jednostek s?abych psychicznie, wi?c na Waszym miejscu bym trzyma? to w sekrecie, a przynajmniej nie obnosi? si? z tym niczym z jakim? powodem do dumy bo to, ?e jeste?cie za s?abi na ?ycie/zabaw? na trze?wo jest raczej powodem do wstydu.
29-01-2011, 13:56: maly[ USUŃ ]
Przechwa?ki co do tego, kto ile dropsów je i tym samym, szczycenie si? tym to bardzo ?a?osna postawa.
Narkotyki s? dla jednostek s?abych psychicznie, wi?c na Waszym miejscu bym trzyma? to w sekrecie, a przynajmniej nie obnosi? si? z tym niczym z jakim? powodem do dumy bo to, ?e jeste?cie za s?abi na ?ycie/zabaw? na trze?wo jest raczej powodem do wstydu.
29-01-2011, 14:07: miniol[ USUŃ ]
Przechwa?ki co do tego, kto ile dropsów je i tym samym, szczycenie si? tym to bardzo ?a?osna postawa.
Narkotyki s? dla jednostek s?abych psychicznie, wi?c na Waszym miejscu bym trzyma? to w sekrecie, a przynajmniej nie obnosi? si? z tym niczym z jakim? powodem do dumy bo to, ?e jeste?cie za s?abi na ?ycie/zabaw? na trze?wo jest raczej powodem do wstydu.
29-01-2011, 16:02: Esio[ USUŃ ]
Przechwa?ki co do tego, kto ile dropsów je i tym samym, szczycenie si? tym to bardzo ?a?osna postawa.
Narkotyki s? dla jednostek s?abych psychicznie, wi?c na Waszym miejscu bym trzyma? to w sekrecie, a przynajmniej nie obnosi? si? z tym niczym z jakim? powodem do dumy bo to, ?e jeste?cie za s?abi na ?ycie/zabaw? na trze?wo jest raczej powodem do wstydu.
29-01-2011, 16:04: hayer86[ USUŃ ]
Przechwa?ki co do tego, kto ile dropsów je i tym samym, szczycenie si? tym to bardzo ?a?osna postawa.
Narkotyki s? dla jednostek s?abych psychicznie, wi?c na Waszym miejscu bym trzyma? to w sekrecie, a przynajmniej nie obnosi? si? z tym niczym z jakim? powodem do dumy bo to, ?e jeste?cie za s?abi na ?ycie/zabaw? na trze?wo jest raczej powodem do wstydu.
29-01-2011, 18:44: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:7683e6c565="SchizeQ"][quote:7683e6c565="sycoman"]Czym ró?ni? si? Nustyl-owe tracki mi?dzy sob? bo mi sie wydaje ?e tylko wykonawca jest inny[/quote:7683e6c565] to o hc nie mozna tak nappisac? o sc/tc/fc? o house, trance i kazdym innym gatunku? :fp: [/quote:7683e6c565]

Bez kitu, ale na szcz??cie takie postrzeganie gatunków mija gdy tylko si? doro?nie do s?uchania Muzyki.
29-01-2011, 21:39: tiz[ USUŃ ]
[quote:7683e6c565="SchizeQ"][quote:7683e6c565="sycoman"]Czym ró?ni? si? Nustyl-owe tracki mi?dzy sob? bo mi sie wydaje ?e tylko wykonawca jest inny[/quote:7683e6c565] to o hc nie mozna tak nappisac? o sc/tc/fc? o house, trance i kazdym innym gatunku? :fp: [/quote:7683e6c565]

Bez kitu, ale na szcz??cie takie postrzeganie gatunków mija gdy tylko si? doro?nie do s?uchania Muzyki.
30-01-2011, 11:15: Grzybek[ USUŃ ]
Przechwa?ki co do tego, kto ile dropsów je i tym samym, szczycenie si? tym to bardzo ?a?osna postawa.
Narkotyki s? dla jednostek s?abych psychicznie, wi?c na Waszym miejscu bym trzyma? to w sekrecie, a przynajmniej nie obnosi? si? z tym niczym z jakim? powodem do dumy bo to, ?e jeste?cie za s?abi na ?ycie/zabaw? na trze?wo jest raczej powodem do wstydu.
30-01-2011, 19:26: eni[ USUŃ ]
Przechwa?ki co do tego, kto ile dropsów je i tym samym, szczycenie si? tym to bardzo ?a?osna postawa.
Narkotyki s? dla jednostek s?abych psychicznie, wi?c na Waszym miejscu bym trzyma? to w sekrecie, a przynajmniej nie obnosi? si? z tym niczym z jakim? powodem do dumy bo to, ?e jeste?cie za s?abi na ?ycie/zabaw? na trze?wo jest raczej powodem do wstydu.
31-01-2011, 11:00: CiachO[ USUŃ ]
Mam nadziej?, ?e sprawa nag?o?nienia na ma?ej sali do zlotu si? jako? rozwinie, bo jest to bardzo istotna sprawa. Poza tym przykrym b?dzie patrze? jak ludzie, którzy przetarabanili si? przez ca?? Polsk? s?uchaj? pierdzenia z tamtejszych g?o?ników :)
31-01-2011, 11:24: Daron37[ USUŃ ]
Mam nadziej?, ?e sprawa nag?o?nienia na ma?ej sali do zlotu si? jako? rozwinie, bo jest to bardzo istotna sprawa. Poza tym przykrym b?dzie patrze? jak ludzie, którzy przetarabanili si? przez ca?? Polsk? s?uchaj? pierdzenia z tamtejszych g?o?ników :)
31-01-2011, 14:58: SchizeQ[ USUŃ ]
31-01-2011, 15:04: Daron37[ USUŃ ]
31-01-2011, 16:21: Grzybek[ USUŃ ]
Mam nadziej?, ?e sprawa nag?o?nienia na ma?ej sali do zlotu si? jako? rozwinie, bo jest to bardzo istotna sprawa. Poza tym przykrym b?dzie patrze? jak ludzie, którzy przetarabanili si? przez ca?? Polsk? s?uchaj? pierdzenia z tamtejszych g?o?ników :)
31-01-2011, 16:30: tiz[ USUŃ ]
31-01-2011, 17:51: eni[ USUŃ ]
Claudiucha zajebi?cie pizga, ale niegdy? co? tu pisz?cy Topao wyjeba? by scene w gruzy. Niemniej ten drugi zapewne b?dzie nieobecny, a poza tym by si? nie zgodzi?.

Ciesz? si?, ?e wreszcie b?d? jacy? tancerze z prawdziwego zdarzenia bo te na?pane karykatury imprezowiczek b?d? kole?anki dejotów aktualnie graj?cych jako? nigdy nie potrafi?y ta?czy?, a rwa?y si? tam do?? licznie. :)
04-02-2011, 11:02: asik[ USUŃ ]
Dla ?wiadomego katolika, któremu wiara jest bliska sercu i stanowi numer jeden w ?yciu takie co? przeszkadza. Niewierz?cy nie zrozumie wierz?cego tak jak kto? kto ma w dupie swój kraj nie zrozumie zaanga?owanego patrioty.

Wystarczy jednak tylko pojecha? na msze ze wspólnoty mamre, gdzie dokonuje si? modlitwy wstawienniczej ?eby u?wiadomi? sobie czym jest z?o. Na w?asne oczy, bez ?adnego p?aszcza tajemnicy, bez wymogów- przyje?d?asz i widzisz, co to jest z?o. To tak nawiasem. :)

Inna rzecz, ?e ludzie pokroju tiza gdy tylko wyw?sz? kogo? kto broni swoich idea?ów, od razu go atakuj?, a niepotrzebnie. Wegetowanie w ?yciu z brakiem idea?ów (nie mówi? tu o wierze, ale ogólnie o najwy?szych warto?ciach i szacunku do nich) nie usprawiedliwia mieszania z b?otem idea?ów i uczu? innych. Post z "wieczerz?" zg?osi?em jako obraz? uczu? religijnych, bo o ile staram si? podchodzi? z dystansem o tyle wyci?ganie okre?lonego cytatu z Biblii, której tre?? ma dla mnie najwy?sz? warto??, i manipulowanie tym w sposób jednoznaczny jest dla mnie przykre i smutne.
04-02-2011, 11:04: CiachO[ USUŃ ]
Dla ?wiadomego katolika, któremu wiara jest bliska sercu i stanowi numer jeden w ?yciu takie co? przeszkadza. Niewierz?cy nie zrozumie wierz?cego tak jak kto? kto ma w dupie swój kraj nie zrozumie zaanga?owanego patrioty.

Wystarczy jednak tylko pojecha? na msze ze wspólnoty mamre, gdzie dokonuje si? modlitwy wstawienniczej ?eby u?wiadomi? sobie czym jest z?o. Na w?asne oczy, bez ?adnego p?aszcza tajemnicy, bez wymogów- przyje?d?asz i widzisz, co to jest z?o. To tak nawiasem. :)

Inna rzecz, ?e ludzie pokroju tiza gdy tylko wyw?sz? kogo? kto broni swoich idea?ów, od razu go atakuj?, a niepotrzebnie. Wegetowanie w ?yciu z brakiem idea?ów (nie mówi? tu o wierze, ale ogólnie o najwy?szych warto?ciach i szacunku do nich) nie usprawiedliwia mieszania z b?otem idea?ów i uczu? innych. Post z "wieczerz?" zg?osi?em jako obraz? uczu? religijnych, bo o ile staram si? podchodzi? z dystansem o tyle wyci?ganie okre?lonego cytatu z Biblii, której tre?? ma dla mnie najwy?sz? warto??, i manipulowanie tym w sposób jednoznaczny jest dla mnie przykre i smutne.
04-02-2011, 13:59: tiz[ USUŃ ]
Dla ?wiadomego katolika, któremu wiara jest bliska sercu i stanowi numer jeden w ?yciu takie co? przeszkadza. Niewierz?cy nie zrozumie wierz?cego tak jak kto? kto ma w dupie swój kraj nie zrozumie zaanga?owanego patrioty.

Wystarczy jednak tylko pojecha? na msze ze wspólnoty mamre, gdzie dokonuje si? modlitwy wstawienniczej ?eby u?wiadomi? sobie czym jest z?o. Na w?asne oczy, bez ?adnego p?aszcza tajemnicy, bez wymogów- przyje?d?asz i widzisz, co to jest z?o. To tak nawiasem. :)

Inna rzecz, ?e ludzie pokroju tiza gdy tylko wyw?sz? kogo? kto broni swoich idea?ów, od razu go atakuj?, a niepotrzebnie. Wegetowanie w ?yciu z brakiem idea?ów (nie mówi? tu o wierze, ale ogólnie o najwy?szych warto?ciach i szacunku do nich) nie usprawiedliwia mieszania z b?otem idea?ów i uczu? innych. Post z "wieczerz?" zg?osi?em jako obraz? uczu? religijnych, bo o ile staram si? podchodzi? z dystansem o tyle wyci?ganie okre?lonego cytatu z Biblii, której tre?? ma dla mnie najwy?sz? warto??, i manipulowanie tym w sposób jednoznaczny jest dla mnie przykre i smutne.
05-02-2011, 14:08: Danes[ USUŃ ]
Przechwa?ki co do tego, kto ile dropsów je i tym samym, szczycenie si? tym to bardzo ?a?osna postawa.
Narkotyki s? dla jednostek s?abych psychicznie, wi?c na Waszym miejscu bym trzyma? to w sekrecie, a przynajmniej nie obnosi? si? z tym niczym z jakim? powodem do dumy bo to, ?e jeste?cie za s?abi na ?ycie/zabaw? na trze?wo jest raczej powodem do wstydu.
05-02-2011, 18:43: Xearo[ USUŃ ]
nareszcie Xearo si? tu pokaza?e? ziomu? wraz ze swoim oldschoolowym stylem :)
daj inne produkcje, bo Twoja twórczo?? to jest ogólny, oficjalny props :)
05-02-2011, 20:42: Chemical_girl[ USUŃ ]
Nie mo?e zabrakn?? kultowej bitwy p?ockiej!Jak nie lubi? Tedego tak tutaj rozjeba? w 3 dupy. : )

i OSTR na pr?dko?ci ekstremalnej :Di jeszcze Deluksy w rap kanciapie, bardzo lubi? Kear'a.

06-02-2011, 01:46: vulcan[ USUŃ ]
Mam nadziej?, ?e sprawa nag?o?nienia na ma?ej sali do zlotu si? jako? rozwinie, bo jest to bardzo istotna sprawa. Poza tym przykrym b?dzie patrze? jak ludzie, którzy przetarabanili si? przez ca?? Polsk? s?uchaj? pierdzenia z tamtejszych g?o?ników :)
06-02-2011, 02:52: hayer86[ USUŃ ]
Piwka s? eleganckie.
Prosta, szybka i wygodna forma podzi?kowania lub przyznania racji.
06-02-2011, 07:37: SchizeQ[ USUŃ ]
Piwka s? eleganckie.
Prosta, szybka i wygodna forma podzi?kowania lub przyznania racji.
06-02-2011, 09:29: eni[ USUŃ ]
Nie mo?e zabrakn?? kultowej bitwy p?ockiej!Jak nie lubi? Tedego tak tutaj rozjeba? w 3 dupy. : )

i OSTR na pr?dko?ci ekstremalnej :Di jeszcze Deluksy w rap kanciapie, bardzo lubi? Kear'a.

06-02-2011, 09:53: ?osiu[ USUŃ ]
Piwka s? eleganckie.
Prosta, szybka i wygodna forma podzi?kowania lub przyznania racji.
06-02-2011, 11:27: Thao[ USUŃ ]
Piwka s? eleganckie.
Prosta, szybka i wygodna forma podzi?kowania lub przyznania racji.
06-02-2011, 12:31: Grzybek[ USUŃ ]
Piwka s? eleganckie.
Prosta, szybka i wygodna forma podzi?kowania lub przyznania racji.
06-02-2011, 19:41: netya[ USUŃ ]
Piwka s? eleganckie.
Prosta, szybka i wygodna forma podzi?kowania lub przyznania racji.
07-02-2011, 11:40: asik[ USUŃ ]
Ad.1. Nie trzeba, ale dzieci pocz?te nie z mi?o?ci, a na fundamencie zaspokajania zwierz?cych ??dz osobników ró?nej p?ci to inna forma upo?ledzenia spo?ecze?stwa. Ja mówi? o prawid?owych wzorcach, a dupienie si? po dyskotekach i inne sposoby na robienie dzieci z pewno?ci? takowymi nie s? gdy mowa o prawid?owym wychowaniu. (Pedofil te? mo?e mie? dziecko z dzieckiem, wi?c id?c Twoim tokiem my?lenia ró?ne odst?pstwa od rodziny mo?na usprawiedliwi?e, ale ja o takich nie mówi?).

Ad.2. A gdzie kto? napisa?, ?e nie ma prawa bytu? Ma prawo bytu, ale jako, ?e nie spe?nia podstawowych funkcji rodziny, nie ma prawa ni? si? sta?.

Ad.3. Ani samotna matka, ani samotny tata, ani dwóch tatusiów ani dwie mamusie nie dadz? tego co pe?nowarto?ciowa rodzina. Tak zbudowany jest ten ?wiat i gdy mówimy o prawid?owym modelu rodzinnym, ka?de odst?pstwo od niego wi??e si? z ró?nymi upo?ledzeniami. Przeczytaj ca?y akapit- zawsze jest co? co mo?e zapewni? jedynie mama i jedynie tata, je?li tego nie ma, jest upo?ledzenie.

Ad.4. Homoseksualizmem interesuj? si? amatorsko, wi?c je?li mam by? szczery, nie potrafi? tego wyja?ni?, jednak?e chodzi?o mi o kwestie, które wymieni?em w Ad.3. i które opisa?em w drugiej cz??ci mojego posta.


Ripostowanie pojedynczych odpowiedzi wyrwanych z kontekstu ?rednio mnie interesuje, bo taki sposób prowadzenia dyskusji przypomina mi pyskówk?, a ma si? nijak do ogólnego sensu mojej wcze?niejszej wypowiedzi. Je?li wi?c masz jaki? argument, którzy przekona mnie, ?e zdrowy zwi?zek homoseksualny jest w stanie spe?ni? WSZYSTKIE funkcje rodziny, wróc? do debaty.
07-02-2011, 12:24: Chemical_girl[ USUŃ ]


Nowy singiel Fo. Przyznam, ?e super nawijka, z bitem gorzej, ale nie jest to syntezowane nudne ?cierwo jak z alfy i omegi. : )
09-02-2011, 11:03: asik[ USUŃ ]
Piwka s? eleganckie.
Prosta, szybka i wygodna forma podzi?kowania lub przyznania racji.
09-02-2011, 12:19: Daron37[ USUŃ ]
Piwka s? eleganckie.
Prosta, szybka i wygodna forma podzi?kowania lub przyznania racji.
12-02-2011, 22:30: Daron37[ USUŃ ]


Nie mo?e tu zabrakn?? jednego z najprzyjemniejszych frenchcore'ów ever. :)
14-02-2011, 16:51: miniol[ USUŃ ]
Ja mam pytanie do MegaClubu:

Jak sprawa z nag?o?nieniem na ma?ej wygl?da? Wiem, ?e ostatnio byly jakie? problemy z wysokimi (?), zatem mam pytanie, czy jakie? kroki w celu ulepszenia jako?ci tamtejszego brzmienia zosta?y poczynione? Gwoli ?cis?o?ci, my?l?, ?e nikt nie wymaga tutaj jakiego? ultra zestawu, ale chodzi o to, ?eby utwory by?o s?ycha? prawid?owo, odpowiednio g?o?no i z odpowiedni? moc?. :)
14-02-2011, 22:14: dumm[ USUŃ ]
Ja mam pytanie do MegaClubu:

Jak sprawa z nag?o?nieniem na ma?ej wygl?da? Wiem, ?e ostatnio byly jakie? problemy z wysokimi (?), zatem mam pytanie, czy jakie? kroki w celu ulepszenia jako?ci tamtejszego brzmienia zosta?y poczynione? Gwoli ?cis?o?ci, my?l?, ?e nikt nie wymaga tutaj jakiego? ultra zestawu, ale chodzi o to, ?eby utwory by?o s?ycha? prawid?owo, odpowiednio g?o?no i z odpowiedni? moc?. :)
23-02-2011, 20:24: SchizeQ[ USUŃ ]
Po co? A chocia?by po to, ?eby organizatorzy mieli pretekst do organizowania dorocznych festiwali wielogatunkowych. Na obecn? chwil? mo?e to wydawa? si? nieosi?galne, ale na przestrzeni lat wi???cych si? z rozwojem polskiej sceny elektronicznej taki dzie? mo?e by? wyj?tkowym wydarzeniem.
Propsuj?, podpisuj?, elo!
23-02-2011, 21:54: AgaciA[ USUŃ ]
Po co? A chocia?by po to, ?eby organizatorzy mieli pretekst do organizowania dorocznych festiwali wielogatunkowych. Na obecn? chwil? mo?e to wydawa? si? nieosi?galne, ale na przestrzeni lat wi???cych si? z rozwojem polskiej sceny elektronicznej taki dzie? mo?e by? wyj?tkowym wydarzeniem.
Propsuj?, podpisuj?, elo!
23-02-2011, 22:09: 100-NED[ USUŃ ]
Po co? A chocia?by po to, ?eby organizatorzy mieli pretekst do organizowania dorocznych festiwali wielogatunkowych. Na obecn? chwil? mo?e to wydawa? si? nieosi?galne, ale na przestrzeni lat wi???cych si? z rozwojem polskiej sceny elektronicznej taki dzie? mo?e by? wyj?tkowym wydarzeniem.
Propsuj?, podpisuj?, elo!
23-02-2011, 23:52: Thao[ USUŃ ]
Po co? A chocia?by po to, ?eby organizatorzy mieli pretekst do organizowania dorocznych festiwali wielogatunkowych. Na obecn? chwil? mo?e to wydawa? si? nieosi?galne, ale na przestrzeni lat wi???cych si? z rozwojem polskiej sceny elektronicznej taki dzie? mo?e by? wyj?tkowym wydarzeniem.
Propsuj?, podpisuj?, elo!
24-02-2011, 08:37: Esio[ USUŃ ]
Po co? A chocia?by po to, ?eby organizatorzy mieli pretekst do organizowania dorocznych festiwali wielogatunkowych. Na obecn? chwil? mo?e to wydawa? si? nieosi?galne, ale na przestrzeni lat wi???cych si? z rozwojem polskiej sceny elektronicznej taki dzie? mo?e by? wyj?tkowym wydarzeniem.
Propsuj?, podpisuj?, elo!
25-02-2011, 11:24: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:e21517da74] http://www.meatvideo.com/ [/quote:e21517da74]

Rzucacie si? na lewo i na prawo o jedzenie psów, a zajadacie si? udkami z kurczaka, schabowymi i wieprzowink??
Polecam wi?c filmik.
25-02-2011, 12:13: Roman[ USUŃ ]
[quote:e21517da74] http://www.meatvideo.com/ [/quote:e21517da74]

Rzucacie si? na lewo i na prawo o jedzenie psów, a zajadacie si? udkami z kurczaka, schabowymi i wieprzowink??
Polecam wi?c filmik.
25-02-2011, 14:40: hayer86[ USUŃ ]
[quote:e21517da74] http://www.meatvideo.com/ [/quote:e21517da74]

Rzucacie si? na lewo i na prawo o jedzenie psów, a zajadacie si? udkami z kurczaka, schabowymi i wieprzowink??
Polecam wi?c filmik.
25-02-2011, 16:11: Chemical_girl[ USUŃ ]
[quote:e21517da74] http://www.meatvideo.com/ [/quote:e21517da74]

Rzucacie si? na lewo i na prawo o jedzenie psów, a zajadacie si? udkami z kurczaka, schabowymi i wieprzowink??
Polecam wi?c filmik.
28-02-2011, 23:37: SchizeQ[ USUŃ ]
Intro eleganckie, potem ju? gorzej, fajny ha?as, fajny kick, ale poza tym tu nic nie ma. :)
Nak?adem jakiego labelu polecicie?

Powodzenia.
01-03-2011, 11:05: Thao[ USUŃ ]
Nie broni? ma?ego gnoja, ale tak na dobr? spraw? od kurtek s? szatnie i tylko tam odzie? jest pilnowana. Kto? kto chce zaoszcz?dzi? i trzyma je w miejscach do tego nieprzeznaczonych powinien liczy? si? z ró?nymi konsekwencjami. Polecam jednak korzysta? z szatni, 2 z? to nawet nie piwko w ?abce, a zaoszcz?dzita sobie stresów zwi?zanych z kradzie?ami, rzygami i innymi sytuacjami, które zdarzy? si? mog?.
01-03-2011, 11:07: kych0[ USUŃ ]
Nie broni? ma?ego gnoja, ale tak na dobr? spraw? od kurtek s? szatnie i tylko tam odzie? jest pilnowana. Kto? kto chce zaoszcz?dzi? i trzyma je w miejscach do tego nieprzeznaczonych powinien liczy? si? z ró?nymi konsekwencjami. Polecam jednak korzysta? z szatni, 2 z? to nawet nie piwko w ?abce, a zaoszcz?dzita sobie stresów zwi?zanych z kradzie?ami, rzygami i innymi sytuacjami, które zdarzy? si? mog?.
01-03-2011, 11:50: tiz[ USUŃ ]
Nie broni? ma?ego gnoja, ale tak na dobr? spraw? od kurtek s? szatnie i tylko tam odzie? jest pilnowana. Kto? kto chce zaoszcz?dzi? i trzyma je w miejscach do tego nieprzeznaczonych powinien liczy? si? z ró?nymi konsekwencjami. Polecam jednak korzysta? z szatni, 2 z? to nawet nie piwko w ?abce, a zaoszcz?dzita sobie stresów zwi?zanych z kradzie?ami, rzygami i innymi sytuacjami, które zdarzy? si? mog?.
01-03-2011, 12:11: eViL[ USUŃ ]


Zajebisty, luzuj?cy i pozytywny bit!
Ero- ma?o znany, ale zajebisty raper, tutaj s?abo jak na jego mo?liwo?ci moim zdaniem.
Sokó? nie?le pojecha?, chocia? wol? go w tematyce powa?nej.
Jako duet wypadli fajnie, nie?le si? uzupe?niaj?, refren zajebisty.

Ogólnie ma ten numer w sobie co?, chocia? ero'sa i soko?a sta? na wi?cej. :D
01-03-2011, 12:33: Esio[ USUŃ ]
Nie broni? ma?ego gnoja, ale tak na dobr? spraw? od kurtek s? szatnie i tylko tam odzie? jest pilnowana. Kto? kto chce zaoszcz?dzi? i trzyma je w miejscach do tego nieprzeznaczonych powinien liczy? si? z ró?nymi konsekwencjami. Polecam jednak korzysta? z szatni, 2 z? to nawet nie piwko w ?abce, a zaoszcz?dzita sobie stresów zwi?zanych z kradzie?ami, rzygami i innymi sytuacjami, które zdarzy? si? mog?.
01-03-2011, 15:46: Daron37[ USUŃ ]
Nie broni? ma?ego gnoja, ale tak na dobr? spraw? od kurtek s? szatnie i tylko tam odzie? jest pilnowana. Kto? kto chce zaoszcz?dzi? i trzyma je w miejscach do tego nieprzeznaczonych powinien liczy? si? z ró?nymi konsekwencjami. Polecam jednak korzysta? z szatni, 2 z? to nawet nie piwko w ?abce, a zaoszcz?dzita sobie stresów zwi?zanych z kradzie?ami, rzygami i innymi sytuacjami, które zdarzy? si? mog?.
01-03-2011, 16:09: wolfen88[ USUŃ ]
Nie broni? ma?ego gnoja, ale tak na dobr? spraw? od kurtek s? szatnie i tylko tam odzie? jest pilnowana. Kto? kto chce zaoszcz?dzi? i trzyma je w miejscach do tego nieprzeznaczonych powinien liczy? si? z ró?nymi konsekwencjami. Polecam jednak korzysta? z szatni, 2 z? to nawet nie piwko w ?abce, a zaoszcz?dzita sobie stresów zwi?zanych z kradzie?ami, rzygami i innymi sytuacjami, które zdarzy? si? mog?.
01-03-2011, 17:20: hayer86[ USUŃ ]
Nie broni? ma?ego gnoja, ale tak na dobr? spraw? od kurtek s? szatnie i tylko tam odzie? jest pilnowana. Kto? kto chce zaoszcz?dzi? i trzyma je w miejscach do tego nieprzeznaczonych powinien liczy? si? z ró?nymi konsekwencjami. Polecam jednak korzysta? z szatni, 2 z? to nawet nie piwko w ?abce, a zaoszcz?dzita sobie stresów zwi?zanych z kradzie?ami, rzygami i innymi sytuacjami, które zdarzy? si? mog?.
03-03-2011, 00:14: ?osiu[ USUŃ ]
Nie broni? ma?ego gnoja, ale tak na dobr? spraw? od kurtek s? szatnie i tylko tam odzie? jest pilnowana. Kto? kto chce zaoszcz?dzi? i trzyma je w miejscach do tego nieprzeznaczonych powinien liczy? si? z ró?nymi konsekwencjami. Polecam jednak korzysta? z szatni, 2 z? to nawet nie piwko w ?abce, a zaoszcz?dzita sobie stresów zwi?zanych z kradzie?ami, rzygami i innymi sytuacjami, które zdarzy? si? mog?.
05-03-2011, 23:31: vulcan[ USUŃ ]
Nie broni? ma?ego gnoja, ale tak na dobr? spraw? od kurtek s? szatnie i tylko tam odzie? jest pilnowana. Kto? kto chce zaoszcz?dzi? i trzyma je w miejscach do tego nieprzeznaczonych powinien liczy? si? z ró?nymi konsekwencjami. Polecam jednak korzysta? z szatni, 2 z? to nawet nie piwko w ?abce, a zaoszcz?dzita sobie stresów zwi?zanych z kradzie?ami, rzygami i innymi sytuacjami, które zdarzy? si? mog?.
06-03-2011, 17:11: foxy123[ USUŃ ]
Overbizz, gadasz tak bo tam grasz.
Owszem plakat ma by? czytelny, ale te? przyci?ga? uwag? odbiorcy (pe?ni on bowiem nie tylko funkcj? informacyjn?, ale tak?e funkcj? promocyjn?), a jak ja bym takie gówno zobaczy? w centrum miasta czy nawet na jakim? forum internetowym i nie wiedzia?bym ocb to bym tylko lito?ciwie parskn?? ?miechem.
06-03-2011, 17:54: tiz[ USUŃ ]
Overbizz, gadasz tak bo tam grasz.
Owszem plakat ma by? czytelny, ale te? przyci?ga? uwag? odbiorcy (pe?ni on bowiem nie tylko funkcj? informacyjn?, ale tak?e funkcj? promocyjn?), a jak ja bym takie gówno zobaczy? w centrum miasta czy nawet na jakim? forum internetowym i nie wiedzia?bym ocb to bym tylko lito?ciwie parskn?? ?miechem.
06-03-2011, 20:05: netya[ USUŃ ]
Overbizz, gadasz tak bo tam grasz.
Owszem plakat ma by? czytelny, ale te? przyci?ga? uwag? odbiorcy (pe?ni on bowiem nie tylko funkcj? informacyjn?, ale tak?e funkcj? promocyjn?), a jak ja bym takie gówno zobaczy? w centrum miasta czy nawet na jakim? forum internetowym i nie wiedzia?bym ocb to bym tylko lito?ciwie parskn?? ?miechem.
06-03-2011, 20:16: asik[ USUŃ ]
Overbizz, gadasz tak bo tam grasz.
Owszem plakat ma by? czytelny, ale te? przyci?ga? uwag? odbiorcy (pe?ni on bowiem nie tylko funkcj? informacyjn?, ale tak?e funkcj? promocyjn?), a jak ja bym takie gówno zobaczy? w centrum miasta czy nawet na jakim? forum internetowym i nie wiedzia?bym ocb to bym tylko lito?ciwie parskn?? ?miechem.
06-03-2011, 20:24: Drokz[ USUŃ ]
Overbizz, gadasz tak bo tam grasz.
Owszem plakat ma by? czytelny, ale te? przyci?ga? uwag? odbiorcy (pe?ni on bowiem nie tylko funkcj? informacyjn?, ale tak?e funkcj? promocyjn?), a jak ja bym takie gówno zobaczy? w centrum miasta czy nawet na jakim? forum internetowym i nie wiedzia?bym ocb to bym tylko lito?ciwie parskn?? ?miechem.
07-03-2011, 01:38: vulcan[ USUŃ ]
Overbizz, gadasz tak bo tam grasz.
Owszem plakat ma by? czytelny, ale te? przyci?ga? uwag? odbiorcy (pe?ni on bowiem nie tylko funkcj? informacyjn?, ale tak?e funkcj? promocyjn?), a jak ja bym takie gówno zobaczy? w centrum miasta czy nawet na jakim? forum internetowym i nie wiedzia?bym ocb to bym tylko lito?ciwie parskn?? ?miechem.
07-03-2011, 08:05: ResQ[ USUŃ ]
Overbizz, gadasz tak bo tam grasz.
Owszem plakat ma by? czytelny, ale te? przyci?ga? uwag? odbiorcy (pe?ni on bowiem nie tylko funkcj? informacyjn?, ale tak?e funkcj? promocyjn?), a jak ja bym takie gówno zobaczy? w centrum miasta czy nawet na jakim? forum internetowym i nie wiedzia?bym ocb to bym tylko lito?ciwie parskn?? ?miechem.
07-03-2011, 14:43: maly[ USUŃ ]
Mia?em woln? chwil? i ods?ucha?em. Bardzo dobre brachu, ciekaw jestem jak sta?o z technik? w mega?
Niemniej secik polecam.
08-03-2011, 12:11: dumm[ USUŃ ]


W marcu jak w garncu.
08-03-2011, 17:55: ZIUTA[ USUŃ ]


W marcu jak w garncu.
10-03-2011, 16:30: Kamov[ USUŃ ]
No prosz?, my?la?em, ?e to zdupisz, ale mnie zaskoczy?e?. ?adnie wysz?o. :)
13-03-2011, 11:46: Thao[ USUŃ ]
Przechwa?ki co do tego, kto ile dropsów je i tym samym, szczycenie si? tym to bardzo ?a?osna postawa.
Narkotyki s? dla jednostek s?abych psychicznie, wi?c na Waszym miejscu bym trzyma? to w sekrecie, a przynajmniej nie obnosi? si? z tym niczym z jakim? powodem do dumy bo to, ?e jeste?cie za s?abi na ?ycie/zabaw? na trze?wo jest raczej powodem do wstydu.
20-03-2011, 23:42: Daron37[ USUŃ ]
Oni mówi? o produkcjach w?asnych bejbe. xD
26-03-2011, 11:25: Daron37[ USUŃ ]
dodaj mleko do kaka?o czekolade masz wspania?o
26-03-2011, 11:26: Q-DC__[ USUŃ ]
dodaj mleko do kaka?o czekolade masz wspania?o
26-03-2011, 17:49: dumm[ USUŃ ]
dodaj mleko do kaka?o czekolade masz wspania?o
27-03-2011, 18:27: netya[ USUŃ ]
dodaj mleko do kaka?o czekolade masz wspania?o
01-04-2011, 21:19: hayer86[ USUŃ ]
[quote:bb2fdfa685="hayer86"][b:bb2fdfa685]Daron[/b:bb2fdfa685]Jako ciekawostka ;P (od 0:55)

[/quote:bb2fdfa685]

Ciekawostka x2

02-04-2011, 12:57: Grzybek[ USUŃ ]
Przestroga Drokza:

[quote:78fbdced35] WARNING: for all people coming to MOH tonight. There are really bad pills around in Holland. Four people allready died! So becarefull. [/quote:78fbdced35]
03-04-2011, 21:29: netya[ USUŃ ]
Przestroga Drokza:

[quote:78fbdced35] WARNING: for all people coming to MOH tonight. There are really bad pills around in Holland. Four people allready died! So becarefull. [/quote:78fbdced35]
07-04-2011, 17:42: Rawness[ USUŃ ]
?ci?gnam bejbi.
12-04-2011, 10:35: Rawness[ USUŃ ]
A no dobre dobre, panowie mogliby gra? w tych klimatach cz??ciej.
12-04-2011, 11:06: LukasH[ USUŃ ]
A no dobre dobre, panowie mogliby gra? w tych klimatach cz??ciej.
17-04-2011, 21:16: SchizeQ[ USUŃ ]
Ale wixa. Dobrze, ?e te czasy umar?y.
19-04-2011, 09:36: SchizeQ[ USUŃ ]
?wiat huliga?ski nie jest taki kolorowy jak go przedstawiaj? sami zainteresowani w ró?nych debatach. Bardzo cz?sto bowiem cierpi? niewinni ludzie i w?a?nie to jest jeden z koronnych argumentów, który przekonuje mnie co do tego, i? rozs?dnym jest wyplewienie tego chwastu.
19-04-2011, 09:53: Thao[ USUŃ ]
?wiat huliga?ski nie jest taki kolorowy jak go przedstawiaj? sami zainteresowani w ró?nych debatach. Bardzo cz?sto bowiem cierpi? niewinni ludzie i w?a?nie to jest jeden z koronnych argumentów, który przekonuje mnie co do tego, i? rozs?dnym jest wyplewienie tego chwastu.
19-04-2011, 10:05: Daron37[ USUŃ ]
?wiat huliga?ski nie jest taki kolorowy jak go przedstawiaj? sami zainteresowani w ró?nych debatach. Bardzo cz?sto bowiem cierpi? niewinni ludzie i w?a?nie to jest jeden z koronnych argumentów, który przekonuje mnie co do tego, i? rozs?dnym jest wyplewienie tego chwastu.
19-04-2011, 12:22: Grzybek[ USUŃ ]
?wiat huliga?ski nie jest taki kolorowy jak go przedstawiaj? sami zainteresowani w ró?nych debatach. Bardzo cz?sto bowiem cierpi? niewinni ludzie i w?a?nie to jest jeden z koronnych argumentów, który przekonuje mnie co do tego, i? rozs?dnym jest wyplewienie tego chwastu.
19-04-2011, 15:32: hayer86[ USUŃ ]
?wiat huliga?ski nie jest taki kolorowy jak go przedstawiaj? sami zainteresowani w ró?nych debatach. Bardzo cz?sto bowiem cierpi? niewinni ludzie i w?a?nie to jest jeden z koronnych argumentów, który przekonuje mnie co do tego, i? rozs?dnym jest wyplewienie tego chwastu.
20-04-2011, 10:04: CiachO[ USUŃ ]
?wiat huliga?ski nie jest taki kolorowy jak go przedstawiaj? sami zainteresowani w ró?nych debatach. Bardzo cz?sto bowiem cierpi? niewinni ludzie i w?a?nie to jest jeden z koronnych argumentów, który przekonuje mnie co do tego, i? rozs?dnym jest wyplewienie tego chwastu.
23-04-2011, 09:06: ZieloneQ[ USUŃ ]
A niech mnie, có? to za stare czasy. :)this is deepack!
23-04-2011, 09:24: macek91[ USUŃ ]
Akurat ten numer mi nie podchodzi, Matheo sta? na lepsze biciwa, ale Gural w sumie spoko. :)
02-05-2011, 18:37: SchizeQ[ USUŃ ]
Kurwa dobrze. Dobry termin. Sadzi?, pali?, katowa? zwierz?ta yo!
03-05-2011, 13:43: kych0[ USUŃ ]
Kurwa dobrze. Dobry termin. Sadzi?, pali?, katowa? zwierz?ta yo!
03-05-2011, 22:25: Daron37[ USUŃ ]
Szkoda, ?e nie mog?em tego kupi?. Zas?uguje na to bez dwóch zda?.
Ssijcie to jak chuje, bo wy?mienite w d?wi?kowym smaku.
04-05-2011, 23:21: Danny V.[ USUŃ ]
Szkoda, ?e nie mog?em tego kupi?. Zas?uguje na to bez dwóch zda?.
Ssijcie to jak chuje, bo wy?mienite w d?wi?kowym smaku.
05-05-2011, 06:46: SchizeQ[ USUŃ ]
Szkoda, ?e nie mog?em tego kupi?. Zas?uguje na to bez dwóch zda?.
Ssijcie to jak chuje, bo wy?mienite w d?wi?kowym smaku.
05-05-2011, 19:14: SchizeQ[ USUŃ ]
Bu ha ha Sembero, pojecha?e? na grubo xDDDD

Slipknoci na przestrzeni lat trac? moc, ale bez przesad, featuring Biebera to jak domniemam sprawa niemo?liwa :D
08-05-2011, 11:59: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:e267dec42f="Drokz"]Konkret !!! Opa wymiata ![/quote:e267dec42f]

No. Dobry numer wykr?ci?e? Drokz. :)
08-05-2011, 12:02: Drokz[ USUŃ ]
[quote:e267dec42f="Drokz"]Konkret !!! Opa wymiata ![/quote:e267dec42f]

No. Dobry numer wykr?ci?e? Drokz. :)
09-05-2011, 13:48: netya[ USUŃ ]
[quote:42d380fa3a="Qbek"] nikt chyba nawet nie zna zadnego innego ich utworu ^_^ [/quote:42d380fa3a]

A nie mów nie mów, bo osobi?cie mam album "The gift of game" w oryginale i fakt faktem, wi?kszo?? kojarzy ich z jednego utworu, ale powy?szy album ma sporo dobrych numerów. Toxic, Think Fast czy najlepszy na p?ycie B-boy 2000 to naprawd? zakurwiste granie. :)

Ale faktem, raczej s? tacy onehitwonder :)
10-05-2011, 13:34: tiz[ USUŃ ]
Gwarantuj? deklaracje 100% obecno?ci ze strony 95% u?ytkowników forum, tylko co z tego jak w obliczu konkretów liczby te spadn?: w pierwszym wypadku do 0%, a w drugim do 40%?
Niestety, bez konkretów jakiekolwiek deklaracje zarówno ze strony organizatorów jak i ze strony uczestników s? warte przys?owiowe gówno.
10-05-2011, 13:40: SchizeQ[ USUŃ ]
Gwarantuj? deklaracje 100% obecno?ci ze strony 95% u?ytkowników forum, tylko co z tego jak w obliczu konkretów liczby te spadn?: w pierwszym wypadku do 0%, a w drugim do 40%?
Niestety, bez konkretów jakiekolwiek deklaracje zarówno ze strony organizatorów jak i ze strony uczestników s? warte przys?owiowe gówno.
10-05-2011, 14:02: N-Core[ USUŃ ]
Gwarantuj? deklaracje 100% obecno?ci ze strony 95% u?ytkowników forum, tylko co z tego jak w obliczu konkretów liczby te spadn?: w pierwszym wypadku do 0%, a w drugim do 40%?
Niestety, bez konkretów jakiekolwiek deklaracje zarówno ze strony organizatorów jak i ze strony uczestników s? warte przys?owiowe gówno.
10-05-2011, 15:10: Grzybek[ USUŃ ]
Gwarantuj? deklaracje 100% obecno?ci ze strony 95% u?ytkowników forum, tylko co z tego jak w obliczu konkretów liczby te spadn?: w pierwszym wypadku do 0%, a w drugim do 40%?
Niestety, bez konkretów jakiekolwiek deklaracje zarówno ze strony organizatorów jak i ze strony uczestników s? warte przys?owiowe gówno.
11-05-2011, 22:20: Grzybek[ USUŃ ]
Q-dc, nie trzeba wcale czupryny.. ja za ma?olata ustawia?em sobie na kanapie dwie pufy (, ?e niby perkusja Shawna albo Chrisa), wskakiwa?em na ni? i napierdala?em headbanging przez ca?e dwa albumy, a wszystko oczywi?cie w masce wykonanej z poszewki z poduszki. xD

(Do dzi? czasem mi si? zdarzy spu?ci? ze smyczy wyobra?ni?, ale tylko jak jestem sam w domu ;D )
12-05-2011, 11:17: SchizeQ[ USUŃ ]
Dobra robota, propsik i apel: wi?cej tracków z Kona Black na wokalu.. dobra barwa g?osu, idealnie pasuje. :)
12-05-2011, 11:27: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:6fd2ea9711="SchizeQ"]1 powazny Polski MC? :D [/quote:6fd2ea9711]

Zapomnia?e? o Matiusie z The Rówboyz.
Ps. AHA, tam pisze "powa?ny".. no to tak :D
12-05-2011, 12:42: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:6fd2ea9711="SchizeQ"]1 powazny Polski MC? :D [/quote:6fd2ea9711]

Zapomnia?e? o Matiusie z The Rówboyz.
Ps. AHA, tam pisze "powa?ny".. no to tak :D
12-05-2011, 17:27: Kona Black[ USUŃ ]
Dobra robota, propsik i apel: wi?cej tracków z Kona Black na wokalu.. dobra barwa g?osu, idealnie pasuje. :)
14-05-2011, 14:44: maly[ USUŃ ]
[quote:c39787ced4="sycoman"]pojebany hip hop[/quote:c39787ced4]

Jeste? taki stary, ?e ju? nawet nie wypada w ten sposób wyra?a? si? o gatunkach, których z jakich? tam powodów nie lubisz. :)
14-05-2011, 15:16: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:c39787ced4="sycoman"]pojebany hip hop[/quote:c39787ced4]

Jeste? taki stary, ?e ju? nawet nie wypada w ten sposób wyra?a? si? o gatunkach, których z jakich? tam powodów nie lubisz. :)
14-05-2011, 23:11: Daron37[ USUŃ ]
[quote:c39787ced4="sycoman"]pojebany hip hop[/quote:c39787ced4]

Jeste? taki stary, ?e ju? nawet nie wypada w ten sposób wyra?a? si? o gatunkach, których z jakich? tam powodów nie lubisz. :)
15-05-2011, 07:40: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:046b8126cd="sycoman"]tak ju? mam sorry ale w tej muzyce nic si? nie zmienia ,mo?e pocz?tki co? ala africa bambaata, czy beastie boys ,muza bardziej elektro i vokal o np: run dmc ale teraz to straszna kupa a w szczególno?ci polski [/quote:046b8126cd]

Jak wynika z Twojej wypowiedzi- o rapie i jego rozwoju nie wiesz kompletnie nic wi?c sorry man, nie kompromituj si? i zajmij si? tym czym lubisz, a je?li jakikolwiek gatunek w dziale Ci tak przeszkadza, ?e nie mo?esz tego znie?? to ju? raczej Twój indywidualny problem, którego nie ma zdecydowana wi?kszo?? u?ytkowników tego forum. Zasada jest prosta- nie lubi? - nie s?ucham, je?li czuj? potrzeb? - oczywi?cie krytykuj? (najlepiej konstruktywnie), ale na pewno nie prosz? o usuni?cie dzia?u Inne- no kurwa, troch? zrozumienia dla osób z innym gustem ni? Twój nie zaszkodzi, SERIO.
18-05-2011, 14:05: 100-NED[ USUŃ ]
Enigmato spoko, kiedy? si? koleszki s?ucha?o na okr?te (Devastator, Hey bitch, Trip to hardstyleland i nawet nieco nowszy od poprzednich addicted to hardstyle- kosy). Szkoda, ?e zl?dowa? troch? z produkcjami i nie nawi?za? kolabo z Noisyboyem gdy ten robi? early, bo my?l?, ?e pasowaliby do siebie. (Enigmato - Sting Attack (Noisyboy remix) to potwierdza).
20-05-2011, 15:30: Squidwardz[ USUŃ ]
na 5 utworów 2x jeden wykonawca, 2x drugi i co wi?cej zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku ten sam rls (4. domy?lam si?, ?e chodzi o "Hardcore" wydany w TIT).. zero kreatywno?ci, pomys?owo?ci lub obeznania z gatunkiem- nie wiem jaki by? powód tak drastycznie ma?ej ró?norodno?ci nawet w tak krótkim mixie, ale takich setów nie s?ucham.
21-05-2011, 11:46: Grzybek[ USUŃ ]
na 5 utworów 2x jeden wykonawca, 2x drugi i co wi?cej zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku ten sam rls (4. domy?lam si?, ?e chodzi o "Hardcore" wydany w TIT).. zero kreatywno?ci, pomys?owo?ci lub obeznania z gatunkiem- nie wiem jaki by? powód tak drastycznie ma?ej ró?norodno?ci nawet w tak krótkim mixie, ale takich setów nie s?ucham.
24-05-2011, 13:55: macek91[ USUŃ ]


D?ugo oczekiwany przeze mnie utwór ju? jest. Fokus z klas?, naprawd? dobre zwrotki i co najwa?niejsze, w ?wietnym tempie. Bit? Hmm, 4/6, pasuje pod niego, ale s?ysza?em go na lepszych. Cz??? Dody? Nie przekona mnie nikt, ?e ona tam pasuje, kompletnie kompletnie kompletnie inny styl. Niemniej, jakby j? wyci??, by?oby ca?kiem wporzo. :) )
26-05-2011, 15:05: marciaaa[ USUŃ ]
[quote:be745e57a6="Thriex"][quote:be745e57a6="SchizeQ"]Nie wiem czy Alyaz masz wp?yw na to ale wed?ug mnie bilety sa zbyt drogie 15z? to jest wbrew pozorom du?o [/quote:be745e57a6]

jako? nikt na to nie patrzy[/quote:be745e57a6]

Ja (i pewnie nie tylko ja) jednak patrz?.
26-05-2011, 15:05: CiachO[ USUŃ ]
[quote:be745e57a6="Thriex"][quote:be745e57a6="SchizeQ"]Nie wiem czy Alyaz masz wp?yw na to ale wed?ug mnie bilety sa zbyt drogie 15z? to jest wbrew pozorom du?o [/quote:be745e57a6]

jako? nikt na to nie patrzy[/quote:be745e57a6]

Ja (i pewnie nie tylko ja) jednak patrz?.
26-05-2011, 15:07: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:be745e57a6="Thriex"][quote:be745e57a6="SchizeQ"]Nie wiem czy Alyaz masz wp?yw na to ale wed?ug mnie bilety sa zbyt drogie 15z? to jest wbrew pozorom du?o [/quote:be745e57a6]

jako? nikt na to nie patrzy[/quote:be745e57a6]

Ja (i pewnie nie tylko ja) jednak patrz?.
28-05-2011, 09:54: Daron37[ USUŃ ]
[quote:bb1d0fe4cc] http://hardforum.com.pl/v...p=216396#216396 [/quote:bb1d0fe4cc]

Do FC/TER/SPD poprosz?!
13-06-2011, 20:24: SchizeQ[ USUŃ ]
13-06-2011, 20:37: Grzybek[ USUŃ ]
13-06-2011, 21:21: eni[ USUŃ ]
13-06-2011, 22:42: ZIUTA[ USUŃ ]
[quote:89e0e68ff3="sembero"]ale kosa masakra ja si? przy tym ta?czy to ja nie wiem[/quote:89e0e68ff3]

Do tego si? nakurwia, a nie ta?czy. :)
16-06-2011, 08:22: Kona Black[ USUŃ ]
Flow mi si? nie podoba, ale bardzo dobry tekst i bit. Propsik w sumie. :)
16-06-2011, 18:30: noisyboy[ USUŃ ]
Jeden z najlepszych brejków w hs jakie s?ysza?em 4 ever. W ogóle zajebisty numer i swego rodzaju podziemny klasyk. :)
17-06-2011, 08:59: ResQ[ USUŃ ]
Jeden z najlepszych brejków w hs jakie s?ysza?em 4 ever. W ogóle zajebisty numer i swego rodzaju podziemny klasyk. :)
19-06-2011, 21:24: SchizeQ[ USUŃ ]
Ja tam lubi? s?ysze?, ?e Komprex to Komprex, a u niego jest te? typowy sound, to samo Speedcore Terror Kinetic, Passenger of Shit i wielu innych.. po prostu to lubi?, bo w actach tworzy to jedn?, stylow? calo??. <3
21-06-2011, 09:25: SchizeQ[ USUŃ ]


Bardzo mi si? spodoba?y jego remixy. Bomba!!!
21-06-2011, 19:08: ZIUTA[ USUŃ ]
Prince ov Darkness - najmocniejszy punkt programu.
23-06-2011, 12:23: ADEN[ USUŃ ]
Jakby kto? potrzebowa? tego typu wokalu -> [quote:a25d3d49f3] http://www.speedyshare.co...kokoprobka1.mp3 [/quote:a25d3d49f3] (nie patrzcie na trzaski, praski oraz jako?? ogó?u ani samego wokalu bo tu na surowo jest wszystko)- to za par? dni b?d? mia? mikrofon spowrotem i mog? za?piewa?.
23-06-2011, 14:30: Q-DC__[ USUŃ ]
Jakby kto? potrzebowa? tego typu wokalu -> [quote:a25d3d49f3] http://www.speedyshare.co...kokoprobka1.mp3 [/quote:a25d3d49f3] (nie patrzcie na trzaski, praski oraz jako?? ogó?u ani samego wokalu bo tu na surowo jest wszystko)- to za par? dni b?d? mia? mikrofon spowrotem i mog? za?piewa?.
27-06-2011, 21:11: ResQ[ USUŃ ]
Nie kumam tego Waszego podpisywania setów, ale widz?, ?e to lubicie wi?c co mi tam. Tak czy owak fajnie zagra?e? w megaclubie, technika jak na warunki klubowe bardzo dobra, polecam ka?demu kto nie by? na imprezie. Ja na szcz??cie by?em i mia?em przyjemno?? s?ucha? tego seta live.

EDIT: Widz? ADEN, ?e w tym samym czasie podobny pogl?d na spraw? wyrazi?e?, zatem co? w tym jest.
27-06-2011, 22:05: Sine-D[ USUŃ ]
Nie kumam tego Waszego podpisywania setów, ale widz?, ?e to lubicie wi?c co mi tam. Tak czy owak fajnie zagra?e? w megaclubie, technika jak na warunki klubowe bardzo dobra, polecam ka?demu kto nie by? na imprezie. Ja na szcz??cie by?em i mia?em przyjemno?? s?ucha? tego seta live.

EDIT: Widz? ADEN, ?e w tym samym czasie podobny pogl?d na spraw? wyrazi?e?, zatem co? w tym jest.
27-06-2011, 22:09: Sine-D[ USUŃ ]
"Fajnie zagra?e? w megaclubie"- to ironia nawi?zuj?ca do tego, ?e w mega zagra? 6 kawa?ków, tutaj udost?pni? 27 i podpisa? jako set megaclubowy.
"technika jak na warunki klubowe bardzo dobra"- a to ironia nawi?zuj?ca do tego, ?e w warunkach klubowych bywa z technik? gorzej ani?eli w warunkach domowych i osobi?cie pi?tnuj? takie utajnianie baboli, bo w domowym, ciep?ym domku zupe?nie inaczej (lepiej) idzie granie. (Co innego gdyby by? podpisany secik tak, ?e wskazuje, i? jest to nagrywane w warunkach domowych, a nie imprezowych, bo w przeciwnym razie mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju przek?amaniem).

Osobi?cie nie kumam tej polityki odtwarzania setów w domu, bo wychodz? z za?o?enia, ?e jak nie by?y nagrywane to trudno- bywa, trzeba go mie? w pami?ci lub, gdy si? go nie s?ysza?o, przyj?? na nast?pn? imprez? danego grajka skoro go tak chwal?.

Takie zachowanie wydaje mi si? nieco oszukane, ale co ja tam wiem. :)
28-06-2011, 14:45: ADEN[ USUŃ ]
Nie kumam tego Waszego podpisywania setów, ale widz?, ?e to lubicie wi?c co mi tam. Tak czy owak fajnie zagra?e? w megaclubie, technika jak na warunki klubowe bardzo dobra, polecam ka?demu kto nie by? na imprezie. Ja na szcz??cie by?em i mia?em przyjemno?? s?ucha? tego seta live.

EDIT: Widz? ADEN, ?e w tym samym czasie podobny pogl?d na spraw? wyrazi?e?, zatem co? w tym jest.
28-06-2011, 15:18: ZieloneQ[ USUŃ ]
"Fajnie zagra?e? w megaclubie"- to ironia nawi?zuj?ca do tego, ?e w mega zagra? 6 kawa?ków, tutaj udost?pni? 27 i podpisa? jako set megaclubowy.
"technika jak na warunki klubowe bardzo dobra"- a to ironia nawi?zuj?ca do tego, ?e w warunkach klubowych bywa z technik? gorzej ani?eli w warunkach domowych i osobi?cie pi?tnuj? takie utajnianie baboli, bo w domowym, ciep?ym domku zupe?nie inaczej (lepiej) idzie granie. (Co innego gdyby by? podpisany secik tak, ?e wskazuje, i? jest to nagrywane w warunkach domowych, a nie imprezowych, bo w przeciwnym razie mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju przek?amaniem).

Osobi?cie nie kumam tej polityki odtwarzania setów w domu, bo wychodz? z za?o?enia, ?e jak nie by?y nagrywane to trudno- bywa, trzeba go mie? w pami?ci lub, gdy si? go nie s?ysza?o, przyj?? na nast?pn? imprez? danego grajka skoro go tak chwal?.

Takie zachowanie wydaje mi si? nieco oszukane, ale co ja tam wiem. :)
30-06-2011, 11:11: LukasH[ USUŃ ]
Ja ?ci?gn??em tylko dla kawa?ków Waszych i ods?ucha?em tylko je. Fajne macie bassdrumy, takie inne ni? wszystkie. Podobaj? mi si? o dziwo. Reszta ju? niestety bardziej typowa i standardowa, ale i tak traczki na +.
01-07-2011, 10:41: Q-DC__[ USUŃ ]
01-07-2011, 10:58: LukasH[ USUŃ ]
01-07-2011, 13:05: Grzybek[ USUŃ ]
Panowie, bez jaj. Szanujmy si? i nie wrzucajmy takich rzeczy, bo rozumiem, ?e w za?o?eniu to mia?o by? ?mieszne? (Je?li tak to nie wysz?o)
01-07-2011, 13:10: Grzybek[ USUŃ ]
02-07-2011, 08:53: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:1f9c60c604="SchizeQ"]poszed?bym na kd3 ale hajsu w ogole nie mam :<[/quote:1f9c60c604]

ja te?, ale mam egzaminy :/
02-07-2011, 10:09: ?osiu[ USUŃ ]
[quote:1f9c60c604="SchizeQ"]poszed?bym na kd3 ale hajsu w ogole nie mam :<[/quote:1f9c60c604]

ja te?, ale mam egzaminy :/
02-07-2011, 15:03: hayer86[ USUŃ ]
[quote:fcb4f7529d="marciaaa"]lolitki kr?c?ce ty?kami, a typy kr?c?cy kule czy nadupiaj?cy jakies inne dziwne ruchy xD [/quote:fcb4f7529d]

[quote:fcb4f7529d="NoiseNavigator"]ch?opaczki takie dupki ?e wygl?dali na 14-15 lat i fajka w mordzie i jadom :) :) [/quote:fcb4f7529d]

[quote:fcb4f7529d="klauskaisd"]natomiast ludzie... tyle najebanego buractwa ?e jestem w szoku bo bywa?em czasem na wiejskich imprezach to mimo wszystko mnie to zadziwi?o[/quote:fcb4f7529d]

Czyli to jednak nie tak do ko?ca plotki i stereotypy wynikaj?ce z przesz?o?ci jak niektórzy pisz? podczas debat na temat imprezowiczów w Energy. :) )))))
02-07-2011, 15:04: KristoF[ USUŃ ]
[quote:50cb5bc65c="ROoZi"]chyba w gównie by?e? i gówno wiesz -.- pewnie bierzesz info z legendarnych opowie?ci na necie jakie tam wie?niaki chodz? LOL ile razy tam by?em na KOH to takiego czego? nie zauwa?y?em
[/quote:50cb5bc65c]

Kilka wypowiedzi dot. ludzi na wczorajszym KOH w Energy. Jak z nich wynika, nie s? to wcale jakie? legendarne opowie?ci.

[quote:50cb5bc65c="marciaaa"]lolitki kr?c?ce ty?kami, a typy kr?c?cy kule czy nadupiaj?cy jakies inne dziwne ruchy xD [/quote:50cb5bc65c]

[quote:50cb5bc65c="NoiseNavigator"]ch?opaczki takie dupki ?e wygl?dali na 14-15 lat i fajka w mordzie i jadom :) :) [/quote:50cb5bc65c]

[quote:50cb5bc65c="klauskaisd"]natomiast ludzie... tyle najebanego buractwa ?e jestem w szoku bo bywa?em czasem na wiejskich imprezach to mimo wszystko mnie to zadziwi?o[/quote:50cb5bc65c]

Generalnie, dla mnie mo?e sobie przychodzi? tam kto chce- nic mnie to nie interesuje, ale w takich debatach wyka?cie si? kurde kompetencj?, bo nie mo?e by? tak, ?e jeden nie by? i gada, a drugi by?, ale koloryzuje.
02-07-2011, 19:16: marciaaa[ USUŃ ]
[quote:50cb5bc65c="ROoZi"]chyba w gównie by?e? i gówno wiesz -.- pewnie bierzesz info z legendarnych opowie?ci na necie jakie tam wie?niaki chodz? LOL ile razy tam by?em na KOH to takiego czego? nie zauwa?y?em
[/quote:50cb5bc65c]

Kilka wypowiedzi dot. ludzi na wczorajszym KOH w Energy. Jak z nich wynika, nie s? to wcale jakie? legendarne opowie?ci.

[quote:50cb5bc65c="marciaaa"]lolitki kr?c?ce ty?kami, a typy kr?c?cy kule czy nadupiaj?cy jakies inne dziwne ruchy xD [/quote:50cb5bc65c]

[quote:50cb5bc65c="NoiseNavigator"]ch?opaczki takie dupki ?e wygl?dali na 14-15 lat i fajka w mordzie i jadom :) :) [/quote:50cb5bc65c]

[quote:50cb5bc65c="klauskaisd"]natomiast ludzie... tyle najebanego buractwa ?e jestem w szoku bo bywa?em czasem na wiejskich imprezach to mimo wszystko mnie to zadziwi?o[/quote:50cb5bc65c]

Generalnie, dla mnie mo?e sobie przychodzi? tam kto chce- nic mnie to nie interesuje, ale w takich debatach wyka?cie si? kurde kompetencj?, bo nie mo?e by? tak, ?e jeden nie by? i gada, a drugi by?, ale koloryzuje.
04-07-2011, 10:52: SchizeQ[ USUŃ ]
S?abo. Nawet Ero zawiód?, potrafi w chuj lepiej, z wi?ksz? charyzm?. Chada? Jak to Chada, proste rymy, proste flow- dla mnie z jego numerami ró?nie bywa.
06-07-2011, 17:35: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 17:36: Q-DC__[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 17:49: ROoZi[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 17:51: netya[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 17:52: ResQ[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 18:04: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 18:06: hayer86[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 18:26: LukasH[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 20:30: dumm[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 20:50: noisyboy[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 22:00: maly[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
06-07-2011, 22:45: remik09[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
07-07-2011, 08:04: jojo[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
07-07-2011, 09:36: UbeX[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
07-07-2011, 10:11: 100-NED[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
08-07-2011, 01:40: vulcan[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
08-07-2011, 08:58: eni[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
08-07-2011, 12:46: Overbizz[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
08-07-2011, 20:27: naphyronE[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
10-07-2011, 05:03: Rawness[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
13-07-2011, 12:58: Grzybek[ USUŃ ]
13-07-2011, 13:24: LukasH[ USUŃ ]
13-07-2011, 14:19: UbeX[ USUŃ ]
13-07-2011, 14:23: netya[ USUŃ ]
13-07-2011, 14:37: ROoZi[ USUŃ ]
13-07-2011, 14:38: hayer86[ USUŃ ]
13-07-2011, 15:26: LukasH[ USUŃ ]
13-07-2011, 16:04: DENZEL[ USUŃ ]
13-07-2011, 16:34: Drokz[ USUŃ ]
Wyj?? z tej imprezy o w?asnych si?ach to b?dzie prawdziwe wyzwanie. :D
13-07-2011, 21:02: ZIUTA[ USUŃ ]
Wyj?? z tej imprezy o w?asnych si?ach to b?dzie prawdziwe wyzwanie. :D
13-07-2011, 21:25: Thao[ USUŃ ]
14-07-2011, 04:00: LukasH[ USUŃ ]
No spoko, ale ?eby tak? imprez? nazywa? Be4 Dominator.. Wy w ogóle wiecie, co za muzyka na Dominatorze jest?
14-07-2011, 13:24: netya[ USUŃ ]
No spoko, ale ?eby tak? imprez? nazywa? Be4 Dominator.. Wy w ogóle wiecie, co za muzyka na Dominatorze jest?
16-07-2011, 08:35: Sidelnikov[ USUŃ ]
No spoko, ale ?eby tak? imprez? nazywa? Be4 Dominator.. Wy w ogóle wiecie, co za muzyka na Dominatorze jest?
24-07-2011, 17:02: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:e36000a0c5="sembero"][quote:e36000a0c5="fejkenq"]early ma ma?o mocy? aha..[/quote:e36000a0c5] jak by? s?ucha? tyle lat co ja to by? te? tak samo powiedzia?[/quote:e36000a0c5]

D?ugo?? s?uchania hs'u wyznacza pojmowanie jego mocy? To ile Ty go ju? s?uchasz, czterdzie?ci lat?
26-07-2011, 11:40: Daron37[ USUŃ ]
To fajnie, aczkolwiek wielka szkoda, ?e w tak znanym klubie promuje si? go?cia, który dla sceny HS nie robi kompletnie nic, a w?a?ciwie to j? troszk? kompromituje swoim codziennym zapleczem muzycznym. No, ale nic- nie moja brocha, bawcie si? dobrze! :)
26-07-2011, 12:01: KristoF[ USUŃ ]
Nie nie nie Panie Kolego, ta wypowied?:

[quote:5074abca26="sembero"]to jest erly dlla tego ma tak ma?o mocy[/quote:5074abca26]

wskazuje na co innego i st?d w?a?nie moje dociekania, bo mnie do?? zdziwi?a.

Ps. Uprzejma, niez?o?liwa uwaga- stosuj znaki interpunkcyjne, jakiekolwiek. :) ))
26-07-2011, 12:05: marciaaa[ USUŃ ]
[quote:fee2770a85="sembero"][quote:fee2770a85="koko123"][quote:fee2770a85="sembero"][quote:fee2770a85="fejkenq"]early ma ma?o mocy? aha..[/quote:fee2770a85] jak by? s?ucha? tyle lat co ja to by? te? tak samo powiedzia?[/quote:fee2770a85]

D?ugo?? s?uchania hs'u wyznacza pojmowanie jego mocy? To ile Ty go ju? s?uchasz, czterdzie?ci lat?[/quote:fee2770a85] nie 8 wystarczaj?c? d?ugo :) [/quote:fee2770a85]

Dalej nie kumam, co ma d?ugo?? obcowania z jakim? gatunkiem do podej?cia do jego energiczno?ci? Jak w KA?DYM nurcie, jest gówno i jest brylant, ale jako ogó? nie powiedzia?bym, ?e co? jest s?abe, bo to ehs, a wr?cz przeciwnie, rev basy i gated'y dawa?y temu gatunkowi kopa. Zreszt?, do dzi? wspominam starsze imprezy hs, gdzie ta moc a? kipia?a z g?o?nika.
26-07-2011, 14:02: Buszu[ USUŃ ]
[quote:fee2770a85="sembero"][quote:fee2770a85="koko123"][quote:fee2770a85="sembero"][quote:fee2770a85="fejkenq"]early ma ma?o mocy? aha..[/quote:fee2770a85] jak by? s?ucha? tyle lat co ja to by? te? tak samo powiedzia?[/quote:fee2770a85]

D?ugo?? s?uchania hs'u wyznacza pojmowanie jego mocy? To ile Ty go ju? s?uchasz, czterdzie?ci lat?[/quote:fee2770a85] nie 8 wystarczaj?c? d?ugo :) [/quote:fee2770a85]

Dalej nie kumam, co ma d?ugo?? obcowania z jakim? gatunkiem do podej?cia do jego energiczno?ci? Jak w KA?DYM nurcie, jest gówno i jest brylant, ale jako ogó? nie powiedzia?bym, ?e co? jest s?abe, bo to ehs, a wr?cz przeciwnie, rev basy i gated'y dawa?y temu gatunkowi kopa. Zreszt?, do dzi? wspominam starsze imprezy hs, gdzie ta moc a? kipia?a z g?o?nika.
26-07-2011, 14:07: Grzybek[ USUŃ ]
Fajna melodia na ko?cu, taka RAW. xD
29-07-2011, 17:06: wolfen88[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
31-07-2011, 13:35: netya[ USUŃ ]
[quote:9bee09a99d="Overbizz"][quote:9bee09a99d="kych0"][quote:9bee09a99d="koko123"]Obrazek

:lol: B?agam! Powiedzcie, ?e to nie jest oficjalny plakat imprezy. :lol: [/quote:9bee09a99d]

o kurwa :lol-above: :rotfl: :lol: :hihi: niby klub z klasa ale plakaty to ja pierd..... to ju? nasza rudzka berza ma lepsze :P [/quote:9bee09a99d]
Idziesz na imprez? dla plakatu? Wa?ne, ?e plakat jest czytelny. Tak czy siak jak widzisz ten plakat nie jest sko?czony i mo?e on ulec zmianie wi?c nie offtopuj, bo je?li ma by? znów pojazd o plakatach energy, to prosz? o zamkni?cie tematu :) [/quote:9bee09a99d]

A co ten plakat reklamuje? A no imprez? o której za?o?ony jest topic, wi?c gdzie tu offtop? Zawsze plakaty, line up czy te? inne aspekty zwi?zane z imprez? podlegaj? ocenie, a, ?e te robione przez grafika Energy2000 s? naj?a?o?niejsze na ca?ej szeroko poj?tej scenie hard, tote? oceny s? jakie s?. Dlaczego nie sadzi?e? si? o offtop w tematach o Mega, gdy wszyscy chwalili plakaty ze zlotu hf tudzie? z urodzin Enigmato? :)

Je?eli temat zostanie zamkni?ty z uwagi na negatywne oceny plakatu to mam nadziej?, ?e tematy z przyk?adowych imprez w Megaclubie, gdzie naprawd? bardzo cz?sto chwali si? plakaty, równie? b?d? zamykane. Sprawiedliwo?? musi by?, bo nie mo?na si? g?aska? po jajkach w jednych topicach, a w drugich sadzi? o offtop, gdy tylko pojawi si? krytyka.
31-07-2011, 14:04: vulcan[ USUŃ ]
Je?li E2000 by?oby miejscem moich odwiedzin, z pewno?ci? podj??bym inicjatyw?. Niemniej jednak, b?d?c u?ytkownikiem forum mam prawo do wypowiedzenia swojej opinii, tak jak ka?dy z nas, zatem skoro jest topic o imprezie i widz? taki gówniany plakat, który j? reklamuj?- nie widz? co do tego ?adnych przeciwskaza? i b?d? to robi? za ka?dym razem, gdy tylko zauwa?? tego typu rzeczy, a ?e pojawiaj? si? one w?a?ciwie TYLKO w tematach o e2000 to ju? nie moja wina. Jak tak Ci przeszkadza krytyka tematu na forum (które de facto nie s?u?y tylko do miziania pozytywnymi opiniami- o czym wielu zapomina) to polecam zak?ada? topic w celu informacyjnym i prosi? od razu admina o jego zamkni?cie.
31-07-2011, 14:20: emcusia[ USUŃ ]
Je?li E2000 by?oby miejscem moich odwiedzin, z pewno?ci? podj??bym inicjatyw?. Niemniej jednak, b?d?c u?ytkownikiem forum mam prawo do wypowiedzenia swojej opinii, tak jak ka?dy z nas, zatem skoro jest topic o imprezie i widz? taki gówniany plakat, który j? reklamuj?- nie widz? co do tego ?adnych przeciwskaza? i b?d? to robi? za ka?dym razem, gdy tylko zauwa?? tego typu rzeczy, a ?e pojawiaj? si? one w?a?ciwie TYLKO w tematach o e2000 to ju? nie moja wina. Jak tak Ci przeszkadza krytyka tematu na forum (które de facto nie s?u?y tylko do miziania pozytywnymi opiniami- o czym wielu zapomina) to polecam zak?ada? topic w celu informacyjnym i prosi? od razu admina o jego zamkni?cie.
31-07-2011, 14:27: kych0[ USUŃ ]
[quote:9bee09a99d="Overbizz"][quote:9bee09a99d="kych0"][quote:9bee09a99d="koko123"]Obrazek

:lol: B?agam! Powiedzcie, ?e to nie jest oficjalny plakat imprezy. :lol: [/quote:9bee09a99d]

o kurwa :lol-above: :rotfl: :lol: :hihi: niby klub z klasa ale plakaty to ja pierd..... to ju? nasza rudzka berza ma lepsze :P [/quote:9bee09a99d]
Idziesz na imprez? dla plakatu? Wa?ne, ?e plakat jest czytelny. Tak czy siak jak widzisz ten plakat nie jest sko?czony i mo?e on ulec zmianie wi?c nie offtopuj, bo je?li ma by? znów pojazd o plakatach energy, to prosz? o zamkni?cie tematu :) [/quote:9bee09a99d]

A co ten plakat reklamuje? A no imprez? o której za?o?ony jest topic, wi?c gdzie tu offtop? Zawsze plakaty, line up czy te? inne aspekty zwi?zane z imprez? podlegaj? ocenie, a, ?e te robione przez grafika Energy2000 s? naj?a?o?niejsze na ca?ej szeroko poj?tej scenie hard, tote? oceny s? jakie s?. Dlaczego nie sadzi?e? si? o offtop w tematach o Mega, gdy wszyscy chwalili plakaty ze zlotu hf tudzie? z urodzin Enigmato? :)

Je?eli temat zostanie zamkni?ty z uwagi na negatywne oceny plakatu to mam nadziej?, ?e tematy z przyk?adowych imprez w Megaclubie, gdzie naprawd? bardzo cz?sto chwali si? plakaty, równie? b?d? zamykane. Sprawiedliwo?? musi by?, bo nie mo?na si? g?aska? po jajkach w jednych topicach, a w drugich sadzi? o offtop, gdy tylko pojawi si? krytyka.
31-07-2011, 15:53: ADEN[ USUŃ ]
Je?li E2000 by?oby miejscem moich odwiedzin, z pewno?ci? podj??bym inicjatyw?. Niemniej jednak, b?d?c u?ytkownikiem forum mam prawo do wypowiedzenia swojej opinii, tak jak ka?dy z nas, zatem skoro jest topic o imprezie i widz? taki gówniany plakat, który j? reklamuj?- nie widz? co do tego ?adnych przeciwskaza? i b?d? to robi? za ka?dym razem, gdy tylko zauwa?? tego typu rzeczy, a ?e pojawiaj? si? one w?a?ciwie TYLKO w tematach o e2000 to ju? nie moja wina. Jak tak Ci przeszkadza krytyka tematu na forum (które de facto nie s?u?y tylko do miziania pozytywnymi opiniami- o czym wielu zapomina) to polecam zak?ada? topic w celu informacyjnym i prosi? od razu admina o jego zamkni?cie.
31-07-2011, 16:30: ZIUTA[ USUŃ ]
[img:75b3c959e6]https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/283429_218758924837228_168839223162532_627117_4734815_n.jpg[/img:75b3c959e6]
:lol: B?agam! Powiedzcie, ?e to nie jest oficjalny plakat imprezy. :lol:
31-07-2011, 18:31: ROoZi[ USUŃ ]
[quote:9bee09a99d="Overbizz"][quote:9bee09a99d="kych0"][quote:9bee09a99d="koko123"]Obrazek

:lol: B?agam! Powiedzcie, ?e to nie jest oficjalny plakat imprezy. :lol: [/quote:9bee09a99d]

o kurwa :lol-above: :rotfl: :lol: :hihi: niby klub z klasa ale plakaty to ja pierd..... to ju? nasza rudzka berza ma lepsze :P [/quote:9bee09a99d]
Idziesz na imprez? dla plakatu? Wa?ne, ?e plakat jest czytelny. Tak czy siak jak widzisz ten plakat nie jest sko?czony i mo?e on ulec zmianie wi?c nie offtopuj, bo je?li ma by? znów pojazd o plakatach energy, to prosz? o zamkni?cie tematu :) [/quote:9bee09a99d]

A co ten plakat reklamuje? A no imprez? o której za?o?ony jest topic, wi?c gdzie tu offtop? Zawsze plakaty, line up czy te? inne aspekty zwi?zane z imprez? podlegaj? ocenie, a, ?e te robione przez grafika Energy2000 s? naj?a?o?niejsze na ca?ej szeroko poj?tej scenie hard, tote? oceny s? jakie s?. Dlaczego nie sadzi?e? si? o offtop w tematach o Mega, gdy wszyscy chwalili plakaty ze zlotu hf tudzie? z urodzin Enigmato? :)

Je?eli temat zostanie zamkni?ty z uwagi na negatywne oceny plakatu to mam nadziej?, ?e tematy z przyk?adowych imprez w Megaclubie, gdzie naprawd? bardzo cz?sto chwali si? plakaty, równie? b?d? zamykane. Sprawiedliwo?? musi by?, bo nie mo?na si? g?aska? po jajkach w jednych topicach, a w drugich sadzi? o offtop, gdy tylko pojawi si? krytyka.
31-07-2011, 18:32: ROoZi[ USUŃ ]
Je?li E2000 by?oby miejscem moich odwiedzin, z pewno?ci? podj??bym inicjatyw?. Niemniej jednak, b?d?c u?ytkownikiem forum mam prawo do wypowiedzenia swojej opinii, tak jak ka?dy z nas, zatem skoro jest topic o imprezie i widz? taki gówniany plakat, który j? reklamuj?- nie widz? co do tego ?adnych przeciwskaza? i b?d? to robi? za ka?dym razem, gdy tylko zauwa?? tego typu rzeczy, a ?e pojawiaj? si? one w?a?ciwie TYLKO w tematach o e2000 to ju? nie moja wina. Jak tak Ci przeszkadza krytyka tematu na forum (które de facto nie s?u?y tylko do miziania pozytywnymi opiniami- o czym wielu zapomina) to polecam zak?ada? topic w celu informacyjnym i prosi? od razu admina o jego zamkni?cie.
01-08-2011, 07:59: ResQ[ USUŃ ]
Je?li E2000 by?oby miejscem moich odwiedzin, z pewno?ci? podj??bym inicjatyw?. Niemniej jednak, b?d?c u?ytkownikiem forum mam prawo do wypowiedzenia swojej opinii, tak jak ka?dy z nas, zatem skoro jest topic o imprezie i widz? taki gówniany plakat, który j? reklamuj?- nie widz? co do tego ?adnych przeciwskaza? i b?d? to robi? za ka?dym razem, gdy tylko zauwa?? tego typu rzeczy, a ?e pojawiaj? si? one w?a?ciwie TYLKO w tematach o e2000 to ju? nie moja wina. Jak tak Ci przeszkadza krytyka tematu na forum (które de facto nie s?u?y tylko do miziania pozytywnymi opiniami- o czym wielu zapomina) to polecam zak?ada? topic w celu informacyjnym i prosi? od razu admina o jego zamkni?cie.
01-08-2011, 08:56: wolfen88[ USUŃ ]
[img:75b3c959e6]https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/283429_218758924837228_168839223162532_627117_4734815_n.jpg[/img:75b3c959e6]
:lol: B?agam! Powiedzcie, ?e to nie jest oficjalny plakat imprezy. :lol:
01-08-2011, 13:35: ZIUTA[ USUŃ ]
Bonehead

[quote:08fb6d22d4] http://www.sendspace.com/file/5ep196 [/quote:08fb6d22d4]
01-08-2011, 20:58: hayer86[ USUŃ ]
[quote:9bee09a99d="Overbizz"][quote:9bee09a99d="kych0"][quote:9bee09a99d="koko123"]Obrazek

:lol: B?agam! Powiedzcie, ?e to nie jest oficjalny plakat imprezy. :lol: [/quote:9bee09a99d]

o kurwa :lol-above: :rotfl: :lol: :hihi: niby klub z klasa ale plakaty to ja pierd..... to ju? nasza rudzka berza ma lepsze :P [/quote:9bee09a99d]
Idziesz na imprez? dla plakatu? Wa?ne, ?e plakat jest czytelny. Tak czy siak jak widzisz ten plakat nie jest sko?czony i mo?e on ulec zmianie wi?c nie offtopuj, bo je?li ma by? znów pojazd o plakatach energy, to prosz? o zamkni?cie tematu :) [/quote:9bee09a99d]

A co ten plakat reklamuje? A no imprez? o której za?o?ony jest topic, wi?c gdzie tu offtop? Zawsze plakaty, line up czy te? inne aspekty zwi?zane z imprez? podlegaj? ocenie, a, ?e te robione przez grafika Energy2000 s? naj?a?o?niejsze na ca?ej szeroko poj?tej scenie hard, tote? oceny s? jakie s?. Dlaczego nie sadzi?e? si? o offtop w tematach o Mega, gdy wszyscy chwalili plakaty ze zlotu hf tudzie? z urodzin Enigmato? :)

Je?eli temat zostanie zamkni?ty z uwagi na negatywne oceny plakatu to mam nadziej?, ?e tematy z przyk?adowych imprez w Megaclubie, gdzie naprawd? bardzo cz?sto chwali si? plakaty, równie? b?d? zamykane. Sprawiedliwo?? musi by?, bo nie mo?na si? g?aska? po jajkach w jednych topicach, a w drugich sadzi? o offtop, gdy tylko pojawi si? krytyka.
01-08-2011, 20:59: hayer86[ USUŃ ]
Je?li E2000 by?oby miejscem moich odwiedzin, z pewno?ci? podj??bym inicjatyw?. Niemniej jednak, b?d?c u?ytkownikiem forum mam prawo do wypowiedzenia swojej opinii, tak jak ka?dy z nas, zatem skoro jest topic o imprezie i widz? taki gówniany plakat, który j? reklamuj?- nie widz? co do tego ?adnych przeciwskaza? i b?d? to robi? za ka?dym razem, gdy tylko zauwa?? tego typu rzeczy, a ?e pojawiaj? si? one w?a?ciwie TYLKO w tematach o e2000 to ju? nie moja wina. Jak tak Ci przeszkadza krytyka tematu na forum (które de facto nie s?u?y tylko do miziania pozytywnymi opiniami- o czym wielu zapomina) to polecam zak?ada? topic w celu informacyjnym i prosi? od razu admina o jego zamkni?cie.
03-08-2011, 16:25: SchizeQ[ USUŃ ]
Sp?o?cie na stosie.
03-08-2011, 18:51: marciaaa[ USUŃ ]
?ukasheq? Co Ty, nast?pny peda? z eq na ko?cu? xD
03-08-2011, 20:24: SchizeQ[ USUŃ ]
wstydz? si? z ca?ego serca, ?e si? przy tym kiedy? bawi?em. . : )
03-08-2011, 21:24: dumm[ USUŃ ]
?ukasheq? Co Ty, nast?pny peda? z eq na ko?cu? xD
04-08-2011, 12:00: Esio[ USUŃ ]
Nie widzia?em, ?eby w tematach Thunderdome'a, który de facto ZAWSZEKURWAKURWY jest w grudniu, by? taki ?a?osny lament, wi?c robienie wid?ów z ig?ów (:D) jest typowym polskim narzeka?stwem.
Sam Toxicator - po edycji bodaj 2 lata temu stwierdzi?em, ?e nie dam zarobi? tym nieudacznikom z MPT ani grosza, bo nie potrafi? zorganizowa? imprezy halowej nale?ycie. Niemniej jak si? pojawi przynajmniej jeden kole? w LU, którego naprawd? chcia?bym us?ysze?, wygrywam wej?ciówk? i wje?d?am na jego seciwo jak w nastolatkie, zatem jestem ciekaw dalszego info.
04-08-2011, 14:20: ROoZi[ USUŃ ]
Nie widzia?em, ?eby w tematach Thunderdome'a, który de facto ZAWSZEKURWAKURWY jest w grudniu, by? taki ?a?osny lament, wi?c robienie wid?ów z ig?ów (:D) jest typowym polskim narzeka?stwem.
Sam Toxicator - po edycji bodaj 2 lata temu stwierdzi?em, ?e nie dam zarobi? tym nieudacznikom z MPT ani grosza, bo nie potrafi? zorganizowa? imprezy halowej nale?ycie. Niemniej jak si? pojawi przynajmniej jeden kole? w LU, którego naprawd? chcia?bym us?ysze?, wygrywam wej?ciówk? i wje?d?am na jego seciwo jak w nastolatkie, zatem jestem ciekaw dalszego info.
05-08-2011, 10:52: dumm[ USUŃ ]
Ja, gdybym by? djem FC, wstydzi?bym si? na takiej bibie gra?. Otwarta g?owa otwart? g?ow?, ale jakie? wyczucie norm gatunkowych w g?owach dj's chyba obowi?zuje, dlatego wi?kszo?? nie ?apie si? wszystkiego co si? da. Wi?kszo??, ale nie wszyscy jak wida?.
07-08-2011, 09:00: LukasH[ USUŃ ]
@The Prototypes- gracie frenchcore? :lol:
07-08-2011, 09:01: LukasH[ USUŃ ]
Ja, gdybym by? djem FC, wstydzi?bym si? na takiej bibie gra?. Otwarta g?owa otwart? g?ow?, ale jakie? wyczucie norm gatunkowych w g?owach dj's chyba obowi?zuje, dlatego wi?kszo?? nie ?apie si? wszystkiego co si? da. Wi?kszo??, ale nie wszyscy jak wida?.
08-08-2011, 12:23: foxy123[ USUŃ ]
[quote:2716da600d="Kitana"]GFB :heart: :heart: To byloby cos niesamowitego :sweet: Wtedy parkiet bylby przynajmniej zajety [b:2716da600d]tylko[/b:2716da600d] przez ekipe z HF :lol-above: [/quote:2716da600d]

Taaa. W ko?cu tylko na HF jest tak olbrzymie grono HARDCORE4LIFE, wi?c pewnie masz racj?. :lol:

Powiem wi?cej: ten mit o ludno?ci z HF jako jedynym, s?usznym, zawsze obecnym, niezniszczalnym i licznym trzonie wszelkich imprez powinien ju? dawno upa??. Przecie? to bujda, któr? karmili si? pierwsi u?ytkownicy, gdy na imprezach hardstyle'owych by?o 15 osób.
08-08-2011, 12:58: Daron37[ USUŃ ]
[quote:6c7815d875="Frog"]Przeroslo go LIVE[/quote:6c7815d875]

To ja tak z innej beczki: je?eli kto? chce by? nader europejski i decyduje si? na wie?niackie (moim zdaniem) ??czenie dwóch j?zyków w jednej wypowiedzi, to niech to robi poprawnie.

Live- ?ywy, czynny, ruchomy, (o audycji, transmisji telewizyjnej lub radiowej) na ?ywo , ostra (amunicja), (o wydarzeniu) istnie?, trwa?; ?y? (np. w czyjej? pami?ci).

Przeros?a go audycja na ?ywo czy co?
08-08-2011, 19:46: ADEN[ USUŃ ]
No Aden, jeste? kozak. :) )) 8 Dayz to dla mnie miszcz i szczerze mówi?c, nie mog? odmówi? Ci w?asnego stylu, który ju? si? bardzo wyra?nie kszta?tuje.

Btw. Cieszy fakt, ?e pojawi? si? kto? w takich klimatach na HF, a i w Polsce jest Was stosunkowo ma?o, co tym bardziej pot?guje ow? radoch?, jaram si? i serdeczna pjontka!
09-08-2011, 07:55: SchizeQ[ USUŃ ]
Mia?em na my?li Schizka, nie obra?a? si?. xD
09-08-2011, 10:57: LukasH[ USUŃ ]
Mia?em na my?li Schizka, nie obra?a? si?. xD
13-08-2011, 09:46: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:f51acb89cf="Daron37"] nie mam tak wyspecjalizowanego j?zyka jak ADEN. [/quote:f51acb89cf]

Zatem nie wiem, dlaczego tak si? do niego dopierdalasz w innych tematach.
13-08-2011, 10:41: SchizeQ[ USUŃ ]
Ciebie to bawi, ale ADEN u?ywa poprawnego s?ownictwa, zatem w ge?cie producenta jest dowiedzie? si? (je?li nie wie), co to znaczy, bo pr?dzej czy pó?niej b?dzie to musia? zrobi?. ADEN wie o czym pisze i jego komenty z producenckiego punktu widzenia s? znacznie bardziej warto?ciowe ni? "nie podoba mi si?" (bez urazy dla tych, którzy si? nie znaj?, ale oczywistym jest, ?e producent chce us?ysze? dwie opinie- ogóln? i techniczn?, a o t? drug? znacznie ci??ej).

Ps. Nie wyobra?am sobie, nawet w stosunku do amatora, u?ywa? jakiego? innego s?ownictwa ani?eli to prawid?owe, bo jego znajomo?? jest niejako obowi?zkiem w tym fachu, zatem tak naprawd? taki niezrozumia?y koment po dok?adnej analizie, wyjdzie producentowi-amatorowi jeszcze na lepsze. Nie ma si? z czego ?mia?, tym bardziej, ?e Ty swoimi pod?miechujkami jeszcze mniej pomagasz (a w?a?ciwie w ogóle?) ni? on.
13-08-2011, 12:41: MichasQ[ USUŃ ]
[quote:9bee09a99d="Overbizz"][quote:9bee09a99d="kych0"][quote:9bee09a99d="koko123"]Obrazek

:lol: B?agam! Powiedzcie, ?e to nie jest oficjalny plakat imprezy. :lol: [/quote:9bee09a99d]

o kurwa :lol-above: :rotfl: :lol: :hihi: niby klub z klasa ale plakaty to ja pierd..... to ju? nasza rudzka berza ma lepsze :P [/quote:9bee09a99d]
Idziesz na imprez? dla plakatu? Wa?ne, ?e plakat jest czytelny. Tak czy siak jak widzisz ten plakat nie jest sko?czony i mo?e on ulec zmianie wi?c nie offtopuj, bo je?li ma by? znów pojazd o plakatach energy, to prosz? o zamkni?cie tematu :) [/quote:9bee09a99d]

A co ten plakat reklamuje? A no imprez? o której za?o?ony jest topic, wi?c gdzie tu offtop? Zawsze plakaty, line up czy te? inne aspekty zwi?zane z imprez? podlegaj? ocenie, a, ?e te robione przez grafika Energy2000 s? naj?a?o?niejsze na ca?ej szeroko poj?tej scenie hard, tote? oceny s? jakie s?. Dlaczego nie sadzi?e? si? o offtop w tematach o Mega, gdy wszyscy chwalili plakaty ze zlotu hf tudzie? z urodzin Enigmato? :)

Je?eli temat zostanie zamkni?ty z uwagi na negatywne oceny plakatu to mam nadziej?, ?e tematy z przyk?adowych imprez w Megaclubie, gdzie naprawd? bardzo cz?sto chwali si? plakaty, równie? b?d? zamykane. Sprawiedliwo?? musi by?, bo nie mo?na si? g?aska? po jajkach w jednych topicach, a w drugich sadzi? o offtop, gdy tylko pojawi si? krytyka.
13-08-2011, 14:44: Xearo[ USUŃ ]
Ciebie to bawi, ale ADEN u?ywa poprawnego s?ownictwa, zatem w ge?cie producenta jest dowiedzie? si? (je?li nie wie), co to znaczy, bo pr?dzej czy pó?niej b?dzie to musia? zrobi?. ADEN wie o czym pisze i jego komenty z producenckiego punktu widzenia s? znacznie bardziej warto?ciowe ni? "nie podoba mi si?" (bez urazy dla tych, którzy si? nie znaj?, ale oczywistym jest, ?e producent chce us?ysze? dwie opinie- ogóln? i techniczn?, a o t? drug? znacznie ci??ej).

Ps. Nie wyobra?am sobie, nawet w stosunku do amatora, u?ywa? jakiego? innego s?ownictwa ani?eli to prawid?owe, bo jego znajomo?? jest niejako obowi?zkiem w tym fachu, zatem tak naprawd? taki niezrozumia?y koment po dok?adnej analizie, wyjdzie producentowi-amatorowi jeszcze na lepsze. Nie ma si? z czego ?mia?, tym bardziej, ?e Ty swoimi pod?miechujkami jeszcze mniej pomagasz (a w?a?ciwie w ogóle?) ni? on.
13-08-2011, 22:45: ZieloneQ[ USUŃ ]
Mia?em na my?li Schizka, nie obra?a? si?. xD
23-08-2011, 09:58: SchizeQ[ USUŃ ]
Karwa Schiz, no nie do ko?ca, bo mixy bardzo cz?sto taguje si? nazw? imprezki. Tym bardziej, ?e Wasze sety lec? na ca?y ?wiat, gdzie z pewno?ci? s? odbierane jako sety stricte z imprezy i tutaj równie? dopatruj? si? oszustwa. Nie neguj? tutaj skilla Twojego czy tam ?ukasha, który si? wpierdala ci?gle z tym Podzi?kowali: LukasH xD , ale zwracam uwag?, ?e moim zdaniem nie jest to post?powanie w 100% etyczne (tym bardziej, ?e taki re-recording nie jest u Was pojedyncz? akcj?, tylko za ka?dym razem tak jest). No, ale chuj, bez kitu- com powiedzia? tom powiedzia?em- EOT :*
23-08-2011, 10:14: LukasH[ USUŃ ]
Karwa Schiz, no nie do ko?ca, bo mixy bardzo cz?sto taguje si? nazw? imprezki. Tym bardziej, ?e Wasze sety lec? na ca?y ?wiat, gdzie z pewno?ci? s? odbierane jako sety stricte z imprezy i tutaj równie? dopatruj? si? oszustwa. Nie neguj? tutaj skilla Twojego czy tam ?ukasha, który si? wpierdala ci?gle z tym Podzi?kowali: LukasH xD , ale zwracam uwag?, ?e moim zdaniem nie jest to post?powanie w 100% etyczne (tym bardziej, ?e taki re-recording nie jest u Was pojedyncz? akcj?, tylko za ka?dym razem tak jest). No, ale chuj, bez kitu- com powiedzia? tom powiedzia?em- EOT :*
23-08-2011, 13:25: ResQ[ USUŃ ]
Karwa Schiz, no nie do ko?ca, bo mixy bardzo cz?sto taguje si? nazw? imprezki. Tym bardziej, ?e Wasze sety lec? na ca?y ?wiat, gdzie z pewno?ci? s? odbierane jako sety stricte z imprezy i tutaj równie? dopatruj? si? oszustwa. Nie neguj? tutaj skilla Twojego czy tam ?ukasha, który si? wpierdala ci?gle z tym Podzi?kowali: LukasH xD , ale zwracam uwag?, ?e moim zdaniem nie jest to post?powanie w 100% etyczne (tym bardziej, ?e taki re-recording nie jest u Was pojedyncz? akcj?, tylko za ka?dym razem tak jest). No, ale chuj, bez kitu- com powiedzia? tom powiedzia?em- EOT :*
23-08-2011, 13:48: Grzybek[ USUŃ ]
Pomijam ju? to, ?e artyku?y GW s? stronnicze, ale jestem w stanie uwierzy? w t? histori?. Je?eli zatem jest prawdziwa, to wielka szkoda, ?e nie ma kary publicznej ch?osty, bo inaczej na tak? zwierzyn? nie ma rady. Kulturalni kibice z zasadami zawsze na propsie, ale byd?o niech spierdala, najlepiej do klatek, z których by?oby wypuszczane tylko na walki na arenach. Przynajmniej by?by z nich jakikolwiek po?ytek o charakterze rozrywkowym, a tak- ca?kowita bezu?yteczno?? (oczywi?cie, je?eli w walce 1vs1 by sobie poradzili, w co ?miem w wielu przypadkach w?tpi?).
23-08-2011, 16:38: ?osiu[ USUŃ ]
Pomijam ju? to, ?e artyku?y GW s? stronnicze, ale jestem w stanie uwierzy? w t? histori?. Je?eli zatem jest prawdziwa, to wielka szkoda, ?e nie ma kary publicznej ch?osty, bo inaczej na tak? zwierzyn? nie ma rady. Kulturalni kibice z zasadami zawsze na propsie, ale byd?o niech spierdala, najlepiej do klatek, z których by?oby wypuszczane tylko na walki na arenach. Przynajmniej by?by z nich jakikolwiek po?ytek o charakterze rozrywkowym, a tak- ca?kowita bezu?yteczno?? (oczywi?cie, je?eli w walce 1vs1 by sobie poradzili, w co ?miem w wielu przypadkach w?tpi?).
24-08-2011, 13:07: SchizeQ[ USUŃ ]
Wa?ek jak dla mnie bez kitu, kiep?ciutki, tym bardziej, ?e z toxicity mogli wyci?gn?? naprawd? dobr? du?o mocy.
25-08-2011, 11:34: Overbizz[ USUŃ ]
Ja, gdybym by? djem FC, wstydzi?bym si? na takiej bibie gra?. Otwarta g?owa otwart? g?ow?, ale jakie? wyczucie norm gatunkowych w g?owach dj's chyba obowi?zuje, dlatego wi?kszo?? nie ?apie si? wszystkiego co si? da. Wi?kszo??, ale nie wszyscy jak wida?.
25-08-2011, 14:25: SchizeQ[ USUŃ ]
Co nie zmienia faktu, ?e Chaotic Spirit te? jaki? lewy jest. Wi?cej pokory i w jednym i w drugim przypadku.
25-08-2011, 14:32: SchizeQ[ USUŃ ]
Nie wyobra?am sobie, ?eby Noisyboy, który jest dla mnie wzorem producenta HS, zachowywa? si? w ten sposób i szyderczo wy?miewa? si? z innych tracków, nawet gdy bluzga je troll. Wida?, jakie macie ego i jak bez dystansu oraz bez pokory podchodzicie do swoich produkcji. Szczególnie Ty Chaotic Spirit, nie popu?? w majty czasem.
25-08-2011, 14:32: ADEN[ USUŃ ]
Nie wyobra?am sobie, ?eby Noisyboy, który jest dla mnie wzorem producenta HS, zachowywa? si? w ten sposób i szyderczo wy?miewa? si? z innych tracków, nawet gdy bluzga je troll. Wida?, jakie macie ego i jak bez dystansu oraz bez pokory podchodzicie do swoich produkcji. Szczególnie Ty Chaotic Spirit, nie popu?? w majty czasem.
25-08-2011, 15:30: Grzybek[ USUŃ ]
Nie wyobra?am sobie, ?eby Noisyboy, który jest dla mnie wzorem producenta HS, zachowywa? si? w ten sposób i szyderczo wy?miewa? si? z innych tracków, nawet gdy bluzga je troll. Wida?, jakie macie ego i jak bez dystansu oraz bez pokory podchodzicie do swoich produkcji. Szczególnie Ty Chaotic Spirit, nie popu?? w majty czasem.
25-08-2011, 16:14: hayer86[ USUŃ ]
Nie wyobra?am sobie, ?eby Noisyboy, który jest dla mnie wzorem producenta HS, zachowywa? si? w ten sposób i szyderczo wy?miewa? si? z innych tracków, nawet gdy bluzga je troll. Wida?, jakie macie ego i jak bez dystansu oraz bez pokory podchodzicie do swoich produkcji. Szczególnie Ty Chaotic Spirit, nie popu?? w majty czasem.
25-08-2011, 17:32: Daron37[ USUŃ ]
Co nie zmienia faktu, ?e Chaotic Spirit te? jaki? lewy jest. Wi?cej pokory i w jednym i w drugim przypadku.
25-08-2011, 17:33: Daron37[ USUŃ ]
Nie wyobra?am sobie, ?eby Noisyboy, który jest dla mnie wzorem producenta HS, zachowywa? si? w ten sposób i szyderczo wy?miewa? si? z innych tracków, nawet gdy bluzga je troll. Wida?, jakie macie ego i jak bez dystansu oraz bez pokory podchodzicie do swoich produkcji. Szczególnie Ty Chaotic Spirit, nie popu?? w majty czasem.
25-08-2011, 21:54: CiachO[ USUŃ ]
Nie wyobra?am sobie, ?eby Noisyboy, który jest dla mnie wzorem producenta HS, zachowywa? si? w ten sposób i szyderczo wy?miewa? si? z innych tracków, nawet gdy bluzga je troll. Wida?, jakie macie ego i jak bez dystansu oraz bez pokory podchodzicie do swoich produkcji. Szczególnie Ty Chaotic Spirit, nie popu?? w majty czasem.
26-08-2011, 10:27: Daron37[ USUŃ ]
[quote:1d2a4fb1be="CiachO"]Adamie, a czy ja jestem zobowi?zany jezdzic na wszystkie imprezy? Teraz co tydzien jest gdzie? FC biba i musz? by?? Ok, rozumie, by?o BEF organizowany z gwiazda FC co rzadko si? w PL zdarza no i nie by?o mnie . Nie ka?dy mo?e sobie pozwoli? tak jak Ty jezdzic na co mu si? podoba , czasami decyduj? fundusze, czasami sprawy osobiste. Fakt , tutaj nie mam co gada? o kasie bo dziennie odk?adaj?c sobie po g?upiej z?otówce dziennie od nadania informacji o imprezie bym nazbieral bo wiadomo by?o o tym o wiele predzej :) Napewno nie bede porusza? tego tematu dlaczego mnie mnie by?o (a wielu wie ?e mialem by?) nie by?o mnie i tyle :) wracajmy do tematu urodzin nie by?o mnie i tyle :) wracajmy do tematu urodzin[/quote:1d2a4fb1be]

Nie obchodzi mnie dlaczego Cie nie by?o, bo wa?nym jest, ?e Cie nie by?o z jakiego? powodu- i teraz zapytasz si? ludzi, których okre?li?e? "HC4LIFE", dlaczego nie przyjd? to oni te? Ci zrobi? wywód, dlaczego ich nie b?dzie w megaclubie. Sam wi?c widzisz, ?e takie gadanie, ?e "uuu, tylu hc4life, a tak ma?o osób gdy ten hc jest", nie ma sensu, bo ka?dy ma jakie? powody, ?eby tam nie przyj??/si? nie bawi?.
26-08-2011, 12:58: marciaaa[ USUŃ ]
[quote:1d2a4fb1be="CiachO"]Adamie, a czy ja jestem zobowi?zany jezdzic na wszystkie imprezy? Teraz co tydzien jest gdzie? FC biba i musz? by?? Ok, rozumie, by?o BEF organizowany z gwiazda FC co rzadko si? w PL zdarza no i nie by?o mnie . Nie ka?dy mo?e sobie pozwoli? tak jak Ty jezdzic na co mu si? podoba , czasami decyduj? fundusze, czasami sprawy osobiste. Fakt , tutaj nie mam co gada? o kasie bo dziennie odk?adaj?c sobie po g?upiej z?otówce dziennie od nadania informacji o imprezie bym nazbieral bo wiadomo by?o o tym o wiele predzej :) Napewno nie bede porusza? tego tematu dlaczego mnie mnie by?o (a wielu wie ?e mialem by?) nie by?o mnie i tyle :) wracajmy do tematu urodzin nie by?o mnie i tyle :) wracajmy do tematu urodzin[/quote:1d2a4fb1be]

Nie obchodzi mnie dlaczego Cie nie by?o, bo wa?nym jest, ?e Cie nie by?o z jakiego? powodu- i teraz zapytasz si? ludzi, których okre?li?e? "HC4LIFE", dlaczego nie przyjd? to oni te? Ci zrobi? wywód, dlaczego ich nie b?dzie w megaclubie. Sam wi?c widzisz, ?e takie gadanie, ?e "uuu, tylu hc4life, a tak ma?o osób gdy ten hc jest", nie ma sensu, bo ka?dy ma jakie? powody, ?eby tam nie przyj??/si? nie bawi?.
26-08-2011, 17:23: miniol[ USUŃ ]
[quote:1d2a4fb1be="CiachO"]Adamie, a czy ja jestem zobowi?zany jezdzic na wszystkie imprezy? Teraz co tydzien jest gdzie? FC biba i musz? by?? Ok, rozumie, by?o BEF organizowany z gwiazda FC co rzadko si? w PL zdarza no i nie by?o mnie . Nie ka?dy mo?e sobie pozwoli? tak jak Ty jezdzic na co mu si? podoba , czasami decyduj? fundusze, czasami sprawy osobiste. Fakt , tutaj nie mam co gada? o kasie bo dziennie odk?adaj?c sobie po g?upiej z?otówce dziennie od nadania informacji o imprezie bym nazbieral bo wiadomo by?o o tym o wiele predzej :) Napewno nie bede porusza? tego tematu dlaczego mnie mnie by?o (a wielu wie ?e mialem by?) nie by?o mnie i tyle :) wracajmy do tematu urodzin nie by?o mnie i tyle :) wracajmy do tematu urodzin[/quote:1d2a4fb1be]

Nie obchodzi mnie dlaczego Cie nie by?o, bo wa?nym jest, ?e Cie nie by?o z jakiego? powodu- i teraz zapytasz si? ludzi, których okre?li?e? "HC4LIFE", dlaczego nie przyjd? to oni te? Ci zrobi? wywód, dlaczego ich nie b?dzie w megaclubie. Sam wi?c widzisz, ?e takie gadanie, ?e "uuu, tylu hc4life, a tak ma?o osób gdy ten hc jest", nie ma sensu, bo ka?dy ma jakie? powody, ?eby tam nie przyj??/si? nie bawi?.
28-08-2011, 17:19: Hate Machine[ USUŃ ]
Ciebie to bawi, ale ADEN u?ywa poprawnego s?ownictwa, zatem w ge?cie producenta jest dowiedzie? si? (je?li nie wie), co to znaczy, bo pr?dzej czy pó?niej b?dzie to musia? zrobi?. ADEN wie o czym pisze i jego komenty z producenckiego punktu widzenia s? znacznie bardziej warto?ciowe ni? "nie podoba mi si?" (bez urazy dla tych, którzy si? nie znaj?, ale oczywistym jest, ?e producent chce us?ysze? dwie opinie- ogóln? i techniczn?, a o t? drug? znacznie ci??ej).

Ps. Nie wyobra?am sobie, nawet w stosunku do amatora, u?ywa? jakiego? innego s?ownictwa ani?eli to prawid?owe, bo jego znajomo?? jest niejako obowi?zkiem w tym fachu, zatem tak naprawd? taki niezrozumia?y koment po dok?adnej analizie, wyjdzie producentowi-amatorowi jeszcze na lepsze. Nie ma si? z czego ?mia?, tym bardziej, ?e Ty swoimi pod?miechujkami jeszcze mniej pomagasz (a w?a?ciwie w ogóle?) ni? on.
31-08-2011, 23:00: vulcan[ USUŃ ]
[quote:a9d493f1b0="miniol"][quote:a9d493f1b0="Olu??"]ka?demu ? :D [/quote:a9d493f1b0]Jasne, do tego dobre cygaro :D [/quote:a9d493f1b0]

Z w?sem <3
01-09-2011, 00:52: Grzybek[ USUŃ ]
Zatem by?o jak zwykle? Stoi sobie dwóch, grzecznych, boguducha winnych kibiców, a tu zaje?d?aj? w?sy, wyci?gaj? klamk? i strzelaj? w nog?? :) ))) Nie broni? policji, ale te? wiem, ?e zawsze jest tak, ?e w opowie?ciach kiboli jest otoczka niewinno?ci wokó? nich.. zawsze, bez kitu i zawsze jest winna policja, nigdy kibic.
01-09-2011, 09:15: Daron37[ USUŃ ]
Zatem by?o jak zwykle? Stoi sobie dwóch, grzecznych, boguducha winnych kibiców, a tu zaje?d?aj? w?sy, wyci?gaj? klamk? i strzelaj? w nog?? :) ))) Nie broni? policji, ale te? wiem, ?e zawsze jest tak, ?e w opowie?ciach kiboli jest otoczka niewinno?ci wokó? nich.. zawsze, bez kitu i zawsze jest winna policja, nigdy kibic.
01-09-2011, 10:10: marciaaa[ USUŃ ]
Zatem by?o jak zwykle? Stoi sobie dwóch, grzecznych, boguducha winnych kibiców, a tu zaje?d?aj? w?sy, wyci?gaj? klamk? i strzelaj? w nog?? :) ))) Nie broni? policji, ale te? wiem, ?e zawsze jest tak, ?e w opowie?ciach kiboli jest otoczka niewinno?ci wokó? nich.. zawsze, bez kitu i zawsze jest winna policja, nigdy kibic.
01-09-2011, 20:54: Danny V.[ USUŃ ]
[quote:9681d6dfd0="CiachO"][b:9681d6dfd0]LukasH[/b:9681d6dfd0], a nie pomysleliscie o calkiem innej nazwie na tech trancy i trance? Bo ludzie was kojarza bardziej z hardami jako Beat Destroyers :D [/quote:9681d6dfd0]

No to maj? przecie? BD-1 (czyt. Bidon'e) xD
03-09-2011, 15:12: hayer86[ USUŃ ]
Zatem by?o jak zwykle? Stoi sobie dwóch, grzecznych, boguducha winnych kibiców, a tu zaje?d?aj? w?sy, wyci?gaj? klamk? i strzelaj? w nog?? :) ))) Nie broni? policji, ale te? wiem, ?e zawsze jest tak, ?e w opowie?ciach kiboli jest otoczka niewinno?ci wokó? nich.. zawsze, bez kitu i zawsze jest winna policja, nigdy kibic.
05-09-2011, 20:17: netya[ USUŃ ]
Karwa, dwie imprezy na Berzie, miesi?c po miesi?cu i dwa najchujowsze terminy na ziemi dla mnie.
05-09-2011, 22:04: Thao[ USUŃ ]
[quote:c7b5a9c4f6="sembero"] konkrety b?d? ustala? jak rodzice si? zgodz? [/quote:c7b5a9c4f6]

I wtedy te? proponuj? zaczyna? jakiekolwiek rozmowy. Bez konkretów z Twojej strony nikt nie poda Ci konkretów ze strony organizacyjnej.
05-09-2011, 22:10: Thao[ USUŃ ]
No no, propsuj? Ciacho. Ci arty?ci s? mi obcy, ale zag?osowa?em na Hardstyle Mafia, bo skoro oni przyci?gn? wi?cej ludzi, dobrze jest pomy?le? przysz?o?ciowo i marketingowo, bo przecie? nikt nie chce jednorazowej akcji tego typu, a wr?cz przeciwnie. A nu? kiedy? ?ci?gniesz mi kogo?, kogo lubi? :D Oby tak dalej!
05-09-2011, 22:16: netya[ USUŃ ]
[quote:c7b5a9c4f6="sembero"] konkrety b?d? ustala? jak rodzice si? zgodz? [/quote:c7b5a9c4f6]

I wtedy te? proponuj? zaczyna? jakiekolwiek rozmowy. Bez konkretów z Twojej strony nikt nie poda Ci konkretów ze strony organizacyjnej.
06-09-2011, 12:17: Overbizz[ USUŃ ]
[quote:c7b5a9c4f6="sembero"] konkrety b?d? ustala? jak rodzice si? zgodz? [/quote:c7b5a9c4f6]

I wtedy te? proponuj? zaczyna? jakiekolwiek rozmowy. Bez konkretów z Twojej strony nikt nie poda Ci konkretów ze strony organizacyjnej.
07-09-2011, 07:23: MotyleeeQ[ USUŃ ]
[quote:c7b5a9c4f6="sembero"] konkrety b?d? ustala? jak rodzice si? zgodz? [/quote:c7b5a9c4f6]

I wtedy te? proponuj? zaczyna? jakiekolwiek rozmowy. Bez konkretów z Twojej strony nikt nie poda Ci konkretów ze strony organizacyjnej.
08-09-2011, 10:26: SchizeQ[ USUŃ ]
Przychodzi peda? do lekarza, robi badania na AIDS. Wynik okazuje si? pozytywny.
- Co ja teraz zrobi? panie doktorze? – pyta zasmucony.
-Niech pan zje pó? kilo bigosu, wypije pi?? piw, kupi jeszcze kilka czekolad, przegryzie to kilkunastoma kanapkami i popije herbat? – odpowiada lekarz.
- I to mnie uleczy?
- Nie, ale mo?e wreszcie si? dowiesz do czego s?u?y dupa.

:lol:

Dwóch peda?ów si? posuwa. Jeden przechyla rytmicznie g?owe do ty?u. A ten drugi do niego:
- Przesta? bo mi z?by wybijesz,
I dalej go jedzie w dupe a ten znów zaczyna rytmicznie odchyla? g?owe do ty?u, wi?c ten po raz drugi zwraca mu uwage:
- No przestan bo mi to przeszkadza,
I jedzie go dalej. Sytuacja powtórzy?a si? jeszcze raz. Wi?c ten co go wali? pyta si?:
- Co si? dzieje stary bo tak nie mo?e by?.
Na to ten drugi:
- Stary, albo mi wyjmij koszule z dupy, albo mi ko?nierzyk rozepnij.

Para gejów. Jeden z nich ma urodziny.
mi?o?? solenizanta z okazji urodzin proponuje fisting.
Jak zaproponowa? tak zrobili.
R?ka solenizanta zag??bi?a si? do nadgarstka. Na co drugi:
-G??biej
Kawa?ek za nadgarstkiem:
-G??biej
W po?owie przedramienia.
-G??biej
Nagle solenizant wyczuwa przedmiot.
Wyci?ga r?k? patrzy, a tam zegarek.
Patrzy zdziwiony.
Na co jego facet.
-Nie wiedzia?em jak zapakowa?. Wszystkiego najlepszego.

:lol:
08-09-2011, 10:29: LukasH[ USUŃ ]
Przychodzi peda? do lekarza, robi badania na AIDS. Wynik okazuje si? pozytywny.
- Co ja teraz zrobi? panie doktorze? – pyta zasmucony.
-Niech pan zje pó? kilo bigosu, wypije pi?? piw, kupi jeszcze kilka czekolad, przegryzie to kilkunastoma kanapkami i popije herbat? – odpowiada lekarz.
- I to mnie uleczy?
- Nie, ale mo?e wreszcie si? dowiesz do czego s?u?y dupa.

:lol:

Dwóch peda?ów si? posuwa. Jeden przechyla rytmicznie g?owe do ty?u. A ten drugi do niego:
- Przesta? bo mi z?by wybijesz,
I dalej go jedzie w dupe a ten znów zaczyna rytmicznie odchyla? g?owe do ty?u, wi?c ten po raz drugi zwraca mu uwage:
- No przestan bo mi to przeszkadza,
I jedzie go dalej. Sytuacja powtórzy?a si? jeszcze raz. Wi?c ten co go wali? pyta si?:
- Co si? dzieje stary bo tak nie mo?e by?.
Na to ten drugi:
- Stary, albo mi wyjmij koszule z dupy, albo mi ko?nierzyk rozepnij.

Para gejów. Jeden z nich ma urodziny.
mi?o?? solenizanta z okazji urodzin proponuje fisting.
Jak zaproponowa? tak zrobili.
R?ka solenizanta zag??bi?a si? do nadgarstka. Na co drugi:
-G??biej
Kawa?ek za nadgarstkiem:
-G??biej
W po?owie przedramienia.
-G??biej
Nagle solenizant wyczuwa przedmiot.
Wyci?ga r?k? patrzy, a tam zegarek.
Patrzy zdziwiony.
Na co jego facet.
-Nie wiedzia?em jak zapakowa?. Wszystkiego najlepszego.

:lol:
08-09-2011, 11:02: miniol[ USUŃ ]
[quote:93b961bc9f="?osiu"][quote:93b961bc9f="Esio"]http://www.sport.pl/hokej/1,64952,10249557,Po_katastrofie_samolotu_z_hokeistami_Lokomotiwu_Jaroslaw_.html[/quote:93b961bc9f]

masakra, ginie 96 zlodzieji poltorej roku temu i temat ciagnie sie do dzisiaj , gina wspaniali sportowcy i jutro nikt juz nie bedzie o tym myslal[/quote:93b961bc9f]

Nie wiem, jak mo?esz nazywa? przedstawicieli rodzin katy?skich, wojskowych ksi??y, wybitnego aktora czy te? chocia?by, pilotów i stewardessy (a wymienia? mo?na by jeszcze wiele) - z?odziejami. Masz na to dowody, prawda ?osiek? Bo nie wierz?, ?e jeste? na tyle p?ytki, ?eby nazwa? tych wszystkich ludzi w tak krzywdz?cy sposób bez w?a?ciwej argumentacji. :)
08-09-2011, 11:06: dumm[ USUŃ ]
Zatem by?o jak zwykle? Stoi sobie dwóch, grzecznych, boguducha winnych kibiców, a tu zaje?d?aj? w?sy, wyci?gaj? klamk? i strzelaj? w nog?? :) ))) Nie broni? policji, ale te? wiem, ?e zawsze jest tak, ?e w opowie?ciach kiboli jest otoczka niewinno?ci wokó? nich.. zawsze, bez kitu i zawsze jest winna policja, nigdy kibic.
08-09-2011, 12:24: Thao[ USUŃ ]
Przychodzi peda? do lekarza, robi badania na AIDS. Wynik okazuje si? pozytywny.
- Co ja teraz zrobi? panie doktorze? – pyta zasmucony.
-Niech pan zje pó? kilo bigosu, wypije pi?? piw, kupi jeszcze kilka czekolad, przegryzie to kilkunastoma kanapkami i popije herbat? – odpowiada lekarz.
- I to mnie uleczy?
- Nie, ale mo?e wreszcie si? dowiesz do czego s?u?y dupa.

:lol:

Dwóch peda?ów si? posuwa. Jeden przechyla rytmicznie g?owe do ty?u. A ten drugi do niego:
- Przesta? bo mi z?by wybijesz,
I dalej go jedzie w dupe a ten znów zaczyna rytmicznie odchyla? g?owe do ty?u, wi?c ten po raz drugi zwraca mu uwage:
- No przestan bo mi to przeszkadza,
I jedzie go dalej. Sytuacja powtórzy?a si? jeszcze raz. Wi?c ten co go wali? pyta si?:
- Co si? dzieje stary bo tak nie mo?e by?.
Na to ten drugi:
- Stary, albo mi wyjmij koszule z dupy, albo mi ko?nierzyk rozepnij.

Para gejów. Jeden z nich ma urodziny.
mi?o?? solenizanta z okazji urodzin proponuje fisting.
Jak zaproponowa? tak zrobili.
R?ka solenizanta zag??bi?a si? do nadgarstka. Na co drugi:
-G??biej
Kawa?ek za nadgarstkiem:
-G??biej
W po?owie przedramienia.
-G??biej
Nagle solenizant wyczuwa przedmiot.
Wyci?ga r?k? patrzy, a tam zegarek.
Patrzy zdziwiony.
Na co jego facet.
-Nie wiedzia?em jak zapakowa?. Wszystkiego najlepszego.

:lol:
08-09-2011, 12:30: kych0[ USUŃ ]
[quote:93b961bc9f="?osiu"][quote:93b961bc9f="Esio"]http://www.sport.pl/hokej/1,64952,10249557,Po_katastrofie_samolotu_z_hokeistami_Lokomotiwu_Jaroslaw_.html[/quote:93b961bc9f]

masakra, ginie 96 zlodzieji poltorej roku temu i temat ciagnie sie do dzisiaj , gina wspaniali sportowcy i jutro nikt juz nie bedzie o tym myslal[/quote:93b961bc9f]

Nie wiem, jak mo?esz nazywa? przedstawicieli rodzin katy?skich, wojskowych ksi??y, wybitnego aktora czy te? chocia?by, pilotów i stewardessy (a wymienia? mo?na by jeszcze wiele) - z?odziejami. Masz na to dowody, prawda ?osiek? Bo nie wierz?, ?e jeste? na tyle p?ytki, ?eby nazwa? tych wszystkich ludzi w tak krzywdz?cy sposób bez w?a?ciwej argumentacji. :)
08-09-2011, 14:05: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:93b961bc9f="?osiu"][quote:93b961bc9f="Esio"]http://www.sport.pl/hokej/1,64952,10249557,Po_katastrofie_samolotu_z_hokeistami_Lokomotiwu_Jaroslaw_.html[/quote:93b961bc9f]

masakra, ginie 96 zlodzieji poltorej roku temu i temat ciagnie sie do dzisiaj , gina wspaniali sportowcy i jutro nikt juz nie bedzie o tym myslal[/quote:93b961bc9f]

Nie wiem, jak mo?esz nazywa? przedstawicieli rodzin katy?skich, wojskowych ksi??y, wybitnego aktora czy te? chocia?by, pilotów i stewardessy (a wymienia? mo?na by jeszcze wiele) - z?odziejami. Masz na to dowody, prawda ?osiek? Bo nie wierz?, ?e jeste? na tyle p?ytki, ?eby nazwa? tych wszystkich ludzi w tak krzywdz?cy sposób bez w?a?ciwej argumentacji. :)
08-09-2011, 14:05: netya[ USUŃ ]
Przychodzi peda? do lekarza, robi badania na AIDS. Wynik okazuje si? pozytywny.
- Co ja teraz zrobi? panie doktorze? – pyta zasmucony.
-Niech pan zje pó? kilo bigosu, wypije pi?? piw, kupi jeszcze kilka czekolad, przegryzie to kilkunastoma kanapkami i popije herbat? – odpowiada lekarz.
- I to mnie uleczy?
- Nie, ale mo?e wreszcie si? dowiesz do czego s?u?y dupa.

:lol:

Dwóch peda?ów si? posuwa. Jeden przechyla rytmicznie g?owe do ty?u. A ten drugi do niego:
- Przesta? bo mi z?by wybijesz,
I dalej go jedzie w dupe a ten znów zaczyna rytmicznie odchyla? g?owe do ty?u, wi?c ten po raz drugi zwraca mu uwage:
- No przestan bo mi to przeszkadza,
I jedzie go dalej. Sytuacja powtórzy?a si? jeszcze raz. Wi?c ten co go wali? pyta si?:
- Co si? dzieje stary bo tak nie mo?e by?.
Na to ten drugi:
- Stary, albo mi wyjmij koszule z dupy, albo mi ko?nierzyk rozepnij.

Para gejów. Jeden z nich ma urodziny.
mi?o?? solenizanta z okazji urodzin proponuje fisting.
Jak zaproponowa? tak zrobili.
R?ka solenizanta zag??bi?a si? do nadgarstka. Na co drugi:
-G??biej
Kawa?ek za nadgarstkiem:
-G??biej
W po?owie przedramienia.
-G??biej
Nagle solenizant wyczuwa przedmiot.
Wyci?ga r?k? patrzy, a tam zegarek.
Patrzy zdziwiony.
Na co jego facet.
-Nie wiedzia?em jak zapakowa?. Wszystkiego najlepszego.

:lol:
08-09-2011, 15:07: CiachO[ USUŃ ]
Przychodzi peda? do lekarza, robi badania na AIDS. Wynik okazuje si? pozytywny.
- Co ja teraz zrobi? panie doktorze? – pyta zasmucony.
-Niech pan zje pó? kilo bigosu, wypije pi?? piw, kupi jeszcze kilka czekolad, przegryzie to kilkunastoma kanapkami i popije herbat? – odpowiada lekarz.
- I to mnie uleczy?
- Nie, ale mo?e wreszcie si? dowiesz do czego s?u?y dupa.

:lol:

Dwóch peda?ów si? posuwa. Jeden przechyla rytmicznie g?owe do ty?u. A ten drugi do niego:
- Przesta? bo mi z?by wybijesz,
I dalej go jedzie w dupe a ten znów zaczyna rytmicznie odchyla? g?owe do ty?u, wi?c ten po raz drugi zwraca mu uwage:
- No przestan bo mi to przeszkadza,
I jedzie go dalej. Sytuacja powtórzy?a si? jeszcze raz. Wi?c ten co go wali? pyta si?:
- Co si? dzieje stary bo tak nie mo?e by?.
Na to ten drugi:
- Stary, albo mi wyjmij koszule z dupy, albo mi ko?nierzyk rozepnij.

Para gejów. Jeden z nich ma urodziny.
mi?o?? solenizanta z okazji urodzin proponuje fisting.
Jak zaproponowa? tak zrobili.
R?ka solenizanta zag??bi?a si? do nadgarstka. Na co drugi:
-G??biej
Kawa?ek za nadgarstkiem:
-G??biej
W po?owie przedramienia.
-G??biej
Nagle solenizant wyczuwa przedmiot.
Wyci?ga r?k? patrzy, a tam zegarek.
Patrzy zdziwiony.
Na co jego facet.
-Nie wiedzia?em jak zapakowa?. Wszystkiego najlepszego.

:lol:
08-09-2011, 22:02: hayer86[ USUŃ ]
Przychodzi peda? do lekarza, robi badania na AIDS. Wynik okazuje si? pozytywny.
- Co ja teraz zrobi? panie doktorze? – pyta zasmucony.
-Niech pan zje pó? kilo bigosu, wypije pi?? piw, kupi jeszcze kilka czekolad, przegryzie to kilkunastoma kanapkami i popije herbat? – odpowiada lekarz.
- I to mnie uleczy?
- Nie, ale mo?e wreszcie si? dowiesz do czego s?u?y dupa.

:lol:

Dwóch peda?ów si? posuwa. Jeden przechyla rytmicznie g?owe do ty?u. A ten drugi do niego:
- Przesta? bo mi z?by wybijesz,
I dalej go jedzie w dupe a ten znów zaczyna rytmicznie odchyla? g?owe do ty?u, wi?c ten po raz drugi zwraca mu uwage:
- No przestan bo mi to przeszkadza,
I jedzie go dalej. Sytuacja powtórzy?a si? jeszcze raz. Wi?c ten co go wali? pyta si?:
- Co si? dzieje stary bo tak nie mo?e by?.
Na to ten drugi:
- Stary, albo mi wyjmij koszule z dupy, albo mi ko?nierzyk rozepnij.

Para gejów. Jeden z nich ma urodziny.
mi?o?? solenizanta z okazji urodzin proponuje fisting.
Jak zaproponowa? tak zrobili.
R?ka solenizanta zag??bi?a si? do nadgarstka. Na co drugi:
-G??biej
Kawa?ek za nadgarstkiem:
-G??biej
W po?owie przedramienia.
-G??biej
Nagle solenizant wyczuwa przedmiot.
Wyci?ga r?k? patrzy, a tam zegarek.
Patrzy zdziwiony.
Na co jego facet.
-Nie wiedzia?em jak zapakowa?. Wszystkiego najlepszego.

:lol:
08-09-2011, 22:06: hayer86[ USUŃ ]
[quote:93b961bc9f="?osiu"][quote:93b961bc9f="Esio"]http://www.sport.pl/hokej/1,64952,10249557,Po_katastrofie_samolotu_z_hokeistami_Lokomotiwu_Jaroslaw_.html[/quote:93b961bc9f]

masakra, ginie 96 zlodzieji poltorej roku temu i temat ciagnie sie do dzisiaj , gina wspaniali sportowcy i jutro nikt juz nie bedzie o tym myslal[/quote:93b961bc9f]

Nie wiem, jak mo?esz nazywa? przedstawicieli rodzin katy?skich, wojskowych ksi??y, wybitnego aktora czy te? chocia?by, pilotów i stewardessy (a wymienia? mo?na by jeszcze wiele) - z?odziejami. Masz na to dowody, prawda ?osiek? Bo nie wierz?, ?e jeste? na tyle p?ytki, ?eby nazwa? tych wszystkich ludzi w tak krzywdz?cy sposób bez w?a?ciwej argumentacji. :)
08-09-2011, 22:34: Drokz[ USUŃ ]
Zajebisty numer! Ciekawostka: jako? na dniach wychodzi nowy album Butchers Harem, zatytu?owany w?a?nie Snuff Porn Gore ! :D
09-09-2011, 00:54: vulcan[ USUŃ ]
Szakal, ja nie wnikam, o kim si? mówi, a o kim nie. Odnios?em si? wy??cznie do wypowiedzi ?osia.

?osiu, tak czy owak, nie uwa?am, ?e mo?na by?oby tak uogólnia?, tym bardziej, ?e, jak dobrze kojarz?, buntujesz si?, gdy kto? nazywa kibiców takimi lub owakimi, a sam robisz to samo, tylko w drug? stron?. De facto, trudno, ?eby o nich si? nie mówi?o, gdy w katastrofie zgin??y jedne z wa?niejszych person w kraju. Wiem, ?e wobec ?mierci wszyscy s? równi, ale taka sytuacja wydarzy?a si? pierwszy raz w historii i jest jej cz??ci?.
09-09-2011, 15:38: macek91[ USUŃ ]
Set dla tych, którzy lubi? szybko. Nie od dzi? wiadomo, ?e Prince ov Darkness si? w ta?cu nie pierdoli, zatem polecam, tym bardziej, ze tracklista mówi sama za siebie.

[quote:14567a64c7]
1.From the netherlands (STK remix) - Bonehead
2.Ray of darkness - Lord Lloigor
3.Bloodstorm - GFB
4.Antimon - GFB
5.Unaible to launch daemon - Mechakucha
6.Hellseeker
7.Smash brace in the face - Bonehead
8.All traitors must die - Bonehead
9.Making blue screen - Mechakucha
10.Dolor aeternus - Legionz ov Hell
11.Chipcore - Hellseeker
12.Insides - Psyclown
13.Hell's symphony - Hellseeker
14.Khult ov abaddon - Legionz ov Hell
15.Lifeforce mysteria - Komprex
16.Fuck the female race - Komprex
17.J'exige un collier a clous - Paf le chien
18.Broken terror - Micron
19.Cuntrotbuttcore - Passenger of shit
20.Cold war (Hellseeker remix)
21.Cocksocker (Micron remix)
[/quote:14567a64c7]

[quote:14567a64c7] http://www.mediafire.com/?9j2run8kk89j8zv [/quote:14567a64c7]
14-09-2011, 19:31: maniaczka[ USUŃ ]
Nie widzia?em, ?eby w tematach Thunderdome'a, który de facto ZAWSZEKURWAKURWY jest w grudniu, by? taki ?a?osny lament, wi?c robienie wid?ów z ig?ów (:D) jest typowym polskim narzeka?stwem.
Sam Toxicator - po edycji bodaj 2 lata temu stwierdzi?em, ?e nie dam zarobi? tym nieudacznikom z MPT ani grosza, bo nie potrafi? zorganizowa? imprezy halowej nale?ycie. Niemniej jak si? pojawi przynajmniej jeden kole? w LU, którego naprawd? chcia?bym us?ysze?, wygrywam wej?ciówk? i wje?d?am na jego seciwo jak w nastolatkie, zatem jestem ciekaw dalszego info.
16-09-2011, 11:54: SchizeQ[ USUŃ ]
Korwin w TVN24 (co zdarza si? do?? rzadko). Odczucia mam mieszane. Z jednej strony wiedza (np. zacytowanie paragrafu, co by?o imponuj?ce), a z drugiej strony, JKM jak to JKM, daje si? wci?ga? w dyskusje na tematy, w któryj pogl?dy ma do?? radykalne. Nie umie si? ch?opina sprzeda? troch?, aczkolwiek i tak jest przyjemnie. :) )) (I ta jego bezpo?rednio?? :lol: )
17-09-2011, 13:02: Kona Black[ USUŃ ]
Przychodzi peda? do lekarza, robi badania na AIDS. Wynik okazuje si? pozytywny.
- Co ja teraz zrobi? panie doktorze? – pyta zasmucony.
-Niech pan zje pó? kilo bigosu, wypije pi?? piw, kupi jeszcze kilka czekolad, przegryzie to kilkunastoma kanapkami i popije herbat? – odpowiada lekarz.
- I to mnie uleczy?
- Nie, ale mo?e wreszcie si? dowiesz do czego s?u?y dupa.

:lol:

Dwóch peda?ów si? posuwa. Jeden przechyla rytmicznie g?owe do ty?u. A ten drugi do niego:
- Przesta? bo mi z?by wybijesz,
I dalej go jedzie w dupe a ten znów zaczyna rytmicznie odchyla? g?owe do ty?u, wi?c ten po raz drugi zwraca mu uwage:
- No przestan bo mi to przeszkadza,
I jedzie go dalej. Sytuacja powtórzy?a si? jeszcze raz. Wi?c ten co go wali? pyta si?:
- Co si? dzieje stary bo tak nie mo?e by?.
Na to ten drugi:
- Stary, albo mi wyjmij koszule z dupy, albo mi ko?nierzyk rozepnij.

Para gejów. Jeden z nich ma urodziny.
mi?o?? solenizanta z okazji urodzin proponuje fisting.
Jak zaproponowa? tak zrobili.
R?ka solenizanta zag??bi?a si? do nadgarstka. Na co drugi:
-G??biej
Kawa?ek za nadgarstkiem:
-G??biej
W po?owie przedramienia.
-G??biej
Nagle solenizant wyczuwa przedmiot.
Wyci?ga r?k? patrzy, a tam zegarek.
Patrzy zdziwiony.
Na co jego facet.
-Nie wiedzia?em jak zapakowa?. Wszystkiego najlepszego.

:lol:
19-09-2011, 13:29: Kona Black[ USUŃ ]
Nie sposób si? z Tob? nie zgodzi?, ale de facto, jest to jednorazowy wydatek, na który da si? uzbiera?, nawet na przestrzeni lat. Niemniej jednak, co racja to racja, zarówno w kwestii tego jak i w kwestii offtopa. :)
22-09-2011, 17:23: ZIUTA[ USUŃ ]
Nie, nie, nie. Nie wytrzyma?bym tej ?upanki. xD
22-09-2011, 21:49: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:23cd720215="Gife"]Tam jest zawsze zajebista impreza i klimat, a muzyka jest dodatkiem :) [/quote:23cd720215]

Muzyka odgrywa pierwsze skrzypce, a klimat jest (przyjemnym, bo przyjemnym), ale jednak tylko dodatkiem, przynajmniej w?ród ludzi, których pozna?em, a którzy na te imprezy je?d??. Widocznie mam szcz??cie.
22-09-2011, 22:40: netya[ USUŃ ]
[quote:23cd720215="Gife"]Tam jest zawsze zajebista impreza i klimat, a muzyka jest dodatkiem :) [/quote:23cd720215]

Muzyka odgrywa pierwsze skrzypce, a klimat jest (przyjemnym, bo przyjemnym), ale jednak tylko dodatkiem, przynajmniej w?ród ludzi, których pozna?em, a którzy na te imprezy je?d??. Widocznie mam szcz??cie.
23-09-2011, 01:36: hayer86[ USUŃ ]
[quote:23cd720215="Gife"]Tam jest zawsze zajebista impreza i klimat, a muzyka jest dodatkiem :) [/quote:23cd720215]

Muzyka odgrywa pierwsze skrzypce, a klimat jest (przyjemnym, bo przyjemnym), ale jednak tylko dodatkiem, przynajmniej w?ród ludzi, których pozna?em, a którzy na te imprezy je?d??. Widocznie mam szcz??cie.
25-09-2011, 18:11: LukasH[ USUŃ ]


Kto tego nie zagra- peda?.
25-09-2011, 18:26: Grzybek[ USUŃ ]


Kto tego nie zagra- peda?.
25-09-2011, 22:17: Daron37[ USUŃ ]


Kto tego nie zagra- peda?.
25-09-2011, 22:39: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:9d72795c93] http://www.wykop.pl/link/...kich-blokadach/ [/quote:9d72795c93]

Skrajna prawica czy skrajna lewica- jeden chuj.
25-09-2011, 22:55: ADEN[ USUŃ ]
[quote:9d72795c93] http://www.wykop.pl/link/...kich-blokadach/ [/quote:9d72795c93]

Skrajna prawica czy skrajna lewica- jeden chuj.
26-09-2011, 07:18: Rafir[ USUŃ ]
[quote:9d72795c93] http://www.wykop.pl/link/...kich-blokadach/ [/quote:9d72795c93]

Skrajna prawica czy skrajna lewica- jeden chuj.
26-09-2011, 13:40: -M-[ USUŃ ]
[quote:9d72795c93] http://www.wykop.pl/link/...kich-blokadach/ [/quote:9d72795c93]

Skrajna prawica czy skrajna lewica- jeden chuj.
26-09-2011, 14:03: foxy123[ USUŃ ]
Przychodzi peda? do lekarza, robi badania na AIDS. Wynik okazuje si? pozytywny.
- Co ja teraz zrobi? panie doktorze? – pyta zasmucony.
-Niech pan zje pó? kilo bigosu, wypije pi?? piw, kupi jeszcze kilka czekolad, przegryzie to kilkunastoma kanapkami i popije herbat? – odpowiada lekarz.
- I to mnie uleczy?
- Nie, ale mo?e wreszcie si? dowiesz do czego s?u?y dupa.

:lol:

Dwóch peda?ów si? posuwa. Jeden przechyla rytmicznie g?owe do ty?u. A ten drugi do niego:
- Przesta? bo mi z?by wybijesz,
I dalej go jedzie w dupe a ten znów zaczyna rytmicznie odchyla? g?owe do ty?u, wi?c ten po raz drugi zwraca mu uwage:
- No przestan bo mi to przeszkadza,
I jedzie go dalej. Sytuacja powtórzy?a si? jeszcze raz. Wi?c ten co go wali? pyta si?:
- Co si? dzieje stary bo tak nie mo?e by?.
Na to ten drugi:
- Stary, albo mi wyjmij koszule z dupy, albo mi ko?nierzyk rozepnij.

Para gejów. Jeden z nich ma urodziny.
mi?o?? solenizanta z okazji urodzin proponuje fisting.
Jak zaproponowa? tak zrobili.
R?ka solenizanta zag??bi?a si? do nadgarstka. Na co drugi:
-G??biej
Kawa?ek za nadgarstkiem:
-G??biej
W po?owie przedramienia.
-G??biej
Nagle solenizant wyczuwa przedmiot.
Wyci?ga r?k? patrzy, a tam zegarek.
Patrzy zdziwiony.
Na co jego facet.
-Nie wiedzia?em jak zapakowa?. Wszystkiego najlepszego.

:lol:
28-09-2011, 09:51: KristoF[ USUŃ ]
28-09-2011, 14:56: netya[ USUŃ ]
Tydzie? po Befie, dajcie ?y? :lol:
28-09-2011, 15:01: netya[ USUŃ ]
28-09-2011, 17:53: ZIUTA[ USUŃ ]
[quote:23cd720215="Gife"]Tam jest zawsze zajebista impreza i klimat, a muzyka jest dodatkiem :) [/quote:23cd720215]

Muzyka odgrywa pierwsze skrzypce, a klimat jest (przyjemnym, bo przyjemnym), ale jednak tylko dodatkiem, przynajmniej w?ród ludzi, których pozna?em, a którzy na te imprezy je?d??. Widocznie mam szcz??cie.
28-09-2011, 21:45: macek91[ USUŃ ]
NO KURWA. Jeden z najlepszych numerów na p?ycie, ale WCM2 nie przebija.
28-09-2011, 23:54: -=UFO=-[ USUŃ ]
Tydzie? po Befie, dajcie ?y? :lol:
29-09-2011, 19:28: SchizeQ[ USUŃ ]
Wujek dobra rada mówi? ju? Hayerowi, ?eby nakurwia? speedcore'y, bo to wytuszuje b??dy w technice. :D
29-09-2011, 19:53: Sine-D[ USUŃ ]
Wujek dobra rada mówi? ju? Hayerowi, ?eby nakurwia? speedcore'y, bo to wytuszuje b??dy w technice. :D
29-09-2011, 20:35: foxy123[ USUŃ ]
Wujek dobra rada mówi? ju? Hayerowi, ?eby nakurwia? speedcore'y, bo to wytuszuje b??dy w technice. :D
29-09-2011, 20:47: AgaciA[ USUŃ ]
Wujek dobra rada mówi? ju? Hayerowi, ?eby nakurwia? speedcore'y, bo to wytuszuje b??dy w technice. :D
30-09-2011, 08:03: ResQ[ USUŃ ]
Wujek dobra rada mówi? ju? Hayerowi, ?eby nakurwia? speedcore'y, bo to wytuszuje b??dy w technice. :D
30-09-2011, 08:54: macek91[ USUŃ ]
Wujek dobra rada mówi? ju? Hayerowi, ?eby nakurwia? speedcore'y, bo to wytuszuje b??dy w technice. :D
30-09-2011, 09:50: eni[ USUŃ ]
01-10-2011, 12:37: macek91[ USUŃ ]
A ja si? jaram. Mroczne gówno. Czekam na full.
01-10-2011, 13:20: Sidelnikov[ USUŃ ]
A ja si? jaram. Mroczne gówno. Czekam na full.
02-10-2011, 12:00: Daron37[ USUŃ ]
CHWDP dla wega?skiej szamy. Tosty z broku?ami- co to ma kurwa by?, najwi?kszy minus imprezy. :D
02-10-2011, 12:03: Rafir[ USUŃ ]
CHWDP dla wega?skiej szamy. Tosty z broku?ami- co to ma kurwa by?, najwi?kszy minus imprezy. :D
02-10-2011, 12:09: Grzybek[ USUŃ ]
CHWDP dla wega?skiej szamy. Tosty z broku?ami- co to ma kurwa by?, najwi?kszy minus imprezy. :D
02-10-2011, 12:55: hayer86[ USUŃ ]
CHWDP dla wega?skiej szamy. Tosty z broku?ami- co to ma kurwa by?, najwi?kszy minus imprezy. :D
02-10-2011, 15:33: LukasH[ USUŃ ]
Ka?da impreza, na której pij? i nie dostaj? wpierdol za te wyzwiska, jest dla mnie ogromnym sukcesem. :lol:
02-10-2011, 15:49: AgaciA[ USUŃ ]
Ka?da impreza, na której pij? i nie dostaj? wpierdol za te wyzwiska, jest dla mnie ogromnym sukcesem. :lol:
02-10-2011, 17:54: netya[ USUŃ ]
Dla mnie zakurwisty, aczkolwiek straci?em szacunek nieco, gdy odkry?em, ?e mello nie jest autorskie. :) Aczkolwiek, jeden z nielicznych hsów z melodi?, które lubi? do dzi?.
02-10-2011, 18:13: ?osiu[ USUŃ ]
CHWDP dla wega?skiej szamy. Tosty z broku?ami- co to ma kurwa by?, najwi?kszy minus imprezy. :D
02-10-2011, 18:16: ?osiu[ USUŃ ]
Ka?da impreza, na której pij? i nie dostaj? wpierdol za te wyzwiska, jest dla mnie ogromnym sukcesem. :lol:
03-10-2011, 09:09: CiachO[ USUŃ ]
Z tego co wiem, na scenie terror w Polsce te? zdarza si? do?o?y?, czasem nawet grub? kas?, co mnie akurat nie dziwi, patrz?c na to, kogo oni ?ci?gaj?. Niemniej, mam nadziej?, ?e w ko?cu na ?l?sku ludzie zaczn? przychodzi? na imprezy stricte HC i, ?e w ko?cu to ruszy, tym bardziej, ?e bez kitu, na HMOE 3 wszystko by?o na ekstra. :) Dobra robota Ciacho!

Chemi: pytanie tylko co, bo w?ród DJ's same ziomki, wjazd by? tani, miejscówka idealna, promocja- no w tych kr?gach wystarczaj?ca.. problem tkwi w mobilizacji ludu, nikt wi?cej poza lud?mi, którzy je?d?? do mega na takie imprezy raczej nie przyjdzie, wi?c to jest ta grupa, w któr? trzeba celowa?. A, ?e ona nie potrafi si? zmobilizowa?.. to ju? jest problem. Swoj? drog?, na fejsie zapisa?o si? ponad 80 osób, a mi si? wydaje, ?e tylu nie by?o..
03-10-2011, 20:03: AgaciA[ USUŃ ]
Z tego co wiem, na scenie terror w Polsce te? zdarza si? do?o?y?, czasem nawet grub? kas?, co mnie akurat nie dziwi, patrz?c na to, kogo oni ?ci?gaj?. Niemniej, mam nadziej?, ?e w ko?cu na ?l?sku ludzie zaczn? przychodzi? na imprezy stricte HC i, ?e w ko?cu to ruszy, tym bardziej, ?e bez kitu, na HMOE 3 wszystko by?o na ekstra. :) Dobra robota Ciacho!

Chemi: pytanie tylko co, bo w?ród DJ's same ziomki, wjazd by? tani, miejscówka idealna, promocja- no w tych kr?gach wystarczaj?ca.. problem tkwi w mobilizacji ludu, nikt wi?cej poza lud?mi, którzy je?d?? do mega na takie imprezy raczej nie przyjdzie, wi?c to jest ta grupa, w któr? trzeba celowa?. A, ?e ona nie potrafi si? zmobilizowa?.. to ju? jest problem. Swoj? drog?, na fejsie zapisa?o si? ponad 80 osób, a mi si? wydaje, ?e tylu nie by?o..
03-10-2011, 21:45: vulcan[ USUŃ ]
Z tego co wiem, na scenie terror w Polsce te? zdarza si? do?o?y?, czasem nawet grub? kas?, co mnie akurat nie dziwi, patrz?c na to, kogo oni ?ci?gaj?. Niemniej, mam nadziej?, ?e w ko?cu na ?l?sku ludzie zaczn? przychodzi? na imprezy stricte HC i, ?e w ko?cu to ruszy, tym bardziej, ?e bez kitu, na HMOE 3 wszystko by?o na ekstra. :) Dobra robota Ciacho!

Chemi: pytanie tylko co, bo w?ród DJ's same ziomki, wjazd by? tani, miejscówka idealna, promocja- no w tych kr?gach wystarczaj?ca.. problem tkwi w mobilizacji ludu, nikt wi?cej poza lud?mi, którzy je?d?? do mega na takie imprezy raczej nie przyjdzie, wi?c to jest ta grupa, w któr? trzeba celowa?. A, ?e ona nie potrafi si? zmobilizowa?.. to ju? jest problem. Swoj? drog?, na fejsie zapisa?o si? ponad 80 osób, a mi si? wydaje, ?e tylu nie by?o..
04-10-2011, 10:53: SchizeQ[ USUŃ ]
Bardzo podobna do takiej dziewczyny, która chcia?a kiedy? jecha? na speedcore'y do ?odzi, ale to chyba nie ona, bo tamta by?a terrorhead i gardzi?a tak? muz? jak tu na filmiku.
04-10-2011, 10:57: CiachO[ USUŃ ]
Bardzo podobna do takiej dziewczyny, która chcia?a kiedy? jecha? na speedcore'y do ?odzi, ale to chyba nie ona, bo tamta by?a terrorhead i gardzi?a tak? muz? jak tu na filmiku.
04-10-2011, 11:18: CiachO[ USUŃ ]
AHA :lol:

Gdzie? mi to umkn??o. xD
04-10-2011, 11:23: hayer86[ USUŃ ]
Bardzo podobna do takiej dziewczyny, która chcia?a kiedy? jecha? na speedcore'y do ?odzi, ale to chyba nie ona, bo tamta by?a terrorhead i gardzi?a tak? muz? jak tu na filmiku.
04-10-2011, 12:52: netya[ USUŃ ]
Bardzo podobna do takiej dziewczyny, która chcia?a kiedy? jecha? na speedcore'y do ?odzi, ale to chyba nie ona, bo tamta by?a terrorhead i gardzi?a tak? muz? jak tu na filmiku.
04-10-2011, 12:53: LukasH[ USUŃ ]
Bardzo podobna do takiej dziewczyny, która chcia?a kiedy? jecha? na speedcore'y do ?odzi, ale to chyba nie ona, bo tamta by?a terrorhead i gardzi?a tak? muz? jak tu na filmiku.
04-10-2011, 14:16: SchizeQ[ USUŃ ]
Proponuj? do Loffciamcore'a podes?a? tego Ch?opa. Free Rls gwarantowany. :lol:
04-10-2011, 14:41: ?osiu[ USUŃ ]
Bardzo podobna do takiej dziewczyny, która chcia?a kiedy? jecha? na speedcore'y do ?odzi, ale to chyba nie ona, bo tamta by?a terrorhead i gardzi?a tak? muz? jak tu na filmiku.
04-10-2011, 16:04: noisyboy[ USUŃ ]
What is Wrong _O_ ale i Eni te? ?adnie, reszta tak sobie, ale te dwa pierwsze maj? mój finansowy support. Gratulacje Pany! :)
05-10-2011, 13:27: Sine-D[ USUŃ ]
[quote:e580eb2467="CiachO"]HAYER[/quote:e580eb2467]

4:02 :lol: "Ej je?eli nie uwa?asz, ?e to jest najlepszy kawa?ek Mad Doga to jeste? peda?em" :lol:
05-10-2011, 22:24: ?osiu[ USUŃ ]
[quote:e580eb2467="CiachO"]HAYER[/quote:e580eb2467]

4:02 :lol: "Ej je?eli nie uwa?asz, ?e to jest najlepszy kawa?ek Mad Doga to jeste? peda?em" :lol:
06-10-2011, 09:53: Rafir[ USUŃ ]
Set dla tych, którzy lubi? szybko. Nie od dzi? wiadomo, ?e Prince ov Darkness si? w ta?cu nie pierdoli, zatem polecam, tym bardziej, ze tracklista mówi sama za siebie.

[quote:14567a64c7]
1.From the netherlands (STK remix) - Bonehead
2.Ray of darkness - Lord Lloigor
3.Bloodstorm - GFB
4.Antimon - GFB
5.Unaible to launch daemon - Mechakucha
6.Hellseeker
7.Smash brace in the face - Bonehead
8.All traitors must die - Bonehead
9.Making blue screen - Mechakucha
10.Dolor aeternus - Legionz ov Hell
11.Chipcore - Hellseeker
12.Insides - Psyclown
13.Hell's symphony - Hellseeker
14.Khult ov abaddon - Legionz ov Hell
15.Lifeforce mysteria - Komprex
16.Fuck the female race - Komprex
17.J'exige un collier a clous - Paf le chien
18.Broken terror - Micron
19.Cuntrotbuttcore - Passenger of shit
20.Cold war (Hellseeker remix)
21.Cocksocker (Micron remix)
[/quote:14567a64c7]

[quote:14567a64c7] http://www.mediafire.com/?9j2run8kk89j8zv [/quote:14567a64c7]
06-10-2011, 10:30: SchizeQ[ USUŃ ]
Za klip odpowiedzialna jest Grupa 13, która robi bardzo dobre teledyski. A co do numeru, poruszy? ju? chyba wszystkie serwisy metalowe w Polsce:

[quote:73c408216c] http://www.pudelek.pl/art...yz_matka_boska/ [/quote:73c408216c]

xD
07-10-2011, 09:30: 100-NED[ USUŃ ]
Set dla tych, którzy lubi? szybko. Nie od dzi? wiadomo, ?e Prince ov Darkness si? w ta?cu nie pierdoli, zatem polecam, tym bardziej, ze tracklista mówi sama za siebie.

[quote:14567a64c7]
1.From the netherlands (STK remix) - Bonehead
2.Ray of darkness - Lord Lloigor
3.Bloodstorm - GFB
4.Antimon - GFB
5.Unaible to launch daemon - Mechakucha
6.Hellseeker
7.Smash brace in the face - Bonehead
8.All traitors must die - Bonehead
9.Making blue screen - Mechakucha
10.Dolor aeternus - Legionz ov Hell
11.Chipcore - Hellseeker
12.Insides - Psyclown
13.Hell's symphony - Hellseeker
14.Khult ov abaddon - Legionz ov Hell
15.Lifeforce mysteria - Komprex
16.Fuck the female race - Komprex
17.J'exige un collier a clous - Paf le chien
18.Broken terror - Micron
19.Cuntrotbuttcore - Passenger of shit
20.Cold war (Hellseeker remix)
21.Cocksocker (Micron remix)
[/quote:14567a64c7]

[quote:14567a64c7] http://www.mediafire.com/?9j2run8kk89j8zv [/quote:14567a64c7]
08-10-2011, 11:37: macek91[ USUŃ ]
Po pierwszym ods?uchu- troszk? zawód. U Palucha jakiego? wi?kszego progresu od poprzednich produkcji nie zanotowa?em i w zwi?zku z tym, jak zawsze przy jego albumach, momentami si? nudzi?em. Raz zamula jego nawijka, raz zamulaj?bity.. najbardziej czeka?em na bangery pokroju Psychofana (którego s?ysza?em ju? dawno, bo by? pierwszym singlem) i Podaj Tlen ("Paluch cyfrowy skurwysyn!")wi?c troch? za ma?o takich. Btw. uwa?am, ?e po raz kolejny S?o? ukrad? go?cinn? zwrotk? komu? album. :D
Ju? teraz wiem, ?e wróc? do kilku numerów, ale kilku ju? nigdy nie odpal?, tak?e p?ytka taki 3+, a przy dobrych wiatrach 4-/6.

aaa, by?bym zapomnia?! "ukryty", zajebisty storytelling, polecam ten numer w ciemno. :) ))
09-10-2011, 21:52: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:e580eb2467="CiachO"]HAYER[/quote:e580eb2467]

4:02 :lol: "Ej je?eli nie uwa?asz, ?e to jest najlepszy kawa?ek Mad Doga to jeste? peda?em" :lol:
18-10-2011, 13:17: Grzybek[ USUŃ ]
To jak Frog, jeste? w stanie podj?? si? nagrania "8 w poziomie"? Leci w Kino Polska, 20.10.2011 o 1:00 w nocy. :)

Ps. Co film Koterskiego ta sama historia. To samo by?o z Wszyscy Jeste?my Chrystusami, gdy ludzie byli zawiedzeni, bo my?leli, ?e to b?dzie "komedia" (sic!) tak jak Dzie? ?wira.
19-10-2011, 14:02: Grzybek[ USUŃ ]
Z dedykacj? dla wyborców Palikota, bo to oni przecie? byli targetem Tymochowicza, doradcy do spraw wizerunku Janusza. S?owa pochodz? z filmu (nie pami?tam tytu?u) dot. kreowania gwiazd medialnych, na czym pan Piotr zna si? najlepiej. ?ledz?c kampani? Palikota, jego wypowiedzi i postaw? przed/po kampanii- jak?e one wci?? aktualne.

19-10-2011, 17:48: pretor[ USUŃ ]
Z dedykacj? dla wyborców Palikota, bo to oni przecie? byli targetem Tymochowicza, doradcy do spraw wizerunku Janusza. S?owa pochodz? z filmu (nie pami?tam tytu?u) dot. kreowania gwiazd medialnych, na czym pan Piotr zna si? najlepiej. ?ledz?c kampani? Palikota, jego wypowiedzi i postaw? przed/po kampanii- jak?e one wci?? aktualne.

20-10-2011, 14:14: Sidelnikov[ USUŃ ]
Zdecydowanie przebija orgina?, jak dla mnie. ?adnie si? bawisz ?adnymi bassdrumami, ?adnie to wszystko brzmi, kreatywnie i co najwa?niejsze, motyw od 1:50 - bardzo dobry. :)
24-10-2011, 13:19: SchizeQ[ USUŃ ]
To jak Frog, jeste? w stanie podj?? si? nagrania "8 w poziomie"? Leci w Kino Polska, 20.10.2011 o 1:00 w nocy. :)

Ps. Co film Koterskiego ta sama historia. To samo by?o z Wszyscy Jeste?my Chrystusami, gdy ludzie byli zawiedzeni, bo my?leli, ?e to b?dzie "komedia" (sic!) tak jak Dzie? ?wira.
24-10-2011, 15:36: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:b70adffcc4="ROoZi"]Miniol zapomnij o ludziach z befa bo oni tam tylko terror wzwy? i sraj? na hardstyjlowcow a tym bardziej imprezowac z takimi wixiarzami jak my ;) [/quote:b70adffcc4]

Osobi?cie widzia?em w megaclubie Shockera, Rafa?a z Ziut? i innych terrorheads, wi?c Roozi, jak Cie lubi?- nie generalizuj, bo pisz?c tak, robisz dok?adnie to, co (jak wida?) bardzo Cie dotyka z drugiej strony.

Pomys? fajny, ale, jak ju? nawin?? Schizeq, utopijny. Z tego co wiem (a wiem ma?o, wi?c mog? si? myli?), do HC si? w naszym kraju dop?aca, gdy mowa o gwiazdach i z tym trzeba si? liczy?, a jak kto? si? z tym nie liczy, a ja mam racj?, to znaczy, ?e osoba, która nie chce dop?aca?, przynajmniej we wczesnych stadiach rozwoju czegokolwiek, powinna odpu?ci?. Aczkolwiek, na organizacji si? nie znam, na kosztach tyle o ile co? tam us?ysza?em, wi?c ?ycz? powodzenia. Btw. Mo?e by po??czy? si?y z Defkonem i jako? dogada? temat Berzy? Co kilka g?ów to nie jedna? Powodzenia, tak czy owak!
27-10-2011, 12:01: UbeX[ USUŃ ]
[quote:1b70cd3968="Overbizz"]Hardstyle i Blue Star? :hihi: [/quote:1b70cd3968]

1. A pewnie jakby? tam gra?, ?eni?by? historie o tym, jak fajnie, ?e hs si? rozkr?ca w okolicy.

2. Jakby kto? napisa? co? w stylu "Hardstyle i Energy2000? :hihi: " to by? si? zasapa? podczas obrony tej wixiarni.
27-10-2011, 12:47: netya[ USUŃ ]
[quote:1b70cd3968="Overbizz"]Hardstyle i Blue Star? :hihi: [/quote:1b70cd3968]

1. A pewnie jakby? tam gra?, ?eni?by? historie o tym, jak fajnie, ?e hs si? rozkr?ca w okolicy.

2. Jakby kto? napisa? co? w stylu "Hardstyle i Energy2000? :hihi: " to by? si? zasapa? podczas obrony tej wixiarni.
27-10-2011, 14:35: hayer86[ USUŃ ]
[quote:1b70cd3968="Overbizz"]Hardstyle i Blue Star? :hihi: [/quote:1b70cd3968]

1. A pewnie jakby? tam gra?, ?eni?by? historie o tym, jak fajnie, ?e hs si? rozkr?ca w okolicy.

2. Jakby kto? napisa? co? w stylu "Hardstyle i Energy2000? :hihi: " to by? si? zasapa? podczas obrony tej wixiarni.
27-10-2011, 19:38: vulcan[ USUŃ ]
[quote:1b70cd3968="Overbizz"]Hardstyle i Blue Star? :hihi: [/quote:1b70cd3968]

1. A pewnie jakby? tam gra?, ?eni?by? historie o tym, jak fajnie, ?e hs si? rozkr?ca w okolicy.

2. Jakby kto? napisa? co? w stylu "Hardstyle i Energy2000? :hihi: " to by? si? zasapa? podczas obrony tej wixiarni.
27-10-2011, 23:06: remik09[ USUŃ ]
[quote:1b70cd3968="Overbizz"]Hardstyle i Blue Star? :hihi: [/quote:1b70cd3968]

1. A pewnie jakby? tam gra?, ?eni?by? historie o tym, jak fajnie, ?e hs si? rozkr?ca w okolicy.

2. Jakby kto? napisa? co? w stylu "Hardstyle i Energy2000? :hihi: " to by? si? zasapa? podczas obrony tej wixiarni.
28-10-2011, 08:02: Daron37[ USUŃ ]
[quote:1b70cd3968="Overbizz"]Hardstyle i Blue Star? :hihi: [/quote:1b70cd3968]

1. A pewnie jakby? tam gra?, ?eni?by? historie o tym, jak fajnie, ?e hs si? rozkr?ca w okolicy.

2. Jakby kto? napisa? co? w stylu "Hardstyle i Energy2000? :hihi: " to by? si? zasapa? podczas obrony tej wixiarni.
28-10-2011, 12:39: SchizeQ[ USUŃ ]
Bardzo bym chcia?, ?eby ci wszyscy obro?cy zwierz?t z fejsa klikali w pajacyka, wyklikaj?ywno??, okruszek itp. i mam nadziej?, ?e tak jest, chocia? widz?c cz?stotliwo?? promowania jednych i drugich- ?miem w?tpi?.
28-10-2011, 13:55: hayer86[ USUŃ ]
Bardzo bym chcia?, ?eby ci wszyscy obro?cy zwierz?t z fejsa klikali w pajacyka, wyklikaj?ywno??, okruszek itp. i mam nadziej?, ?e tak jest, chocia? widz?c cz?stotliwo?? promowania jednych i drugich- ?miem w?tpi?.
29-10-2011, 13:29: miniol[ USUŃ ]
[quote:1b70cd3968="Overbizz"]Hardstyle i Blue Star? :hihi: [/quote:1b70cd3968]

1. A pewnie jakby? tam gra?, ?eni?by? historie o tym, jak fajnie, ?e hs si? rozkr?ca w okolicy.

2. Jakby kto? napisa? co? w stylu "Hardstyle i Energy2000? :hihi: " to by? si? zasapa? podczas obrony tej wixiarni.
30-10-2011, 21:32: miniol[ USUŃ ]
iGoA @ Hellbound(27.11.2010)

Jako? w 12 minucie. :D
01-11-2011, 15:17: Pitterekk[ USUŃ ]
[quote:1b70cd3968="Overbizz"]Hardstyle i Blue Star? :hihi: [/quote:1b70cd3968]

1. A pewnie jakby? tam gra?, ?eni?by? historie o tym, jak fajnie, ?e hs si? rozkr?ca w okolicy.

2. Jakby kto? napisa? co? w stylu "Hardstyle i Energy2000? :hihi: " to by? si? zasapa? podczas obrony tej wixiarni.
01-11-2011, 21:50: Pushupek[ USUŃ ]
[quote:1b70cd3968="Overbizz"]Hardstyle i Blue Star? :hihi: [/quote:1b70cd3968]

1. A pewnie jakby? tam gra?, ?eni?by? historie o tym, jak fajnie, ?e hs si? rozkr?ca w okolicy.

2. Jakby kto? napisa? co? w stylu "Hardstyle i Energy2000? :hihi: " to by? si? zasapa? podczas obrony tej wixiarni.
12-11-2011, 12:02: Rafir[ USUŃ ]
[quote:27d66fb435] http://blog.rp.pl/ziemkie...a-nie-wspierac/ [/quote:27d66fb435]

Ciekawy tekst, polecam.
12-11-2011, 12:20: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:27d66fb435] http://blog.rp.pl/ziemkie...a-nie-wspierac/ [/quote:27d66fb435]

Ciekawy tekst, polecam.
13-11-2011, 21:19: _Pawel_[ USUŃ ]
[quote:27d66fb435] http://blog.rp.pl/ziemkie...a-nie-wspierac/ [/quote:27d66fb435]

Ciekawy tekst, polecam.
18-11-2011, 22:18: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:949ef9782b] http://newworldorder.com....ze-o-11-11-2011 [/quote:949ef9782b]

Polecam przeczyta? ca?y artyku?, z do??czonymi do? filmikami, tak na podsumowanie tego, niew?tpliwie ognistego tematu.

A co do wiarygodno?ci tych, którzy tam byli, powiem szczerze.. ?aden wyznacznik, jak wida na za??czonym poni?ej obrazie.Ps.

Do??czony przeze mnie wy?ej, godzinny filmik zosta? przez Was skutecznie pomini?ty, ale nie zra?am si? i dorzucam drugi. Chwyta za serce i jednocze?nie wzmaga zniesmaczenie, gdy s?yszy si? termi "Marsz Faszystów".

19-11-2011, 01:32: Esio[ USUŃ ]
A ja w?a?nie by?bym przeciwny koncepcji ?ukasha, bo ten konkurs dotyczy HF, a nie sceny HS, tak?e to, ?e macie jakie? tam sk?ady nie powinno mie? znaczenia, tym bardziej, ?e Digital Abuse czy RPz, nie mówi?c ju? o SF, o których wspomnia? ?ukash, raczej nie kwalifikuj? si? pod "u?ytkowników", sadz?c po ich aktywno?ci o charakterze minimalnym (zerowym?). Chyba Wasz fejm nie ucierpi, jak odetniecie p?powiny i porywalizujecie tez mi?dzy sob?.
19-11-2011, 09:15: BD.Lukash[ USUŃ ]
[quote:949ef9782b] http://newworldorder.com....ze-o-11-11-2011 [/quote:949ef9782b]

Polecam przeczyta? ca?y artyku?, z do??czonymi do? filmikami, tak na podsumowanie tego, niew?tpliwie ognistego tematu.

A co do wiarygodno?ci tych, którzy tam byli, powiem szczerze.. ?aden wyznacznik, jak wida na za??czonym poni?ej obrazie.Ps.

Do??czony przeze mnie wy?ej, godzinny filmik zosta? przez Was skutecznie pomini?ty, ale nie zra?am si? i dorzucam drugi. Chwyta za serce i jednocze?nie wzmaga zniesmaczenie, gdy s?yszy si? termi "Marsz Faszystów".

19-11-2011, 12:20: miniol[ USUŃ ]
A ja w?a?nie by?bym przeciwny koncepcji ?ukasha, bo ten konkurs dotyczy HF, a nie sceny HS, tak?e to, ?e macie jakie? tam sk?ady nie powinno mie? znaczenia, tym bardziej, ?e Digital Abuse czy RPz, nie mówi?c ju? o SF, o których wspomnia? ?ukash, raczej nie kwalifikuj? si? pod "u?ytkowników", sadz?c po ich aktywno?ci o charakterze minimalnym (zerowym?). Chyba Wasz fejm nie ucierpi, jak odetniecie p?powiny i porywalizujecie tez mi?dzy sob?.
19-11-2011, 12:21: -M-[ USUŃ ]
[quote:949ef9782b] http://newworldorder.com....ze-o-11-11-2011 [/quote:949ef9782b]

Polecam przeczyta? ca?y artyku?, z do??czonymi do? filmikami, tak na podsumowanie tego, niew?tpliwie ognistego tematu.

A co do wiarygodno?ci tych, którzy tam byli, powiem szczerze.. ?aden wyznacznik, jak wida na za??czonym poni?ej obrazie.Ps.

Do??czony przeze mnie wy?ej, godzinny filmik zosta? przez Was skutecznie pomini?ty, ale nie zra?am si? i dorzucam drugi. Chwyta za serce i jednocze?nie wzmaga zniesmaczenie, gdy s?yszy si? termi "Marsz Faszystów".

19-11-2011, 12:27: BD.Lukash[ USUŃ ]
A ja w?a?nie by?bym przeciwny koncepcji ?ukasha, bo ten konkurs dotyczy HF, a nie sceny HS, tak?e to, ?e macie jakie? tam sk?ady nie powinno mie? znaczenia, tym bardziej, ?e Digital Abuse czy RPz, nie mówi?c ju? o SF, o których wspomnia? ?ukash, raczej nie kwalifikuj? si? pod "u?ytkowników", sadz?c po ich aktywno?ci o charakterze minimalnym (zerowym?). Chyba Wasz fejm nie ucierpi, jak odetniecie p?powiny i porywalizujecie tez mi?dzy sob?.
19-11-2011, 17:23: _Pawel_[ USUŃ ]
[quote:949ef9782b] http://newworldorder.com....ze-o-11-11-2011 [/quote:949ef9782b]

Polecam przeczyta? ca?y artyku?, z do??czonymi do? filmikami, tak na podsumowanie tego, niew?tpliwie ognistego tematu.

A co do wiarygodno?ci tych, którzy tam byli, powiem szczerze.. ?aden wyznacznik, jak wida na za??czonym poni?ej obrazie.Ps.

Do??czony przeze mnie wy?ej, godzinny filmik zosta? przez Was skutecznie pomini?ty, ale nie zra?am si? i dorzucam drugi. Chwyta za serce i jednocze?nie wzmaga zniesmaczenie, gdy s?yszy si? termi "Marsz Faszystów".

22-11-2011, 06:46: Rafir[ USUŃ ]
I ja te?, jako uzupe?nienie postu Grzybka, bo niektórzy rzucaj? tymi faszystami na lewo i prawo, a jakby zapominaj?, z kim stoj? w jednym szeregu.

[quote:5633dab9ea] http://www.fronda.pl/news...iec_rodem_16908 [/quote:5633dab9ea]

[quote:5633dab9ea] http://www.portal.arcana....uropa,1793.html [/quote:5633dab9ea]
22-11-2011, 14:10: BD.Lukash[ USUŃ ]
[quote:43bb318f50="BD.Lukash"]Obrazek no ;D [/quote:43bb318f50]Btw. w moim odczuciu to jest kradzie?, wi?c szyderczy ?miech z niekompetencji tego? grafika zast?puje za?enowanie.
22-11-2011, 16:42: ResQ[ USUŃ ]
[quote:43bb318f50="BD.Lukash"]Obrazek no ;D [/quote:43bb318f50]Btw. w moim odczuciu to jest kradzie?, wi?c szyderczy ?miech z niekompetencji tego? grafika zast?puje za?enowanie.
22-11-2011, 20:37: ?osiu[ USUŃ ]
[quote:43bb318f50="BD.Lukash"]Obrazek no ;D [/quote:43bb318f50]Btw. w moim odczuciu to jest kradzie?, wi?c szyderczy ?miech z niekompetencji tego? grafika zast?puje za?enowanie.
22-11-2011, 22:03: hayer86[ USUŃ ]
[quote:43bb318f50="BD.Lukash"]Obrazek no ;D [/quote:43bb318f50]Btw. w moim odczuciu to jest kradzie?, wi?c szyderczy ?miech z niekompetencji tego? grafika zast?puje za?enowanie.
23-11-2011, 11:15: Grzybek[ USUŃ ]
Dlatego napisa?em ju? w 3 po?cie tego tematu, ?e "skrajna prawica, skrajna lewica- jeden chuj". Niemniej, ide? Marszu nie jest propagowanie faszyzmu ani jakichkolwiek innych, skrajnych pogl?dów, a wr?cz przeciwnie, jest to manifest adekwatny do tego ?wi?ta i ludzie, którzy w nim uczestnicz?, wzbijaj? si? ponad swoje pogl?dy, dlatego sz?y obok siebie naprawd? ró?ne grupy spo?eczne, które na codzie? by si? zapewne nie zgadza?y w wielu kwestiach, ale mimo to potrafi? si? jednoczy?.

W zwi?zku z tym, rozs?dnym jest ocenianie idei, a nie pojedynczych ludzi, którzy w nim uczestnicz? (tym bardziej, ?e, jak wynika z powy?szych filmików i ró?nych informacji, 20 000 po prostu maszerowa?o, a 100 robi?o burdy) bo i po jednej i po drugiej stronie znajd? si? pojeba?cy.

@Gife, osobi?ice uwa?am, ?e materia?y, które wklei?em przez ca?y ten w?tek, w du?ej mierze wyczerpuj? sam temat i s? znacznie m?drzejsze, ani?eli co?, co mia?by tu napisa? taki g?upi, nietolerancyjny i prosty katol jak ja. :) Poza tym, szkoda mi czasu na ja?owe dyskusje, a znalezienie konsensusu pomi?dzy lewicowymi, a prawicowymi pogl?dami, do takich raczej nale?y.
23-11-2011, 14:49: marciaaa[ USUŃ ]
[quote:43bb318f50="BD.Lukash"]Obrazek no ;D [/quote:43bb318f50]Btw. w moim odczuciu to jest kradzie?, wi?c szyderczy ?miech z niekompetencji tego? grafika zast?puje za?enowanie.
24-11-2011, 15:59: _Pawel_[ USUŃ ]
Dlatego napisa?em ju? w 3 po?cie tego tematu, ?e "skrajna prawica, skrajna lewica- jeden chuj". Niemniej, ide? Marszu nie jest propagowanie faszyzmu ani jakichkolwiek innych, skrajnych pogl?dów, a wr?cz przeciwnie, jest to manifest adekwatny do tego ?wi?ta i ludzie, którzy w nim uczestnicz?, wzbijaj? si? ponad swoje pogl?dy, dlatego sz?y obok siebie naprawd? ró?ne grupy spo?eczne, które na codzie? by si? zapewne nie zgadza?y w wielu kwestiach, ale mimo to potrafi? si? jednoczy?.

W zwi?zku z tym, rozs?dnym jest ocenianie idei, a nie pojedynczych ludzi, którzy w nim uczestnicz? (tym bardziej, ?e, jak wynika z powy?szych filmików i ró?nych informacji, 20 000 po prostu maszerowa?o, a 100 robi?o burdy) bo i po jednej i po drugiej stronie znajd? si? pojeba?cy.

@Gife, osobi?ice uwa?am, ?e materia?y, które wklei?em przez ca?y ten w?tek, w du?ej mierze wyczerpuj? sam temat i s? znacznie m?drzejsze, ani?eli co?, co mia?by tu napisa? taki g?upi, nietolerancyjny i prosty katol jak ja. :) Poza tym, szkoda mi czasu na ja?owe dyskusje, a znalezienie konsensusu pomi?dzy lewicowymi, a prawicowymi pogl?dami, do takich raczej nale?y.
28-11-2011, 20:21: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:0693711346="Grzybek"][quote:0693711346="remik09"][quote:0693711346="armyofhardcore"]Cytujac 'Hardcore porno op de LED screens' [/quote:0693711346]

hmm ciekawe co z tego wyjdzie, bo jako? nie widz? czego? takiego na imprezie ;) [/quote:0693711346]

oj tam

Link
[/quote:0693711346]

OJ TAM OJ TAM
xD
28-11-2011, 20:31: ZIUTA[ USUŃ ]
[quote:0693711346="Grzybek"][quote:0693711346="remik09"][quote:0693711346="armyofhardcore"]Cytujac 'Hardcore porno op de LED screens' [/quote:0693711346]

hmm ciekawe co z tego wyjdzie, bo jako? nie widz? czego? takiego na imprezie ;) [/quote:0693711346]

oj tam

Link
[/quote:0693711346]

OJ TAM OJ TAM
xD
29-11-2011, 00:05: armyofhardcore[ USUŃ ]
[quote:0693711346="Grzybek"][quote:0693711346="remik09"][quote:0693711346="armyofhardcore"]Cytujac 'Hardcore porno op de LED screens' [/quote:0693711346]

hmm ciekawe co z tego wyjdzie, bo jako? nie widz? czego? takiego na imprezie ;) [/quote:0693711346]

oj tam

Link
[/quote:0693711346]

OJ TAM OJ TAM
xD
29-11-2011, 00:15: vulcan[ USUŃ ]
[quote:0693711346="Grzybek"][quote:0693711346="remik09"][quote:0693711346="armyofhardcore"]Cytujac 'Hardcore porno op de LED screens' [/quote:0693711346]

hmm ciekawe co z tego wyjdzie, bo jako? nie widz? czego? takiego na imprezie ;) [/quote:0693711346]

oj tam

Link
[/quote:0693711346]

OJ TAM OJ TAM
xD
30-11-2011, 12:14: Drokz[ USUŃ ]
[quote:0693711346="Grzybek"][quote:0693711346="remik09"][quote:0693711346="armyofhardcore"]Cytujac 'Hardcore porno op de LED screens' [/quote:0693711346]

hmm ciekawe co z tego wyjdzie, bo jako? nie widz? czego? takiego na imprezie ;) [/quote:0693711346]

oj tam

Link
[/quote:0693711346]

OJ TAM OJ TAM
xD
02-12-2011, 12:57: ROoZi[ USUŃ ]
Nie cieszmy si? za wczasu, bo i ten mo?e "przez przypadek" polecie?. xD

Kurde, numer fajny, ale ciekawe, czy jegomo?? tak zagra w?a?nie. Przyda?by si? jaki? secik, tak?e jak kto? natrafi jakim? trafem yo, to prosz?, niech go upnie.
03-12-2011, 02:27: netya[ USUŃ ]
Nie cieszmy si? za wczasu, bo i ten mo?e "przez przypadek" polecie?. xD

Kurde, numer fajny, ale ciekawe, czy jegomo?? tak zagra w?a?nie. Przyda?by si? jaki? secik, tak?e jak kto? natrafi jakim? trafem yo, to prosz?, niech go upnie.
04-12-2011, 13:07: SchizeQ[ USUŃ ]
1.Najbardziej Pomocny: Noisyboy
2.'Najlepszy' nowy uzytkownik HF: Arhetium
3.Naj?mieszniejszy: RaverBunny, Roozi xD , maly, SchizeQ (zapomnia?bym, a ?mieszy mnie od zawsze ten cz?owie?)
4."Najwiekszy krzykacz": KOKO SKURWIELU!!!
5.Uzytkownik z najwi?ksz? wiedz? muzyczn?: Dumm, SchizeQ
6.Najwi?kszy spamer: netya
7.Najbardziej denerwuj?ca osoba: JEST WAS WIELU
8.Ten z ktorym najcz?sciej sie zgadzasz: Grzybek, -M-
9.Ten z ktorym najrzadziej sie zgadzasz: Frog, Resq i inne lewaki :D
10.Osoba z takim gustem muzycznym jak Twoj: Grzybek \m/, Dumm, Rafir
11.Kogo chcia?by? spotka?: NIKOGO
12.Najlepszy producent: Noisyboy dziwko, ca?y czas!!!!!!
13.Najlepszy DJ: SQ7RO!!!!!!
14.Najlepszy moderator: Roozi xD
15.Uzytkownik roku, pod wszystkimi wzgl?dami: JAM JEST
16.Cz?owiek-suchar: Daron, d?ug d?ugo nic, Legolek
17.Najlepsza impreza PL: 29.10.2011- Brutal Electronic Festival 6 - Warszawa _O_ w tym roku wygra? wszystko!
18.Najlepszy zagraniczny event: 16.07.2011 - Noisekick's Verouderingsproces @ Crystal Venue
04-12-2011, 23:43: netya[ USUŃ ]
Dopiero dzi? dotar?o do mnie, jak s?ab? moc przebicia ma ten line up. Zapyta?em bowiem znajomego, czy nie wpadnie na Toxicator. On spyta? o szczegó?y w stylu kiedy i gdzie, a? wreszcie pad?o pytanie: A KTO B?DZIE? Dalszy dialog wygl?da? mniej wi?cej tak.

-The Playah
-oo, zajebi?cie i kto jeszcze?
-w sumie nikt xD

[*]
05-12-2011, 00:28: Chemical_girl[ USUŃ ]
Dopiero dzi? dotar?o do mnie, jak s?ab? moc przebicia ma ten line up. Zapyta?em bowiem znajomego, czy nie wpadnie na Toxicator. On spyta? o szczegó?y w stylu kiedy i gdzie, a? wreszcie pad?o pytanie: A KTO B?DZIE? Dalszy dialog wygl?da? mniej wi?cej tak.

-The Playah
-oo, zajebi?cie i kto jeszcze?
-w sumie nikt xD

[*]
05-12-2011, 09:31: armyofhardcore[ USUŃ ]
Co Wy na to, ?eby poszerzy? poddzia? DHC/ERCK o wszystkie odmiany metalu? Jest troch? Metalheads na forum, to raz, a dwa, bez sensu tak lata? po dzia?ach od jakich? cyber metali w jednym dziale do zwyk?ych w drugim.
05-12-2011, 10:02: Daron37[ USUŃ ]
Metalowe forum? Z tym tokiem my?lenia ju? dawno powinni?my mie? tutaj forum HHC, dubstepowe forum, schranz forum, bla bla bla itd.
Skoro jest ju? dzia?, w którym wrzuca si? jakie? cyber mikstury, warto to poszerzy? o kolejne, pokrewne gatunki, z racji wygody po prostu.
05-12-2011, 10:26: eni[ USUŃ ]
Dopiero dzi? dotar?o do mnie, jak s?ab? moc przebicia ma ten line up. Zapyta?em bowiem znajomego, czy nie wpadnie na Toxicator. On spyta? o szczegó?y w stylu kiedy i gdzie, a? wreszcie pad?o pytanie: A KTO B?DZIE? Dalszy dialog wygl?da? mniej wi?cej tak.

-The Playah
-oo, zajebi?cie i kto jeszcze?
-w sumie nikt xD

[*]
05-12-2011, 11:54: lukasz[ USUŃ ]
Dopiero dzi? dotar?o do mnie, jak s?ab? moc przebicia ma ten line up. Zapyta?em bowiem znajomego, czy nie wpadnie na Toxicator. On spyta? o szczegó?y w stylu kiedy i gdzie, a? wreszcie pad?o pytanie: A KTO B?DZIE? Dalszy dialog wygl?da? mniej wi?cej tak.

-The Playah
-oo, zajebi?cie i kto jeszcze?
-w sumie nikt xD

[*]
05-12-2011, 12:32: AgaciA[ USUŃ ]
Dopiero dzi? dotar?o do mnie, jak s?ab? moc przebicia ma ten line up. Zapyta?em bowiem znajomego, czy nie wpadnie na Toxicator. On spyta? o szczegó?y w stylu kiedy i gdzie, a? wreszcie pad?o pytanie: A KTO B?DZIE? Dalszy dialog wygl?da? mniej wi?cej tak.

-The Playah
-oo, zajebi?cie i kto jeszcze?
-w sumie nikt xD

[*]
05-12-2011, 13:26: armyofhardcore[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 13:46: lukasz[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 13:57: netya[ USUŃ ]
Metalowe forum? Z tym tokiem my?lenia ju? dawno powinni?my mie? tutaj forum HHC, dubstepowe forum, schranz forum, bla bla bla itd.
Skoro jest ju? dzia?, w którym wrzuca si? jakie? cyber mikstury, warto to poszerzy? o kolejne, pokrewne gatunki, z racji wygody po prostu.
05-12-2011, 13:58: netya[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 14:00: noisyboy[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 14:21: ADEN[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 14:21: Sine-D[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 14:26: eni[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 15:22: Grzybek[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 16:12: dumm[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 16:15: panimc[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 16:22: Thao[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 16:24: maly[ USUŃ ]
1.Najbardziej Pomocny: Noisyboy
2.'Najlepszy' nowy uzytkownik HF: Arhetium
3.Naj?mieszniejszy: RaverBunny, Roozi xD , maly, SchizeQ (zapomnia?bym, a ?mieszy mnie od zawsze ten cz?owie?)
4."Najwiekszy krzykacz": KOKO SKURWIELU!!!
5.Uzytkownik z najwi?ksz? wiedz? muzyczn?: Dumm, SchizeQ
6.Najwi?kszy spamer: netya
7.Najbardziej denerwuj?ca osoba: JEST WAS WIELU
8.Ten z ktorym najcz?sciej sie zgadzasz: Grzybek, -M-
9.Ten z ktorym najrzadziej sie zgadzasz: Frog, Resq i inne lewaki :D
10.Osoba z takim gustem muzycznym jak Twoj: Grzybek \m/, Dumm, Rafir
11.Kogo chcia?by? spotka?: NIKOGO
12.Najlepszy producent: Noisyboy dziwko, ca?y czas!!!!!!
13.Najlepszy DJ: SQ7RO!!!!!!
14.Najlepszy moderator: Roozi xD
15.Uzytkownik roku, pod wszystkimi wzgl?dami: JAM JEST
16.Cz?owiek-suchar: Daron, d?ug d?ugo nic, Legolek
17.Najlepsza impreza PL: 29.10.2011- Brutal Electronic Festival 6 - Warszawa _O_ w tym roku wygra? wszystko!
18.Najlepszy zagraniczny event: 16.07.2011 - Noisekick's Verouderingsproces @ Crystal Venue
05-12-2011, 17:36: DENZEL[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 18:48: Q-DC__[ USUŃ ]


W?A?NIE TAK KURWA!
05-12-2011, 19:34: dumm[ USUŃ ]
Co Wy na to, ?eby poszerzy? poddzia? DHC/ERCK o wszystkie odmiany metalu? Jest troch? Metalheads na forum, to raz, a dwa, bez sensu tak lata? po dzia?ach od jakich? cyber metali w jednym dziale do zwyk?ych w drugim.
05-12-2011, 20:15: miniol[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 22:04: ZIUTA[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
05-12-2011, 22:53: vulcan[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
06-12-2011, 10:44: SchizeQ[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
07-12-2011, 00:34: emcusia[ USUŃ ]
Dopiero dzi? dotar?o do mnie, jak s?ab? moc przebicia ma ten line up. Zapyta?em bowiem znajomego, czy nie wpadnie na Toxicator. On spyta? o szczegó?y w stylu kiedy i gdzie, a? wreszcie pad?o pytanie: A KTO B?DZIE? Dalszy dialog wygl?da? mniej wi?cej tak.

-The Playah
-oo, zajebi?cie i kto jeszcze?
-w sumie nikt xD

[*]
07-12-2011, 00:35: emcusia[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
07-12-2011, 21:31: AgaciA[ USUŃ ]
1. Nie wiem dlaczego w ogóle temat reakcji tutejszych ludzi na cen? wej?ciówki jest przez Ciebie podejmowany, bo, o ile si? nie myl?, za uczestniczenie w tej imprezie nie p?acisz tudzie? nawet dostajesz hajs, jako Coarsection. (Je?eli si? myl?, zwracam honor)
2. Jako klienci mamy prawo wymaga? okre?lonego poziomu za okre?lon? cen? (i jego wzrostu wraz z kolejnymi edycjami), tym bardziej, ?e od 5 edycji karmi si? nas gadk? "p?a?cie, a w przysz?o?ci b?dzie lepiej" (A jak jest w rzeczywisto?ci, wiemy)
3. Rozumiem, ?e jedyn? akceptowan? form? krytyki jest "?oooo, jaki wypasiony line up i to za jedyne 50 z?!!!". Ka?da inna to "p?acz".
4. Patrz?c na konkurencj? z innych scen mocnej muzyki elektronicznej w Polsce, ?miem twierdzi?, ?e da si? zrobi? co? na poziomie, za atrakcyjny wlot i bez populistycznej gadki o tym, ?e przecie? mamy gwjazdy zza granycy. Szanuj? trud organizacji, ale na lito??, nie twórzmy wokó? tego klimatu w stylu "niewa?ne jakie, wa?ne, ?e jest!"
5. "Cieszcie si? ze w ogóle co? macie"- dzi?ki za ?ask?!
08-12-2011, 00:23: vulcan[ USUŃ ]
[quote:ed7de34ff5="DJ Mike"]Ej ludziska b?dziecie w jakims jednym miejscu ?eby mo?na bylo podejsc, napic sie pifka, pogadac? :) Bo ja wybieram sie sam na Toxi i nikogo tam nie znam wiec by?o by mi?o z wami pogadac...[/quote:ed7de34ff5]

Wpisz si? na list? po opask? powy?sz?. Za dyszk? b?dziesz z nami sobie siedzia? na ty?ach z osobnym barem, a my bedziemy mogli wzi?? autograf, NO BO KTO BY NIE CHCIA? AUTOGRAFU OD DJ MIKE'A!!!!!!!??????? :D

09-12-2011, 01:33: vulcan[ USUŃ ]
Pewno Mike, nie ?ciemniam. Zreszt?, nawet nie wiesz, ile ludzi z tej ekipy zaczyna?o je?dzi? samemu. Wpisuj si? na opaskie i niczym si? nie przejmuj. :)
11-12-2011, 19:24: ZIUTA[ USUŃ ]
Noisekick, Ty chuju! [*]
13-12-2011, 10:35: KristoF[ USUŃ ]
Braindropaaaa cz?owieku!! _O_ . Wst?pnie si? pisz? równie?!
13-12-2011, 11:28: eni[ USUŃ ]
Braindropaaaa cz?owieku!! _O_ . Wst?pnie si? pisz? równie?!
13-12-2011, 21:19: ZieloneQ[ USUŃ ]
Braindropaaaa cz?owieku!! _O_ . Wst?pnie si? pisz? równie?!
14-12-2011, 10:26: maniaczka[ USUŃ ]
Dzi?ki wszystkim za trzod?, biesiad? i ?piew! Ogólnie, poza jednym przypadkiem, dupy nie urwa?o (:D), ale by?o na niez?ym poziomie. Nie dotrwa?em do mixu BD, a widz?, ?e tracklista ?wietna. Szkoda, szkoda, mam nadziej?, ?e zagracie jeszcze kiedy? w taki sposób.Pozdrawiam!
14-12-2011, 10:50: Rawness[ USUŃ ]
Dzi?ki wszystkim za trzod?, biesiad? i ?piew! Ogólnie, poza jednym przypadkiem, dupy nie urwa?o (:D), ale by?o na niez?ym poziomie. Nie dotrwa?em do mixu BD, a widz?, ?e tracklista ?wietna. Szkoda, szkoda, mam nadziej?, ?e zagracie jeszcze kiedy? w taki sposób.Pozdrawiam!
14-12-2011, 16:00: BD.Lukash[ USUŃ ]
Dzi?ki wszystkim za trzod?, biesiad? i ?piew! Ogólnie, poza jednym przypadkiem, dupy nie urwa?o (:D), ale by?o na niez?ym poziomie. Nie dotrwa?em do mixu BD, a widz?, ?e tracklista ?wietna. Szkoda, szkoda, mam nadziej?, ?e zagracie jeszcze kiedy? w taki sposób.Pozdrawiam!
15-12-2011, 09:25: PietraZ[ USUŃ ]
1.Najbardziej Pomocny: Noisyboy
2.'Najlepszy' nowy uzytkownik HF: Arhetium
3.Naj?mieszniejszy: RaverBunny, Roozi xD , maly, SchizeQ (zapomnia?bym, a ?mieszy mnie od zawsze ten cz?owie?)
4."Najwiekszy krzykacz": KOKO SKURWIELU!!!
5.Uzytkownik z najwi?ksz? wiedz? muzyczn?: Dumm, SchizeQ
6.Najwi?kszy spamer: netya
7.Najbardziej denerwuj?ca osoba: JEST WAS WIELU
8.Ten z ktorym najcz?sciej sie zgadzasz: Grzybek, -M-
9.Ten z ktorym najrzadziej sie zgadzasz: Frog, Resq i inne lewaki :D
10.Osoba z takim gustem muzycznym jak Twoj: Grzybek \m/, Dumm, Rafir
11.Kogo chcia?by? spotka?: NIKOGO
12.Najlepszy producent: Noisyboy dziwko, ca?y czas!!!!!!
13.Najlepszy DJ: SQ7RO!!!!!!
14.Najlepszy moderator: Roozi xD
15.Uzytkownik roku, pod wszystkimi wzgl?dami: JAM JEST
16.Cz?owiek-suchar: Daron, d?ug d?ugo nic, Legolek
17.Najlepsza impreza PL: 29.10.2011- Brutal Electronic Festival 6 - Warszawa _O_ w tym roku wygra? wszystko!
18.Najlepszy zagraniczny event: 16.07.2011 - Noisekick's Verouderingsproces @ Crystal Venue
15-12-2011, 22:00: -=UFO=-[ USUŃ ]
Braindropaaaa cz?owieku!! _O_ . Wst?pnie si? pisz? równie?!
16-12-2011, 07:46: N-Core[ USUŃ ]
A to Ty si? ch?opie ukry?e? pod nickiem Sapher. :) g?osowa?em na Ciebie, track ciekawy, aczkolwiek bassdrumy bym nieco poprawi?, ale reszta- jak dla mnie esencja!
17-12-2011, 23:05: N-Core[ USUŃ ]
Ja przes?ucha?em kilkukrotnie i powiem szczerze, ?e jak dla mnie eleganckie, ale po pierwsze, bassdrum powinien by? w ca?ym utworze w takiej tonacji jak od 1:34 _O_ dla mnie wtedy elegancko brzmi, ale dwa- ta w?a?nie tonacja w gór? jak w 0:25 to dla mnie ?rednio brzmi, za bardzo microtonica s?ycha?. :) Ale i tak bardzo dobrze jest byku.
18-12-2011, 08:03: Sidelnikov[ USUŃ ]
Rzeczywi?cie godne uwagi! Bassdrum elegancki, fajnie chodzi z tym snarem, klimacik elegancki.. naprawd? ?adne Sid?o, czekam na full.
22-12-2011, 01:35: Q-DC__[ USUŃ ]
Dzi?kujemy Wam ziomy za ods?uchy i komentarze.

B?dziem walczy?! :)
24-12-2011, 16:05: armyofhardcore[ USUŃ ]
?ycz? Dobra wszystkim!
24-12-2011, 16:25: Q-DC__[ USUŃ ]
?ycz? Dobra wszystkim!
25-12-2011, 12:27: macek91[ USUŃ ]

LinkCz?ooooowieku! Czysty hip-hop, totalna esencja! Bit Siwersa, zwroty (w tym przede wszystkim nawijki Ero- "najlepszy rap, innego mi si? nie chce robi?" :D ) i fajny klip (wpadaj?cy klimatem w Globtrottera z PCP). Strasznie mi si? podoba, a wr?cz jaram si?
27-12-2011, 11:06: marciaaa[ USUŃ ]
[quote:1ab50ce4a7="BD.Lukash"]czasami 2 strony trzeba przewija? bo s? samymi trackami zawalone... ;/ [/quote:1ab50ce4a7]

No bez kitu, w dziale z trackami- dziwne. xD EDIT W TYM MIEJSCU: nie zrozumia?em, ?e chodzi o "nieprzeczytane posty", o ja g?upiutki. :D

Dzia? jest w?a?nie po to, aby wype?ni? go muzyk?. IM WI?CEJ TYM LEPIEJ, o ile wrzucane kawa?ki s? zgodne gatunkowo z za?o?eniami poddzia?u i naprawd? nie ma znaczenia, czy wrzuci to jedna osoba czy 50.
No chyba, ?e macie jaki? argument, aby uzasadni? swoj? wypowied?, bo na razie ?aden nie pad? poza tym, ?e jest to "denerwuj?ce", co raczej na miano "argumentu" nie zas?uguje.

Osobi?cie ciesz? si?, ?e s? ludzie zaanga?owani, którzy potrafi? po?wi?ci? swój wolny czas i zala? nas porcj? muzyki i jestem im za to wdzi?czny, doceniam to i nawet nie przesz?oby mi na my?l, aby narzeka? na taki stan rzeczy.
27-12-2011, 11:19: marciaaa[ USUŃ ]
@SQ

1. Zatem proponuj? szuka? rozwi?zania gdzie? indziej, a nie kosztem ci?cia muzyki. (Np. poprzez zwi?kszenie limitu nieprzeczytanych liczby postów tudzie? wy??czenie licznika w tych dzia?ach) Zreszt?, nie wydaje mi si?, aby by?o co? istotniejszego od dzia?u muzycznego na forum muzycznym.
2. To, ?e Ci si? nie chce, nie znaczy, ?e ka?dy ma tak samo.
3. Jak czujesz tak? potrzeb?, wrzucaj. Na forum jest wuchta rzeczy, które mnie nie interesuj? z tego dzia?u, a do których si? masowo wrzuca, ale z uwagi na szacunek do zainteresowania tymi brzmieniami innych, nigdy nie pomy?la?em o tym, aby w tej kwestii wprowadza? jakiekolwiek ograniczenia.
27-12-2011, 11:44: Q-DC__[ USUŃ ]
[quote:1ab50ce4a7="BD.Lukash"]czasami 2 strony trzeba przewija? bo s? samymi trackami zawalone... ;/ [/quote:1ab50ce4a7]

No bez kitu, w dziale z trackami- dziwne. xD EDIT W TYM MIEJSCU: nie zrozumia?em, ?e chodzi o "nieprzeczytane posty", o ja g?upiutki. :D

Dzia? jest w?a?nie po to, aby wype?ni? go muzyk?. IM WI?CEJ TYM LEPIEJ, o ile wrzucane kawa?ki s? zgodne gatunkowo z za?o?eniami poddzia?u i naprawd? nie ma znaczenia, czy wrzuci to jedna osoba czy 50.
No chyba, ?e macie jaki? argument, aby uzasadni? swoj? wypowied?, bo na razie ?aden nie pad? poza tym, ?e jest to "denerwuj?ce", co raczej na miano "argumentu" nie zas?uguje.

Osobi?cie ciesz? si?, ?e s? ludzie zaanga?owani, którzy potrafi? po?wi?ci? swój wolny czas i zala? nas porcj? muzyki i jestem im za to wdzi?czny, doceniam to i nawet nie przesz?oby mi na my?l, aby narzeka? na taki stan rzeczy.
27-12-2011, 12:34: netya[ USUŃ ]
@SQ

1. Zatem proponuj? szuka? rozwi?zania gdzie? indziej, a nie kosztem ci?cia muzyki. (Np. poprzez zwi?kszenie limitu nieprzeczytanych liczby postów tudzie? wy??czenie licznika w tych dzia?ach) Zreszt?, nie wydaje mi si?, aby by?o co? istotniejszego od dzia?u muzycznego na forum muzycznym.
2. To, ?e Ci si? nie chce, nie znaczy, ?e ka?dy ma tak samo.
3. Jak czujesz tak? potrzeb?, wrzucaj. Na forum jest wuchta rzeczy, które mnie nie interesuj? z tego dzia?u, a do których si? masowo wrzuca, ale z uwagi na szacunek do zainteresowania tymi brzmieniami innych, nigdy nie pomy?la?em o tym, aby w tej kwestii wprowadza? jakiekolwiek ograniczenia.
27-12-2011, 12:34: netya[ USUŃ ]
Albo zainteresowani niech zignoruj? sobie dzia?y i poddzia?y, które im przeszkadzaj? i wchodz? w nie wtedy, kiedy maj? na to ochot?. Nie mo?na zabiera? si? do tego od dupy strony, dostosowuj?c forum do siebie. :)
27-12-2011, 12:36: PietraZ[ USUŃ ]
[quote:1ab50ce4a7="BD.Lukash"]czasami 2 strony trzeba przewija? bo s? samymi trackami zawalone... ;/ [/quote:1ab50ce4a7]

No bez kitu, w dziale z trackami- dziwne. xD EDIT W TYM MIEJSCU: nie zrozumia?em, ?e chodzi o "nieprzeczytane posty", o ja g?upiutki. :D

Dzia? jest w?a?nie po to, aby wype?ni? go muzyk?. IM WI?CEJ TYM LEPIEJ, o ile wrzucane kawa?ki s? zgodne gatunkowo z za?o?eniami poddzia?u i naprawd? nie ma znaczenia, czy wrzuci to jedna osoba czy 50.
No chyba, ?e macie jaki? argument, aby uzasadni? swoj? wypowied?, bo na razie ?aden nie pad? poza tym, ?e jest to "denerwuj?ce", co raczej na miano "argumentu" nie zas?uguje.

Osobi?cie ciesz? si?, ?e s? ludzie zaanga?owani, którzy potrafi? po?wi?ci? swój wolny czas i zala? nas porcj? muzyki i jestem im za to wdzi?czny, doceniam to i nawet nie przesz?oby mi na my?l, aby narzeka? na taki stan rzeczy.
27-12-2011, 13:28: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:1ab50ce4a7="BD.Lukash"]czasami 2 strony trzeba przewija? bo s? samymi trackami zawalone... ;/ [/quote:1ab50ce4a7]

No bez kitu, w dziale z trackami- dziwne. xD EDIT W TYM MIEJSCU: nie zrozumia?em, ?e chodzi o "nieprzeczytane posty", o ja g?upiutki. :D

Dzia? jest w?a?nie po to, aby wype?ni? go muzyk?. IM WI?CEJ TYM LEPIEJ, o ile wrzucane kawa?ki s? zgodne gatunkowo z za?o?eniami poddzia?u i naprawd? nie ma znaczenia, czy wrzuci to jedna osoba czy 50.
No chyba, ?e macie jaki? argument, aby uzasadni? swoj? wypowied?, bo na razie ?aden nie pad? poza tym, ?e jest to "denerwuj?ce", co raczej na miano "argumentu" nie zas?uguje.

Osobi?cie ciesz? si?, ?e s? ludzie zaanga?owani, którzy potrafi? po?wi?ci? swój wolny czas i zala? nas porcj? muzyki i jestem im za to wdzi?czny, doceniam to i nawet nie przesz?oby mi na my?l, aby narzeka? na taki stan rzeczy.
28-12-2011, 13:46: Marvin-Mode[ USUŃ ]
[quote:1ab50ce4a7="BD.Lukash"]czasami 2 strony trzeba przewija? bo s? samymi trackami zawalone... ;/ [/quote:1ab50ce4a7]

No bez kitu, w dziale z trackami- dziwne. xD EDIT W TYM MIEJSCU: nie zrozumia?em, ?e chodzi o "nieprzeczytane posty", o ja g?upiutki. :D

Dzia? jest w?a?nie po to, aby wype?ni? go muzyk?. IM WI?CEJ TYM LEPIEJ, o ile wrzucane kawa?ki s? zgodne gatunkowo z za?o?eniami poddzia?u i naprawd? nie ma znaczenia, czy wrzuci to jedna osoba czy 50.
No chyba, ?e macie jaki? argument, aby uzasadni? swoj? wypowied?, bo na razie ?aden nie pad? poza tym, ?e jest to "denerwuj?ce", co raczej na miano "argumentu" nie zas?uguje.

Osobi?cie ciesz? si?, ?e s? ludzie zaanga?owani, którzy potrafi? po?wi?ci? swój wolny czas i zala? nas porcj? muzyki i jestem im za to wdzi?czny, doceniam to i nawet nie przesz?oby mi na my?l, aby narzeka? na taki stan rzeczy.
28-12-2011, 13:49: Marvin-Mode[ USUŃ ]
To forum ju? dawno wykroczy?o poza granice swoich g?ównych za?o?e? gatunkowych i chwa?a mu za to. Zreszt?, akurat w tym dziale jest to pozytywne zjawisko.

Podbijam moje propozycje rozwi?zania tej kwestii, umieszczone w podpunkcie 1, bo szczególnie to drugie uwa?am za stosunkowy kompromis, skoro nadmiar muzyki jest takim problemem.
28-12-2011, 13:49: Marvin-Mode[ USUŃ ]
Albo zainteresowani niech zignoruj? sobie dzia?y i poddzia?y, które im przeszkadzaj? i wchodz? w nie wtedy, kiedy maj? na to ochot?. Nie mo?na zabiera? si? do tego od dupy strony, dostosowuj?c forum do siebie. :)
31-12-2011, 14:20: Q-DC__[ USUŃ ]
Jeszcze raz dzi?kuj? w imieniu moim i Noisy'ego za ods?uchy i par? s?ów od siebie. :)
31-12-2011, 14:26: macek91[ USUŃ ]
Jeszcze raz dzi?kuj? w imieniu moim i Noisy'ego za ods?uchy i par? s?ów od siebie. :)
05-01-2012, 13:10: hayer86[ USUŃ ]
Przeci?tny? O_O To? to najlepszy line up MoH jaki by? kiedykolwiek? A przynajmniej w ci?gu kilku ostatnich lat. :)

Btw. Wyczuwam w powietrzu osobn? scen? Terror. Dobrze, dobrze!
05-01-2012, 13:24: foxy123[ USUŃ ]
Przeci?tny? O_O To? to najlepszy line up MoH jaki by? kiedykolwiek? A przynajmniej w ci?gu kilku ostatnich lat. :)

Btw. Wyczuwam w powietrzu osobn? scen? Terror. Dobrze, dobrze!
05-01-2012, 19:36: netya[ USUŃ ]
Przeci?tny? O_O To? to najlepszy line up MoH jaki by? kiedykolwiek? A przynajmniej w ci?gu kilku ostatnich lat. :)

Btw. Wyczuwam w powietrzu osobn? scen? Terror. Dobrze, dobrze!
06-01-2012, 10:09: macek91[ USUŃ ]

Link


To tabu, to temat zakazany, to nie dla niekumatych ani nie dla wydyganych!
06-01-2012, 10:11: macek91[ USUŃ ]

Link


To czysty hardcore!
08-01-2012, 12:57: AgaciA[ USUŃ ]
Przeci?tny? O_O To? to najlepszy line up MoH jaki by? kiedykolwiek? A przynajmniej w ci?gu kilku ostatnich lat. :)

Btw. Wyczuwam w powietrzu osobn? scen? Terror. Dobrze, dobrze!
08-01-2012, 19:02: maly[ USUŃ ]
Dobre gówno ?winio!! Chocia? powiem Ci, ?e imo, tracki takie jak efficient methods na takim pitchu nie brzmi? tak jak powinny brzmie?, trac? klimat i ci??ko?? i moim zdaniem lepiej dobra? co? szybszego, a to zagra? wcze?niej. Poza tym, nie mam zastrze?e?, bardzo lubi? Twoje granie, i z racji na warto?? techniczn? i na warto?c artystyczn?, tak?e graj cz??ciej TEN DOBRY RAP OD TYLU LAT! :D
12-01-2012, 12:37: BD.Lukash[ USUŃ ]
[quote:f4a6532b00="BD.Lukash"]nie ma speedcoru nie s?ucham ! Hardcore w mocy topnieje jak zesz?oroczny ?nieg :/ scena umiera..[/quote:f4a6532b00]

?ukaszu, drogi ?ukaszu, co Ty prawisz? xD Fakt faktem, w g?ównym nurcie HC jest mnóstwo syfu, ale gdzie go nie ma? Poka? palcem gatunek. (A jak kto? poka?e tu spdkr to zdziwi? si? mocno, bo w tym gatunku to dopiero jest syfu)
Sam secior zreszt? tracklist? ma eleganck?, nawet w pierwszej po?owie. Kurcz?, Muddafuckas w tej wersji, twisted fuck, ignite, paranoia, the tablet- a to nie koniec dobrego ?cierwa. ?ci?gam.

Ps. No chyba, ?e to jaka? ironia, to przepraszam, nie skuma?em. :D
12-01-2012, 12:51: hayer86[ USUŃ ]
[quote:f4a6532b00="BD.Lukash"]nie ma speedcoru nie s?ucham ! Hardcore w mocy topnieje jak zesz?oroczny ?nieg :/ scena umiera..[/quote:f4a6532b00]

?ukaszu, drogi ?ukaszu, co Ty prawisz? xD Fakt faktem, w g?ównym nurcie HC jest mnóstwo syfu, ale gdzie go nie ma? Poka? palcem gatunek. (A jak kto? poka?e tu spdkr to zdziwi? si? mocno, bo w tym gatunku to dopiero jest syfu)
Sam secior zreszt? tracklist? ma eleganck?, nawet w pierwszej po?owie. Kurcz?, Muddafuckas w tej wersji, twisted fuck, ignite, paranoia, the tablet- a to nie koniec dobrego ?cierwa. ?ci?gam.

Ps. No chyba, ?e to jaka? ironia, to przepraszam, nie skuma?em. :D
13-01-2012, 21:52: SchizeQ[ USUŃ ]
W LASKACH LASKI ROBIO LASKI
13-01-2012, 23:29: -=UFO=-[ USUŃ ]
W LASKACH LASKI ROBIO LASKI
13-01-2012, 23:56: hayer86[ USUŃ ]
W LASKACH LASKI ROBIO LASKI
14-01-2012, 15:37: CiachO[ USUŃ ]
Do zobaczyska ludki!
14-01-2012, 15:40: Rawness[ USUŃ ]
Do zobaczyska ludki!
14-01-2012, 15:57: hayer86[ USUŃ ]
Do zobaczyska ludki!
14-01-2012, 16:25: AgaciA[ USUŃ ]
Do zobaczyska ludki!
15-01-2012, 10:45: SchizeQ[ USUŃ ]
Mi tam si? podoba?o, tylko si? najeba?em, ale dzi?ki za melo na salonach, bo na sali bym ocipia? od tej rombanki. xD
15-01-2012, 10:51: CiachO[ USUŃ ]
Mi tam si? podoba?o, tylko si? najeba?em, ale dzi?ki za melo na salonach, bo na sali bym ocipia? od tej rombanki. xD
15-01-2012, 11:30: DJ GORO[ USUŃ ]
Mi tam si? podoba?o, tylko si? najeba?em, ale dzi?ki za melo na salonach, bo na sali bym ocipia? od tej rombanki. xD
15-01-2012, 11:41: ?osiu[ USUŃ ]
Mi tam si? podoba?o, tylko si? najeba?em, ale dzi?ki za melo na salonach, bo na sali bym ocipia? od tej rombanki. xD
15-01-2012, 12:21: UbeX[ USUŃ ]
Mi tam si? podoba?o, tylko si? najeba?em, ale dzi?ki za melo na salonach, bo na sali bym ocipia? od tej rombanki. xD
15-01-2012, 12:46: Rawness[ USUŃ ]
Mi tam si? podoba?o, tylko si? najeba?em, ale dzi?ki za melo na salonach, bo na sali bym ocipia? od tej rombanki. xD
15-01-2012, 15:23: hayer86[ USUŃ ]
Przes?ucha?em i zgadzam si? z ma?ym we wszystkim co powiedzia?, ale od siebie dodam, ?e rzeczywi?cie, jakby to by? set z imprezy, by?oby za co propsowa?. Od domowych wymaga si? nieco wi?cej, ale w dobrym kierunku zmierzasz stary. Oby tak dalej, bez poddawania si?, a b?dzie granie!
16-01-2012, 18:38: ZieloneQ[ USUŃ ]
[quote:cc70279c4a] http://www.sendspace.com/file/s38u2i [/quote:cc70279c4a]

Podpi??em sobie mój stary dysk dzi?, patrz?, a tu seciwo. xD U?ytkownicy HS.PL na pewno pami?taj? okoliczno?ci, w których on powstawa?, a jak kto? ma ochot? to zapraszam, chocia? niektóre przej?cia to TROLOLOLOL. xD

[quote:cc70279c4a]

INTRO

Smurf- Exposure King (The Trumpet Song)
DJ Plague- Whatcha' Gonna Do
Bonehead- Gitaartjes And Beats
Catkiller- Juizie Ass
Goetia- No Escape
Bonehead & Prince Ov Darkness- Pedal To The Metal
Komprex- Enigma
Hellseeker- Guerilla Warfare
Noisekick vs.The Untitled- Idols 666
Komprex- Terror Worldwide

OUTRO

[/quote:cc70279c4a]
17-01-2012, 18:01: macek91[ USUŃ ]
S?o? ich zjad?, chocia? jakby Glon nauczy? si? rymowa? to by z tym swoim g?osem robi? takie rzeczy, ?e wuuuf. Inna sprawa, ?e za Mrokasem nigdy jako? nie przepada?em. :)
18-01-2012, 21:58: macek91[ USUŃ ]

Link


"Nie jestem wrogo nastawiony do ?wiata
Ale nie zamierzam si? tutaj ze wszystkimi brata?
Rzeczywisto?? figle p?ata, dzieci maj? po dwóch ojców
Dzisiaj mamy gol? klate, pozbywaj? si? zarostu
Pedalski strza? amora, sodoma i gomora
Cioty chc? mie? wi?cej praw z a made in holand
Na kogo wyro?nie potem taki ma?olat
Nie powie stop adopcji tylko peda? i ignorant
We? porad? co? na te anomalia
Taka niby rodzina, pó?niej dla dzieciaka trauma
Jak zacznie ogarnia?, ?e to nienaturalne
Nie móg? by? pocz?ty przez stosunki analne
Parady peda?ów, na ulicach tranzystory
Ro?owi ch?opcy, kakaowe love story
Ja hetero jestem a ty? Tego jestem pewien
Czy ten ?wiat zapomnia? o Adamie i Ewie?"
19-01-2012, 17:01: UbeX[ USUŃ ]
KOLEJNY CUD TUSKA!

[quote:fa30934b5a]
1. Wbrew malkontentom, co jaki? czas materializuj? si? jednak obietnice wyborcze Premiera Tuska, tyle tylko, ?e inaczej ni? deklarowa? w kampanii. W?a?nie w tym tygodniu cena oleju nap?dowego na stacjach benzynowych przekroczy?a 6 z?.

Do t?umaczenia natychmiast ruszyli us?u?ni eksperci i ekonomi?ci. Winne s? podatkowe przepisy unijne, niepokoje na rynkach ?wiatowych, dewaluacja z?otego, a nawet jak jeden z nich t?umaczy?, gwa?townie rosn?cy popyt na paliwa w Chinach, który nie wiedzie? czemu w?a?nie teraz si? objawi?.


Rzeczywi?cie od 1 stycznia tego roku mia?a miejsce podwy?ka akcyzy, która ma przynie?? bud?etowi pa?stwa dodatkowe 2 mld z? (tak przynajmniej uzasadniano j? w Sejmie) ale przecie? rz?d przewodnicz?cy w II pó?roczu poprzedniego roku Radzie UE, mia? mo?liwo?? aby ze wzgl?du na rosn?ce ?wiatowe ceny paliw, przesun?? jej wprowadzenie przynajmniej o kilka miesi?cy.

2. O nic takiego wed?ug mojej wiedzy nawet nie próbowano zabiega?, cho? w kampanii wyborczej w roku poprzednim wtedy kiedy cena oleju nap?dowego na stacjach benzynowych latem, przekroczy?a 5 z?, przeprowadzono operacj? cichego jej obni?enia z udzia?em Orlenu. Przypomn? dla porz?dku jak ta operacja przebiega?a.

Sprawa ta mia?a pocz?tek w ostatniej dekadzie sierpnia poprzedniego roku kiedy to na konferencji prasowej Prezes PiS-u Jaros?aw Kaczy?ski stwierdzi?, ?e skoro podatki i mar?e stanowi? ponad po?ow? ceny litra paliwa, to cho?by przej?ciowo nale?a?oby obni?y? podatek akcyzowy aby ceny paliw nie przekracza?y 5 z? za litr.

Wtedy Premier Tusk bezradnie roz?o?y? r?ce i powiedzia?, ?e rz?d nie mo?e w tej sprawie zrobi? nic, bo obni?y?by tylko dochody bud?etowe, bez ?adnej obni?ki cen paliw na stacjach benzynowych.

Okaza?o si? jednak, ?e PR-owcy Platformy na tyle przestraszyli si? zarzutu o to, ?e rz?d nic nie robi nic w spawie gwa?townego wzrostu cen paliw, co jest jedn? z przyczyn rosn?cej dro?yzny ale nie chc?c przyzna? racji Kaczy?skiemu, zmusili nieformalnymi decyzjami zarz?d Orlenu, do obni?ki cen paliw na stacjach tego koncernu.

3. Przedstawiciele Skarbu Pa?stwa maj? wi?kszo?? w radzie nadzorczej spó?ki w zwi?zku z tym tak?e zarz?d firmy jest wprost zale?ny od ministra, st?d narzucenie mu takiej decyzji, nie sprawi?o rz?dz?cym ?adnego k?opotu.

I rzeczywi?cie w ci?gu kilku dni ceny paliw (zarówno ropy jak i benzyny E95 )na stacjach Orlen spad?y poni?ej 5 z? za litr i by?y tak utrzymywane a? do po?owy pa?dziernika czyli do okresu po wyborach.

Zarz?d Orlenu zdecydowa? o tej obni?ce tyle tylko, ?e doprowadzi? do sytuacji w której ceny hurtowe paliw w jego rafinerii by?y na tym tym samym poziomie jak ceny detaliczne na stacjach benzynowych.

4. Min??y jednak wybory, nie trzeba si? ju? nawet próbowa? przypodoba? si? wyborcom, Orlen dosta? woln? r?k? i ceny paliw na stacjach benzynowych poszybowa?y w gór?. Ostatnio nie ma chyba tygodnia, ?eby na przemian albo Orlen albo Lotos nie og?asza?y wzrostu cen hurtowych paliw o kilku do kilkunastu groszy na litrze.

I tak szybkim krokami doszli?my ju? na pocz?tku roku 2012 do poziomu powy?ej 6 z? za litr oleju nap?dowego. I to nie jest ostatnie s?owo koncernów paliwowych, ceny b?d? dalej ros?y, cho? zima i zwi?zany z ni? spadek popytu na paliwa, powoduje pewn? wstrzemi??liwo?? podwy?kow? producentów paliw.

Problem jest coraz powa?niejszy, poniewa? wzrost cen paliw powoduje nie tylko gwa?towny wzrost wydatków w bud?etach domowych na ten cel ale tak?e wzrost cen wszystkich towarów i us?ug bo koszty transportu (szczególnie po wprowadzeniu e-myta), stanowi? przynajmniej 10% kosztów ich wytworzenia i dowiezienia do sieci i punktów handlowych.

Rosn? tak?e koszty transportu zbiorowego o czym dowiedzieli?my si? ju? na jesieni poprzedniego roku Wi?kszo?? miast wprowadzi?a podwy?ki cen biletów komunikacji miejskiej (np. w Warszawie w ci?gu najbli?szych 3 lat ceny te maj? wzrosn?? a? o 100%).

Je?eli w tym tempie ceny paliw b?d? ros?y dalej to jeszcze w tym roku do?wiadczymy kolejnego cudu Tuska, cena litra oleju nap?dowego przekroczy 7 z?.

Autor: Zbigniew Ku?miuk

?ród?o: Iskry.pl
[/quote:fa30934b5a]

Ale co tam, jutro Palikot zapali jointa w sejmie i to jest najwa?niejsze.
19-01-2012, 17:19: SchizeQ[ USUŃ ]
KOLEJNY CUD TUSKA!

[quote:fa30934b5a]
1. Wbrew malkontentom, co jaki? czas materializuj? si? jednak obietnice wyborcze Premiera Tuska, tyle tylko, ?e inaczej ni? deklarowa? w kampanii. W?a?nie w tym tygodniu cena oleju nap?dowego na stacjach benzynowych przekroczy?a 6 z?.

Do t?umaczenia natychmiast ruszyli us?u?ni eksperci i ekonomi?ci. Winne s? podatkowe przepisy unijne, niepokoje na rynkach ?wiatowych, dewaluacja z?otego, a nawet jak jeden z nich t?umaczy?, gwa?townie rosn?cy popyt na paliwa w Chinach, który nie wiedzie? czemu w?a?nie teraz si? objawi?.


Rzeczywi?cie od 1 stycznia tego roku mia?a miejsce podwy?ka akcyzy, która ma przynie?? bud?etowi pa?stwa dodatkowe 2 mld z? (tak przynajmniej uzasadniano j? w Sejmie) ale przecie? rz?d przewodnicz?cy w II pó?roczu poprzedniego roku Radzie UE, mia? mo?liwo?? aby ze wzgl?du na rosn?ce ?wiatowe ceny paliw, przesun?? jej wprowadzenie przynajmniej o kilka miesi?cy.

2. O nic takiego wed?ug mojej wiedzy nawet nie próbowano zabiega?, cho? w kampanii wyborczej w roku poprzednim wtedy kiedy cena oleju nap?dowego na stacjach benzynowych latem, przekroczy?a 5 z?, przeprowadzono operacj? cichego jej obni?enia z udzia?em Orlenu. Przypomn? dla porz?dku jak ta operacja przebiega?a.

Sprawa ta mia?a pocz?tek w ostatniej dekadzie sierpnia poprzedniego roku kiedy to na konferencji prasowej Prezes PiS-u Jaros?aw Kaczy?ski stwierdzi?, ?e skoro podatki i mar?e stanowi? ponad po?ow? ceny litra paliwa, to cho?by przej?ciowo nale?a?oby obni?y? podatek akcyzowy aby ceny paliw nie przekracza?y 5 z? za litr.

Wtedy Premier Tusk bezradnie roz?o?y? r?ce i powiedzia?, ?e rz?d nie mo?e w tej sprawie zrobi? nic, bo obni?y?by tylko dochody bud?etowe, bez ?adnej obni?ki cen paliw na stacjach benzynowych.

Okaza?o si? jednak, ?e PR-owcy Platformy na tyle przestraszyli si? zarzutu o to, ?e rz?d nic nie robi nic w spawie gwa?townego wzrostu cen paliw, co jest jedn? z przyczyn rosn?cej dro?yzny ale nie chc?c przyzna? racji Kaczy?skiemu, zmusili nieformalnymi decyzjami zarz?d Orlenu, do obni?ki cen paliw na stacjach tego koncernu.

3. Przedstawiciele Skarbu Pa?stwa maj? wi?kszo?? w radzie nadzorczej spó?ki w zwi?zku z tym tak?e zarz?d firmy jest wprost zale?ny od ministra, st?d narzucenie mu takiej decyzji, nie sprawi?o rz?dz?cym ?adnego k?opotu.

I rzeczywi?cie w ci?gu kilku dni ceny paliw (zarówno ropy jak i benzyny E95 )na stacjach Orlen spad?y poni?ej 5 z? za litr i by?y tak utrzymywane a? do po?owy pa?dziernika czyli do okresu po wyborach.

Zarz?d Orlenu zdecydowa? o tej obni?ce tyle tylko, ?e doprowadzi? do sytuacji w której ceny hurtowe paliw w jego rafinerii by?y na tym tym samym poziomie jak ceny detaliczne na stacjach benzynowych.

4. Min??y jednak wybory, nie trzeba si? ju? nawet próbowa? przypodoba? si? wyborcom, Orlen dosta? woln? r?k? i ceny paliw na stacjach benzynowych poszybowa?y w gór?. Ostatnio nie ma chyba tygodnia, ?eby na przemian albo Orlen albo Lotos nie og?asza?y wzrostu cen hurtowych paliw o kilku do kilkunastu groszy na litrze.

I tak szybkim krokami doszli?my ju? na pocz?tku roku 2012 do poziomu powy?ej 6 z? za litr oleju nap?dowego. I to nie jest ostatnie s?owo koncernów paliwowych, ceny b?d? dalej ros?y, cho? zima i zwi?zany z ni? spadek popytu na paliwa, powoduje pewn? wstrzemi??liwo?? podwy?kow? producentów paliw.

Problem jest coraz powa?niejszy, poniewa? wzrost cen paliw powoduje nie tylko gwa?towny wzrost wydatków w bud?etach domowych na ten cel ale tak?e wzrost cen wszystkich towarów i us?ug bo koszty transportu (szczególnie po wprowadzeniu e-myta), stanowi? przynajmniej 10% kosztów ich wytworzenia i dowiezienia do sieci i punktów handlowych.

Rosn? tak?e koszty transportu zbiorowego o czym dowiedzieli?my si? ju? na jesieni poprzedniego roku Wi?kszo?? miast wprowadzi?a podwy?ki cen biletów komunikacji miejskiej (np. w Warszawie w ci?gu najbli?szych 3 lat ceny te maj? wzrosn?? a? o 100%).

Je?eli w tym tempie ceny paliw b?d? ros?y dalej to jeszcze w tym roku do?wiadczymy kolejnego cudu Tuska, cena litra oleju nap?dowego przekroczy 7 z?.

Autor: Zbigniew Ku?miuk

?ród?o: Iskry.pl
[/quote:fa30934b5a]

Ale co tam, jutro Palikot zapali jointa w sejmie i to jest najwa?niejsze.
20-01-2012, 00:45: -M-[ USUŃ ]
KOLEJNY CUD TUSKA!

[quote:fa30934b5a]
1. Wbrew malkontentom, co jaki? czas materializuj? si? jednak obietnice wyborcze Premiera Tuska, tyle tylko, ?e inaczej ni? deklarowa? w kampanii. W?a?nie w tym tygodniu cena oleju nap?dowego na stacjach benzynowych przekroczy?a 6 z?.

Do t?umaczenia natychmiast ruszyli us?u?ni eksperci i ekonomi?ci. Winne s? podatkowe przepisy unijne, niepokoje na rynkach ?wiatowych, dewaluacja z?otego, a nawet jak jeden z nich t?umaczy?, gwa?townie rosn?cy popyt na paliwa w Chinach, który nie wiedzie? czemu w?a?nie teraz si? objawi?.


Rzeczywi?cie od 1 stycznia tego roku mia?a miejsce podwy?ka akcyzy, która ma przynie?? bud?etowi pa?stwa dodatkowe 2 mld z? (tak przynajmniej uzasadniano j? w Sejmie) ale przecie? rz?d przewodnicz?cy w II pó?roczu poprzedniego roku Radzie UE, mia? mo?liwo?? aby ze wzgl?du na rosn?ce ?wiatowe ceny paliw, przesun?? jej wprowadzenie przynajmniej o kilka miesi?cy.

2. O nic takiego wed?ug mojej wiedzy nawet nie próbowano zabiega?, cho? w kampanii wyborczej w roku poprzednim wtedy kiedy cena oleju nap?dowego na stacjach benzynowych latem, przekroczy?a 5 z?, przeprowadzono operacj? cichego jej obni?enia z udzia?em Orlenu. Przypomn? dla porz?dku jak ta operacja przebiega?a.

Sprawa ta mia?a pocz?tek w ostatniej dekadzie sierpnia poprzedniego roku kiedy to na konferencji prasowej Prezes PiS-u Jaros?aw Kaczy?ski stwierdzi?, ?e skoro podatki i mar?e stanowi? ponad po?ow? ceny litra paliwa, to cho?by przej?ciowo nale?a?oby obni?y? podatek akcyzowy aby ceny paliw nie przekracza?y 5 z? za litr.

Wtedy Premier Tusk bezradnie roz?o?y? r?ce i powiedzia?, ?e rz?d nie mo?e w tej sprawie zrobi? nic, bo obni?y?by tylko dochody bud?etowe, bez ?adnej obni?ki cen paliw na stacjach benzynowych.

Okaza?o si? jednak, ?e PR-owcy Platformy na tyle przestraszyli si? zarzutu o to, ?e rz?d nic nie robi nic w spawie gwa?townego wzrostu cen paliw, co jest jedn? z przyczyn rosn?cej dro?yzny ale nie chc?c przyzna? racji Kaczy?skiemu, zmusili nieformalnymi decyzjami zarz?d Orlenu, do obni?ki cen paliw na stacjach tego koncernu.

3. Przedstawiciele Skarbu Pa?stwa maj? wi?kszo?? w radzie nadzorczej spó?ki w zwi?zku z tym tak?e zarz?d firmy jest wprost zale?ny od ministra, st?d narzucenie mu takiej decyzji, nie sprawi?o rz?dz?cym ?adnego k?opotu.

I rzeczywi?cie w ci?gu kilku dni ceny paliw (zarówno ropy jak i benzyny E95 )na stacjach Orlen spad?y poni?ej 5 z? za litr i by?y tak utrzymywane a? do po?owy pa?dziernika czyli do okresu po wyborach.

Zarz?d Orlenu zdecydowa? o tej obni?ce tyle tylko, ?e doprowadzi? do sytuacji w której ceny hurtowe paliw w jego rafinerii by?y na tym tym samym poziomie jak ceny detaliczne na stacjach benzynowych.

4. Min??y jednak wybory, nie trzeba si? ju? nawet próbowa? przypodoba? si? wyborcom, Orlen dosta? woln? r?k? i ceny paliw na stacjach benzynowych poszybowa?y w gór?. Ostatnio nie ma chyba tygodnia, ?eby na przemian albo Orlen albo Lotos nie og?asza?y wzrostu cen hurtowych paliw o kilku do kilkunastu groszy na litrze.

I tak szybkim krokami doszli?my ju? na pocz?tku roku 2012 do poziomu powy?ej 6 z? za litr oleju nap?dowego. I to nie jest ostatnie s?owo koncernów paliwowych, ceny b?d? dalej ros?y, cho? zima i zwi?zany z ni? spadek popytu na paliwa, powoduje pewn? wstrzemi??liwo?? podwy?kow? producentów paliw.

Problem jest coraz powa?niejszy, poniewa? wzrost cen paliw powoduje nie tylko gwa?towny wzrost wydatków w bud?etach domowych na ten cel ale tak?e wzrost cen wszystkich towarów i us?ug bo koszty transportu (szczególnie po wprowadzeniu e-myta), stanowi? przynajmniej 10% kosztów ich wytworzenia i dowiezienia do sieci i punktów handlowych.

Rosn? tak?e koszty transportu zbiorowego o czym dowiedzieli?my si? ju? na jesieni poprzedniego roku Wi?kszo?? miast wprowadzi?a podwy?ki cen biletów komunikacji miejskiej (np. w Warszawie w ci?gu najbli?szych 3 lat ceny te maj? wzrosn?? a? o 100%).

Je?eli w tym tempie ceny paliw b?d? ros?y dalej to jeszcze w tym roku do?wiadczymy kolejnego cudu Tuska, cena litra oleju nap?dowego przekroczy 7 z?.

Autor: Zbigniew Ku?miuk

?ród?o: Iskry.pl
[/quote:fa30934b5a]

Ale co tam, jutro Palikot zapali jointa w sejmie i to jest najwa?niejsze.
26-01-2012, 10:56: BD.Lukash[ USUŃ ]
Moim zdaniem rozs?dna decyzja Panowie, przynajmniej do chwili, w której nie ogarniecie sobie HS'u do takiego poziomu jak produkcje trance'owo podobne. Powodzenia! :)
26-01-2012, 10:56: SchizeQ[ USUŃ ]
Moim zdaniem rozs?dna decyzja Panowie, przynajmniej do chwili, w której nie ogarniecie sobie HS'u do takiego poziomu jak produkcje trance'owo podobne. Powodzenia! :)
26-01-2012, 16:40: maly[ USUŃ ]
Podbijam, bo wci?? s?ucham! _O_
27-01-2012, 01:09: dumm[ USUŃ ]
Secik zainteresowa? mnie przede wszystkim ca?kiem poka?n? ilo?ci? polskich tracków.
Ca?okszta?t wypad? dobrze, aczkolwiek mnie ci??ko zadowoli? brejkiem i cz?sto utwory tutaj mi nie odpowiada?y. NIemniej jednak koneserzy gatunku na pewno si? zadowol?.
Ja sprawdzi?em z ciekawo?ci, a nie z pasji do bc, tak?e zapewne st?d wra?enia wahaj? si? pomi?dzy dobrym, a bardzo dobrym :)
28-01-2012, 10:47: ROoZi[ USUŃ ]
Naprawd? szczerze gratuluj?, ale wyra?am olbrzymi? nadziej?, ?e pomimo zwyci?stw zostaniesz sob?, a Twój producent nie b?dzie pisa? z tego powodu gwiazdorskich komentarzy o "polaczkach" na imprezach, tak jak to mia?o miejsce ju? kilka razy.
Tak czy owak, je?li b?dziecie normalni to ja si? bardzo ciesz?!!!
28-01-2012, 11:28: AgaciA[ USUŃ ]
[quote:865b73d8f4="armyofhardcore"]jednoczesnie lekko obrazajac fanow HS'u ... wybacz ale nie tak dziala to dla mnie.[/quote:865b73d8f4]

Poka? palcem s?owo/sformu?owanie, które obrazi?o fanów HS'u, bo ja tutaj poza zwyk?? opini? Pretora nic nie widz?. Pr?dzej Twoje stwierdzenie "sram si? z tym na forum" by?o obra?liwe, je?li ju? by tak zag??bia? si? w szczegó?y.

Imo Pomys? z HS'em na Dominatorze jest s?aby, bo zosta? wprowadzony kosztem sceny dla m?odych talentów HC, które mog?y si? pokaza?, a jest to event HC.
28-01-2012, 12:09: Grzybek[ USUŃ ]
Naprawd? szczerze gratuluj?, ale wyra?am olbrzymi? nadziej?, ?e pomimo zwyci?stw zostaniesz sob?, a Twój producent nie b?dzie pisa? z tego powodu gwiazdorskich komentarzy o "polaczkach" na imprezach, tak jak to mia?o miejsce ju? kilka razy.
Tak czy owak, je?li b?dziecie normalni to ja si? bardzo ciesz?!!!
28-01-2012, 15:28: netya[ USUŃ ]
Naprawd? szczerze gratuluj?, ale wyra?am olbrzymi? nadziej?, ?e pomimo zwyci?stw zostaniesz sob?, a Twój producent nie b?dzie pisa? z tego powodu gwiazdorskich komentarzy o "polaczkach" na imprezach, tak jak to mia?o miejsce ju? kilka razy.
Tak czy owak, je?li b?dziecie normalni to ja si? bardzo ciesz?!!!
28-01-2012, 15:32: netya[ USUŃ ]
[quote:865b73d8f4="armyofhardcore"]jednoczesnie lekko obrazajac fanow HS'u ... wybacz ale nie tak dziala to dla mnie.[/quote:865b73d8f4]

Poka? palcem s?owo/sformu?owanie, które obrazi?o fanów HS'u, bo ja tutaj poza zwyk?? opini? Pretora nic nie widz?. Pr?dzej Twoje stwierdzenie "sram si? z tym na forum" by?o obra?liwe, je?li ju? by tak zag??bia? si? w szczegó?y.

Imo Pomys? z HS'em na Dominatorze jest s?aby, bo zosta? wprowadzony kosztem sceny dla m?odych talentów HC, które mog?y si? pokaza?, a jest to event HC.
28-01-2012, 16:48: armyofhardcore[ USUŃ ]
[quote:865b73d8f4="armyofhardcore"]jednoczesnie lekko obrazajac fanow HS'u ... wybacz ale nie tak dziala to dla mnie.[/quote:865b73d8f4]

Poka? palcem s?owo/sformu?owanie, które obrazi?o fanów HS'u, bo ja tutaj poza zwyk?? opini? Pretora nic nie widz?. Pr?dzej Twoje stwierdzenie "sram si? z tym na forum" by?o obra?liwe, je?li ju? by tak zag??bia? si? w szczegó?y.

Imo Pomys? z HS'em na Dominatorze jest s?aby, bo zosta? wprowadzony kosztem sceny dla m?odych talentów HC, które mog?y si? pokaza?, a jest to event HC.
29-01-2012, 16:40: BEBE[ USUŃ ]
Naprawd? szczerze gratuluj?, ale wyra?am olbrzymi? nadziej?, ?e pomimo zwyci?stw zostaniesz sob?, a Twój producent nie b?dzie pisa? z tego powodu gwiazdorskich komentarzy o "polaczkach" na imprezach, tak jak to mia?o miejsce ju? kilka razy.
Tak czy owak, je?li b?dziecie normalni to ja si? bardzo ciesz?!!!
29-01-2012, 22:22: Q-DC__[ USUŃ ]
Naprawd? szczerze gratuluj?, ale wyra?am olbrzymi? nadziej?, ?e pomimo zwyci?stw zostaniesz sob?, a Twój producent nie b?dzie pisa? z tego powodu gwiazdorskich komentarzy o "polaczkach" na imprezach, tak jak to mia?o miejsce ju? kilka razy.
Tak czy owak, je?li b?dziecie normalni to ja si? bardzo ciesz?!!!
30-01-2012, 16:20: Chemical_girl[ USUŃ ]
[quote:2f1a6cd47e="netya"]
niedawno skonczylam studia wiec wiem ocb , i jakos udawalo sie wiekszosc imprez zaliczyc, a juz miedzy sesjami to wogole spoko, nawet z magisterka na glowie, sesja i obrona.
[/quote:2f1a6cd47e]


Link
30-01-2012, 16:23: Grzybek[ USUŃ ]
[quote:2f1a6cd47e="netya"]
niedawno skonczylam studia wiec wiem ocb , i jakos udawalo sie wiekszosc imprez zaliczyc, a juz miedzy sesjami to wogole spoko, nawet z magisterka na glowie, sesja i obrona.
[/quote:2f1a6cd47e]


Link
30-01-2012, 17:33: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:2f1a6cd47e="netya"]
niedawno skonczylam studia wiec wiem ocb , i jakos udawalo sie wiekszosc imprez zaliczyc, a juz miedzy sesjami to wogole spoko, nawet z magisterka na glowie, sesja i obrona.
[/quote:2f1a6cd47e]


Link
30-01-2012, 19:06: ADEN[ USUŃ ]
[quote:2f1a6cd47e="netya"]
niedawno skonczylam studia wiec wiem ocb , i jakos udawalo sie wiekszosc imprez zaliczyc, a juz miedzy sesjami to wogole spoko, nawet z magisterka na glowie, sesja i obrona.
[/quote:2f1a6cd47e]


Link
30-01-2012, 21:35: eni[ USUŃ ]
[quote:2f1a6cd47e="netya"]
niedawno skonczylam studia wiec wiem ocb , i jakos udawalo sie wiekszosc imprez zaliczyc, a juz miedzy sesjami to wogole spoko, nawet z magisterka na glowie, sesja i obrona.
[/quote:2f1a6cd47e]


Link
30-01-2012, 21:39: eni[ USUŃ ]
[quote:865b73d8f4="armyofhardcore"]jednoczesnie lekko obrazajac fanow HS'u ... wybacz ale nie tak dziala to dla mnie.[/quote:865b73d8f4]

Poka? palcem s?owo/sformu?owanie, które obrazi?o fanów HS'u, bo ja tutaj poza zwyk?? opini? Pretora nic nie widz?. Pr?dzej Twoje stwierdzenie "sram si? z tym na forum" by?o obra?liwe, je?li ju? by tak zag??bia? si? w szczegó?y.

Imo Pomys? z HS'em na Dominatorze jest s?aby, bo zosta? wprowadzony kosztem sceny dla m?odych talentów HC, które mog?y si? pokaza?, a jest to event HC.
31-01-2012, 07:52: lukasz[ USUŃ ]
[quote:2f1a6cd47e="netya"]
niedawno skonczylam studia wiec wiem ocb , i jakos udawalo sie wiekszosc imprez zaliczyc, a juz miedzy sesjami to wogole spoko, nawet z magisterka na glowie, sesja i obrona.
[/quote:2f1a6cd47e]


Link
01-02-2012, 08:07: N-Core[ USUŃ ]
Sapher is in da houseeee! Tak jak Noisy napisa?, bd troszk? za g?o?no, ale poza tym, wysoka poprzeczka! Masz ju? charakterystyczny styl i mi si? on podoba, ale brakuje mi w tych numerach jakiego? mainpartu, momentu szczytowego. Ale poza tym jaram si? i czekam na wi?cej! :)
01-02-2012, 09:08: macek91[ USUŃ ]
Gdyby ten Tadziu by? troszk? lepszy technicznie to naprawd? z ch?ci? bym go s?ucha?, chocia? do pierwszych nielegalnych rytmów wróci? lubi?.

Ps. cieszy jednak tematyka i mam nadziej?, ?e trafi do m?odych ludzi.
06-02-2012, 13:06: Q-DC__[ USUŃ ]
Zagadkowa podpowied?:

06-02-2012, 13:30: eni[ USUŃ ]
DOK?ADNIE, POLECAM, DO OBEJRZENIA ONLINE.

08-02-2012, 00:50: kuber89[ USUŃ ]
[quote:865b73d8f4="armyofhardcore"]jednoczesnie lekko obrazajac fanow HS'u ... wybacz ale nie tak dziala to dla mnie.[/quote:865b73d8f4]

Poka? palcem s?owo/sformu?owanie, które obrazi?o fanów HS'u, bo ja tutaj poza zwyk?? opini? Pretora nic nie widz?. Pr?dzej Twoje stwierdzenie "sram si? z tym na forum" by?o obra?liwe, je?li ju? by tak zag??bia? si? w szczegó?y.

Imo Pomys? z HS'em na Dominatorze jest s?aby, bo zosta? wprowadzony kosztem sceny dla m?odych talentów HC, które mog?y si? pokaza?, a jest to event HC.
08-02-2012, 07:34: BD.Lukash[ USUŃ ]
Bonus najlepszy, Kokot najgorszy, ale generalnie to ja z ca?ej tej ich ekipy móg?bym s?ucha? Bonusa solo, a reszta to zawsze takie doczepia?ce (poza ma?ymi wyj?tkami) :D
08-02-2012, 10:42: macek91[ USUŃ ]
Flow Kaliego ukrad?o im ten numer. _O_
08-02-2012, 10:42: macek91[ USUŃ ]
Bonus najlepszy, Kokot najgorszy, ale generalnie to ja z ca?ej tej ich ekipy móg?bym s?ucha? Bonusa solo, a reszta to zawsze takie doczepia?ce (poza ma?ymi wyj?tkami) :D
13-02-2012, 18:12: BEBE[ USUŃ ]
To ja powiem inaczej, nie umiesz jeszcze nic, naprawd? nic i nie ma najmniejszego sensu, aby? wrzuca? tu cokolwiek przez najbli?sze kilka miesi?cy. Co ja radz?? A no radz? zag??bi? si? w tworzenie d?wi?ków, aran?acj? utworów i wszystko, co sk?ada si? na szeroko poj?t? produkcj? kawa?ka. ZAWSZE porównuj swój numer z profesjonalnymi utworami to wtedy zauwa?ysz, czy niedoci?gni?cia s? du?e czy mo?e ju? mniejsze.

Pewnie si? z?o?cisz na to, ?e wszyscy si? tu ?miej?, ale sam porównaj to co zrobi?e? z utworami jakiego? tam zatoxa czy kto tam jest fajny w tych hs'ach, to zobaczysz, ?e rzeczywi?cie, zrobi?e? rzecz niewiarygodnie ?mieszn?. Tak jak mówi?, nie pokazuj si? tu przez jaki? czas tylko zapoznaj si? z podstawami, wró? z czym?, czego da si? s?ucha?, a dostaniesz niejeden konstruktywny komentarz. :)
13-02-2012, 18:39: menel22[ USUŃ ]
To ja powiem inaczej, nie umiesz jeszcze nic, naprawd? nic i nie ma najmniejszego sensu, aby? wrzuca? tu cokolwiek przez najbli?sze kilka miesi?cy. Co ja radz?? A no radz? zag??bi? si? w tworzenie d?wi?ków, aran?acj? utworów i wszystko, co sk?ada si? na szeroko poj?t? produkcj? kawa?ka. ZAWSZE porównuj swój numer z profesjonalnymi utworami to wtedy zauwa?ysz, czy niedoci?gni?cia s? du?e czy mo?e ju? mniejsze.

Pewnie si? z?o?cisz na to, ?e wszyscy si? tu ?miej?, ale sam porównaj to co zrobi?e? z utworami jakiego? tam zatoxa czy kto tam jest fajny w tych hs'ach, to zobaczysz, ?e rzeczywi?cie, zrobi?e? rzecz niewiarygodnie ?mieszn?. Tak jak mówi?, nie pokazuj si? tu przez jaki? czas tylko zapoznaj si? z podstawami, wró? z czym?, czego da si? s?ucha?, a dostaniesz niejeden konstruktywny komentarz. :)
14-02-2012, 10:08: miniol[ USUŃ ]
A w sumie to si? pocz?stuj?.

Na pierwszy rzut oka dziwne u?o?enie niektórych numerów. :D
15-02-2012, 08:52: macek91[ USUŃ ]


No prosz?, przekaz wiadomo jaki b?dzie na solówce- niszowy i warto?ciowy, ale to Tadek, za którym nie zawsze przepadam, jednak tu moim zdaniem elegancko pop?yn?? i to na fajnym bicie. Jak tak dalej pójdzie to chyba kupi? t? p?yt?. :)
15-02-2012, 09:54: Overbizz[ USUŃ ]
To ja powiem inaczej, nie umiesz jeszcze nic, naprawd? nic i nie ma najmniejszego sensu, aby? wrzuca? tu cokolwiek przez najbli?sze kilka miesi?cy. Co ja radz?? A no radz? zag??bi? si? w tworzenie d?wi?ków, aran?acj? utworów i wszystko, co sk?ada si? na szeroko poj?t? produkcj? kawa?ka. ZAWSZE porównuj swój numer z profesjonalnymi utworami to wtedy zauwa?ysz, czy niedoci?gni?cia s? du?e czy mo?e ju? mniejsze.

Pewnie si? z?o?cisz na to, ?e wszyscy si? tu ?miej?, ale sam porównaj to co zrobi?e? z utworami jakiego? tam zatoxa czy kto tam jest fajny w tych hs'ach, to zobaczysz, ?e rzeczywi?cie, zrobi?e? rzecz niewiarygodnie ?mieszn?. Tak jak mówi?, nie pokazuj si? tu przez jaki? czas tylko zapoznaj si? z podstawami, wró? z czym?, czego da si? s?ucha?, a dostaniesz niejeden konstruktywny komentarz. :)
16-02-2012, 08:57: Avarus Lupus[ USUŃ ]
To ja powiem inaczej, nie umiesz jeszcze nic, naprawd? nic i nie ma najmniejszego sensu, aby? wrzuca? tu cokolwiek przez najbli?sze kilka miesi?cy. Co ja radz?? A no radz? zag??bi? si? w tworzenie d?wi?ków, aran?acj? utworów i wszystko, co sk?ada si? na szeroko poj?t? produkcj? kawa?ka. ZAWSZE porównuj swój numer z profesjonalnymi utworami to wtedy zauwa?ysz, czy niedoci?gni?cia s? du?e czy mo?e ju? mniejsze.

Pewnie si? z?o?cisz na to, ?e wszyscy si? tu ?miej?, ale sam porównaj to co zrobi?e? z utworami jakiego? tam zatoxa czy kto tam jest fajny w tych hs'ach, to zobaczysz, ?e rzeczywi?cie, zrobi?e? rzecz niewiarygodnie ?mieszn?. Tak jak mówi?, nie pokazuj si? tu przez jaki? czas tylko zapoznaj si? z podstawami, wró? z czym?, czego da si? s?ucha?, a dostaniesz niejeden konstruktywny komentarz. :)
16-02-2012, 12:22: macek91[ USUŃ ]
WSRH zawsze na propsie tak jak Kaczor zreszt?, tak?e nie mog?o by? inaczej. :D
16-02-2012, 13:21: macek91[ USUŃ ]
No proste, ja te? kupuj? w ciemno szko??. Wol? S?onia od Szelki, ale temu drugiemu nie mog? odmówi? ?wietnego flow, tak?e jak mówi?, szko?? kupuj? w ciemno. :D
16-02-2012, 13:21: macek91[ USUŃ ]
Haha, widz?, ?e dzisiaj nakurwiasz srog? klas?. :D Tu nawet Kobra, którego nie lubi?, nawin?? jak nale?y. Tak tak tej skurwysynu to si? sta?o faktem. :D
21-02-2012, 14:33: Grzybek[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-02-2012, 14:44: netya[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-02-2012, 14:51: Daron37[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-02-2012, 15:09: maly[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-02-2012, 15:15: Buszu[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-02-2012, 15:49: noisyboy[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-02-2012, 16:55: hayer86[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-02-2012, 17:36: DENZEL[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-02-2012, 19:54: Dantey[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-02-2012, 21:39: miniol[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-02-2012, 22:02: Chemical_girl[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
22-02-2012, 00:05: vulcan[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
22-02-2012, 08:49: marciaaa[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
22-02-2012, 13:36: remik09[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
23-02-2012, 00:36: Pidziu[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
24-02-2012, 15:21: Thao[ USUŃ ]
Dla mnie najlepiej pojecha? tutaj Koni, po prostu nie ma bata jak on si? wczu? t? muz? + te jego podwójne. Nie lubi? jego flow, ale zawsze go propsowa?em za skillsy. Reszta wiadomo- na poziomie, tym bardziej, ?e to s? w?a?nie moi numero uno z Poznania (brakuje tylko Ramony23).
26-02-2012, 10:14: CeeJay[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
26-02-2012, 23:28: Chemical_girl[ USUŃ ]
Jeden z lepszych na Chorych Melodiach... ten bit... ten obrazowy tekst... <3
27-02-2012, 09:20: macek91[ USUŃ ]
Jeden z lepszych na Chorych Melodiach... ten bit... ten obrazowy tekst... <3
27-02-2012, 09:20: macek91[ USUŃ ]
"Ka?dy jebany one hit wonder mo?e str?ca? nosem krople potu z moich j?der"- dla mnie to jest jeden z najlepszych punch'y w polskim rapie kiedykolwiek. :D A sama szóstka to tak cudownie pomys?owy numer, ze a? si? w pale nie mie?ci.
01-03-2012, 17:47: wolfen88[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
04-03-2012, 14:50: BD.Lukash[ USUŃ ]
Afrika Islam w Gwarku? Przecie? to b?dzie najgorsza impreza ostatniego ?wier?wiecza. xD
05-03-2012, 14:11: dumm[ USUŃ ]
Nawet taki spiskowiec jak ja o tym nie pomy?la? o jakim? drugim dnie tej historii, aczkolwiek trzeba przyzna?, ?e Tuskowi takie zamieszanie medialne znowu jest na r?k? (patrz- afera solna i sprawa nowotworów). Niemniej, osobi?cie uwa?am, ?e akurat to powinien by? wypadek. :)

Inna sprawa, ?e "Co by si? nie sta?o to niektórzy oczywi?cie ju? maj? swoje teorie spiskowe pouk?adane w g?owie."- wiara, ?e wszystkie wypadki to wypadki, to po prostu wynik niezaznajomienia si? z tematem funkcjonowania elit i w efekcie zwyk?a g?upota w masce ?wiadomo?ci i szyderczo?ci, ale to temat na inn? ma?k?.

Tragedia straszna, polityczne hieny cmentarne naszcza?y wczoraj na groby zmar?ych, ?a?oba, zapewne wnioski po, ?e polskie koleje s? w z?ym stanie czyli jednym s?owem- wszystko w normie.
06-03-2012, 09:59: macek91[ USUŃ ]
?aaaa. Ja za to p?on?! Bit! Scratche! Zwrota S?onia! I wreszcie zwrota Shellera! Super ten ostatni si? wpasowa?. No i klip fajny. :)

"Niebo przy?mi?y nasze bombowce, seryjni mordercy wack'ów, mamo patrz jak uros?em" :lol:
06-03-2012, 19:50: CiachO[ USUŃ ]
Nawet taki spiskowiec jak ja o tym nie pomy?la? o jakim? drugim dnie tej historii, aczkolwiek trzeba przyzna?, ?e Tuskowi takie zamieszanie medialne znowu jest na r?k? (patrz- afera solna i sprawa nowotworów). Niemniej, osobi?cie uwa?am, ?e akurat to powinien by? wypadek. :)

Inna sprawa, ?e "Co by si? nie sta?o to niektórzy oczywi?cie ju? maj? swoje teorie spiskowe pouk?adane w g?owie."- wiara, ?e wszystkie wypadki to wypadki, to po prostu wynik niezaznajomienia si? z tematem funkcjonowania elit i w efekcie zwyk?a g?upota w masce ?wiadomo?ci i szyderczo?ci, ale to temat na inn? ma?k?.

Tragedia straszna, polityczne hieny cmentarne naszcza?y wczoraj na groby zmar?ych, ?a?oba, zapewne wnioski po, ?e polskie koleje s? w z?ym stanie czyli jednym s?owem- wszystko w normie.
09-03-2012, 11:45: Knifeman[ USUŃ ]
A kolega to chyba Noizefucker'a i jemu podobnych lubi? :)
Nie s?ucham takich ha?asów, ale musz? przyzna?, ?e ciekawie brzmi, chocia? w tych wszystkich noize'owych rzeczach zatraca si? kick i u Ciebie nie jest inaczej. Nigdy mi si? to nie podoba?o. Niemniej, spoko produkcja. :)
12-03-2012, 23:15: CiachO[ USUŃ ]
@?osiu: to, ?e Ko?ció? jest w?a?ciwie najwi?kszym obro?c? i sojusznikiem warto?ci prawicowych, nie znaczy, ?e ma na nie wy??czno??. Czyli, ?e co? Czyli, ?e nie tylko katolik, ale i ka?dy z prawym ?wiatopogl?dem, powinien zastanowi? si? nad tym, gdzie imprezuje (i ogólnie, jak post?puje), w tym tak?e i Ty, bo Twój te? si? do takich zalicza, czy? nie? Inna sprawa, ?e cz?owiek ocenia swoje czyny przede wszystkim przez pryzmat sumienia, które budowane jest na podstawie doskonalenia siebie i w oparciu o swoje warto?ci. Co to za? znaczy? A no to, ?e jedni stawiaj? przed swoimi pogl?dami muzyk? lub inn? pasj?, drudzy stawiaj? najpierw pogl?dy, jeszcze inni do tego dojrzewaj? i b?d? to robi? za jaki? czas, a jeszcze inni nie zdaj? sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów. Dlaczego tak jest? A no dlatego, ?e wszyscy ludzie z warto?ciami (jakimikolwiek!) w nich dojrzewaj? wraz z up?ywem czasu i ich piel?gnacj?, a kto? kto tego nie rozumie- by? i jest cz?owiekiem bez takowych (a to w?a?nie takim naj?atwiej przychodzi os?dzanie pozosta?ych). Tak czy owak, polecam zostawi? ocen? innych przede wszystkim w?a?nie ich sumieniu, bo gdy tego nie robimy, cz?sto wychodz? takie kwiatki jak pouczanie katola, który by? na berzie przez osob? prawicow?, która by?a na berzie, ?e chodz?c tam wspiera antif? (jakby? jeszcze mia? jakie? w?tpliwo?ci- antifa organizuje przede wszystkim akcje antypatriotyczne, wi?c argument ten dotyczy? tak samo Ciebie jak i Ciacha). Jednym s?owem, wymagaj?c od innych, wymagaj od siebie.

@Ciacho: na przysz?o?? polecam po prostu napisa?, ?e Twój post skierowany jest wy??cznie do katoli. Ka?dy z nas, kto takowym stara si? by?, zrobi z t? informacj? co zechce, ale na pewno ona nie zaszkodzi, a przy okazji, takie podkre?lenie da wyra?ny sygna? ludziom nowoczesnym, ?e ich to nie dotyczy. :) Tak czy owak, dzi?ki serdeczne! :)

Podsumowuj?c, psy szczekaj?, karawana jedzie dalej, pola do dyskusji nie ma, ja te? do dodania nic nie mam, sam temat dotyczy zupe?nie czego innego, ?ycie jest pi?kne, wi?c bez odbioru, let’s end offtopicz! :)
14-03-2012, 13:10: BD.Lukash[ USUŃ ]
Co tu du?o mówi?. Jako producent, to jest wzór do na?ladowania.
14-03-2012, 15:20: Sidelnikov[ USUŃ ]
Co tu du?o mówi?. Jako producent, to jest wzór do na?ladowania.
15-03-2012, 18:32: Chemical_girl[ USUŃ ]
[quote:8bb6dd1dea="SchizeQ"]a dla mnie ten kawa?ek w ogóle na plycie nie pasuje..[/quote:8bb6dd1dea]

Nie tylko on. Wad? Demonologii jest to, ?e nie jest spójna tak jak Chore Melodie i mi si? to nie podoba osobi?cie. :)
17-03-2012, 18:50: Aqsel[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-03-2012, 06:59: jojo[ USUŃ ]
?mieszy mnie ta gadka o tym, ?e Showteki graj? s?abo (jak domniemam- pod wzgl?dem mocy utworów) ze strony osób, które jaraj? si? tym:Nie neguj? dokona? artystycznych i jednych i drugich, ale z Waszej gadki wynika, ?e Showteki to softstyle dla gimbazy, a Organ Donors to 100% HARD-W-KURW? trance, dla koneserów naprawd? wchujtwardychit?ustych brzmie?.. i to dopiero jest "bitch please". Obrzucaj?c b?otem te imprezy nie poprawicie frekwencji na swoich, a wygl?da na to, ?e tak w?a?nie my?licie. Mam dla Was rad?- zamiast rzyga? jakimi? smutami i dzieli? ludzi i imprezy na/dla tych raw-twardych-prawdziwych fanów i gimbusów, którzy nie s? tru bo nie wiedzo co to raw kick, energi? t? przeznaczcie na promowanie zlotu. I Wam i tym, którzy czytaj? Wasze p?acze, wyjdzie to na lepsze. Bez odbioru, bo jestem gimbusem i nie ?mia?bym polemizowa? z hard-rycerzami-go?dy.
21-03-2012, 18:37: menel22[ USUŃ ]
Tylko i wy??cznie East West Symphonic Choirs.. zajmuje miliard gigabajtow, ale brzmienie- pierwsza liga. :) Ja niestety mam jak?? wadliw?, dziwnie funkcjonuj?c? wersj?, ale co? tam wydoby? si? da. :D

26-03-2012, 21:10: vulcan[ USUŃ ]
Co tu du?o mówi?. Jako producent, to jest wzór do na?ladowania.
30-03-2012, 18:58: netya[ USUŃ ]
[quote:dee23ef3d2="menel22"]
Brak mu s?odkawych melodyjek i vocalów, mo?e posiada? mroczny klimat w przeciwie?stwie do nu, ma wi?cej pierdolni?cia. Porównaj sobie Dutch Master - Milion Miles Away z Chris One - Psycho, to zauwa?ysz ró?nic?.
[/quote:dee23ef3d2]

Ró?nice identyczne jak pomi?dzy Endymion & Art of Fighters feat. Lilly Julian - A new Today (tu wstaw sobie ka?den jeden s?abszy, melodyjny mainstream) i Angerfist & Hellsystem - Dreams (tu wstaw sobie ka?den jeden mocniejszy, mroczniejszy mainstream). Ja tam od pocz?tku si? nie zgadzam z tym podzia?em i uwa?am go za stworzonego na si?e, bo ró?nice pomi?dzy nu i raw s? naprawd? ma?e. Wiem nawet dlaczego, a mianowicie dlatego, ?e to desperacka próba odci?cia si? od nustyle'u, który brzmieniowo by? jaki by?. Dziwne,?e w pokrewnym HC nie by?o tego problemu, chocia? sytuacja jest podobna, ale tam najbardziej komercyjny od?am i najmocniejszy (ale wci?? mainstream, bo wiadomo, ?e w industrialach/crossbreedach czy tam jakich? frenchcore'ach ró?nice s? na tyle du?e, ?e rzeczywi?cie tworz? nowe podgatunki) to ca?y czas HC. :)
04-04-2012, 08:16: SchizeQ[ USUŃ ]
S?ysza?em ostatnio ten track Wavolizera i powiem szczerze, ?e dla mnie eleganckie, chocia? jakim? smakoszem dramów nie jestem, ale pasuje taki mix gatunkowy. Mo?e wykluje si? z tego co? wi?kszego, jak w hc wyklu? si? crossbreed i w sumie by?oby to ciekawe.
04-04-2012, 10:01: BD.Lukash[ USUŃ ]


Co oni zrobili? Teledysk do kawa?ka sprzed 150 lat? :D Obraz taki sobie, ale kawa?ek i ogólnie- masy ludu na j?zykach to by?o to. :) I co wi?cej, to by?y czasy, kiedy Fokusa si? przyjemnie mi s?ucha?o.
04-04-2012, 10:28: SchizeQ[ USUŃ ]
Ciekawe Ci powiem. Mo?e pod??? za jego ?ladem inni producenci i imprezy HS nabior? nowej jako?ci, przynajmniej dla mojego gustu. :D
04-04-2012, 22:03: -=UFO=-[ USUŃ ]
Podbijam, bo najlepsze to jest wci??!
05-04-2012, 00:22: NtranceR[ USUŃ ]
Ja si? na hs'ach nie znam a? tak, ale na mój gust to nie brzmi amatorsko, szczególnie od 1:15- dla mnie ca?y build taki powinien by?, genialne w swej prostocie. :) Faktem jest natomiast, ?e Ntrancer ma swój specyficzny styl i s?ycha? od razu, ?e to on. To zaleta, ale i w jego przypadku wada, bo jego styl mo?e si? nie podoba?. :D Niemniej, jakby dla mnie zmieni? lead na mainie, który mi si? ine podoba, i zrobi? build up i down na podstawie tego motywu od 1:15 to by?by rze?nik. :D
06-04-2012, 08:40: Sidelnikov[ USUŃ ]
[quote:8dea7c0b02="BD.Lukash"]chocia? maj? dwa inne zdania na temat tego co w danej chwili robi? xD [/quote:8dea7c0b02]

To jest te? bardzo trafne spostrze?enie i uwaga przede wszystkim dla tych, którzy wrzucaj? 30 sekundowe demko na forum i pytaj? o opinie, czy si? nada itd. Ka?dy ma swój gust, swój s?uch, swoje do?wiadczenie, wymagania itd, itd, dlatego podsy?anie demek zbyt du?ej ilo?ci osobom sprawi, ?e zatracimy swój styl i nigdy nic nie sko?czymy, bo ten podpowie to, ten podpowie to, ten s?yszy to jeszcze inaczej, ten dzi? nie umy? uszu i podpowie ?le, a ten ma z?y humor i powie, ?e wszystko jest gównem albo w?a?nie wygra? w totka i powie, ?e jest wspania?e, chocia? jest gównem, tak?e i z tym wysy?aniem trzeba by? ostro?nym, ?eby nie przesadzi? w drug? stron?. :)

Ale ja generalnie jestem zdania, ?e z tego Twojego unikatowego stylu mog?oby powsta? co? ciekawego i nietuzinkowego, tylko musia?by? wzi?? pod uwag? rzeczy, o której ch?opaki napisali powy?ej. Fajnie by by?o, gdyby? poszed? w t? stron?, bo oryginalnych producentów nam potrzeba, w ka?dym gatunku. :)
06-04-2012, 09:17: NtranceR[ USUŃ ]
[quote:8dea7c0b02="BD.Lukash"]chocia? maj? dwa inne zdania na temat tego co w danej chwili robi? xD [/quote:8dea7c0b02]

To jest te? bardzo trafne spostrze?enie i uwaga przede wszystkim dla tych, którzy wrzucaj? 30 sekundowe demko na forum i pytaj? o opinie, czy si? nada itd. Ka?dy ma swój gust, swój s?uch, swoje do?wiadczenie, wymagania itd, itd, dlatego podsy?anie demek zbyt du?ej ilo?ci osobom sprawi, ?e zatracimy swój styl i nigdy nic nie sko?czymy, bo ten podpowie to, ten podpowie to, ten s?yszy to jeszcze inaczej, ten dzi? nie umy? uszu i podpowie ?le, a ten ma z?y humor i powie, ?e wszystko jest gównem albo w?a?nie wygra? w totka i powie, ?e jest wspania?e, chocia? jest gównem, tak?e i z tym wysy?aniem trzeba by? ostro?nym, ?eby nie przesadzi? w drug? stron?. :)

Ale ja generalnie jestem zdania, ?e z tego Twojego unikatowego stylu mog?oby powsta? co? ciekawego i nietuzinkowego, tylko musia?by? wzi?? pod uwag? rzeczy, o której ch?opaki napisali powy?ej. Fajnie by by?o, gdyby? poszed? w t? stron?, bo oryginalnych producentów nam potrzeba, w ka?dym gatunku. :)
06-04-2012, 09:19: NtranceR[ USUŃ ]
Kwestia podej?cia. Jak jest zachowany z?oty ?rodek pomi?dzy w?asnym stylem, a konsultacj? z zaufanym s?uchaczem/producentem- to mo?e by? bardzo rozwojowe, ale nie powiem, te? kiedy? robi?em track od A do Z i dopiero potem podsy?a?em do oceny. Dzi? ju? jednak dzia?am inaczej i szczerze mówi?c, mi taki system pracy bardzo pomóg?, mo?e dlatego, ?e mam kogo? (:*), kto podziela mój pogl?d na muzyk? i potrafi mi powiedzie?, ?e co? jest gównem zanim sam do tego dojd? po 4 dniach. :D

A do Ntrancer'a, o którym tu g?ównie mowa, ?mia?o mo?na podpi?? t? cz??? Twojej wypowiedzi Gieuwerze: "chyba, ?e si? mocno poeksperymentowa?o". :D
06-04-2012, 14:06: noisyboy[ USUŃ ]
Kwestia podej?cia. Jak jest zachowany z?oty ?rodek pomi?dzy w?asnym stylem, a konsultacj? z zaufanym s?uchaczem/producentem- to mo?e by? bardzo rozwojowe, ale nie powiem, te? kiedy? robi?em track od A do Z i dopiero potem podsy?a?em do oceny. Dzi? ju? jednak dzia?am inaczej i szczerze mówi?c, mi taki system pracy bardzo pomóg?, mo?e dlatego, ?e mam kogo? (:*), kto podziela mój pogl?d na muzyk? i potrafi mi powiedzie?, ?e co? jest gównem zanim sam do tego dojd? po 4 dniach. :D

A do Ntrancer'a, o którym tu g?ównie mowa, ?mia?o mo?na podpi?? t? cz??? Twojej wypowiedzi Gieuwerze: "chyba, ?e si? mocno poeksperymentowa?o". :D
07-04-2012, 23:20: UbeX[ USUŃ ]
Dobrych, owocnych i weso?ych ?wi?t bracia i siostry w wierze (i/lub) tradycji! :) ))
09-04-2012, 11:46: Chemical_girl[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 12:19: -=UFO=-[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 12:47: CiachO[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 13:02: ROoZi[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 13:07: BD.Lukash[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 13:15: Q-DC__[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 13:37: kych0[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 14:18: FRIZ[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 14:37: Broda[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 14:51: hayer86[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 16:33: primeczq[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
09-04-2012, 16:50: euforiaHS[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
10-04-2012, 11:38: netya[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
10-04-2012, 14:13: DeathScreamerz[ USUŃ ]
Clapy na pocz?tku suche, ?e a? szok, ten d?wi?k, który si? na nich pojawia- g?o?ny i w ogóle, mnie wystraszyl. Bassdrum nie ma puncha i suba, chaotyczne wej?cie tego syntha, ca?o?? sucha, bez instrumentów perkusyjnych, nie mówi?c ju? o fx'ach, zero jakiego? breaka, suchy wjazd scutowanym leadem, melodia nie porywa, najprostsza jaka mog?aby by?, mainpart nudny jak flaki z olejem i bardzo pusty.

Podsumowuj?c, s?uchaj profesjonalnych utworów, nie tylko z naciskiem na brzmienie, ale i aran?acj?. Najbli?sze miesi?ce sp?d? na opanowywaniu wtyczek (polecam wybra? sobie 2-3, ?eby zag??bi? si? w ich funkcjonowanie w stopniu zadowalaj?cym, a nie 10, ale w stopniu ?rednio-s?abym), ?wicz aran?acj? utworów, porównywaj brzmienie kicków, leadów do profesjonalnych i staraj si? d??y? do takiego efektu. Skoro ju? o s?uchaniu utworów, nie s?uchaj ich jako s?uchacz tylko jako producent, zwracaj uwag? jak wykonywane s? poszczególne d?wi?ki, etapy w utworze, analizuj, wyci?gaj wnioski. Powodzenia!
10-04-2012, 14:34: maniaczka[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
10-04-2012, 18:03: BD.Lukash[ USUŃ ]
Clapy na pocz?tku suche, ?e a? szok, ten d?wi?k, który si? na nich pojawia- g?o?ny i w ogóle, mnie wystraszyl. Bassdrum nie ma puncha i suba, chaotyczne wej?cie tego syntha, ca?o?? sucha, bez instrumentów perkusyjnych, nie mówi?c ju? o fx'ach, zero jakiego? breaka, suchy wjazd scutowanym leadem, melodia nie porywa, najprostsza jaka mog?aby by?, mainpart nudny jak flaki z olejem i bardzo pusty.

Podsumowuj?c, s?uchaj profesjonalnych utworów, nie tylko z naciskiem na brzmienie, ale i aran?acj?. Najbli?sze miesi?ce sp?d? na opanowywaniu wtyczek (polecam wybra? sobie 2-3, ?eby zag??bi? si? w ich funkcjonowanie w stopniu zadowalaj?cym, a nie 10, ale w stopniu ?rednio-s?abym), ?wicz aran?acj? utworów, porównywaj brzmienie kicków, leadów do profesjonalnych i staraj si? d??y? do takiego efektu. Skoro ju? o s?uchaniu utworów, nie s?uchaj ich jako s?uchacz tylko jako producent, zwracaj uwag? jak wykonywane s? poszczególne d?wi?ki, etapy w utworze, analizuj, wyci?gaj wnioski. Powodzenia!
10-04-2012, 23:55: jojo[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
11-04-2012, 00:25: -=UFO=-[ USUŃ ]
Wszystko si? zgadza. Szkoda tylko, ?e i na forum by? ju? po tym jak w w?tku pojawi?y si? kwestie na ten temat, i na fejsie zd??y? napisa?, ?e przeprasza za nag?o?nienie. :)
11-04-2012, 07:55: BD.Lukash[ USUŃ ]
[quote:0556aaacf2="kych0"]wcze?niej jak byl na berzie to nie przychodzil z flaga ani nic z takich rzeczy, a teraz próbuje wejsc w naziolskiej flece[/quote:0556aaacf2]

Od kiedy kurtka z polsk? flag? jest nazistowska? :O Po prostu czytam i nie wierz?.
11-04-2012, 09:46: remik09[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
11-04-2012, 09:57: netya[ USUŃ ]
Wszystko si? zgadza. Szkoda tylko, ?e i na forum by? ju? po tym jak w w?tku pojawi?y si? kwestie na ten temat, i na fejsie zd??y? napisa?, ?e przeprasza za nag?o?nienie. :)
11-04-2012, 10:03: netya[ USUŃ ]
[quote:0556aaacf2="kych0"]wcze?niej jak byl na berzie to nie przychodzil z flaga ani nic z takich rzeczy, a teraz próbuje wejsc w naziolskiej flece[/quote:0556aaacf2]

Od kiedy kurtka z polsk? flag? jest nazistowska? :O Po prostu czytam i nie wierz?.
11-04-2012, 10:03: remik09[ USUŃ ]
[quote:0556aaacf2="kych0"]wcze?niej jak byl na berzie to nie przychodzil z flaga ani nic z takich rzeczy, a teraz próbuje wejsc w naziolskiej flece[/quote:0556aaacf2]

Od kiedy kurtka z polsk? flag? jest nazistowska? :O Po prostu czytam i nie wierz?.
11-04-2012, 13:24: ?osiu[ USUŃ ]
[quote:0556aaacf2="kych0"]wcze?niej jak byl na berzie to nie przychodzil z flaga ani nic z takich rzeczy, a teraz próbuje wejsc w naziolskiej flece[/quote:0556aaacf2]

Od kiedy kurtka z polsk? flag? jest nazistowska? :O Po prostu czytam i nie wierz?.
11-04-2012, 15:03: Kona Black[ USUŃ ]
[quote:0556aaacf2="kych0"]wcze?niej jak byl na berzie to nie przychodzil z flaga ani nic z takich rzeczy, a teraz próbuje wejsc w naziolskiej flece[/quote:0556aaacf2]

Od kiedy kurtka z polsk? flag? jest nazistowska? :O Po prostu czytam i nie wierz?.
11-04-2012, 21:48: -=UFO=-[ USUŃ ]
[quote:0556aaacf2="kych0"]wcze?niej jak byl na berzie to nie przychodzil z flaga ani nic z takich rzeczy, a teraz próbuje wejsc w naziolskiej flece[/quote:0556aaacf2]

Od kiedy kurtka z polsk? flag? jest nazistowska? :O Po prostu czytam i nie wierz?.
11-04-2012, 22:03: hayer86[ USUŃ ]
[quote:0556aaacf2="kych0"]wcze?niej jak byl na berzie to nie przychodzil z flaga ani nic z takich rzeczy, a teraz próbuje wejsc w naziolskiej flece[/quote:0556aaacf2]

Od kiedy kurtka z polsk? flag? jest nazistowska? :O Po prostu czytam i nie wierz?.
12-04-2012, 00:02: ZIUTA[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
12-04-2012, 00:34: ZIUTA[ USUŃ ]
[quote:0556aaacf2="kych0"]wcze?niej jak byl na berzie to nie przychodzil z flaga ani nic z takich rzeczy, a teraz próbuje wejsc w naziolskiej flece[/quote:0556aaacf2]

Od kiedy kurtka z polsk? flag? jest nazistowska? :O Po prostu czytam i nie wierz?.
12-04-2012, 08:14: macek91[ USUŃ ]
W sumie racja, Hayer, kole?, którego cytowa? kycho, Defkon i Ufo, jako naoczni ?wiadkowie, wszystko wyja?nili, wi?c nie ma co w?tku ci?gn??. Ka?dy sam sobie zweryfikuje, kto jest wiarygodniejszy i apolityczny, a kto jest polityczny i naci?ga prawd?, bo wersje si? ró?ni?. Podsumowuj?c, po prostu nie ubierajcie kurtek z flagami i wszystko b?dzie dobrze, bo jeste?cie w Europie, a nie w Polsce! :lol: Tak wiem, mia?em nie ci?gn?? tematu, ale przepraszam, niecodziennie moich znajomych nie chc? wpu?ci? i co wi?cej, bij? gdzie? w Polsce z powodu Polskiej flagi na kurtce, wi?c nie mog? si? powstrzyma?.

Ps. Dodam jeszcze, ?e solidaryzuj? si? z Ufem, bo ceni? sobie Honor i nie wyobra?am sobie wspiera? ludzi, którzy tak z nim post?pili. Bez odbioru.
12-04-2012, 09:46: UbeX[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
12-04-2012, 10:51: -=UFO=-[ USUŃ ]
W sumie racja, Hayer, kole?, którego cytowa? kycho, Defkon i Ufo, jako naoczni ?wiadkowie, wszystko wyja?nili, wi?c nie ma co w?tku ci?gn??. Ka?dy sam sobie zweryfikuje, kto jest wiarygodniejszy i apolityczny, a kto jest polityczny i naci?ga prawd?, bo wersje si? ró?ni?. Podsumowuj?c, po prostu nie ubierajcie kurtek z flagami i wszystko b?dzie dobrze, bo jeste?cie w Europie, a nie w Polsce! :lol: Tak wiem, mia?em nie ci?gn?? tematu, ale przepraszam, niecodziennie moich znajomych nie chc? wpu?ci? i co wi?cej, bij? gdzie? w Polsce z powodu Polskiej flagi na kurtce, wi?c nie mog? si? powstrzyma?.

Ps. Dodam jeszcze, ?e solidaryzuj? si? z Ufem, bo ceni? sobie Honor i nie wyobra?am sobie wspiera? ludzi, którzy tak z nim post?pili. Bez odbioru.
12-04-2012, 10:56: eni[ USUŃ ]
[quote:0556aaacf2="kych0"]wcze?niej jak byl na berzie to nie przychodzil z flaga ani nic z takich rzeczy, a teraz próbuje wejsc w naziolskiej flece[/quote:0556aaacf2]

Od kiedy kurtka z polsk? flag? jest nazistowska? :O Po prostu czytam i nie wierz?.
12-04-2012, 12:47: ZIUTA[ USUŃ ]
W sumie racja, Hayer, kole?, którego cytowa? kycho, Defkon i Ufo, jako naoczni ?wiadkowie, wszystko wyja?nili, wi?c nie ma co w?tku ci?gn??. Ka?dy sam sobie zweryfikuje, kto jest wiarygodniejszy i apolityczny, a kto jest polityczny i naci?ga prawd?, bo wersje si? ró?ni?. Podsumowuj?c, po prostu nie ubierajcie kurtek z flagami i wszystko b?dzie dobrze, bo jeste?cie w Europie, a nie w Polsce! :lol: Tak wiem, mia?em nie ci?gn?? tematu, ale przepraszam, niecodziennie moich znajomych nie chc? wpu?ci? i co wi?cej, bij? gdzie? w Polsce z powodu Polskiej flagi na kurtce, wi?c nie mog? si? powstrzyma?.

Ps. Dodam jeszcze, ?e solidaryzuj? si? z Ufem, bo ceni? sobie Honor i nie wyobra?am sobie wspiera? ludzi, którzy tak z nim post?pili. Bez odbioru.
12-04-2012, 19:10: Broda[ USUŃ ]
W sumie racja, Hayer, kole?, którego cytowa? kycho, Defkon i Ufo, jako naoczni ?wiadkowie, wszystko wyja?nili, wi?c nie ma co w?tku ci?gn??. Ka?dy sam sobie zweryfikuje, kto jest wiarygodniejszy i apolityczny, a kto jest polityczny i naci?ga prawd?, bo wersje si? ró?ni?. Podsumowuj?c, po prostu nie ubierajcie kurtek z flagami i wszystko b?dzie dobrze, bo jeste?cie w Europie, a nie w Polsce! :lol: Tak wiem, mia?em nie ci?gn?? tematu, ale przepraszam, niecodziennie moich znajomych nie chc? wpu?ci? i co wi?cej, bij? gdzie? w Polsce z powodu Polskiej flagi na kurtce, wi?c nie mog? si? powstrzyma?.

Ps. Dodam jeszcze, ?e solidaryzuj? si? z Ufem, bo ceni? sobie Honor i nie wyobra?am sobie wspiera? ludzi, którzy tak z nim post?pili. Bez odbioru.
12-04-2012, 19:54: FRIZ[ USUŃ ]
W sumie racja, Hayer, kole?, którego cytowa? kycho, Defkon i Ufo, jako naoczni ?wiadkowie, wszystko wyja?nili, wi?c nie ma co w?tku ci?gn??. Ka?dy sam sobie zweryfikuje, kto jest wiarygodniejszy i apolityczny, a kto jest polityczny i naci?ga prawd?, bo wersje si? ró?ni?. Podsumowuj?c, po prostu nie ubierajcie kurtek z flagami i wszystko b?dzie dobrze, bo jeste?cie w Europie, a nie w Polsce! :lol: Tak wiem, mia?em nie ci?gn?? tematu, ale przepraszam, niecodziennie moich znajomych nie chc? wpu?ci? i co wi?cej, bij? gdzie? w Polsce z powodu Polskiej flagi na kurtce, wi?c nie mog? si? powstrzyma?.

Ps. Dodam jeszcze, ?e solidaryzuj? si? z Ufem, bo ceni? sobie Honor i nie wyobra?am sobie wspiera? ludzi, którzy tak z nim post?pili. Bez odbioru.
13-04-2012, 07:46: macek91[ USUŃ ]


Skoro ju? o KaeN'ie mowa. Bardzo d?ugo czeka?em na ten singiel swego czasu i nie mog?em si? doczeka?, ale jak ju? wpad?- pozamiata?.
13-04-2012, 08:12: macek91[ USUŃ ]
[quote:2a888023cd] http://kynioolkr.wrzuta.p...enzury_miki_jwp [/quote:2a888023cd]

Ero, ?ysol i Kosi bomba!. Siwers, Fosta w sumie te?, a ten Miki jako? mi nie spai?, bit te? s?aby, ale ogólnie, dobry numer! JWPany!
13-04-2012, 13:14: macek91[ USUŃ ]
Dupy nie urywa. Jasiek i HZD elegancko, Paluch elegancko, a Wilku i Bilon.. tak samo jak zawsze od paru lat, niczym nie zaskakuj?. :/ ?ary jeszcze fajnie, ale do niego mam sentyment. Bas Tajpan pasuje tam jak ch*j do m?skiej dupy. xD ?redniak dla mnie kawalina.
13-04-2012, 15:24: ?osiu[ USUŃ ]
W sumie racja, Hayer, kole?, którego cytowa? kycho, Defkon i Ufo, jako naoczni ?wiadkowie, wszystko wyja?nili, wi?c nie ma co w?tku ci?gn??. Ka?dy sam sobie zweryfikuje, kto jest wiarygodniejszy i apolityczny, a kto jest polityczny i naci?ga prawd?, bo wersje si? ró?ni?. Podsumowuj?c, po prostu nie ubierajcie kurtek z flagami i wszystko b?dzie dobrze, bo jeste?cie w Europie, a nie w Polsce! :lol: Tak wiem, mia?em nie ci?gn?? tematu, ale przepraszam, niecodziennie moich znajomych nie chc? wpu?ci? i co wi?cej, bij? gdzie? w Polsce z powodu Polskiej flagi na kurtce, wi?c nie mog? si? powstrzyma?.

Ps. Dodam jeszcze, ?e solidaryzuj? si? z Ufem, bo ceni? sobie Honor i nie wyobra?am sobie wspiera? ludzi, którzy tak z nim post?pili. Bez odbioru.
13-04-2012, 17:25: dumm[ USUŃ ]
Nevermind & DJ Tense – Symphony No.666

13-04-2012, 23:38: ADEN[ USUŃ ]


Skoro ju? o KaeN'ie mowa. Bardzo d?ugo czeka?em na ten singiel swego czasu i nie mog?em si? doczeka?, ale jak ju? wpad?- pozamiata?.
14-04-2012, 09:50: AgaciA[ USUŃ ]
W sumie racja, Hayer, kole?, którego cytowa? kycho, Defkon i Ufo, jako naoczni ?wiadkowie, wszystko wyja?nili, wi?c nie ma co w?tku ci?gn??. Ka?dy sam sobie zweryfikuje, kto jest wiarygodniejszy i apolityczny, a kto jest polityczny i naci?ga prawd?, bo wersje si? ró?ni?. Podsumowuj?c, po prostu nie ubierajcie kurtek z flagami i wszystko b?dzie dobrze, bo jeste?cie w Europie, a nie w Polsce! :lol: Tak wiem, mia?em nie ci?gn?? tematu, ale przepraszam, niecodziennie moich znajomych nie chc? wpu?ci? i co wi?cej, bij? gdzie? w Polsce z powodu Polskiej flagi na kurtce, wi?c nie mog? si? powstrzyma?.

Ps. Dodam jeszcze, ?e solidaryzuj? si? z Ufem, bo ceni? sobie Honor i nie wyobra?am sobie wspiera? ludzi, którzy tak z nim post?pili. Bez odbioru.
15-04-2012, 08:58: Sidelnikov[ USUŃ ]
Jak bardzo trzeba nienawidzie? Polsko?ci, ?eby zabrania? i bi? za noszenie na kurtce flagi swojego Narodu.
My?l?, ?e to dobry przyk?ad do wyci?gni?cia wniosków, gdy tego typu jednostki b?d? szczeka? na kogo?, ?e jest "faszyst?" (np. w trakcie Marszu Niepodleg?o?ci), bo wszyscy znamy Ufola i wiemy, ?e on nie ma z tym nic wspólnego.

Btw. Zach?cam do niechodzenia na Berz?, bo ka?da z?otówka tam wydana wspiera finansowo podobnych tego typu, a takie akcje jak bicie za polsk? flag?, sa w?ród nich na porz?dku dziennym.
15-04-2012, 09:04: BD.Lukash[ USUŃ ]
O, mo?e wpadn? na piwko. :D
15-04-2012, 09:18: Sidelnikov[ USUŃ ]
[quote:0556aaacf2="kych0"]wcze?niej jak byl na berzie to nie przychodzil z flaga ani nic z takich rzeczy, a teraz próbuje wejsc w naziolskiej flece[/quote:0556aaacf2]

Od kiedy kurtka z polsk? flag? jest nazistowska? :O Po prostu czytam i nie wierz?.
15-04-2012, 12:02: kych0[ USUŃ ]
http://wiadomosci.wp.pl/g...ia,galeria.html

Z no?ami i pistoletami poszli protestowa? przeciwko nienawi?ci szerzonej przez ONR. Hipokryzja lewactwa mnie rozk?ada na ?opatki. Polsko- obud? si? i nie daj si? tej zarazie rozprzestrzenia?, prosz?.
15-04-2012, 16:27: macek91[ USUŃ ]
Kurcz?, powiem szczerze, ?e ta walka fina?owa taka jakby niefina?owa. :D Nie podoba mi si? zbytnio, ale lead z the prophecy fajny zrobi?. Ja si? beatboxem jaram, powiem szczerze, i na mnie wra?enie i to olbrzymie zrobi? ostatnio ten kole?.

15-04-2012, 18:51: Rawness[ USUŃ ]
O, mo?e wpadn? na piwko. :D
16-04-2012, 13:29: netya[ USUŃ ]
Dla mnie od wielu lat numer 1:Na drugim miejscu:Na trzecim chyba ten, aczkolwiek tutaj ju? móg?bym si? wacha?, bo jest kilka pere?ek, które równie? na to miejsce zas?uguj?, z punktu widzenia mojego gustu oczywi?cie. :)

16-04-2012, 13:36: macek91[ USUŃ ]
Dla mnie od wielu lat numer 1:Na drugim miejscu:Na trzecim chyba ten, aczkolwiek tutaj ju? móg?bym si? wacha?, bo jest kilka pere?ek, które równie? na to miejsce zas?uguj?, z punktu widzenia mojego gustu oczywi?cie. :)

16-04-2012, 22:16: vulcan[ USUŃ ]
Dla mnie od wielu lat numer 1:Na drugim miejscu:Na trzecim chyba ten, aczkolwiek tutaj ju? móg?bym si? wacha?, bo jest kilka pere?ek, które równie? na to miejsce zas?uguj?, z punktu widzenia mojego gustu oczywi?cie. :)

17-04-2012, 07:43: marciaaa[ USUŃ ]
Tak, wiarygodno?? tego artyku?u a? od niego bije. Ja, co ciekawsze, od osoby w tej kwestii raczej neutralnej, a b?d?cej uczestnikiem tych wydarze?, s?ysza?em co? innego, ale jako? mnie to nie dziwi. Rozumiem, ?e te no?e, które przy Was znale?li (a o których o dziwo nie ma tutaj s?owa- a no tak, zapomnia?em, przecie? to artyku? bez kolorowanek) to do krojenia ziemniaków i kie?basek, a pa?ki do grania w baseball, bo zapewne szli?cie po pokojowej manifestacji gra? sobie w baseball, robi? grilla i trzyma? si? za r?ce jak przysta?o na weso??, pokojow? i spokojn? m?odzie?. Swoj? drog?- http://wpolityce.pl/dzien...ch-ekstremistow to te? nie Wy, tylko pewnie faszystowska prowokacja, mohery i UFO w kurtce z polsk? flag?.

Pozwol? sobie zacytowa? pewn? wypowied?, która mnie po prostu urzek?a, która oddaje 100% prawdy i z któr? ci??ko polemizowa?:

[quote:614e95a2bf]
Grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:614e95a2bf]
17-04-2012, 08:31: BD.Lukash[ USUŃ ]
Tak, wiarygodno?? tego artyku?u a? od niego bije. Ja, co ciekawsze, od osoby w tej kwestii raczej neutralnej, a b?d?cej uczestnikiem tych wydarze?, s?ysza?em co? innego, ale jako? mnie to nie dziwi. Rozumiem, ?e te no?e, które przy Was znale?li (a o których o dziwo nie ma tutaj s?owa- a no tak, zapomnia?em, przecie? to artyku? bez kolorowanek) to do krojenia ziemniaków i kie?basek, a pa?ki do grania w baseball, bo zapewne szli?cie po pokojowej manifestacji gra? sobie w baseball, robi? grilla i trzyma? si? za r?ce jak przysta?o na weso??, pokojow? i spokojn? m?odzie?. Swoj? drog?- http://wpolityce.pl/dzien...ch-ekstremistow to te? nie Wy, tylko pewnie faszystowska prowokacja, mohery i UFO w kurtce z polsk? flag?.

Pozwol? sobie zacytowa? pewn? wypowied?, która mnie po prostu urzek?a, która oddaje 100% prawdy i z któr? ci??ko polemizowa?:

[quote:614e95a2bf]
Grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:614e95a2bf]
17-04-2012, 18:30: -=UFO=-[ USUŃ ]
Tak, wiarygodno?? tego artyku?u a? od niego bije. Ja, co ciekawsze, od osoby w tej kwestii raczej neutralnej, a b?d?cej uczestnikiem tych wydarze?, s?ysza?em co? innego, ale jako? mnie to nie dziwi. Rozumiem, ?e te no?e, które przy Was znale?li (a o których o dziwo nie ma tutaj s?owa- a no tak, zapomnia?em, przecie? to artyku? bez kolorowanek) to do krojenia ziemniaków i kie?basek, a pa?ki do grania w baseball, bo zapewne szli?cie po pokojowej manifestacji gra? sobie w baseball, robi? grilla i trzyma? si? za r?ce jak przysta?o na weso??, pokojow? i spokojn? m?odzie?. Swoj? drog?- http://wpolityce.pl/dzien...ch-ekstremistow to te? nie Wy, tylko pewnie faszystowska prowokacja, mohery i UFO w kurtce z polsk? flag?.

Pozwol? sobie zacytowa? pewn? wypowied?, która mnie po prostu urzek?a, która oddaje 100% prawdy i z któr? ci??ko polemizowa?:

[quote:614e95a2bf]
Grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:614e95a2bf]
17-04-2012, 21:00: Rawness[ USUŃ ]
Tak, wiarygodno?? tego artyku?u a? od niego bije. Ja, co ciekawsze, od osoby w tej kwestii raczej neutralnej, a b?d?cej uczestnikiem tych wydarze?, s?ysza?em co? innego, ale jako? mnie to nie dziwi. Rozumiem, ?e te no?e, które przy Was znale?li (a o których o dziwo nie ma tutaj s?owa- a no tak, zapomnia?em, przecie? to artyku? bez kolorowanek) to do krojenia ziemniaków i kie?basek, a pa?ki do grania w baseball, bo zapewne szli?cie po pokojowej manifestacji gra? sobie w baseball, robi? grilla i trzyma? si? za r?ce jak przysta?o na weso??, pokojow? i spokojn? m?odzie?. Swoj? drog?- http://wpolityce.pl/dzien...ch-ekstremistow to te? nie Wy, tylko pewnie faszystowska prowokacja, mohery i UFO w kurtce z polsk? flag?.

Pozwol? sobie zacytowa? pewn? wypowied?, która mnie po prostu urzek?a, która oddaje 100% prawdy i z któr? ci??ko polemizowa?:

[quote:614e95a2bf]
Grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:614e95a2bf]
18-04-2012, 10:18: BD.Lukash[ USUŃ ]
Mainstream bitch. xDDD
18-04-2012, 15:26: hayer86[ USUŃ ]
Tak, wiarygodno?? tego artyku?u a? od niego bije. Ja, co ciekawsze, od osoby w tej kwestii raczej neutralnej, a b?d?cej uczestnikiem tych wydarze?, s?ysza?em co? innego, ale jako? mnie to nie dziwi. Rozumiem, ?e te no?e, które przy Was znale?li (a o których o dziwo nie ma tutaj s?owa- a no tak, zapomnia?em, przecie? to artyku? bez kolorowanek) to do krojenia ziemniaków i kie?basek, a pa?ki do grania w baseball, bo zapewne szli?cie po pokojowej manifestacji gra? sobie w baseball, robi? grilla i trzyma? si? za r?ce jak przysta?o na weso??, pokojow? i spokojn? m?odzie?. Swoj? drog?- http://wpolityce.pl/dzien...ch-ekstremistow to te? nie Wy, tylko pewnie faszystowska prowokacja, mohery i UFO w kurtce z polsk? flag?.

Pozwol? sobie zacytowa? pewn? wypowied?, która mnie po prostu urzek?a, która oddaje 100% prawdy i z któr? ci??ko polemizowa?:

[quote:614e95a2bf]
Grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:614e95a2bf]
18-04-2012, 21:58: noisyboy[ USUŃ ]
Nie ma mocy? Przecie? te kicki trz?s? ca?ym moim blokiem. :D Noisy'emu ju? tam pos?odzi?em na gg, ale dodam jeszcze, ?e po raz kolejny mi zaimponowa?, bo utwór jest w klimatach oldschool hardcore, a to znaczy, ?e znów dziadyga udowodni?, ?e baaardzo wszechstronna z niego bestia. :D
18-04-2012, 22:01: macek91[ USUŃ ]
Na pierwsze dwa ods?uchy- miazga, miazga, miazga i znowu Pork dla mnie najlepiej. Jak dla mnie jest w ?yciowej formie. Czuj?, ?e to b?dzie p?yta roku.
19-04-2012, 12:37: netya[ USUŃ ]
Pi?kny to jest orygina?, a ten remix mu nie dorasta do pi?t dos?ownie w niczym i gdyby nie pi?kno orygina?u, ten remix by?by niczym i w?a?ciwie w takich kategoriach postrzegam tego typu pomys?y (no chyba, ?e autor b?dzie kreatywny, czego nie mo?na powiedzie? o tym).
19-04-2012, 15:01: macek91[ USUŃ ]
[quote:0d1514aa00="SchizeQ"]kawa?ek sredni[/quote:0d1514aa00]

Hejter.
19-04-2012, 17:45: BD.Lukash[ USUŃ ]
[quote:0d1514aa00="SchizeQ"]kawa?ek sredni[/quote:0d1514aa00]

Hejter.
19-04-2012, 19:26: netya[ USUŃ ]
1. CiachO
2. CiachO x2
3. Kych0
4. Roku?
5. Netya
6. Roozi
7. Q (je?li tylko termin b?dzie odpowiedni)
8. Legolek
9. Marciaaa ( je?li data b?dzie mi pasowa?a)
10.Esio (tak samo zale?y od daty)
11. remik09 (data)
12. Donix
13. -=UFO=-
14.Denzel (data)
15.Agacia
16.Primka
17,chemiczna (data)
18. euforia
19. hajer[/quote]
20. foxy
21. Lukash (data)
22. mania
23. noisy
24.Ubex
25.Ubex
26. maly
27. mo?e hades
28. koko (data)


Dawa? dat? ludzie, bo co nam po li?cie, skoro b?dzie kiepska data i si? ona zweryfikuje, bo LUDZIO NIE BEDZIE PASOWA? KURDE?E.
19-04-2012, 20:17: Q-DC__[ USUŃ ]
Ankieta zawsze spoko, ale tak?, ?eby si? da?o zaznacza? kilka opcji, no bo dlaczego mam wskazywa? na jedn?, skoro pasuj? mi trzy, CO NIE ZIOMKI?
19-04-2012, 21:07: -=UFO=-[ USUŃ ]
Ankieta zawsze spoko, ale tak?, ?eby si? da?o zaznacza? kilka opcji, no bo dlaczego mam wskazywa? na jedn?, skoro pasuj? mi trzy, CO NIE ZIOMKI?
19-04-2012, 22:17: Esio[ USUŃ ]
Ankieta zawsze spoko, ale tak?, ?eby si? da?o zaznacza? kilka opcji, no bo dlaczego mam wskazywa? na jedn?, skoro pasuj? mi trzy, CO NIE ZIOMKI?
19-04-2012, 22:34: netya[ USUŃ ]
Ankieta zawsze spoko, ale tak?, ?eby si? da?o zaznacza? kilka opcji, no bo dlaczego mam wskazywa? na jedn?, skoro pasuj? mi trzy, CO NIE ZIOMKI?
20-04-2012, 09:23: BD.Lukash[ USUŃ ]
[quote:679da8c402="Defkon"]patriotyzm - tak, ale zycia bym nie oddal[/quote:679da8c402]

Dobrze, ?e takich jak ty zawsze by?o mniej, bo by?my mówili dzi? po niemiecku albo rosyjsku.
O to w?a?nie chodzi, gdy wybuchnie wojna, na froncie b?dziemy sta? w?a?nie rami? w rami? z "faszystami" (wed?ug waszego fanatycznego poj?cia), wy si? pochowacie gdzie? po sk?otach, bo dla was takie warto?ci nie s? nic nie warte, o czym zreszt? mówi cytat, który przytoczy?em i z którym nie da si? polemizowa?. Z ch?ci? go wklej? jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, ?eby ludzie wiedzieli, ?e wycieracie sobie mord? graniem na emocjach nieu?wiadomionego spo?ecze?stwa. Poza tym, s?owo "patriotyzm - tak" w ustach typa, którego wspó?bracia w pogl?dach mieli problem z polsk? flag? u UFA (problem, który zako?czy? si? wpierdolem 2 vs 1), to brzmi ?a?o?nie Pawle. Miej wi?cej swojego zdania antypolaku.

[quote:679da8c402]
Grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:679da8c402]
20-04-2012, 11:59: marciaaa[ USUŃ ]
[quote:679da8c402="Defkon"]patriotyzm - tak, ale zycia bym nie oddal[/quote:679da8c402]

Dobrze, ?e takich jak ty zawsze by?o mniej, bo by?my mówili dzi? po niemiecku albo rosyjsku.
O to w?a?nie chodzi, gdy wybuchnie wojna, na froncie b?dziemy sta? w?a?nie rami? w rami? z "faszystami" (wed?ug waszego fanatycznego poj?cia), wy si? pochowacie gdzie? po sk?otach, bo dla was takie warto?ci nie s? nic nie warte, o czym zreszt? mówi cytat, który przytoczy?em i z którym nie da si? polemizowa?. Z ch?ci? go wklej? jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, ?eby ludzie wiedzieli, ?e wycieracie sobie mord? graniem na emocjach nieu?wiadomionego spo?ecze?stwa. Poza tym, s?owo "patriotyzm - tak" w ustach typa, którego wspó?bracia w pogl?dach mieli problem z polsk? flag? u UFA (problem, który zako?czy? si? wpierdolem 2 vs 1), to brzmi ?a?o?nie Pawle. Miej wi?cej swojego zdania antypolaku.

[quote:679da8c402]
Grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:679da8c402]
20-04-2012, 13:45: hayer86[ USUŃ ]
[quote:679da8c402="Defkon"]patriotyzm - tak, ale zycia bym nie oddal[/quote:679da8c402]

Dobrze, ?e takich jak ty zawsze by?o mniej, bo by?my mówili dzi? po niemiecku albo rosyjsku.
O to w?a?nie chodzi, gdy wybuchnie wojna, na froncie b?dziemy sta? w?a?nie rami? w rami? z "faszystami" (wed?ug waszego fanatycznego poj?cia), wy si? pochowacie gdzie? po sk?otach, bo dla was takie warto?ci nie s? nic nie warte, o czym zreszt? mówi cytat, który przytoczy?em i z którym nie da si? polemizowa?. Z ch?ci? go wklej? jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, ?eby ludzie wiedzieli, ?e wycieracie sobie mord? graniem na emocjach nieu?wiadomionego spo?ecze?stwa. Poza tym, s?owo "patriotyzm - tak" w ustach typa, którego wspó?bracia w pogl?dach mieli problem z polsk? flag? u UFA (problem, który zako?czy? si? wpierdolem 2 vs 1), to brzmi ?a?o?nie Pawle. Miej wi?cej swojego zdania antypolaku.

[quote:679da8c402]
Grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:679da8c402]
20-04-2012, 17:00: CiachO[ USUŃ ]
[quote:679da8c402="Defkon"]patriotyzm - tak, ale zycia bym nie oddal[/quote:679da8c402]

Dobrze, ?e takich jak ty zawsze by?o mniej, bo by?my mówili dzi? po niemiecku albo rosyjsku.
O to w?a?nie chodzi, gdy wybuchnie wojna, na froncie b?dziemy sta? w?a?nie rami? w rami? z "faszystami" (wed?ug waszego fanatycznego poj?cia), wy si? pochowacie gdzie? po sk?otach, bo dla was takie warto?ci nie s? nic nie warte, o czym zreszt? mówi cytat, który przytoczy?em i z którym nie da si? polemizowa?. Z ch?ci? go wklej? jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, ?eby ludzie wiedzieli, ?e wycieracie sobie mord? graniem na emocjach nieu?wiadomionego spo?ecze?stwa. Poza tym, s?owo "patriotyzm - tak" w ustach typa, którego wspó?bracia w pogl?dach mieli problem z polsk? flag? u UFA (problem, który zako?czy? si? wpierdolem 2 vs 1), to brzmi ?a?o?nie Pawle. Miej wi?cej swojego zdania antypolaku.

[quote:679da8c402]
Grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:679da8c402]
20-04-2012, 17:44: maniaczka[ USUŃ ]
[quote:679da8c402="Defkon"]patriotyzm - tak, ale zycia bym nie oddal[/quote:679da8c402]

Dobrze, ?e takich jak ty zawsze by?o mniej, bo by?my mówili dzi? po niemiecku albo rosyjsku.
O to w?a?nie chodzi, gdy wybuchnie wojna, na froncie b?dziemy sta? w?a?nie rami? w rami? z "faszystami" (wed?ug waszego fanatycznego poj?cia), wy si? pochowacie gdzie? po sk?otach, bo dla was takie warto?ci nie s? nic nie warte, o czym zreszt? mówi cytat, który przytoczy?em i z którym nie da si? polemizowa?. Z ch?ci? go wklej? jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, ?eby ludzie wiedzieli, ?e wycieracie sobie mord? graniem na emocjach nieu?wiadomionego spo?ecze?stwa. Poza tym, s?owo "patriotyzm - tak" w ustach typa, którego wspó?bracia w pogl?dach mieli problem z polsk? flag? u UFA (problem, który zako?czy? si? wpierdolem 2 vs 1), to brzmi ?a?o?nie Pawle. Miej wi?cej swojego zdania antypolaku.

[quote:679da8c402]
Grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:679da8c402]
21-04-2012, 12:12: macek91[ USUŃ ]


Bardzo lubi?!
22-04-2012, 09:40: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:c53eee0ac5="SchizeQ"][quote:c53eee0ac5="MarQ"]Oh ah sram cukrem po tym wideo[/quote:c53eee0ac5]


oj no czepiasz sie, w kraju partii mi?o?ci(PO) musi królowac muzyka mi?osci[/quote:c53eee0ac5]

Strach wi?c pomy?le?, co b?d? gra?, jak palikot i jego pedera?ci b?d? rz?dzi?. xD
22-04-2012, 09:47: euforiaHS[ USUŃ ]
[quote:c53eee0ac5="SchizeQ"][quote:c53eee0ac5="MarQ"]Oh ah sram cukrem po tym wideo[/quote:c53eee0ac5]


oj no czepiasz sie, w kraju partii mi?o?ci(PO) musi królowac muzyka mi?osci[/quote:c53eee0ac5]

Strach wi?c pomy?le?, co b?d? gra?, jak palikot i jego pedera?ci b?d? rz?dzi?. xD
22-04-2012, 11:34: CiachO[ USUŃ ]
[quote:c53eee0ac5="SchizeQ"][quote:c53eee0ac5="MarQ"]Oh ah sram cukrem po tym wideo[/quote:c53eee0ac5]


oj no czepiasz sie, w kraju partii mi?o?ci(PO) musi królowac muzyka mi?osci[/quote:c53eee0ac5]

Strach wi?c pomy?le?, co b?d? gra?, jak palikot i jego pedera?ci b?d? rz?dzi?. xD
22-04-2012, 21:38: ZieloneQ[ USUŃ ]
Kurde, na wypasie i to ju?! Mo?na pomy?le?.
23-04-2012, 23:14: _Pawel_[ USUŃ ]
[quote:c53eee0ac5="SchizeQ"][quote:c53eee0ac5="MarQ"]Oh ah sram cukrem po tym wideo[/quote:c53eee0ac5]


oj no czepiasz sie, w kraju partii mi?o?ci(PO) musi królowac muzyka mi?osci[/quote:c53eee0ac5]

Strach wi?c pomy?le?, co b?d? gra?, jak palikot i jego pedera?ci b?d? rz?dzi?. xD
24-04-2012, 15:23: foxy123[ USUŃ ]
[quote:efd64a75d4="armyofhardcore"]a narzekacze zawsze sie znajda[/quote:efd64a75d4]

Ju? nie pierwszy raz nadu?ywasz s?owa "narzeka?". Rozumiem, ?e Ty klaszczesz uszami po ka?dej imprezie, ale nie wszyscy tak maj?, a wr?cz przeciwnie, czasami mo?e si? po prostu co? nie spodoba? i pisanie o tym ma si? nijak do narzekania (co potwierdza ten temat, w którym narzeka? chyba nikt poza Tob? nie widzi).
25-04-2012, 10:41: ADEN[ USUŃ ]
Nigdy nie powiedzia?em z?ego s?owa na temat jego warstwy lirycznej. Tekst zawsze zbudowany na wysokim poziomie technicznym i merytorycznym i z tym si? zgadzam. Ale sposób jego przekazu- dla mnie od Alfa i Omega (który by? jednym z najnudniejszych albumów z pierwszej ligii w historii polskiego rapa )- monotonia, zero zaskoczenia (poza jakimi? tam wyj?tkami, ale na tle calokszta?tu jest ich malutko), te? zero jakiego? widocznego progresu. Jednym s?owem, co odpalam jego kawa?ek, jestem po prostu znudzony, bo mam wra?enie, ?e ci?gle jest to samo. Gwoli ?cis?o?ci, jaram si? Fokusem i na Pijanych Powietrzem (dla mnie najlepsza jego kolaboracja i najlepszy album- ?wietnie si? dobrali) i na PFK (chocia? nie ukrywam- te? si? ju? znudzi?em tym tematem) i nawet na Pokahontaz, po którym, w moim odczuciu, Fo nie zaprezentowa? i raczej nie zaprezentuje nic interesuj?cego.
25-04-2012, 16:17: macek91[ USUŃ ]


Kolejna kawalina, Szad pi?knie, najgorsza ze wszystkich singli, ale i tak zajebista. :D
25-04-2012, 22:45: macek91[ USUŃ ]
Jeszcze 4 singiel b?dzie, za tydzie? pewnie, ale my?l?, ?e poni?ej poziomu nie zejd?. Potencjalny kandydat na p?yt? roku i ci?????????ko b?dzie go przebi?. :D
26-04-2012, 00:52: BEBE[ USUŃ ]
[quote:865b73d8f4="armyofhardcore"]jednoczesnie lekko obrazajac fanow HS'u ... wybacz ale nie tak dziala to dla mnie.[/quote:865b73d8f4]

Poka? palcem s?owo/sformu?owanie, które obrazi?o fanów HS'u, bo ja tutaj poza zwyk?? opini? Pretora nic nie widz?. Pr?dzej Twoje stwierdzenie "sram si? z tym na forum" by?o obra?liwe, je?li ju? by tak zag??bia? si? w szczegó?y.

Imo Pomys? z HS'em na Dominatorze jest s?aby, bo zosta? wprowadzony kosztem sceny dla m?odych talentów HC, które mog?y si? pokaza?, a jest to event HC.
26-04-2012, 14:57: Chemical_girl[ USUŃ ]
Jak kto? jedzie polskimbusem o 16:45, dajcie zna?, podepn? si? do wycieczki, bo 10;00 to dla mnie za wcze?nie yo.
26-04-2012, 20:45: AgaciA[ USUŃ ]
Jak kto? jedzie polskimbusem o 16:45, dajcie zna?, podepn? si? do wycieczki, bo 10;00 to dla mnie za wcze?nie yo.
27-04-2012, 13:09: macek91[ USUŃ ]
[quote:c267d18ebf] http://wiadomosci.onet.pl...,wiadomosc.html [/quote:c267d18ebf]

Testowanie opinii publicznej przed Euro, wszystko jakby zgodnie z planem. Oby wietrz?cy teorie spiskowe nie mieli racji, ale wizja zamachów w trakcie tej imprezy jest coraz wi?ksza.
28-04-2012, 13:28: dumm[ USUŃ ]
Co powiecie, ?eby za?o?y? jeden temat, w którym b?dziemy organizowa? si? na wyjazdy? Cz?owiek chce si? dowiedzie?, czego? o imprezie, o której jest bifor lub czegokolwiek innego, a takie informacje gin? pomi?dzy gadk? o busach, godzinach i tym podobnym, a tak, ca?a kwestia dojazdów by?aby w jednym temacie i by?oby czy?ciej. Jak to widzicie?
28-04-2012, 13:28: SchizeQ[ USUŃ ]
Co powiecie, ?eby za?o?y? jeden temat, w którym b?dziemy organizowa? si? na wyjazdy? Cz?owiek chce si? dowiedzie?, czego? o imprezie, o której jest bifor lub czegokolwiek innego, a takie informacje gin? pomi?dzy gadk? o busach, godzinach i tym podobnym, a tak, ca?a kwestia dojazdów by?aby w jednym temacie i by?oby czy?ciej. Jak to widzicie?
28-04-2012, 13:40: kych0[ USUŃ ]
Co powiecie, ?eby za?o?y? jeden temat, w którym b?dziemy organizowa? si? na wyjazdy? Cz?owiek chce si? dowiedzie?, czego? o imprezie, o której jest bifor lub czegokolwiek innego, a takie informacje gin? pomi?dzy gadk? o busach, godzinach i tym podobnym, a tak, ca?a kwestia dojazdów by?aby w jednym temacie i by?oby czy?ciej. Jak to widzicie?
28-04-2012, 13:41: hayer86[ USUŃ ]
Co powiecie, ?eby za?o?y? jeden temat, w którym b?dziemy organizowa? si? na wyjazdy? Cz?owiek chce si? dowiedzie?, czego? o imprezie, o której jest bifor lub czegokolwiek innego, a takie informacje gin? pomi?dzy gadk? o busach, godzinach i tym podobnym, a tak, ca?a kwestia dojazdów by?aby w jednym temacie i by?oby czy?ciej. Jak to widzicie?
28-04-2012, 13:49: Grzybek[ USUŃ ]
Co powiecie, ?eby za?o?y? jeden temat, w którym b?dziemy organizowa? si? na wyjazdy? Cz?owiek chce si? dowiedzie?, czego? o imprezie, o której jest bifor lub czegokolwiek innego, a takie informacje gin? pomi?dzy gadk? o busach, godzinach i tym podobnym, a tak, ca?a kwestia dojazdów by?aby w jednym temacie i by?oby czy?ciej. Jak to widzicie?
28-04-2012, 15:55: Q-DC__[ USUŃ ]
Co powiecie, ?eby za?o?y? jeden temat, w którym b?dziemy organizowa? si? na wyjazdy? Cz?owiek chce si? dowiedzie?, czego? o imprezie, o której jest bifor lub czegokolwiek innego, a takie informacje gin? pomi?dzy gadk? o busach, godzinach i tym podobnym, a tak, ca?a kwestia dojazdów by?aby w jednym temacie i by?oby czy?ciej. Jak to widzicie?
28-04-2012, 15:58: euforiaHS[ USUŃ ]
Co powiecie, ?eby za?o?y? jeden temat, w którym b?dziemy organizowa? si? na wyjazdy? Cz?owiek chce si? dowiedzie?, czego? o imprezie, o której jest bifor lub czegokolwiek innego, a takie informacje gin? pomi?dzy gadk? o busach, godzinach i tym podobnym, a tak, ca?a kwestia dojazdów by?aby w jednym temacie i by?oby czy?ciej. Jak to widzicie?
28-04-2012, 21:26: UbeX[ USUŃ ]
Co powiecie, ?eby za?o?y? jeden temat, w którym b?dziemy organizowa? si? na wyjazdy? Cz?owiek chce si? dowiedzie?, czego? o imprezie, o której jest bifor lub czegokolwiek innego, a takie informacje gin? pomi?dzy gadk? o busach, godzinach i tym podobnym, a tak, ca?a kwestia dojazdów by?aby w jednym temacie i by?oby czy?ciej. Jak to widzicie?
29-04-2012, 18:47: Regain[ USUŃ ]
Regain pierdol to, i tak w tym gatunku wszystko brzmi tak samo.


xD
29-04-2012, 22:37: mufa88[ USUŃ ]
Co powiecie, ?eby za?o?y? jeden temat, w którym b?dziemy organizowa? si? na wyjazdy? Cz?owiek chce si? dowiedzie?, czego? o imprezie, o której jest bifor lub czegokolwiek innego, a takie informacje gin? pomi?dzy gadk? o busach, godzinach i tym podobnym, a tak, ca?a kwestia dojazdów by?aby w jednym temacie i by?oby czy?ciej. Jak to widzicie?
30-04-2012, 06:30: BD.Lukash[ USUŃ ]
Regain pierdol to, i tak w tym gatunku wszystko brzmi tak samo.


xD
30-04-2012, 22:49: macek91[ USUŃ ]


Apokaliptyczna miazga!!
30-04-2012, 22:52: menel22[ USUŃ ]
Co powiecie, ?eby za?o?y? jeden temat, w którym b?dziemy organizowa? si? na wyjazdy? Cz?owiek chce si? dowiedzie?, czego? o imprezie, o której jest bifor lub czegokolwiek innego, a takie informacje gin? pomi?dzy gadk? o busach, godzinach i tym podobnym, a tak, ca?a kwestia dojazdów by?aby w jednym temacie i by?oby czy?ciej. Jak to widzicie?
30-04-2012, 22:56: macek91[ USUŃ ]
[quote:da5ef2ab72] http://w928.wrzuta.pl/aud...w.djwitek.xt.pl [/quote:da5ef2ab72]

?aaaaaaaaaaaaa.
02-05-2012, 07:43: netya[ USUŃ ]
[quote:da5ef2ab72] http://w928.wrzuta.pl/aud...w.djwitek.xt.pl [/quote:da5ef2ab72]

?aaaaaaaaaaaaa.
02-05-2012, 08:05: BD.Lukash[ USUŃ ]
[quote:da5ef2ab72] http://w928.wrzuta.pl/aud...w.djwitek.xt.pl [/quote:da5ef2ab72]

?aaaaaaaaaaaaa.
02-05-2012, 09:45: BD.Lukash[ USUŃ ]


Apokaliptyczna miazga!!
03-05-2012, 19:00: netya[ USUŃ ]
Mi si? to podoba. Fajnie wpada w ucho, a na dodatek ludowa piosenka, a nie jaki? kolejny mainstreamowy, nie?ywy ch?am spod r?ki maryli czy innego ma?o kreatywnego gówna. Ju? nie b?d?cie takie nowoczesne europejczyki. :D KOKOKOKO EURO SPOKO PI?KA LECI HEN WYSOKO!!!
03-05-2012, 19:26: dumm[ USUŃ ]
PASSENGER OF SHIT - Shit Smeared Cunt (Terrortime Intro)PASSENGER OF SHIT - ANAL FETUS LUNCHBOX (ft Shitting Whore)PASSENGER OF SHIT - SICK LUNATIC ft LIL PANINIPASSENGER OF SHIT - WANKING SHIT FOR LIFE ft Stella RabbitPASSENGER OF SHIT - GORECLOWN RMXDla mnie ?wietny rls, chocia? jak pu?ci?em sobie intro, b?d? co b?d? fajne, w 2:34 my?la?em, ?e b?dzie to epa w tym nowym, dancecore'owym czy co? w ten dese? stylu. Niemniej, ko?cówka intro mnie mile zaskoczy?a, wi?c z nadziej? patrzy?em na dalsze kawa?ki. :D Anal Fetus to dla mnie mistrzostwo rodem z 7, ta melodyjka, ta aran?acja, ten rozpizg!!!! Dla mnie dreszcze! Sick lunatic to samo, czysty PoS z 7, przezajebiste i ponownie rodem z 7. Wanking shit for life na pocz?tku w?a?nie to o czym napisa?em wcze?niej, dancecore'owo, ale druga po?owa numeru jest zajebista. Goreclown rmx to typowe outro, ale te? mi przypomnia?o 7. :D

Podsumowuj?c, jestem naprawd? mile zaskoczony, te numery to uk?on w stron? wszystkich tych, którzy lubi? PoS'a z 7, tak?e polecam serdecznie.

PS. Niektóre zaczynaj? si? od np. 1:30, dlatego sobie przewi?cie, bo kulawo wrzucone
04-05-2012, 19:21: maly[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 19:21: Chemical_girl[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 19:26: DENZEL[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 19:31: Rawness[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 19:34: Dantey[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 19:45: flahu[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 20:06: edgar_2[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 20:12: AgaciA[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 20:20: menel22[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 20:48: BD.Lukash[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 21:07: ResQ[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
04-05-2012, 21:08: -=UFO=-[ USUŃ ]
Na pierwsze dwa ods?uchy- miazga, miazga, miazga i znowu Pork dla mnie najlepiej. Jak dla mnie jest w ?yciowej formie. Czuj?, ?e to b?dzie p?yta roku.
04-05-2012, 22:50: macek91[ USUŃ ]
Dzi?ki Panie i Panowie za dobre s?owa. :*
05-05-2012, 00:07: macek91[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
05-05-2012, 03:21: Artiks[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
05-05-2012, 09:32: SchizeQ[ USUŃ ]
Jestem pod wra?eniem! Dj Pila to legenda i nie ma co z tym dyskutowa?, tak?e gratulacje Schizoid, na pewno sprawdz?.
05-05-2012, 11:18: wolfen88[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
05-05-2012, 16:14: BD.Lukash[ USUŃ ]
No to ja jeszcze dwa grosze do?o??:

Zawsze mnie bawi?o jak kto? mówi?, ?e ka?dy kto zarabia jest komercyjny, bo z definicji tego s?owa wynika, ?e jego dzia?anie jest nastawione na zysk. No kurwa, Panowie, troszk? szerszego my?lenia i ju? pod terminem komercyjno?ci u?ytej we w?a?ciwym kontek?cie, mo?na zauwa?y? pewn?, negatywn? postaw? i (uwaga, uwaga- teraz puenta, by? mo?e szokuj?ca, tak?e zapnijcie pasy) w 100% rozmów na temat komercjalizacji artystów chodzi w?a?nie o t? postaw?, a nie o to, ?e zarabia pieni?dze.
05-05-2012, 16:41: Grzybek[ USUŃ ]
No to ja jeszcze dwa grosze do?o??:

Zawsze mnie bawi?o jak kto? mówi?, ?e ka?dy kto zarabia jest komercyjny, bo z definicji tego s?owa wynika, ?e jego dzia?anie jest nastawione na zysk. No kurwa, Panowie, troszk? szerszego my?lenia i ju? pod terminem komercyjno?ci u?ytej we w?a?ciwym kontek?cie, mo?na zauwa?y? pewn?, negatywn? postaw? i (uwaga, uwaga- teraz puenta, by? mo?e szokuj?ca, tak?e zapnijcie pasy) w 100% rozmów na temat komercjalizacji artystów chodzi w?a?nie o t? postaw?, a nie o to, ?e zarabia pieni?dze.
05-05-2012, 17:23: marciaaa[ USUŃ ]
[quote:992774dd54="flahu"][quote:992774dd54="Kasz"]ehh a mi chodzi?o o Showteków. teraz nie wiem czy jecha? z ?or czy nie[/quote:992774dd54]

a Ty co kurwa ino dla gwiazdeczek je?dzisz?[/quote:992774dd54]

No nie, dla supportu, który nie zmieni? si? od 1410. :lol:
05-05-2012, 18:29: BEBE[ USUŃ ]
Mi si? to podoba. Fajnie wpada w ucho, a na dodatek ludowa piosenka, a nie jaki? kolejny mainstreamowy, nie?ywy ch?am spod r?ki maryli czy innego ma?o kreatywnego gówna. Ju? nie b?d?cie takie nowoczesne europejczyki. :D KOKOKOKO EURO SPOKO PI?KA LECI HEN WYSOKO!!!
06-05-2012, 16:10: grze91[ USUŃ ]
Mi si? to podoba. Fajnie wpada w ucho, a na dodatek ludowa piosenka, a nie jaki? kolejny mainstreamowy, nie?ywy ch?am spod r?ki maryli czy innego ma?o kreatywnego gówna. Ju? nie b?d?cie takie nowoczesne europejczyki. :D KOKOKOKO EURO SPOKO PI?KA LECI HEN WYSOKO!!!
06-05-2012, 21:01: netya[ USUŃ ]
[quote:abebaf7d5f] http://hardforum.eu/trip-...1,10.htm#256420 [/quote:abebaf7d5f]

Tu macie temat do szeroko poj?tej organizacji wypadów, w tym tak?e do gadki o busie na Brutala, tak?e tam spam wam yo.

[size=9:abebaf7d5f][ [i:abebaf7d5f]Komentarz dodany przez: [b:abebaf7d5f]ROoZi[/b:abebaf7d5f]: 06-05-2012, 21:17[/i:abebaf7d5f] ][/size:abebaf7d5f]
---

przenios?em
06-05-2012, 22:14: macek91[ USUŃ ]


Poustawiali w szeregu wszystkich!!!! Tak si? robi techniczny rap!!!!!! _O_ _O_ _O_ _O_ _O_

[size=9:e23481ba76][ [i:e23481ba76][b:e23481ba76]Dodano[/b:e23481ba76]: 06-05-2012, 18:52[/i:e23481ba76] ][/size:e23481ba76]
S?ucham tego non stop od godziny, najlepsze bragga w Polsce!!!!
06-05-2012, 23:42: dumm[ USUŃ ]
[quote:abebaf7d5f] http://hardforum.eu/trip-...1,10.htm#256420 [/quote:abebaf7d5f]

Tu macie temat do szeroko poj?tej organizacji wypadów, w tym tak?e do gadki o busie na Brutala, tak?e tam spam wam yo.

[size=9:abebaf7d5f][ [i:abebaf7d5f]Komentarz dodany przez: [b:abebaf7d5f]ROoZi[/b:abebaf7d5f]: 06-05-2012, 21:17[/i:abebaf7d5f] ][/size:abebaf7d5f]
---

przenios?em
07-05-2012, 02:24: vulcan[ USUŃ ]
No to ja jeszcze dwa grosze do?o??:

Zawsze mnie bawi?o jak kto? mówi?, ?e ka?dy kto zarabia jest komercyjny, bo z definicji tego s?owa wynika, ?e jego dzia?anie jest nastawione na zysk. No kurwa, Panowie, troszk? szerszego my?lenia i ju? pod terminem komercyjno?ci u?ytej we w?a?ciwym kontek?cie, mo?na zauwa?y? pewn?, negatywn? postaw? i (uwaga, uwaga- teraz puenta, by? mo?e szokuj?ca, tak?e zapnijcie pasy) w 100% rozmów na temat komercjalizacji artystów chodzi w?a?nie o t? postaw?, a nie o to, ?e zarabia pieni?dze.
07-05-2012, 18:32: mufa88[ USUŃ ]
PASSENGER OF SHIT - Shit Smeared Cunt (Terrortime Intro)PASSENGER OF SHIT - ANAL FETUS LUNCHBOX (ft Shitting Whore)PASSENGER OF SHIT - SICK LUNATIC ft LIL PANINIPASSENGER OF SHIT - WANKING SHIT FOR LIFE ft Stella RabbitPASSENGER OF SHIT - GORECLOWN RMXDla mnie ?wietny rls, chocia? jak pu?ci?em sobie intro, b?d? co b?d? fajne, w 2:34 my?la?em, ?e b?dzie to epa w tym nowym, dancecore'owym czy co? w ten dese? stylu. Niemniej, ko?cówka intro mnie mile zaskoczy?a, wi?c z nadziej? patrzy?em na dalsze kawa?ki. :D Anal Fetus to dla mnie mistrzostwo rodem z 7, ta melodyjka, ta aran?acja, ten rozpizg!!!! Dla mnie dreszcze! Sick lunatic to samo, czysty PoS z 7, przezajebiste i ponownie rodem z 7. Wanking shit for life na pocz?tku w?a?nie to o czym napisa?em wcze?niej, dancecore'owo, ale druga po?owa numeru jest zajebista. Goreclown rmx to typowe outro, ale te? mi przypomnia?o 7. :D

Podsumowuj?c, jestem naprawd? mile zaskoczony, te numery to uk?on w stron? wszystkich tych, którzy lubi? PoS'a z 7, tak?e polecam serdecznie.

PS. Niektóre zaczynaj? si? od np. 1:30, dlatego sobie przewi?cie, bo kulawo wrzucone
07-05-2012, 18:51: Daron37[ USUŃ ]
Mi si? to podoba. Fajnie wpada w ucho, a na dodatek ludowa piosenka, a nie jaki? kolejny mainstreamowy, nie?ywy ch?am spod r?ki maryli czy innego ma?o kreatywnego gówna. Ju? nie b?d?cie takie nowoczesne europejczyki. :D KOKOKOKO EURO SPOKO PI?KA LECI HEN WYSOKO!!!
08-05-2012, 17:03: netya[ USUŃ ]
No tak, murzynka ?piewaj?ca oficjalny hymn Euro, które odb?dzie si? w Polsce i Ukrainie + skacz?ce murzyny na jakiej? jamajskiej pla?y- rozumiem, ?e teraz "to jest to"? Pomijam ju?, ?e utwór nie ma polotu, nie wpada w ucho, jest pospolity i mi si? nie podoba, ale co taki taki pastuch jak ja, na dodatek z wiejskimi korzeniami mo?e wiedzie?. :)
08-05-2012, 17:59: netya[ USUŃ ]
Regain pierdol to, i tak w tym gatunku wszystko brzmi tak samo.


xD
10-05-2012, 10:59: marciaaa[ USUŃ ]
[quote:5e912e50a3="Q-DC__"]Traktujecie to jak co? zakazanego,troche mnie to ?mieszy.[/quote:5e912e50a3]

Trudno udawa?, ?e nic si? nie sta?o, skoro kole?ka z forum dosta? tam wpierdol za polsk? flag? na kurtce. Jedni si? z tym bardziej solidaryzuj? i tym samym bojkotuj?, inni mniej, ale ?miesznego tu nic nie widz?.

Ps. Osobi?cie si? nie wybieram i co wi?cej, zach?cam, ?eby tam nie chodzi?. Po wi?cej informacji zapraszam do relacji z poprzedniej imprezy, czyta? od strony 5.

[quote:5e912e50a3] http://hardforum.eu/08042...highlight=berza [/quote:5e912e50a3]
10-05-2012, 11:01: Q-DC__[ USUŃ ]
[quote:5e912e50a3="Q-DC__"]Traktujecie to jak co? zakazanego,troche mnie to ?mieszy.[/quote:5e912e50a3]

Trudno udawa?, ?e nic si? nie sta?o, skoro kole?ka z forum dosta? tam wpierdol za polsk? flag? na kurtce. Jedni si? z tym bardziej solidaryzuj? i tym samym bojkotuj?, inni mniej, ale ?miesznego tu nic nie widz?.

Ps. Osobi?cie si? nie wybieram i co wi?cej, zach?cam, ?eby tam nie chodzi?. Po wi?cej informacji zapraszam do relacji z poprzedniej imprezy, czyta? od strony 5.

[quote:5e912e50a3] http://hardforum.eu/08042...highlight=berza [/quote:5e912e50a3]
13-05-2012, 09:06: AgaciA[ USUŃ ]
Mi si? to podoba. Fajnie wpada w ucho, a na dodatek ludowa piosenka, a nie jaki? kolejny mainstreamowy, nie?ywy ch?am spod r?ki maryli czy innego ma?o kreatywnego gówna. Ju? nie b?d?cie takie nowoczesne europejczyki. :D KOKOKOKO EURO SPOKO PI?KA LECI HEN WYSOKO!!!
13-05-2012, 21:20: macek91[ USUŃ ]
P?yta miazga, 3W w mega formie, ze szczególn? uwaga na Porka, który ju? od pierwszego singla b?ysza? imo. Najlepsze tracki dla mnie: Dostosowany 2, Nie jeste? jednym z nich, Dlaczego on, a nie ja, Ta sama gra (g?ównie ze wzgl?du na zwrotk? Porka) i Nie wierz? w nic ju? (pomimo tego, ?e panowie podj?li trudny temat). Bity- REWELA, ale najlepsze to dla mnie pochodz? od Snake'a (który zrobi? dwa najlepsze bity na p?yt?, kimkolwiek jest) i Creona (który zrobi? progres i teraz po prostu MIA?D?Y). Wida?, ?e ka?dy kawa?ek, a nawet ka?da zwrotka jest zrobiona z pomys?em, ch?opaki kombinuj?, urozmaicaj?, to wszystko jest esencj? ich kreatywno?ci i jestem mile tym zaskoczony. Najwi?kszy minus to go?cie, poza Tetrisem, który ?wietnie si? dopasowa?, ?wietnie nawin?? i dla mnie jest jedynym go?ciem, który tutaj sprosta?. Rychu w sumie te? fajnie nawin??, ale lepiej na pogodzie dla bogaczy to zrobi?, bo do 3W trzeba nawin?? z pomys?em, a nie tak jak zwykle, a jak si? zrobi to "tak jak zawsze", to si? na ich tle wypada blado, na co i Fokus i Pih s? przyk?adami (ta Aztiz te? s?abo). Drugi minus to brak drugiego takiego bangera technicznego jak Dostosowany 2, gdy? jestem koneserem takiego stylu i czuj? pod tym wzgl?dem niedosyt. Poza tym, dla mnie p?ytka roku póki co i CI??????????KO b?dzie j? pobi?. :D
15-05-2012, 13:31: netya[ USUŃ ]


Bassdrum absolut! Miazga ca?y track.
01-06-2012, 14:44: ADEN[ USUŃ ]
Przecie? napisa?em, ?e weryfikowa? informacje z wyborczej z racji jej antyklerykalnego profilu, na którego rzetelno?ci si? ju? przejecha?em. Inna rzecz, ?e i ko?cio?owi jako wspólnocie i oczywi?cie ko?cio?owi jako instytucji, bo o o niej w tym wymiarze najcz??ciej mowa, mo?na wiele z?a zarzuci?, ale przecie? Jezus rzek? "Czy?cie wi?c i zachowujcie wszystko, co wam polec?, lecz uczynków ich nie na?ladujcie. Mówi? bowiem, ale sami nie czyni?. Wi??? ci??ary wielkie i nie do uniesienia i k?ad? je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszy? ich nie chc?."
W kwestii pederastii- w Biblii, bodaj w Ksi?dze Rodzaju, jest pot?piony grzech sodomski czyli sex analny, traktowany w oczach Pana tak samo, gdy mowa o zwi?zkach hetero jak i homo. Inna rzecz, ?e ja temu nie zaprzeczy?em, bo napisa?em, ?e, tak jak pedofilia, jest to predyspozycja nabyta, a wypowiedzia?em si? na podstawie zg??bienia tego tematu w ró?nych ?ród?ach naukowych (naukowych, a nie propagandowych), z których najbardziej polecam t? oto stronk? http://homoseksualizm.edu...ria-biologiczna (osobi?cie sprawdza?em kilkana?cie przypisów, aby dowiedzie? si?, czy nie jest to farmazon i póki co, jest to najbardziej wiarygodna stronka o homoseksualizmie, jak? znalaz?em).
W kwestii zmiany drugiego przykazania, wbrew temu, co mówi? wojuj?cy atei?ci, nie zosta?o ono usuni?te, bo zapis biblijny jest normalnie w Katechizmie (który ka?dy katol powinien zna?), a zmiana ta wynika?a (a tu mog? si? myli?, bo ju? dawno gada?em o tym z teologiem i nie pami?tam dok?adnie) z faktu, i? w Starym Testamencie oblicze Boga by?o niedost?pne (nawet Moj?eszowi powiedzia?, ?e mo?e tylko patrze? na niego "plecami", bo inaczej zginie), a sytuacja si? zmieni?a, gdy Jezus, posta? ?ywa i widziana, zst?pi? na ziemie, zawar? nowe przymierze i by? widzialny (bo przecie? nie ma w ko?cio?ach wizerunku Boga jako jednego z trzech cz?onów Trójcy ?wi?tej), ale tak jak mówi?, to jest akurat w?tek, do którego musia?bym si? przygotowa?, skonsultowa?, zag??bi? w ?ród?a i tak dalej, bo ja mam na ten temat wiedz? powierzchown?, a dwa, odsy?am Ciebie (i siebie przy okazji :D ) do Katechizmu i do teologów po wi?cej szczegó?ów.
Co do ?wi?tych obcowania, bo rozumiem, ?e to mia?e? na my?li, je?li chodzi o kuszenie, tak, trafny fragment, ale zwiastowanie czy magnificat mówi? za? co innego wzgl?dem Maryi, a i mnóstwo takich w?tków jest (w tym tak?e szereg objawie? i tym podobnych), które owe ?wi?tych obcowanie i wstawiennictwo potwierdzaj?. Tutaj te? siebie i Ciebie odsy?am do specjalisty po wi?cej informacji, bo niestety albo i stety, taka dysputa wymaga kompetencji, których nie mam jak wida? (a mie? powinienem).
Ostatni za? w?tek, a mianowicie wiara w Boga, a ko?ció?- nie zgodz? si? z tym kompletnie, za du?o dobrych owoców widzia?em, za du?o dobrych owoców do?wiadczy?em i za du?o dobrych owoców zdarzy?o si? wokó? mnie (w szerokim tego s?owa znaczeniu) za po?rednictwem KRK, ?eby wysun?? tak odwa?ny i negatywny wniosek, a przecie? to po owocach ich poznacie (a niektórzy skupiaj? si? w tym wyra?eniu na "owocach", a nie na "poznacie", lecz trzeba si? troszk? zag??bi?, ?eby je pozna?, jak ze wszystkim zreszt?). Inna rzecz, ?e Twój os?d, jak ju? tak rzucamy cytatami, wpisuje si? w t? sentencj? "Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni" albo "kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamie?" (zreszt?, sam mam z tymi zdaniami problem). :D Abstrakuj?c od tego wszystkiego- uwa?am jednak, ?e tej sentencji z owocami warto si? trzyma?, bez wzgl?du na pogl?dy.

Swoj? drog?, nie wiem, czy w ogóle jestem odpowiedni? osob?, aby zabiera? g?os w takich sprawach, bo dopiero w nich raczkuj? i moja wiara oraz wiedza s? na etapie bardzo pocz?tkowym, a uwa?am (i nieraz si? przekona?em), ?e rozmowy tego typu potrzebuj? naprawd? rzetelnego przygotowania, i z jednej i z drugiej strony.

Ps. Zerkn??em jeszcze do tego fragmentu, który przytoczy?e? o dzieciach i, bior?c pod uwag? kontekst tego zdania i kontekst ca?ej nauki Jezusa, nie widz? wykluczenia pomi?dzy tym co napisa?em, a tym co tam jest, szczególnie bior?c pod uwag? wers 21 o przebaczaniu, ale to te? temat na obfit? dyskusj?.

Ps. 2. Alem si? naedytowa?, ale to tylko dowodzi, ?e temat jest obszerny i co chwil? przychodz? jakie? my?li do g?owy, dlatego bardzo bym chcia? kiedy? prze?y? dyskusj? pe?nowymiarow? z autorytetami teologiczno-historycznymi po jednej i drugiej stronie. :D
01-06-2012, 15:40: ADEN[ USUŃ ]
A no to wybacz, troszk? inaczej Cie zrozumia?em i ja si? zgadzam z tym, co napisa?e?, je?li chodzi o pedofili? w Ko?ciele i, gwoli ?cis?o?ci, nie przesz?o mi na my?l, aby broni? tego zjawiska i ciesz? si?, ?e wychodzi ono na powierzchni? (chocia? bardziej bym si? cieszy?, gdyby go w ogóle nie by?o). Inna rzecz, ?e statystyki takie jak mi?dzy innymi tu, ale nie tylko np. http://studnicki.salon24....ilia-statystyka pokazuj?, ?e zjawisko to jest pi?tnowane nieproporcjonalnie do innych ?rodowisk, ale to tylko dygresja, bo zgadzam si? z tym, co napisa?e? i równie? nie dostrzegam w takich matactwach dobra. Co do drugiego cytatu, owszem, sprawa finansów u „w?adz” (bo to temat, który raczej ich dotyczy) te? wywo?uje u mnie, co najmniej, zniesmaczenie, ale tutaj podtrzymuj?, ?e stwierdzenie „Ko?ció? Katolicki” jest krzywdz?ce, bo, tak jak napisa?e?, do tego samego Ko?cio?a nale?y ogrom wspólnot, zakonów, misjonarzy, ksi??y i ?wieckich ludzi, którzy zastawili siebie, swój maj?tek i sukces ?yciowy na rzecz innych i jest tego naprawd? multum, a problemem oceniaj?cych t? instytucj? jest cz?sto to, ?e widz? tylko jedn? stron? (i tutaj przywo?am to co napisa?e? o wyci?ganiu wniosków- owszem, do pewnych rzeczy nie jest potrzebna wiedza teologiczna, ale pe?nowymiarowa znajomo?? tematu ju? tak, przynajmniej w znacznej mierze, a do tego za? jest potrzebne spojrzenie na problem od dwóch stron). Zreszt?, postawa cz?onków dzisiejszego ko?cio?a ju? towarzyszy?a aposto?om, zaczynaj?c od pychy, a na kompletnym niezrozumieniu nauczania Jezusa ko?cz?c, tak?e nie jest to nic nowego i sprowadza si? do cytatu, który umie?ci?em powy?ej o na?ladownictwie, ale i do wielu innych, chocia?by takich, w których, pomimo tych wszystkich wpadek, powierzane s? obowi?zki kontynuatorom dzie?a ewangelizacyjnego

Pyta? o Twoj? wiar? nie mia?em zamiaru, szczerze mówi?c, ale podejrzewa?em, ?e mniej wi?cej takie jest Twoje stanowisko, co mnie osobi?cie cieszy i ?ycz? Ci wszystkiego dobrego! :)
01-06-2012, 23:32: UbeX[ USUŃ ]
Przecie? napisa?em, ?e weryfikowa? informacje z wyborczej z racji jej antyklerykalnego profilu, na którego rzetelno?ci si? ju? przejecha?em. Inna rzecz, ?e i ko?cio?owi jako wspólnocie i oczywi?cie ko?cio?owi jako instytucji, bo o o niej w tym wymiarze najcz??ciej mowa, mo?na wiele z?a zarzuci?, ale przecie? Jezus rzek? "Czy?cie wi?c i zachowujcie wszystko, co wam polec?, lecz uczynków ich nie na?ladujcie. Mówi? bowiem, ale sami nie czyni?. Wi??? ci??ary wielkie i nie do uniesienia i k?ad? je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszy? ich nie chc?."
W kwestii pederastii- w Biblii, bodaj w Ksi?dze Rodzaju, jest pot?piony grzech sodomski czyli sex analny, traktowany w oczach Pana tak samo, gdy mowa o zwi?zkach hetero jak i homo. Inna rzecz, ?e ja temu nie zaprzeczy?em, bo napisa?em, ?e, tak jak pedofilia, jest to predyspozycja nabyta, a wypowiedzia?em si? na podstawie zg??bienia tego tematu w ró?nych ?ród?ach naukowych (naukowych, a nie propagandowych), z których najbardziej polecam t? oto stronk? http://homoseksualizm.edu...ria-biologiczna (osobi?cie sprawdza?em kilkana?cie przypisów, aby dowiedzie? si?, czy nie jest to farmazon i póki co, jest to najbardziej wiarygodna stronka o homoseksualizmie, jak? znalaz?em).
W kwestii zmiany drugiego przykazania, wbrew temu, co mówi? wojuj?cy atei?ci, nie zosta?o ono usuni?te, bo zapis biblijny jest normalnie w Katechizmie (który ka?dy katol powinien zna?), a zmiana ta wynika?a (a tu mog? si? myli?, bo ju? dawno gada?em o tym z teologiem i nie pami?tam dok?adnie) z faktu, i? w Starym Testamencie oblicze Boga by?o niedost?pne (nawet Moj?eszowi powiedzia?, ?e mo?e tylko patrze? na niego "plecami", bo inaczej zginie), a sytuacja si? zmieni?a, gdy Jezus, posta? ?ywa i widziana, zst?pi? na ziemie, zawar? nowe przymierze i by? widzialny (bo przecie? nie ma w ko?cio?ach wizerunku Boga jako jednego z trzech cz?onów Trójcy ?wi?tej), ale tak jak mówi?, to jest akurat w?tek, do którego musia?bym si? przygotowa?, skonsultowa?, zag??bi? w ?ród?a i tak dalej, bo ja mam na ten temat wiedz? powierzchown?, a dwa, odsy?am Ciebie (i siebie przy okazji :D ) do Katechizmu i do teologów po wi?cej szczegó?ów.
Co do ?wi?tych obcowania, bo rozumiem, ?e to mia?e? na my?li, je?li chodzi o kuszenie, tak, trafny fragment, ale zwiastowanie czy magnificat mówi? za? co innego wzgl?dem Maryi, a i mnóstwo takich w?tków jest (w tym tak?e szereg objawie? i tym podobnych), które owe ?wi?tych obcowanie i wstawiennictwo potwierdzaj?. Tutaj te? siebie i Ciebie odsy?am do specjalisty po wi?cej informacji, bo niestety albo i stety, taka dysputa wymaga kompetencji, których nie mam jak wida? (a mie? powinienem).
Ostatni za? w?tek, a mianowicie wiara w Boga, a ko?ció?- nie zgodz? si? z tym kompletnie, za du?o dobrych owoców widzia?em, za du?o dobrych owoców do?wiadczy?em i za du?o dobrych owoców zdarzy?o si? wokó? mnie (w szerokim tego s?owa znaczeniu) za po?rednictwem KRK, ?eby wysun?? tak odwa?ny i negatywny wniosek, a przecie? to po owocach ich poznacie (a niektórzy skupiaj? si? w tym wyra?eniu na "owocach", a nie na "poznacie", lecz trzeba si? troszk? zag??bi?, ?eby je pozna?, jak ze wszystkim zreszt?). Inna rzecz, ?e Twój os?d, jak ju? tak rzucamy cytatami, wpisuje si? w t? sentencj? "Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni" albo "kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamie?" (zreszt?, sam mam z tymi zdaniami problem). :D Abstrakuj?c od tego wszystkiego- uwa?am jednak, ?e tej sentencji z owocami warto si? trzyma?, bez wzgl?du na pogl?dy.

Swoj? drog?, nie wiem, czy w ogóle jestem odpowiedni? osob?, aby zabiera? g?os w takich sprawach, bo dopiero w nich raczkuj? i moja wiara oraz wiedza s? na etapie bardzo pocz?tkowym, a uwa?am (i nieraz si? przekona?em), ?e rozmowy tego typu potrzebuj? naprawd? rzetelnego przygotowania, i z jednej i z drugiej strony.

Ps. Zerkn??em jeszcze do tego fragmentu, który przytoczy?e? o dzieciach i, bior?c pod uwag? kontekst tego zdania i kontekst ca?ej nauki Jezusa, nie widz? wykluczenia pomi?dzy tym co napisa?em, a tym co tam jest, szczególnie bior?c pod uwag? wers 21 o przebaczaniu, ale to te? temat na obfit? dyskusj?.

Ps. 2. Alem si? naedytowa?, ale to tylko dowodzi, ?e temat jest obszerny i co chwil? przychodz? jakie? my?li do g?owy, dlatego bardzo bym chcia? kiedy? prze?y? dyskusj? pe?nowymiarow? z autorytetami teologiczno-historycznymi po jednej i drugiej stronie. :D
09-06-2012, 18:24: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:112420e674="BD.Lukash"]Wpisujcie jak najwiecej Regaina , Cs , Enigmato i Digital Abuse poniewa? i tak nie pojedziecie tam a przynajmniej 90% z was a mozecie im pomóc.[/quote:112420e674]

+ Noisyboy, Danny V, a ja si? jeszcze o Braindropah pokusi?em.
10-06-2012, 17:25: BEBE[ USUŃ ]
W sumie macie racj?, piwkuj?c pod postem Aden'a, niejako si? pod nim podpisa?em, ale z pokor? musz? odda? honor, bo chocia? ch?opaki wysun?li pro?b? o to, ?eby ich tam umieszcza?, nikt nie ma takiego obowi?zku, tak?e ja bij? si? w pier?. :)

Ps. Co nie zmienia faktu, ?e i tak zach?cam do g?osowania na polskich ziomów, bo przecie? ma?o kto na imprezce b?dzie, a zawsze mo?na wpisa? dobry uczynek do dzienniczka dobrych uczynków, no nie? :)
10-06-2012, 17:52: ROoZi[ USUŃ ]
W sumie macie racj?, piwkuj?c pod postem Aden'a, niejako si? pod nim podpisa?em, ale z pokor? musz? odda? honor, bo chocia? ch?opaki wysun?li pro?b? o to, ?eby ich tam umieszcza?, nikt nie ma takiego obowi?zku, tak?e ja bij? si? w pier?. :)

Ps. Co nie zmienia faktu, ?e i tak zach?cam do g?osowania na polskich ziomów, bo przecie? ma?o kto na imprezce b?dzie, a zawsze mo?na wpisa? dobry uczynek do dzienniczka dobrych uczynków, no nie? :)
10-06-2012, 18:06: BD.Lukash[ USUŃ ]
W sumie macie racj?, piwkuj?c pod postem Aden'a, niejako si? pod nim podpisa?em, ale z pokor? musz? odda? honor, bo chocia? ch?opaki wysun?li pro?b? o to, ?eby ich tam umieszcza?, nikt nie ma takiego obowi?zku, tak?e ja bij? si? w pier?. :)

Ps. Co nie zmienia faktu, ?e i tak zach?cam do g?osowania na polskich ziomów, bo przecie? ma?o kto na imprezce b?dzie, a zawsze mo?na wpisa? dobry uczynek do dzienniczka dobrych uczynków, no nie? :)
10-06-2012, 18:25: SchizeQ[ USUŃ ]
W sumie macie racj?, piwkuj?c pod postem Aden'a, niejako si? pod nim podpisa?em, ale z pokor? musz? odda? honor, bo chocia? ch?opaki wysun?li pro?b? o to, ?eby ich tam umieszcza?, nikt nie ma takiego obowi?zku, tak?e ja bij? si? w pier?. :)

Ps. Co nie zmienia faktu, ?e i tak zach?cam do g?osowania na polskich ziomów, bo przecie? ma?o kto na imprezce b?dzie, a zawsze mo?na wpisa? dobry uczynek do dzienniczka dobrych uczynków, no nie? :)
11-06-2012, 09:31: CiachO[ USUŃ ]
Siano wys?ane. Do zobaczyska!
11-06-2012, 10:28: remik09[ USUŃ ]
Siano wys?ane. Do zobaczyska!
14-06-2012, 15:08: BEBE[ USUŃ ]
[quote:8dea7c0b02="BD.Lukash"]chocia? maj? dwa inne zdania na temat tego co w danej chwili robi? xD [/quote:8dea7c0b02]

To jest te? bardzo trafne spostrze?enie i uwaga przede wszystkim dla tych, którzy wrzucaj? 30 sekundowe demko na forum i pytaj? o opinie, czy si? nada itd. Ka?dy ma swój gust, swój s?uch, swoje do?wiadczenie, wymagania itd, itd, dlatego podsy?anie demek zbyt du?ej ilo?ci osobom sprawi, ?e zatracimy swój styl i nigdy nic nie sko?czymy, bo ten podpowie to, ten podpowie to, ten s?yszy to jeszcze inaczej, ten dzi? nie umy? uszu i podpowie ?le, a ten ma z?y humor i powie, ?e wszystko jest gównem albo w?a?nie wygra? w totka i powie, ?e jest wspania?e, chocia? jest gównem, tak?e i z tym wysy?aniem trzeba by? ostro?nym, ?eby nie przesadzi? w drug? stron?. :)

Ale ja generalnie jestem zdania, ?e z tego Twojego unikatowego stylu mog?oby powsta? co? ciekawego i nietuzinkowego, tylko musia?by? wzi?? pod uwag? rzeczy, o której ch?opaki napisali powy?ej. Fajnie by by?o, gdyby? poszed? w t? stron?, bo oryginalnych producentów nam potrzeba, w ka?dym gatunku. :)
14-06-2012, 18:46: Thao[ USUŃ ]


?wietny numer, polecam. Wszyscy na wysokim poziomie, ale Tetris dla mnie po raz kolejny numero uno.
25-06-2012, 08:00: Xearo[ USUŃ ]
Siad?o, siad?o, bo absolutnie bez rozgrzewki, zero skupienia na technice, bo cz?owiek dziabni?ty i na dodatek zapijane wód? w mi?dzyczasie, tak?e absolutny brak higieny gard?a, co jest wr?cz niedozwolone. :D W normalnych warunkach nie siada, tak?e b?dzie dobrze.

Dzi?ki Panowie!
25-06-2012, 13:53: korkizz[ USUŃ ]
?aden z?y duch, ?aden z?y duch- dopóki ja wspó?tworz? From Nowhere, ?adnego z?a nie b?dzie. :) Niemniej, faktem jest, ?e czujemy te nasze numery ca?ym sob? i reszta si? zgadza. Owszem, akurat tutaj Noisy mia? mikser i cd'ki, a wszyscy wiemy, ?e to nie jest jego domena, wi?c musia? si? zaj?? szukaniem tempa :D , ale ka?dy, kto widzia? wariota na ?ywo, wie doskonale, ?e jak b?dzie mia? pod r?kami swoje klawisze, stworzymy wulkan energii i mam szczer? nadziej?, ?e w tak? stron? to w?a?nie zmierza i zmierza? b?dzie. Dzi?ki moi drodzy za dobre s?owa!
26-06-2012, 12:23: prusio[ USUŃ ]
Dzi?ki ?uczki za dobre s?owa! :* :D
26-06-2012, 12:57: prusio[ USUŃ ]
Nie trzeba leczy?. Krzyk staram si? ?wiczy? regularnie, podobnie jak mi??nie przeponowe, wi?c nie ma ?adnych chryp, bólów i czegokolwiek innego (bo o to w tym chodzi- inaczej wokali?ci deatchore'owi, grindcore'owi, metalowi i ka?dy inny tego typu umiera?by na raka gard?a). Problem w tym filmiku pojawi? si? dlatego, ?e Noisy nie przyjecha? do mnie na herbat?, a po wódzie kto by tam my?la? o w?a?ciwej technice, a dwa, te ?miechy os?abi?y mi gard?o, bo nie umiem ich zrobi? z tego samego mi??nia, z którego krzycz?. (Trzy, ?e jestem gruby i si? zm?czy?em. xD ) Niemniej, to jeszcze nie jest mój wokalny cel, a jedynie etap, który przebywam, wi?c licz? na to, ?e b?dzie zdecydowanie lepiej. :)

No i nie wiem, czemu tylko mi gratulujesz, skoro jestem tylko 50% tego projektu. Nasza si?a tkwi w duecie i, pomimo tego, ?e wokale s? ca?kiem widowiskowe, Noisy jest jak lewe jajko, a ja jak prawe. Niby jedno jajko wystarczy do zap?odnienia, ale to ju? nie to samo. :D Niemniej, w imieniu naszej dwójki, dzi?ki!
28-06-2012, 09:12: AgaciA[ USUŃ ]
Pozwol? sobie obwie?ci?, ?e do??czamy z Noisym do LU, jeszcze nie jako From Nowhere, ale jako Koko vs. Noisyboy i zagramy zwyk?ego, dj'skiego seta w klimatach HC. :D
28-06-2012, 09:27: hayer86[ USUŃ ]
Pozwol? sobie obwie?ci?, ?e do??czamy z Noisym do LU, jeszcze nie jako From Nowhere, ale jako Koko vs. Noisyboy i zagramy zwyk?ego, dj'skiego seta w klimatach HC. :D
28-06-2012, 11:29: netya[ USUŃ ]
Pozwol? sobie obwie?ci?, ?e do??czamy z Noisym do LU, jeszcze nie jako From Nowhere, ale jako Koko vs. Noisyboy i zagramy zwyk?ego, dj'skiego seta w klimatach HC. :D
28-06-2012, 12:36: Grzybek[ USUŃ ]
Pozwol? sobie obwie?ci?, ?e do??czamy z Noisym do LU, jeszcze nie jako From Nowhere, ale jako Koko vs. Noisyboy i zagramy zwyk?ego, dj'skiego seta w klimatach HC. :D
28-06-2012, 13:16: CiachO[ USUŃ ]
Pozwol? sobie obwie?ci?, ?e do??czamy z Noisym do LU, jeszcze nie jako From Nowhere, ale jako Koko vs. Noisyboy i zagramy zwyk?ego, dj'skiego seta w klimatach HC. :D
28-06-2012, 18:12: noisyboy[ USUŃ ]
Nie trzeba leczy?. Krzyk staram si? ?wiczy? regularnie, podobnie jak mi??nie przeponowe, wi?c nie ma ?adnych chryp, bólów i czegokolwiek innego (bo o to w tym chodzi- inaczej wokali?ci deatchore'owi, grindcore'owi, metalowi i ka?dy inny tego typu umiera?by na raka gard?a). Problem w tym filmiku pojawi? si? dlatego, ?e Noisy nie przyjecha? do mnie na herbat?, a po wódzie kto by tam my?la? o w?a?ciwej technice, a dwa, te ?miechy os?abi?y mi gard?o, bo nie umiem ich zrobi? z tego samego mi??nia, z którego krzycz?. (Trzy, ?e jestem gruby i si? zm?czy?em. xD ) Niemniej, to jeszcze nie jest mój wokalny cel, a jedynie etap, który przebywam, wi?c licz? na to, ?e b?dzie zdecydowanie lepiej. :)

No i nie wiem, czemu tylko mi gratulujesz, skoro jestem tylko 50% tego projektu. Nasza si?a tkwi w duecie i, pomimo tego, ?e wokale s? ca?kiem widowiskowe, Noisy jest jak lewe jajko, a ja jak prawe. Niby jedno jajko wystarczy do zap?odnienia, ale to ju? nie to samo. :D Niemniej, w imieniu naszej dwójki, dzi?ki!
28-06-2012, 18:32: Esio[ USUŃ ]
Pozwol? sobie obwie?ci?, ?e do??czamy z Noisym do LU, jeszcze nie jako From Nowhere, ale jako Koko vs. Noisyboy i zagramy zwyk?ego, dj'skiego seta w klimatach HC. :D
28-06-2012, 19:09: hasder[ USUŃ ]
Pozwol? sobie obwie?ci?, ?e do??czamy z Noisym do LU, jeszcze nie jako From Nowhere, ale jako Koko vs. Noisyboy i zagramy zwyk?ego, dj'skiego seta w klimatach HC. :D
28-06-2012, 21:00: -=UFO=-[ USUŃ ]
Pozwol? sobie obwie?ci?, ?e do??czamy z Noisym do LU, jeszcze nie jako From Nowhere, ale jako Koko vs. Noisyboy i zagramy zwyk?ego, dj'skiego seta w klimatach HC. :D
29-06-2012, 20:33: eni[ USUŃ ]
Pozwol? sobie obwie?ci?, ?e do??czamy z Noisym do LU, jeszcze nie jako From Nowhere, ale jako Koko vs. Noisyboy i zagramy zwyk?ego, dj'skiego seta w klimatach HC. :D
02-07-2012, 11:39: kuber89[ USUŃ ]
Pozwol? sobie obwie?ci?, ?e do??czamy z Noisym do LU, jeszcze nie jako From Nowhere, ale jako Koko vs. Noisyboy i zagramy zwyk?ego, dj'skiego seta w klimatach HC. :D
03-07-2012, 19:52: Grzybek[ USUŃ ]
K?cik ?puna.
03-07-2012, 20:07: hayer86[ USUŃ ]
K?cik ?puna.
03-07-2012, 20:23: ADEN[ USUŃ ]
Podbijam, bo warto.
04-07-2012, 10:38: ZIUTA[ USUŃ ]
[quote:1b39c79526] http://www4.zippyshare.com/v/9880695/file.html [/quote:1b39c79526]

Strasznie polecam ten psychodelik.
04-07-2012, 11:04: Sidelnikov[ USUŃ ]
K?cik ?puna.
04-07-2012, 21:38: -=UFO=-[ USUŃ ]
K?cik ?puna.
05-07-2012, 00:46: dumm[ USUŃ ]
Ju? pisa?em S?awomirowi- kawa? dobrego, montuj?cego grania. Jaram si? i czekam na wi?cej tracków tego duetu.
05-07-2012, 07:42: BD.Lukash[ USUŃ ]
K?cik ?puna.
05-07-2012, 17:22: maniaczka[ USUŃ ]
Nie trzeba leczy?. Krzyk staram si? ?wiczy? regularnie, podobnie jak mi??nie przeponowe, wi?c nie ma ?adnych chryp, bólów i czegokolwiek innego (bo o to w tym chodzi- inaczej wokali?ci deatchore'owi, grindcore'owi, metalowi i ka?dy inny tego typu umiera?by na raka gard?a). Problem w tym filmiku pojawi? si? dlatego, ?e Noisy nie przyjecha? do mnie na herbat?, a po wódzie kto by tam my?la? o w?a?ciwej technice, a dwa, te ?miechy os?abi?y mi gard?o, bo nie umiem ich zrobi? z tego samego mi??nia, z którego krzycz?. (Trzy, ?e jestem gruby i si? zm?czy?em. xD ) Niemniej, to jeszcze nie jest mój wokalny cel, a jedynie etap, który przebywam, wi?c licz? na to, ?e b?dzie zdecydowanie lepiej. :)

No i nie wiem, czemu tylko mi gratulujesz, skoro jestem tylko 50% tego projektu. Nasza si?a tkwi w duecie i, pomimo tego, ?e wokale s? ca?kiem widowiskowe, Noisy jest jak lewe jajko, a ja jak prawe. Niby jedno jajko wystarczy do zap?odnienia, ale to ju? nie to samo. :D Niemniej, w imieniu naszej dwójki, dzi?ki!
05-07-2012, 20:12: wolfen88[ USUŃ ]
K?cik ?puna.
05-07-2012, 22:14: dumm[ USUŃ ]
K?cik ?puna.
06-07-2012, 11:51: netya[ USUŃ ]
Ze Spiderem sprawa wygl?da tak, ?e jest to film niezale?ny od tej trylogii. Wynika to, o ile dobrze pami?tam i jestem si? z tym w stanie zgodzi?, z faktu, i? trylogia mia?a si? nijak do komiksu, przede wszystkim ze wzgl?du na swoje ugrzecznienie, ale i ze wzgl?du na ca?okszta?t (wystarczy porówna? posta? Zielonego Goblina czy Venoma z komiksu i z trylogii). The Amazing Spider-man ma by? za? swoistym nawi?zaniem do najpopularniejszej serii komiksowej pod tym samym tytu?em, ale czy tak b?dzie, nie mam poj?cia, bo jeszcze nie widzia?em filmu. (Ale w trailerze podoba? mi si? ?arcik Peter'a, a ze zgry?liwego humoru Spider w?a?nie s?yn?? w komiksie i tego tez zabrak?o w trylogii).
07-07-2012, 14:16: ?osiu[ USUŃ ]
[quote:1b39c79526] http://www4.zippyshare.com/v/9880695/file.html [/quote:1b39c79526]

Strasznie polecam ten psychodelik.
08-07-2012, 10:02: ?osiu[ USUŃ ]
Wczoraj by?em strasznie zm?czony i mia?em mieszane uczucia, ale dzi?, kiedy si? zregenerowa?em, stwierdzam, ?e by?o ca?kiem sympatycznie. Pozdrawiam serdecznie wariaty.
08-07-2012, 10:28: CiachO[ USUŃ ]
Wczoraj by?em strasznie zm?czony i mia?em mieszane uczucia, ale dzi?, kiedy si? zregenerowa?em, stwierdzam, ?e by?o ca?kiem sympatycznie. Pozdrawiam serdecznie wariaty.
09-07-2012, 19:56: hayer86[ USUŃ ]
Polecam i sam ?ci?gam do furki.
09-07-2012, 21:59: vulcan[ USUŃ ]
Zapomnia?bym! Szczere propsy dla Hayer'a za granie. My?l?, ?e kole?ka jest ju? gotowy do grania na normalnych imprezach, a nie jakich? dzia?kach, wi?c Panie i Panowie, miejcie go na uwadze.
10-07-2012, 22:44: Grzybek[ USUŃ ]
Wyspa S?odowa, o ile dobrze kojarz? nazw?. S?ynne miejsce wroc?awskie, z mostem z k?ódkami na pocz?tku, wi?c pewnie ka?dy kojarzy i, je?li ?le je nazwa?em, od razu mnie poprawi.
23-07-2012, 00:07: vulcan[ USUŃ ]
Ciekawe wnioski. Ludzie, którzy mieli si? za o?wieconych i atakowali fanatyczny ciemnogród, sami okazali si? fanatycznym ciemnogrodem. Bardzo fajny eksperyment, pomys?owy, odwa?ny, obna?aj?cy mechanizmy funkcjonuj?ce w Internecie i w ?wiecie. Podoba mi si?.
23-07-2012, 20:51: netya[ USUŃ ]
Ciekawe wnioski. Ludzie, którzy mieli si? za o?wieconych i atakowali fanatyczny ciemnogród, sami okazali si? fanatycznym ciemnogrodem. Bardzo fajny eksperyment, pomys?owy, odwa?ny, obna?aj?cy mechanizmy funkcjonuj?ce w Internecie i w ?wiecie. Podoba mi si?.
05-08-2012, 06:54: SchizeQ[ USUŃ ]
Witajcie!

Nadchodzi pierwsza EP'ka z udzia?em From Nowhere, wydana w labelu Digital Plague Records.

[quote:9040ed07b3] http://www.facebook.com/p...128802577183493 [/quote:9040ed07b3]

W powy?szym linku mo?na ods?ucha? kawa?ek Tolerancji, która si? na? znajdzie, a która uleg?a sporym metamorfozom brzmieniowym i aran?acyjnym od czasu, gdy wrzucali?my j? na forum.

Czas wydania to pocz?tek wrze?nia.


LinkLinkLink
07-08-2012, 21:05: netya[ USUŃ ]
Jeszcze nie wiem, gdzie to tam w ogóle b?dzie sprzedawane, ale o czasie napisz? jaki? tutorial, aby ka?dy ewentualny zainteresowany móg? sobie kupi? i From Nowhere i cokolwiek, co tam go z oryginalnych pozycji muzycznych ciekawi.

Ps. Oficjalna data wydania to 01.09.2012.
07-08-2012, 21:05: netya[ USUŃ ]
From Nowhere bawi i uczy!
09-08-2012, 09:09: N-Core[ USUŃ ]
Zar?bisty kick, mega mi si? podoba i jego charakterystyka i to jak si? nim bawisz. Troszk? za g?o?no te hihaty si? wydaj? w stosunku do reszty, bardzo oryginalny aran? d?wi?ków na buildzie i jaram si? tym. W 1:17 ten sound przewodni te? za g?o?no si? wydaje, ale poza tym równie? jest zar?bi?cie, czekam na fulla.
12-08-2012, 21:32: Grzybek[ USUŃ ]


Nasz pierwszy klip. xD Nie wiemy, kto go zrobi? i ogólnie, WTF, ale jest fajny!
12-08-2012, 21:36: BEBE[ USUŃ ]


Nasz pierwszy klip. xD Nie wiemy, kto go zrobi? i ogólnie, WTF, ale jest fajny!
12-08-2012, 21:40: Rawness[ USUŃ ]


Nasz pierwszy klip. xD Nie wiemy, kto go zrobi? i ogólnie, WTF, ale jest fajny!
12-08-2012, 21:47: noisyboy[ USUŃ ]


Nasz pierwszy klip. xD Nie wiemy, kto go zrobi? i ogólnie, WTF, ale jest fajny!
12-08-2012, 22:11: netya[ USUŃ ]


Nasz pierwszy klip. xD Nie wiemy, kto go zrobi? i ogólnie, WTF, ale jest fajny!
12-08-2012, 22:14: CiachO[ USUŃ ]


Nasz pierwszy klip. xD Nie wiemy, kto go zrobi? i ogólnie, WTF, ale jest fajny!
13-08-2012, 18:06: Szakal[ USUŃ ]


Nasz pierwszy klip. xD Nie wiemy, kto go zrobi? i ogólnie, WTF, ale jest fajny!
15-08-2012, 18:15: Xearo[ USUŃ ]


Nasz pierwszy klip. xD Nie wiemy, kto go zrobi? i ogólnie, WTF, ale jest fajny!
17-08-2012, 17:33: Drokz[ USUŃ ]


Nasz pierwszy klip. xD Nie wiemy, kto go zrobi? i ogólnie, WTF, ale jest fajny!
24-08-2012, 09:42: BD.Lukash[ USUŃ ]
Jak ju? wspomina?em, zar?bisty kick, zar?bisty motyw z wokalem, eleganckie (chocia? troszk? za g?o?ne imo screeche), ale trzeba tu b?dzie co? jeszcze wymy?li?. Potencja? niemniej jest baaardzo du?y i czekam na fulla. :)
27-08-2012, 20:33: maly[ USUŃ ]
Dzi?ki za tak? ch??. Kupowa? mo?na od 1 wrze?nia, tak?e zrobi? w tym czasie tutorial. :)
03-09-2012, 11:11: Otek93[ USUŃ ]
Najlepszy to mo?e nie, a przynajmniej dla mnie SOAD ma mnóstwo lepszych. Niemniej, bardzo fajny, pomys?owy, ale troch? oklepany. I tak si? jaram. eoaoiquweourewiouo wake up wrouqweoiurqiouwreiq shake up ioueowuirweourwieoruwoe table oiuqwoieuqwioueqwioe you want to. xD
03-09-2012, 14:30: netya[ USUŃ ]
Te? b?d?, tak?e licz? na dobr? muz?!

Do zobaczyska!
03-09-2012, 17:31: Broda[ USUŃ ]
Te? b?d?, tak?e licz? na dobr? muz?!

Do zobaczyska!
03-09-2012, 20:51: Rawness[ USUŃ ]
Te? b?d?, tak?e licz? na dobr? muz?!

Do zobaczyska!
08-09-2012, 11:30: CiachO[ USUŃ ]
Powiem Wam, ?e jestem mi?o zaskoczony imprez?. Plany zak?ada?y, i? pos?ucham I:gora, zamieni? dwa s?owa ze znajomymi i pójd? spa? do auta, w oczekiwaniu na moich wspó?towarzyszy podró?y, a tymczasem z olbrzymi? przyjemno?ci? si? pobawi?em, pogaw?dzi?em i ani mi w my?l by?o spanie. Dzi?ki wi?c wielkie tym, którzy przyczynili si? do kszta?tu tego wieczoru, super by?o si? zobaczy?, przybi? pi?tk? lub zamieni? s?owo!

Swoj? drog?, ja si? nie zgadzam z UFem, bo kurcz?, mnie naprawd? porwa? set I:gora. Totalny headbanging, przynajmniej do momentu, w którym s?owa "duch wprawdzie ochoczy, ale cia?o s?abe", sta?y si? w przypadku mym faktem. :D

Ps. Ciacho, bardzo dzi?kuj? ?licznie za puszczenie naszego utworu, by?em szcz??liwy z tego powodu!
13-09-2012, 11:18: Sidelnikov[ USUŃ ]
A mi si? bardzo podoba, pi?kne intro i ogólnie, pi?kne melo, rewelacyjna atmosfera, mo?na odp?yn??. Mam nadziej?, ?e to nie ostatnie kolabo tego pokroju!
14-09-2012, 22:10: -=UFO=-[ USUŃ ]


Powiem tak, przes?ucha?em mnóstwo chrze?cija?skiego rapu i nigdy nie trafi?em na nic dobrego, a tu prosz?, wreszcie jaki? prze?om. Fajny bit, fajnie posk?adany tekst, nawet flow interesuj?ce, p?ynie po bicie i to jeszcze ksi?dz. Mam nadziej?, ?e kolejne numery spod jego r?ki b?d? równie dobre. Jaram si?! Uwierz, ?ycie jest pi?knym momentem! :)
16-09-2012, 18:13: BD.Lukash[ USUŃ ]
?ukaszowi skill ro?nie w HS'ach, Ty wymiatasz w tym gatunku. Kurcz?, brakuje mi po??czenia tych dwóch klimatów z Waszej strony, bo by?oby to co? absolutnie ?wie?ego, zdaje si? mnie. :) Tak czy owak, track mi si? podoba, co mnie dziwi, bo takie klimaty to obczyzna.
17-09-2012, 04:08: BD.Lukash[ USUŃ ]
Nie mam poj?cia ?ukaszu, kim s? te ch?opaki, ale powiem Tobie, ?e widz? oczyma wyobra?ni Twoje kicki i d?wi?ki od 20 sekundy, i wydaje mi si?, ?e by?oby to masywne. Niemniej, nie znam si? na tym zbytnio i kieruj? si? jeno jakim? tam zmys?em, gustem muzycznym, wi?c pewnie to Ty masz racj?. :)
21-09-2012, 21:02: SchizeQ[ USUŃ ]
O kurcze, bior?! My bass, devastator! :D
22-09-2012, 08:02: SchizeQ[ USUŃ ]
Gratuluj? ?uczki, chocia? teledysk nudnawy i ?rednie efekty specjalne w nim zastosowane, ale nie to tu odgrywa najwi?ksz? rol?. Oby tak dalej!
22-09-2012, 14:40: Regain[ USUŃ ]
Gratuluj? ?uczki, chocia? teledysk nudnawy i ?rednie efekty specjalne w nim zastosowane, ale nie to tu odgrywa najwi?ksz? rol?. Oby tak dalej!
05-10-2012, 10:21: Q-DC__[ USUŃ ]
Dzi?ki ch?opcy, ten traczek publikowali?my zaraz po Tolerancji na forum, tak?e ma on ju? troch?. Od tego czasu wykrystalizowa? si? nam jaki? tam styl, a samo "Extreme" sta?o si? wyj?tkiem, bo nie mamy drugiego takiego, który jest typowym HC na 180 BPM, bez wyra?nych wp?ywów jakich? tam speedcore'ów, czy innych, tak?e nast?pne, jakie si? tam gdzie? od nas pojawi?, b?d? zdecydowanie inne. :) Niemniej, dzi?ki za ods?uchy i s?owo od siebie. :)
03-11-2012, 23:29: SchizeQ[ USUŃ ]
Odpowiadaj?c na post Vulcana, ale i pisz?c ogólnie:

Sk?d si? w ogóle wzi??a kwestia faszyzmu w szeregach ONR? A no st?d, ?e obecny profil tej?e organizacji krystalizuje si? dopiero od 2005 roku, kiedy to mia? miejsce oficjalny zjazd zjednoczeniowy. Wcze?niej bowiem, na nazw? ONR sk?ada?o si? kilka oddolnie powsta?ych formacji, takich jak Ofensywa Narodowo-Radykalna, ONR-FNR, ONR-podhale i inne, si?gaj?ce roku 1989 i lat pó?niejszych. Te za? mia?y swoje korzenie w mniejszych ugrupowaniach, takich jak Narodowy Front Polski, Polska Wspólnota Narodowa, i wiele innych, które w du?ej mierze pe?ni?y rol? bojówkarsk? i subkulturow?, a mówi?c ?ci?lej, które by?y grupami z kr?gu skinheadów. Lata dziewi??dziesi?te obfitowa?y wi?c w bardzo du?y radykalizm na tej p?aszczy?nie (zreszt?, nawet w Gliwicach ruch ten by? naprawd? mocny, a wiem to z bezpo?redniej relacji ówczesnego punka, który opowiada?, ?e nie mogli sobie spokojnie piwka na rynku wypi?, bo zaraz byli kopani przez wy?ej wymienionych), w bójki, ubrane w przede wszystkim antysemickie has?a, ale i w przemycanie ró?nych, cz?sto dziwnych, ideologii w jakich? tam biednych magazynkach. Tak oto rozga??zione podziemie sobie kwit?o, ka?dy z od?amów wspomnianych ONR’ów si? rozwija? na swój sposób, dzia?aj?c na ró?nych obszarach Polski, a wszystko to umar?o na przestrzeni lat 1997/98 (?atka z tamtych czasów jest przylepiona do dzi?, co potwierdzaj? ró?ne zdj?cia z tego okresu, które bardzo cz?sto przedstawiane s? przez organizacje lewicowe jako aktualne). W roku 1999 nast?pi?a za? nowa era, która zrodzi?a si? w Cz?stochowie, aczkolwiek to wci?? by? nurt bazuj?cy na skinheadach, którzy to wówczas ONR zdominowali. Pomimo jednak tego? bardzo du?ego radykalizmu, który trwa? a? do roku 2004, to w?a?nie z tej epoki wywodzi si? ONR, który znamy dzi? i znów warto tu nadmieni?, ?e to w?a?nie w tym czasie odbywa?y si? najs?ynniejsze akcje, o których pisze si? obecnie, czyli wszelkiej ma?ci pobicia, napady na squoty, i tym podobne. To tyle, je?li chodzi o Cz?stochow?, bo i ona i ekipy z pozosta?ych regionów Polski, takich jak Opole czy Górny ?l?sk i tym podobne, które cz?sto ??czy?a ze sob? tylko nazwa, zosta?y po??czone w jedn?, w roku 2005. Wtedy to mia? miejsce nadmieniony ogólnopolski zjazd ONR, który by? zaczynem do kszta?towania w?a?ciwych, formalnych struktur, wyra?nego profilu dzia?alno?ci, zdyscyplinowania i zhierarchiwizowania organizacji, a tak?e do jej sformalizowania. Od tej pory, stopniowo, bo stopniowo, radykalna postawa skinheadów oraz sami skinheadzi zacz?li by? marginalizowani, zmieni? si? j?zyk ulotek, plakatów, artyku?ów, do Obozu zacz?li nap?ywa? ludzie o szeroko rozumianych pogl?dach prawicowych, w tym i wolnorynkowych, i chrze?cija?skich, i antysocjalistycznych, i monarchistycznych, i wielu innych, a sam ONR zacz?? si? zmienia?, z nieokrzesanego ruchu m?odych buntowników w jedn? z wa?niejszych platform prawicy narodowej. Metamorfoza ta zaowocowa?a z kolei w nawi?zanie wspó?prac z innymi ?rodowiskami, takimi jak Narodowe Si?y Zbrojne, M?odzie? Wszechpolska, Organizacja Monarchistów Polskich, rozmaitego rodzaju parafie i wiele innych. Jak to wi?c wygl?da obecnie? A no tak, ?e ONR organizuje wiele manifestacji, pikiet, obchodów rocznicowych, akcji plakatowych i ulotkowych, i wielu innych, które kultywuj? pami?? o historii, patriotyzmie, tradycji, Polsce, bohaterstwie, wierze, rodzinie, Narodzie, zwyci?stwach i pora?kach, m?stwie, i tak dalej. Ba, zmiany w Obozie zasz?y tak daleko, ?e przede wszystkim NOP (któremu zdecydowanie bli?ej do skrajnych dzia?a?, pokroju pobi? czy niszczenia grobów ?ydowskich) krytykuje, ?e ten pierwszy, w kszta?cie dzisiejszym, nie ma nic wspólnego ze wcze?niejszym profilem, i ?e tak naprawd? nie jest ju? narodowo-radykalny. Podsumowuj?c, ONR to dzi? mieszanka konserwatystów, endeków, wolnorynkowców, katolików, antykomunistów, przeciwników Unii Europejskiej, i wielu innych, a tzw. skinheadzi to marginalny, przestarza?y odsetek. Swoj? drog?, ?rednio na ka?de (jak ju? wcze?niej wspomnia?em- bardzo cz?sto nader przestarza?e) zdj?cie „hailuj?cych” ONR’owców, przypada zdj?cie, kiedy to ci sami pal? swast?, pokroju tego: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/430395_367249810019453_193588683_n.jpg , ale takowych w Wyborczej czy na TVN nie ujrzymy, bo obok palonej swastyki jest zawsze palony sierp i m?ot, a to ju? nie w smak ekipie z Okr?g?ego Sto?u. (Teraz taka dygresja mi si? nasun??a, ?e chcia?bym, aby problem komunizmu by? u nas na tym samym poziomie, co problem faszyzmu, ale niestety, ten pierwszy, pomimo „popularno?ci” tego drugiego, jest niewyobra?alnie dominuj?cy w wielu sferach ?ycia, w tym tak?e, a mo?e przede wszystkim, w?ród tych, którzy o faszyzmie najwi?cej krzycz?).

Ciesz? si? natomiast, ?e ludzie, którzy ceni? sobie warto?ci takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina, Naród, i tak dalej, i tak dalej, potrafi? je postawi? wy?ej, ani?eli codzienne niesnaski, jakie w?ród nich wynikaj?, i ?e w tym dniu id? wspólnie. Prawda jest bowiem taka, ?e, a przynajmniej tak wynika z mojej obserwacji, do wyboru zostaj? jeszcze dwie alternatywy (a w?a?ciwie trzy, ale polityków nie licz?). Pierwsza to zwolennicy lub przeciwnicy powy?szego ?wiatopogl?du, ale siedz?cy w domach i komentuj?cy na facebook’u, wi?c wrzucam ich do jednego worka z neutralnymi, zaj?tymi innymi sprawami, a druga to ci, których doskonale opisuje poni?sza wiadomo??, jak? niegdy?, gdzie? wyczyta?em, i jak? postanowi?em zapisa?. Owszem, skupia si? ona na antifie, ale ja ?mia?o odniós?bym j? do szeroko rozumianej lewicy, co potwierdza chocia?by ten link: http://www.youtube.com/watch?v=z61-Hs_tnB0
[quote:b1fc8e5e88]
grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:b1fc8e5e88]
Podsumowuj?c, czy tego chcemy, czy nie chcemy, odliczaj?c polityków i ludzi ograniczaj?cych swoj? dzia?alno?? do facebook’a, siedzenia przed telewizorem, ale i innych, bardziej rozwojowych, w tym dniu mamy dwie strony, prawa i lewa i mnie to osobi?cie cieszy, przede wszystkim dlatego, ?e ta pierwsza si? jednoczy.

Je?li chodzi za? bezpo?rednio o Twoj? wypowied?, po pierwsze, dziwnym wydaje si? dzia?anie Twoich kolegów i w ONR i NOP jednocze?nie, chocia?by z racji wy?ej wymienionej, ale nie tylko, bo pierwsz? rzecz?, jaka rzuci?a mi si? w oczy, gdy zetkn??em si? z tym ?rodowiskiem, by?a wr?cz wrogo?? cz?onków tych dwóch organizacji wzgl?dem siebie. Po drugie, mówisz, ?e nie do zaakceptowania jest dla Ciebie brak tolerancji? Bartku, Bartku- w wiadomo?ci wcze?niej nazwa?e? ONR’owców zakompleksionymi czubkami i uto?sami?e? faszyzm z pogl?dami narodowymi (co mnie osobi?cie dotkn??o, bo sam mam te drugie, ale przemilcz? to, bo ka?dy powód do pokory jest dzi? na wag? z?ota), a na facebook’u drwisz z katolików, uczestników Marszu Niepodleg?o?ci nazywasz moherami, g?osuj?cych na Tuska czy tam Palikota mianujesz ciemn? mas?, i tak dalej, wi?c sam widzisz, ?e z t? tolerancj? nie tak ?atwo :) (no chyba, ?e mówimy o modnej dzi? tolerancji jednostronnej, skierowanej w stron? homoseksualistów i muzu?manów, gardz?c jednocze?nie tym, co tradycyjne i Polskie, ale szczerze, zdecydowanie bardziej preferuj? si? przyzna? do swojej nietolerancji i tego te? wymagam od rozmówców). Po trzecie- napisa?e?, ?e „wielu tych ludzi mia?o ob??d w oczach”. Wiem, ?e nie powinienem ironizowa? i to mi wybacz, ale przypomnia?o mi si? stwierdzenie jakiego? lewicowego polityka, który oznajmi? kiedy?, ?e Jaros?aw Kaczy?ski „nienawistnie milcza?”. :d

Niemniej, powy?sze dyrdyma?y to jednak nie to, o co mi w tym po?cie chodzi, tym bardziej, ?e zdecydowanie bardziej polecam nie czyta? pierdów takich jak te wy?ej, mojego autorstwa, a wr?cz odwrotnie, wy??czy? kompa i przej?? si? na Marsz Niepodleg?o?ci, tudzie? zainteresowa? lokaln? dzia?alno?ci? patriotyczn?- naprawd? fajna sprawa dla tych, którzy lubuj? si? w takich polskich klimatach. Ja chcia?em za? tylko spyta?, czy kto?, poza Marianem, wybiera si? na Marsz? Je?li tak, zach?cam do umówienia si? i przybicia jakiej? patriotycznej pi?tki. :)
04-11-2012, 02:24: ADEN[ USUŃ ]
Odpowiadaj?c na post Vulcana, ale i pisz?c ogólnie:

Sk?d si? w ogóle wzi??a kwestia faszyzmu w szeregach ONR? A no st?d, ?e obecny profil tej?e organizacji krystalizuje si? dopiero od 2005 roku, kiedy to mia? miejsce oficjalny zjazd zjednoczeniowy. Wcze?niej bowiem, na nazw? ONR sk?ada?o si? kilka oddolnie powsta?ych formacji, takich jak Ofensywa Narodowo-Radykalna, ONR-FNR, ONR-podhale i inne, si?gaj?ce roku 1989 i lat pó?niejszych. Te za? mia?y swoje korzenie w mniejszych ugrupowaniach, takich jak Narodowy Front Polski, Polska Wspólnota Narodowa, i wiele innych, które w du?ej mierze pe?ni?y rol? bojówkarsk? i subkulturow?, a mówi?c ?ci?lej, które by?y grupami z kr?gu skinheadów. Lata dziewi??dziesi?te obfitowa?y wi?c w bardzo du?y radykalizm na tej p?aszczy?nie (zreszt?, nawet w Gliwicach ruch ten by? naprawd? mocny, a wiem to z bezpo?redniej relacji ówczesnego punka, który opowiada?, ?e nie mogli sobie spokojnie piwka na rynku wypi?, bo zaraz byli kopani przez wy?ej wymienionych), w bójki, ubrane w przede wszystkim antysemickie has?a, ale i w przemycanie ró?nych, cz?sto dziwnych, ideologii w jakich? tam biednych magazynkach. Tak oto rozga??zione podziemie sobie kwit?o, ka?dy z od?amów wspomnianych ONR’ów si? rozwija? na swój sposób, dzia?aj?c na ró?nych obszarach Polski, a wszystko to umar?o na przestrzeni lat 1997/98 (?atka z tamtych czasów jest przylepiona do dzi?, co potwierdzaj? ró?ne zdj?cia z tego okresu, które bardzo cz?sto przedstawiane s? przez organizacje lewicowe jako aktualne). W roku 1999 nast?pi?a za? nowa era, która zrodzi?a si? w Cz?stochowie, aczkolwiek to wci?? by? nurt bazuj?cy na skinheadach, którzy to wówczas ONR zdominowali. Pomimo jednak tego? bardzo du?ego radykalizmu, który trwa? a? do roku 2004, to w?a?nie z tej epoki wywodzi si? ONR, który znamy dzi? i znów warto tu nadmieni?, ?e to w?a?nie w tym czasie odbywa?y si? najs?ynniejsze akcje, o których pisze si? obecnie, czyli wszelkiej ma?ci pobicia, napady na squoty, i tym podobne. To tyle, je?li chodzi o Cz?stochow?, bo i ona i ekipy z pozosta?ych regionów Polski, takich jak Opole czy Górny ?l?sk i tym podobne, które cz?sto ??czy?a ze sob? tylko nazwa, zosta?y po??czone w jedn?, w roku 2005. Wtedy to mia? miejsce nadmieniony ogólnopolski zjazd ONR, który by? zaczynem do kszta?towania w?a?ciwych, formalnych struktur, wyra?nego profilu dzia?alno?ci, zdyscyplinowania i zhierarchiwizowania organizacji, a tak?e do jej sformalizowania. Od tej pory, stopniowo, bo stopniowo, radykalna postawa skinheadów oraz sami skinheadzi zacz?li by? marginalizowani, zmieni? si? j?zyk ulotek, plakatów, artyku?ów, do Obozu zacz?li nap?ywa? ludzie o szeroko rozumianych pogl?dach prawicowych, w tym i wolnorynkowych, i chrze?cija?skich, i antysocjalistycznych, i monarchistycznych, i wielu innych, a sam ONR zacz?? si? zmienia?, z nieokrzesanego ruchu m?odych buntowników w jedn? z wa?niejszych platform prawicy narodowej. Metamorfoza ta zaowocowa?a z kolei w nawi?zanie wspó?prac z innymi ?rodowiskami, takimi jak Narodowe Si?y Zbrojne, M?odzie? Wszechpolska, Organizacja Monarchistów Polskich, rozmaitego rodzaju parafie i wiele innych. Jak to wi?c wygl?da obecnie? A no tak, ?e ONR organizuje wiele manifestacji, pikiet, obchodów rocznicowych, akcji plakatowych i ulotkowych, i wielu innych, które kultywuj? pami?? o historii, patriotyzmie, tradycji, Polsce, bohaterstwie, wierze, rodzinie, Narodzie, zwyci?stwach i pora?kach, m?stwie, i tak dalej. Ba, zmiany w Obozie zasz?y tak daleko, ?e przede wszystkim NOP (któremu zdecydowanie bli?ej do skrajnych dzia?a?, pokroju pobi? czy niszczenia grobów ?ydowskich) krytykuje, ?e ten pierwszy, w kszta?cie dzisiejszym, nie ma nic wspólnego ze wcze?niejszym profilem, i ?e tak naprawd? nie jest ju? narodowo-radykalny. Podsumowuj?c, ONR to dzi? mieszanka konserwatystów, endeków, wolnorynkowców, katolików, antykomunistów, przeciwników Unii Europejskiej, i wielu innych, a tzw. skinheadzi to marginalny, przestarza?y odsetek. Swoj? drog?, ?rednio na ka?de (jak ju? wcze?niej wspomnia?em- bardzo cz?sto nader przestarza?e) zdj?cie „hailuj?cych” ONR’owców, przypada zdj?cie, kiedy to ci sami pal? swast?, pokroju tego: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/430395_367249810019453_193588683_n.jpg , ale takowych w Wyborczej czy na TVN nie ujrzymy, bo obok palonej swastyki jest zawsze palony sierp i m?ot, a to ju? nie w smak ekipie z Okr?g?ego Sto?u. (Teraz taka dygresja mi si? nasun??a, ?e chcia?bym, aby problem komunizmu by? u nas na tym samym poziomie, co problem faszyzmu, ale niestety, ten pierwszy, pomimo „popularno?ci” tego drugiego, jest niewyobra?alnie dominuj?cy w wielu sferach ?ycia, w tym tak?e, a mo?e przede wszystkim, w?ród tych, którzy o faszyzmie najwi?cej krzycz?).

Ciesz? si? natomiast, ?e ludzie, którzy ceni? sobie warto?ci takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina, Naród, i tak dalej, i tak dalej, potrafi? je postawi? wy?ej, ani?eli codzienne niesnaski, jakie w?ród nich wynikaj?, i ?e w tym dniu id? wspólnie. Prawda jest bowiem taka, ?e, a przynajmniej tak wynika z mojej obserwacji, do wyboru zostaj? jeszcze dwie alternatywy (a w?a?ciwie trzy, ale polityków nie licz?). Pierwsza to zwolennicy lub przeciwnicy powy?szego ?wiatopogl?du, ale siedz?cy w domach i komentuj?cy na facebook’u, wi?c wrzucam ich do jednego worka z neutralnymi, zaj?tymi innymi sprawami, a druga to ci, których doskonale opisuje poni?sza wiadomo??, jak? niegdy?, gdzie? wyczyta?em, i jak? postanowi?em zapisa?. Owszem, skupia si? ona na antifie, ale ja ?mia?o odniós?bym j? do szeroko rozumianej lewicy, co potwierdza chocia?by ten link: http://www.youtube.com/watch?v=z61-Hs_tnB0
[quote:b1fc8e5e88]
grupy tzw. "antyfaszystów" to - najpro?ciej mówi?c - antypolacy. Nie mog? wprost powiedzie? ?e w dupie maj? ten kraj, naród, nasz? histori? czy nasz j?zyk,i ?e z ch?ci? oddaliby, nawet za darmo, ten kraj - jedni dla mi?dzynarodowego komunizmu, inni dla ?wiatowej anarchii, inni dla "wspólnej europy" etc., bo wi?kszo?? spo?ecze?stwa uzna?a by ich za zdrajców i gor?co popiera?a narodowców (przynajmniej w konfrontacji z lewackimi bandami), szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jednak patriotyzm jest jeszcze do?? powszechny, w przeciwie?stwie do krajów Europy zachodniej chocia?by. Wymy?laj? wi?c, ?e narodowcy to zwolennicy nazizmu, Hitlera, graj?c tym samym na tym patriotyzmie szarych, niewtajemniczonych ludzi, którzy my?l? - "aha! Oni s? nazistami, faszystami, hajluj?, pewnie chcieliby nas wszystkich wrzuci? do obozów koncentracyjnych! Zdrajcy!". Gdy zdrajcami, najpro?ciej mówi?c, jest po prostu druga strona. Oni chc? ?wiatowej anarchii, komunizmu, w "najlepszym" wypadku "t?czowej, wolnej, demokratycznej Polski" (ale cz??ciej "Europy), wi?c przeszkadzaj? im postulaty narodowców - ?e Polsk? powinni rz?dzi? Polacy, ?e to nasz dom, dom naszego narodu, ?e nasza historia, wiara, kultura, j?zyk, dziedzictwo jest czym? wa?nym, ?e w polityce narodowej kierowa? si? powinni?my nie "dobr? opini? w ?wiecie" czy "sojuszniczymi zobowi?zaniami" (w czasach PRL - Moskwa, dzis - Bruksela czy Waszyngton) - a interesem Polski i naszego narodu. Ale kto to przyzna u nich wprost? Lewacka propaganda musi wi?c dzia?a?.
[/quote:b1fc8e5e88]
Podsumowuj?c, czy tego chcemy, czy nie chcemy, odliczaj?c polityków i ludzi ograniczaj?cych swoj? dzia?alno?? do facebook’a, siedzenia przed telewizorem, ale i innych, bardziej rozwojowych, w tym dniu mamy dwie strony, prawa i lewa i mnie to osobi?cie cieszy, przede wszystkim dlatego, ?e ta pierwsza si? jednoczy.

Je?li chodzi za? bezpo?rednio o Twoj? wypowied?, po pierwsze, dziwnym wydaje si? dzia?anie Twoich kolegów i w ONR i NOP jednocze?nie, chocia?by z racji wy?ej wymienionej, ale nie tylko, bo pierwsz? rzecz?, jaka rzuci?a mi si? w oczy, gdy zetkn??em si? z tym ?rodowiskiem, by?a wr?cz wrogo?? cz?onków tych dwóch organizacji wzgl?dem siebie. Po drugie, mówisz, ?e nie do zaakceptowania jest dla Ciebie brak tolerancji? Bartku, Bartku- w wiadomo?ci wcze?niej nazwa?e? ONR’owców zakompleksionymi czubkami i uto?sami?e? faszyzm z pogl?dami narodowymi (co mnie osobi?cie dotkn??o, bo sam mam te drugie, ale przemilcz? to, bo ka?dy powód do pokory jest dzi? na wag? z?ota), a na facebook’u drwisz z katolików, uczestników Marszu Niepodleg?o?ci nazywasz moherami, g?osuj?cych na Tuska czy tam Palikota mianujesz ciemn? mas?, i tak dalej, wi?c sam widzisz, ?e z t? tolerancj? nie tak ?atwo :) (no chyba, ?e mówimy o modnej dzi? tolerancji jednostronnej, skierowanej w stron? homoseksualistów i muzu?manów, gardz?c jednocze?nie tym, co tradycyjne i Polskie, ale szczerze, zdecydowanie bardziej preferuj? si? przyzna? do swojej nietolerancji i tego te? wymagam od rozmówców). Po trzecie- napisa?e?, ?e „wielu tych ludzi mia?o ob??d w oczach”. Wiem, ?e nie powinienem ironizowa? i to mi wybacz, ale przypomnia?o mi si? stwierdzenie jakiego? lewicowego polityka, który oznajmi? kiedy?, ?e Jaros?aw Kaczy?ski „nienawistnie milcza?”. :d

Niemniej, powy?sze dyrdyma?y to jednak nie to, o co mi w tym po?cie chodzi, tym bardziej, ?e zdecydowanie bardziej polecam nie czyta? pierdów takich jak te wy?ej, mojego autorstwa, a wr?cz odwrotnie, wy??czy? kompa i przej?? si? na Marsz Niepodleg?o?ci, tudzie? zainteresowa? lokaln? dzia?alno?ci? patriotyczn?- naprawd? fajna sprawa dla tych, którzy lubuj? si? w takich polskich klimatach. Ja chcia?em za? tylko spyta?, czy kto?, poza Marianem, wybiera si? na Marsz? Je?li tak, zach?cam do umówienia si? i przybicia jakiej? patriotycznej pi?tki. :)
04-11-2012, 08:09: SchizeQ[ USUŃ ]
A dzi?kuj?, dzi?kuj? w naszym imieniu. Chyba ju? mog? pochwali? si? te?, ?e nied?ugo kolejny nasz utwór ujrzy ?wiat?o dzienne w oficjalnej formie. Tym razem niemniej, b?dzie troszk? szybciej. :)
05-11-2012, 16:08: Regain[ USUŃ ]
Zagro?enia duchowe- ci??ki temat, powiem Wam, i jak kiedy? sta?em zdecydowanie po stronie wy?miewania, bagatelizowania i oddawania tego pola religijnym fanatykom, tak po jakiej? tam drodze, któr? przeby?em w poszukiwaniu swojej duchowo?ci, zdecydowanie nie odnalaz?bym si? i nie chcia?bym by? na Qlimax'ie (szczególnie 2006) czy Masters of Hardcore. Niemniej, nie ma co tutaj rozprawia?, bo aby rozmawia? o zagro?eniach dla duchowo?ci, trzeba szczerze powiedzie? sobie samemu, czy w ogóle j? w sobie odkryli?my, a z tym ró?nie bywa- jam ?wiadkiem. Inna rzecz, ?e ceni? sobie debaty, które odby?em na ten temat z egzorcystami i polecam, gdy kto? b?dzie mia? okazj?- s? to naprawd? ciekawe sprawy.
08-11-2012, 20:11: pretor[ USUŃ ]
co robi facet po sexie z ?ys? kobiet??
odk?ada j? do ko?yski :lol-above:


dlaczego Zosia nie p?aka?a jak spad?a z rowerka?
bo przebi?a sobie kierownic? p?uco :lol-above:


co to jest ma?e, czerwone i puka w szybk??
dziecko w piekarniku


dziewczynka do mamusi: mamo mamo ja chce ciasteczko.
mama: we? sobie
dz: ale wiesz, ze ja nie mam r?czek :(
mama: nie ma r?czek, nie ma ciasteczek :D


co to jest kobieta?
naro?l na pi?dzie :lol-above:
08-11-2012, 21:09: bartusieks[ USUŃ ]
Zagro?enia duchowe- ci??ki temat, powiem Wam, i jak kiedy? sta?em zdecydowanie po stronie wy?miewania, bagatelizowania i oddawania tego pola religijnym fanatykom, tak po jakiej? tam drodze, któr? przeby?em w poszukiwaniu swojej duchowo?ci, zdecydowanie nie odnalaz?bym si? i nie chcia?bym by? na Qlimax'ie (szczególnie 2006) czy Masters of Hardcore. Niemniej, nie ma co tutaj rozprawia?, bo aby rozmawia? o zagro?eniach dla duchowo?ci, trzeba szczerze powiedzie? sobie samemu, czy w ogóle j? w sobie odkryli?my, a z tym ró?nie bywa- jam ?wiadkiem. Inna rzecz, ?e ceni? sobie debaty, które odby?em na ten temat z egzorcystami i polecam, gdy kto? b?dzie mia? okazj?- s? to naprawd? ciekawe sprawy.
10-11-2012, 20:10: Q-DC__[ USUŃ ]
@vulcan

Kontrargumentacja wzgl?dem oczerniaj?cych zarzutów jest naturaln? kolej? rzeczy, wi?c tak, skoro termin „wybielania” Tobie bardziej odpowiada, dziel?c si? wiedz?, któr? uda?o mi si? zdoby?- tak w?a?nie post?puj?. Ciekawym jest natomiast Twoje zestawienie na jednej pó?ce problemu postkomuny i ruchu skinheadowskiego w ONR, bo porównuj?c pi?tno, jakie odcisn??a na nas komuna i pi?tno tego drugiego w kontek?cie ONR, a nast?pnie analizuj?c proporcje pomi?dzy konsekwencjami tych dwóch zjawisk, ich zakorzenienie i zwi?zan? z tym podatno?? na zmiany w danej skali- widz? tu nielogiczny b??d merytoryczny. Ma?o tego, wydaje mi si?, ?e zarzut wzgl?dem braku obiektywizmu i konsekwencji podchodzi pod argumentum ad personam, st?d uwa?am t? merytoryczno-logiczn? podró? za zako?czon?. Mo?e to zarozumia?e, ale zamiast poczucia wygranej debaty, zdecydowanie bardziej wol? si? dowiedzie? czego? nowego, a tu inwektywy, brak spójno?ci logicznej, kontrargumentacja nieadekwatna do argumentacji, seria pyta? rozbijaj?cych g?ówny w?tek na kilka, ale nic poza tym.

Je?li chodzi za? o t? selektywn?, wykluczaj?c? „skrajno?ci, hipokryzj? i pospolit? zwyk?? g?upot?” tolerancj? - osobi?cie bym uwa?a?, szczególnie gdy chodzi o t? ostatni?, bo m?drcem nie jeste?, podobnie jak absolutna wi?kszo?? z nas, to? zazwyczaj wygl?da to tak jak powiedzia? pewien cz?owiek, bardzo skrajny i zindoktrynowany pogl?dami swojego Ojca, wi?c pewnie te? nietolerowany przez Ciebie, ale naprawd? trudno odmówi? Mu racji, a mianowicie: „czemu to widzisz drzazg? w oku swego brata, a belki we w?asnym oku nie dostrzegasz?”. Wcze?niej za? mówi „nie s?d?cie, aby?cie nie byli s?dzeni. Bo takim s?dem, jakim s?dzicie, i was os?dz?; i tak? miar?, jak? wy mierzycie, wam odmierz?.”

Po drugie zreszt?, trzymaj?c si? w?a?ciwego znaczenia tego s?owa, które z j. ?aci?skiego oznacza cierpliw? wytrwa?o??, a pochodzi od czasowników znosi? i wytrzymywa?, nietolerancja nie jest synonimem nienawi?ci, tak jak niektórzy próbuj? to dzi? narzuci?. Powiem wi?cej, ten twór, który pompuje si? nam do g?ów, a który jest wypaczeniem prawdziwej definicji tolerancji, nale?y do nielogicznych paradoksów, a wi?c do hipokryzji, wzgl?dem której tak?e jeste? (jak wspomnia?e?) nietolerancyjny i to potwierdzasz wówczas, kiedy to widzisz budowanie politycznego kapita?u narodowego na nietolerancji, „zapominaj?c” o tym, ?e ?rodowiska lewicowe robi? jeszcze gorzej, bo nie tylko buduj? swój kapita? na nietolerancji (vide Palikot i nietolerancja wzgl?dem Ko?cio?a Katolickiego, PiS’u, patriotyzmu, i wielu innych rzeczy), ale przykrywaj? to wszystko p?aszczykiem „bycia tolerancyjnym”. Podsumowuj?c wi?c, dzisiejsza „tolerancja” to populizm, bowiem cechowanie si? ni? wzgl?dem jednej postawy wyklucza tolerancj? wzgl?dem drugiej postawy i tu stawiam kropk?, poniewa? temat ten owszem, nale?y do bardzo popularnych w Internecie, ale mojego wolnego czasu zajmowa? nie b?dzie.

Do reszty pyta? (których nie wyja?ni?em w po?cie poprzednim) si? nie odnosz?, bo nie jest moj? intencj? rozwijanie kolejnych debat internetowych, które nic nie wnosz?. Wychodz? bowiem z za?o?enia, ?e obecna sytuacja naszego kraju i to, na co pozwalaj? sobie w?adze, wymaga jawnego sprzeciwu w formie dzia?ania, a nie pierdzenia po forach dyskusyjnych czy te? na facebook’u, tym bardziej, ?e inicjatywy oddolne maj? wielk? moc, mobilizuj? spo?ecze?stwo, wzbudzaj? poczucie narodowe (a to usztywnia nasz kr?gos?up to?samo?ciowy- co wielu antywarto?ciowym jest bardzo nie na r?k?) i przyjmuj? si? coraz lepiej, a co najistotniejsze, jednocz? ludzi, wbrew temu, co pisze si? w sieci internetowej. I owszem, mo?e sam Pan Terlikowski (swoj? drog?, a? dziw, ?e za godn? uwagi bierzesz wypowied? takiego nietolerancyjnego ultrakatola :) ) si? nie zgadza z organizatorem (z ONR, bo MW ca?kiem lubi, podobnie jak popiera ide? samego Marszu, co wiem, bo mia?em przyjemno?? z Nim rozmawia? par? dni temu), ale dwa ?rodowiska, które on reprezentuje, czyli ?rodowisko Frondy i ?rodowisko ?wieckich katolików, stawi? si? na Marszu w grupie licznej, podobnie jak ONR, KoLiber, M?odzie? Wszechpolska, PiS’owscy, monarchi?ci, pi?sudczycy, kibice, a tak?e gro ludzi, która si? z powy?szymi nie uto?samia, ale wie, ?e niestety nie ma dzi? miejsca na wybrzydzanie, bo do?yli?my takich czasów, w których trzeba podzia?y mi?dzy sob? wsadzi? w kiesze? i zrozumie?, ?e (cytuj?c przewrotnie faszystowski klasyk)- s? tylko dwie strony- nasza i ta druga. Ba, mi samemu nie do ko?ca odpowiada proamerykanizm i prosyjonizm PiS’u, postawa kiboli, pogl?dy poga?skich narodowców, ?rodowisko Gazety Polskiej, czy wiele innych, ale wychodz? w?a?nie z powy?szego za?o?enia, podobnie jak kilkana?cie (w niektórych szacunkach kilkadziesi?t) tysi?cy ludzi w roku zesz?ym i podobnie? w roku obecnym, bo przewiduje si? jeszcze wi?ksz? frekwencj?. Na koniec pozwol? sobie raz jeszcze przeczyta? Twoje s?owa odno?nie fikcji zjednoczenia, skonfrontowa? je z poni?sz? list? (wokó? której, co mnie specjalnie nie dziwi, jest szum tylko jak kto? odchodzi, a nie jak kto? si? do? dopisuje):
[quote:9fdd8a9ebc] http://niepodlegli.net/komitet-poparcia/ [/quote:9fdd8a9ebc]
I z poni?szym filmikiem:A nast?pnie przeku? me n?dzne s?owa w jutrzejszy czyn w postaci obecno?ci na Marszu Niepodleg?o?ci.
10-11-2012, 22:14: jojo[ USUŃ ]
@vulcan

Kontrargumentacja wzgl?dem oczerniaj?cych zarzutów jest naturaln? kolej? rzeczy, wi?c tak, skoro termin „wybielania” Tobie bardziej odpowiada, dziel?c si? wiedz?, któr? uda?o mi si? zdoby?- tak w?a?nie post?puj?. Ciekawym jest natomiast Twoje zestawienie na jednej pó?ce problemu postkomuny i ruchu skinheadowskiego w ONR, bo porównuj?c pi?tno, jakie odcisn??a na nas komuna i pi?tno tego drugiego w kontek?cie ONR, a nast?pnie analizuj?c proporcje pomi?dzy konsekwencjami tych dwóch zjawisk, ich zakorzenienie i zwi?zan? z tym podatno?? na zmiany w danej skali- widz? tu nielogiczny b??d merytoryczny. Ma?o tego, wydaje mi si?, ?e zarzut wzgl?dem braku obiektywizmu i konsekwencji podchodzi pod argumentum ad personam, st?d uwa?am t? merytoryczno-logiczn? podró? za zako?czon?. Mo?e to zarozumia?e, ale zamiast poczucia wygranej debaty, zdecydowanie bardziej wol? si? dowiedzie? czego? nowego, a tu inwektywy, brak spójno?ci logicznej, kontrargumentacja nieadekwatna do argumentacji, seria pyta? rozbijaj?cych g?ówny w?tek na kilka, ale nic poza tym.

Je?li chodzi za? o t? selektywn?, wykluczaj?c? „skrajno?ci, hipokryzj? i pospolit? zwyk?? g?upot?” tolerancj? - osobi?cie bym uwa?a?, szczególnie gdy chodzi o t? ostatni?, bo m?drcem nie jeste?, podobnie jak absolutna wi?kszo?? z nas, to? zazwyczaj wygl?da to tak jak powiedzia? pewien cz?owiek, bardzo skrajny i zindoktrynowany pogl?dami swojego Ojca, wi?c pewnie te? nietolerowany przez Ciebie, ale naprawd? trudno odmówi? Mu racji, a mianowicie: „czemu to widzisz drzazg? w oku swego brata, a belki we w?asnym oku nie dostrzegasz?”. Wcze?niej za? mówi „nie s?d?cie, aby?cie nie byli s?dzeni. Bo takim s?dem, jakim s?dzicie, i was os?dz?; i tak? miar?, jak? wy mierzycie, wam odmierz?.”

Po drugie zreszt?, trzymaj?c si? w?a?ciwego znaczenia tego s?owa, które z j. ?aci?skiego oznacza cierpliw? wytrwa?o??, a pochodzi od czasowników znosi? i wytrzymywa?, nietolerancja nie jest synonimem nienawi?ci, tak jak niektórzy próbuj? to dzi? narzuci?. Powiem wi?cej, ten twór, który pompuje si? nam do g?ów, a który jest wypaczeniem prawdziwej definicji tolerancji, nale?y do nielogicznych paradoksów, a wi?c do hipokryzji, wzgl?dem której tak?e jeste? (jak wspomnia?e?) nietolerancyjny i to potwierdzasz wówczas, kiedy to widzisz budowanie politycznego kapita?u narodowego na nietolerancji, „zapominaj?c” o tym, ?e ?rodowiska lewicowe robi? jeszcze gorzej, bo nie tylko buduj? swój kapita? na nietolerancji (vide Palikot i nietolerancja wzgl?dem Ko?cio?a Katolickiego, PiS’u, patriotyzmu, i wielu innych rzeczy), ale przykrywaj? to wszystko p?aszczykiem „bycia tolerancyjnym”. Podsumowuj?c wi?c, dzisiejsza „tolerancja” to populizm, bowiem cechowanie si? ni? wzgl?dem jednej postawy wyklucza tolerancj? wzgl?dem drugiej postawy i tu stawiam kropk?, poniewa? temat ten owszem, nale?y do bardzo popularnych w Internecie, ale mojego wolnego czasu zajmowa? nie b?dzie.

Do reszty pyta? (których nie wyja?ni?em w po?cie poprzednim) si? nie odnosz?, bo nie jest moj? intencj? rozwijanie kolejnych debat internetowych, które nic nie wnosz?. Wychodz? bowiem z za?o?enia, ?e obecna sytuacja naszego kraju i to, na co pozwalaj? sobie w?adze, wymaga jawnego sprzeciwu w formie dzia?ania, a nie pierdzenia po forach dyskusyjnych czy te? na facebook’u, tym bardziej, ?e inicjatywy oddolne maj? wielk? moc, mobilizuj? spo?ecze?stwo, wzbudzaj? poczucie narodowe (a to usztywnia nasz kr?gos?up to?samo?ciowy- co wielu antywarto?ciowym jest bardzo nie na r?k?) i przyjmuj? si? coraz lepiej, a co najistotniejsze, jednocz? ludzi, wbrew temu, co pisze si? w sieci internetowej. I owszem, mo?e sam Pan Terlikowski (swoj? drog?, a? dziw, ?e za godn? uwagi bierzesz wypowied? takiego nietolerancyjnego ultrakatola :) ) si? nie zgadza z organizatorem (z ONR, bo MW ca?kiem lubi, podobnie jak popiera ide? samego Marszu, co wiem, bo mia?em przyjemno?? z Nim rozmawia? par? dni temu), ale dwa ?rodowiska, które on reprezentuje, czyli ?rodowisko Frondy i ?rodowisko ?wieckich katolików, stawi? si? na Marszu w grupie licznej, podobnie jak ONR, KoLiber, M?odzie? Wszechpolska, PiS’owscy, monarchi?ci, pi?sudczycy, kibice, a tak?e gro ludzi, która si? z powy?szymi nie uto?samia, ale wie, ?e niestety nie ma dzi? miejsca na wybrzydzanie, bo do?yli?my takich czasów, w których trzeba podzia?y mi?dzy sob? wsadzi? w kiesze? i zrozumie?, ?e (cytuj?c przewrotnie faszystowski klasyk)- s? tylko dwie strony- nasza i ta druga. Ba, mi samemu nie do ko?ca odpowiada proamerykanizm i prosyjonizm PiS’u, postawa kiboli, pogl?dy poga?skich narodowców, ?rodowisko Gazety Polskiej, czy wiele innych, ale wychodz? w?a?nie z powy?szego za?o?enia, podobnie jak kilkana?cie (w niektórych szacunkach kilkadziesi?t) tysi?cy ludzi w roku zesz?ym i podobnie? w roku obecnym, bo przewiduje si? jeszcze wi?ksz? frekwencj?. Na koniec pozwol? sobie raz jeszcze przeczyta? Twoje s?owa odno?nie fikcji zjednoczenia, skonfrontowa? je z poni?sz? list? (wokó? której, co mnie specjalnie nie dziwi, jest szum tylko jak kto? odchodzi, a nie jak kto? si? do? dopisuje):
[quote:9fdd8a9ebc] http://niepodlegli.net/komitet-poparcia/ [/quote:9fdd8a9ebc]
I z poni?szym filmikiem:A nast?pnie przeku? me n?dzne s?owa w jutrzejszy czyn w postaci obecno?ci na Marszu Niepodleg?o?ci.
12-11-2012, 14:07: BD.Lukash[ USUŃ ]
Trzeba mie? naprawd? z?? wol?, aby „obna?a? prawd? o Marszu Niepodleg?o?ci”, dyskredytuj?c jego ide? i poprawno?? przebiegu, gdy za podstaw? ma si? kilkudziesi?ciu-kilkuset zadymiarzy. Dlaczego? A no dlatego, ?e wed?ug ró?nych szacunków by?o nas od 50 000 do 100 000 ludzi, a owi zadymiarze stanowili naprawd? marginalny i skrajny odsetek tej liczby, niestety jednak i jak zwykle zreszt?, eksponowany w mediach czy na profilach „o?wieconych i ?wiadomych” facebook’owiczów. Jasne, dla mnie nieuzasadniony gniew to grzech, wi?c nie jestem jego zwolennikiem, a wr?cz odwrotnie, ale po pierwsze, przykro mi, ?e mówi si? przede wszystkim (tylko?) o tym, a po drugie, ?e wcale nie by?o to takie nieuzasadnione. Sam do?wiadczy?em bowiem prawdziwie komunistycznego zachowania organów w?adzy, które to przejawia?o si? w bezdusznym i nieuzasadnionym spychaniu tarcz? i gazowaniu ca?ego t?umu, zawieraj?cego i matki z wózkami, i staruszki, i ludzi niepe?nosprawnych, co prze?o?y?o si? na jego lekk? panik? i naprawd?, gdyby nie stanowcza postawa, zimna krew i negocjacje Mariana Kowalskiego (rzecznik prasowy ONR), mog?oby si? to sko?czy? OLBRZYMI? tragedi?, jak? pami?tamy chocia?by z Love Parade. Ba, pomijam ju? zachowanie typu- jest sobie kibic, który nagle zaczyna burd? w ?rodku Marszu, podchodzi do Niego Stra? Marszu i chce go wyprowadzi?, a On im wyci?ga odznak?, sytuacje pokroju robienia nam zdj?? z krzaków przez tajniaków Katowicach, wydzwanianie do przewo?ników autokarowych i pogró?ki w zwi?zku z przyj?ciem zlecenia od ONR'u i MW, i wiele innych, tak wi?c postaw? policji, ?wiadomie i na podstawie tego co zobaczy?em, uwa?am za jawnie wypowiedziany sprzeciw w?adzy wzgl?dem Marszu Niepodleg?o?ci. Zreszt?, pó?niej policja nie prowokowa?a i nie dosz?o do ?adnych akcji tego typu, a przecie? kiboli, którzy raczej jej nie lubi?, by?o tam naprawd? multum, dlatego ?miem wysun?? wniosek, ?e gdyby nie ta prowokacyjna postawa na pocz?tku, ca?y Marsz wygl?da?by tak samo jak jego absolutna wi?kszo??, nienag?o?niona w mediach, a by?a to naprawd? pokojowa, patriotyczna i wspania?a manifestacja.

Je?li chodzi za? o sam? jego istot?, co tu du?o mówi?- ca?o?? wra?e? to nie tylko potwierdzenie, ale znaczne przekroczenie wszystkiego tego, o czym pisa?em par? stron wcze?niej w tym temacie. Duch zjednoczenia w postaci ró?nych ?rodowisk, ludzi m?odych i starych, kombatantów, kiboli, ksi??y, konserwatystów, monarchistów, katolików, narodowców- kurcz?, mo?na by wymienia? i wymienia?, a wszystko to pod p?aszczem Polski i jej warto?ci, duchowo?ci, tradycji, bohaterstwa, historii, kultury, szlachetno?ci, dumy, godno?ci, wytrwa?o?ci i nadziei. Nigdy czego? takiego nie prze?y?em, ale daj Bo?e, abym móg? do?wiadczy? tego znów! Ciekawym jest natomiast fakt, ?e Naród si? wyra?nie budzi i nie jest to czcza gadanina, a ludzie- czy kto? tego chce czy nie- s? coraz bardziej ?wiadomi zagro?e? wyp?ywaj?cych z niekultywowania swojej Polsko?ci, niedbania o swój kr?gos?up to?samo?ciowy i brania za dobre tego, co narzuca im Zachód. Ten masowy sprzeciw, aby nie sta? si? nowoczesn?, bezideow?, toleruj?c? z?o i bezmy?ln? papk? pod kontrolami rz?dów, zrodzi? we jeszcze wi?ksze nadzieje i jeszcze wi?ksz? ch?? do dzia?ania!

Skoro te? o samym dzia?aniu mowa, napisz? jeszcze raz to, o czym tak?e ju? par? stron wcze?niej pisa?em, a czym jest zach?ta do uczestniczenia w inicjatywach oddolnych, bowiem tak jak „wiara bez uczynków jest martwa”, tak i Polska bez uczynków jest martwa, zatem naprawd? jeszcze raz polecam wszelkie okoliczne akcje, organizowane przez ró?ne ?rodowiska patriotyczne, bez wzgl?du na to, czy s? to pikiety, konferencje, spotkania z kombatantami, zbiórki dla potrzebuj?cych- je?li kto? czuje w sobie, ?e chcia?by zrobi? co? wi?cej, naprawd? zach?cam, a to w?a?nie w takich inicjatywach oddolnych na nowo (lub po raz pierwszy- jak to by?o w moim przypadku) odkrywa si? Naród i Jego istot?. Jasne, to co si? dzieje w takich ma?ych kr?gach lokalnych czy w takim kr?gu jak Marsz Niepodleg?o?ci jest absolutnym zaprzeczeniem s?ów autorów „o?wieconych, nowoczesnych, tolerancyjnych i ?wiadomych”, które mo?emy znale?? w Internecie, w mediach, czy w ustach Palikotów, a którym marzy si? bezmy?lna masa, toleruj?ca na równi dobro i z?o, pojmuj?ca patriotyzm jako p?acenie podatków i wspieranie kultury chodzeniem do kina (s?owa J. Palikota), ale jakkolwiek ktokolwiek z nich by nie gryz? po nogawkach faszystami, kibolami, moherami, ciemnogrodem, porównaniami Dmowskiego do Stalina, o?mieszaniem polskiej duchowo?ci i tradycji, ironizowaniem s?owami pokroju „prawdziwy patriota”, czy punktowaniem tak zwanej „polskiej mentalno?ci”- nasz Naród jest Narodem wspania?ym. Owszem, og?upionym przez swoje historyczne i obecne losy, to? nie?wiadomym owej wspania?o?ci, ale Marsz Niepodleg?o?ci utwierdzi? mnie w tym, ?e owa nie?wiadomo?? si? zmienia, wywo?uj?c przy tym olbrzymi ból dupy wy?ej wymienionych.

Podsumowuj?c, jako ?e teraz zacznie si? debata, w której ci od "bólu dupy" powrzucaj? gdzie si? da zdj?cia pojedynczych kiboli, dyskredytuj?c przy tym ca?? t? nie tylko inicjatyw?, ale wszelki szereg postaw, których Marsz u?wiadczy?, a drudzy b?d? kontrargumentowa?, powiem jeszcze raz, ?e najlepiej samemu wej?? w swoj? Polsko??, poszukiwaniami, czynem, zdobywaniem wiedzy i aktywno?ci?, a nie facebook’owym udowadnianiem racji, które bazuje na news’ach, bo news pasuje do obrazu ?wiata tworzonego przez dane medium, odsy?a do emocji, a nie do rzeczywisto?ci, i wreszcie nie jest informacj?, tylko informacj? zinterpretowan?.
12-11-2012, 14:08: _Pawel_[ USUŃ ]
Trzeba mie? naprawd? z?? wol?, aby „obna?a? prawd? o Marszu Niepodleg?o?ci”, dyskredytuj?c jego ide? i poprawno?? przebiegu, gdy za podstaw? ma si? kilkudziesi?ciu-kilkuset zadymiarzy. Dlaczego? A no dlatego, ?e wed?ug ró?nych szacunków by?o nas od 50 000 do 100 000 ludzi, a owi zadymiarze stanowili naprawd? marginalny i skrajny odsetek tej liczby, niestety jednak i jak zwykle zreszt?, eksponowany w mediach czy na profilach „o?wieconych i ?wiadomych” facebook’owiczów. Jasne, dla mnie nieuzasadniony gniew to grzech, wi?c nie jestem jego zwolennikiem, a wr?cz odwrotnie, ale po pierwsze, przykro mi, ?e mówi si? przede wszystkim (tylko?) o tym, a po drugie, ?e wcale nie by?o to takie nieuzasadnione. Sam do?wiadczy?em bowiem prawdziwie komunistycznego zachowania organów w?adzy, które to przejawia?o si? w bezdusznym i nieuzasadnionym spychaniu tarcz? i gazowaniu ca?ego t?umu, zawieraj?cego i matki z wózkami, i staruszki, i ludzi niepe?nosprawnych, co prze?o?y?o si? na jego lekk? panik? i naprawd?, gdyby nie stanowcza postawa, zimna krew i negocjacje Mariana Kowalskiego (rzecznik prasowy ONR), mog?oby si? to sko?czy? OLBRZYMI? tragedi?, jak? pami?tamy chocia?by z Love Parade. Ba, pomijam ju? zachowanie typu- jest sobie kibic, który nagle zaczyna burd? w ?rodku Marszu, podchodzi do Niego Stra? Marszu i chce go wyprowadzi?, a On im wyci?ga odznak?, sytuacje pokroju robienia nam zdj?? z krzaków przez tajniaków Katowicach, wydzwanianie do przewo?ników autokarowych i pogró?ki w zwi?zku z przyj?ciem zlecenia od ONR'u i MW, i wiele innych, tak wi?c postaw? policji, ?wiadomie i na podstawie tego co zobaczy?em, uwa?am za jawnie wypowiedziany sprzeciw w?adzy wzgl?dem Marszu Niepodleg?o?ci. Zreszt?, pó?niej policja nie prowokowa?a i nie dosz?o do ?adnych akcji tego typu, a przecie? kiboli, którzy raczej jej nie lubi?, by?o tam naprawd? multum, dlatego ?miem wysun?? wniosek, ?e gdyby nie ta prowokacyjna postawa na pocz?tku, ca?y Marsz wygl?da?by tak samo jak jego absolutna wi?kszo??, nienag?o?niona w mediach, a by?a to naprawd? pokojowa, patriotyczna i wspania?a manifestacja.

Je?li chodzi za? o sam? jego istot?, co tu du?o mówi?- ca?o?? wra?e? to nie tylko potwierdzenie, ale znaczne przekroczenie wszystkiego tego, o czym pisa?em par? stron wcze?niej w tym temacie. Duch zjednoczenia w postaci ró?nych ?rodowisk, ludzi m?odych i starych, kombatantów, kiboli, ksi??y, konserwatystów, monarchistów, katolików, narodowców- kurcz?, mo?na by wymienia? i wymienia?, a wszystko to pod p?aszczem Polski i jej warto?ci, duchowo?ci, tradycji, bohaterstwa, historii, kultury, szlachetno?ci, dumy, godno?ci, wytrwa?o?ci i nadziei. Nigdy czego? takiego nie prze?y?em, ale daj Bo?e, abym móg? do?wiadczy? tego znów! Ciekawym jest natomiast fakt, ?e Naród si? wyra?nie budzi i nie jest to czcza gadanina, a ludzie- czy kto? tego chce czy nie- s? coraz bardziej ?wiadomi zagro?e? wyp?ywaj?cych z niekultywowania swojej Polsko?ci, niedbania o swój kr?gos?up to?samo?ciowy i brania za dobre tego, co narzuca im Zachód. Ten masowy sprzeciw, aby nie sta? si? nowoczesn?, bezideow?, toleruj?c? z?o i bezmy?ln? papk? pod kontrolami rz?dów, zrodzi? we jeszcze wi?ksze nadzieje i jeszcze wi?ksz? ch?? do dzia?ania!

Skoro te? o samym dzia?aniu mowa, napisz? jeszcze raz to, o czym tak?e ju? par? stron wcze?niej pisa?em, a czym jest zach?ta do uczestniczenia w inicjatywach oddolnych, bowiem tak jak „wiara bez uczynków jest martwa”, tak i Polska bez uczynków jest martwa, zatem naprawd? jeszcze raz polecam wszelkie okoliczne akcje, organizowane przez ró?ne ?rodowiska patriotyczne, bez wzgl?du na to, czy s? to pikiety, konferencje, spotkania z kombatantami, zbiórki dla potrzebuj?cych- je?li kto? czuje w sobie, ?e chcia?by zrobi? co? wi?cej, naprawd? zach?cam, a to w?a?nie w takich inicjatywach oddolnych na nowo (lub po raz pierwszy- jak to by?o w moim przypadku) odkrywa si? Naród i Jego istot?. Jasne, to co si? dzieje w takich ma?ych kr?gach lokalnych czy w takim kr?gu jak Marsz Niepodleg?o?ci jest absolutnym zaprzeczeniem s?ów autorów „o?wieconych, nowoczesnych, tolerancyjnych i ?wiadomych”, które mo?emy znale?? w Internecie, w mediach, czy w ustach Palikotów, a którym marzy si? bezmy?lna masa, toleruj?ca na równi dobro i z?o, pojmuj?ca patriotyzm jako p?acenie podatków i wspieranie kultury chodzeniem do kina (s?owa J. Palikota), ale jakkolwiek ktokolwiek z nich by nie gryz? po nogawkach faszystami, kibolami, moherami, ciemnogrodem, porównaniami Dmowskiego do Stalina, o?mieszaniem polskiej duchowo?ci i tradycji, ironizowaniem s?owami pokroju „prawdziwy patriota”, czy punktowaniem tak zwanej „polskiej mentalno?ci”- nasz Naród jest Narodem wspania?ym. Owszem, og?upionym przez swoje historyczne i obecne losy, to? nie?wiadomym owej wspania?o?ci, ale Marsz Niepodleg?o?ci utwierdzi? mnie w tym, ?e owa nie?wiadomo?? si? zmienia, wywo?uj?c przy tym olbrzymi ból dupy wy?ej wymienionych.

Podsumowuj?c, jako ?e teraz zacznie si? debata, w której ci od "bólu dupy" powrzucaj? gdzie si? da zdj?cia pojedynczych kiboli, dyskredytuj?c przy tym ca?? t? nie tylko inicjatyw?, ale wszelki szereg postaw, których Marsz u?wiadczy?, a drudzy b?d? kontrargumentowa?, powiem jeszcze raz, ?e najlepiej samemu wej?? w swoj? Polsko??, poszukiwaniami, czynem, zdobywaniem wiedzy i aktywno?ci?, a nie facebook’owym udowadnianiem racji, które bazuje na news’ach, bo news pasuje do obrazu ?wiata tworzonego przez dane medium, odsy?a do emocji, a nie do rzeczywisto?ci, i wreszcie nie jest informacj?, tylko informacj? zinterpretowan?.
12-11-2012, 14:18: Q-DC__[ USUŃ ]
Trzeba mie? naprawd? z?? wol?, aby „obna?a? prawd? o Marszu Niepodleg?o?ci”, dyskredytuj?c jego ide? i poprawno?? przebiegu, gdy za podstaw? ma si? kilkudziesi?ciu-kilkuset zadymiarzy. Dlaczego? A no dlatego, ?e wed?ug ró?nych szacunków by?o nas od 50 000 do 100 000 ludzi, a owi zadymiarze stanowili naprawd? marginalny i skrajny odsetek tej liczby, niestety jednak i jak zwykle zreszt?, eksponowany w mediach czy na profilach „o?wieconych i ?wiadomych” facebook’owiczów. Jasne, dla mnie nieuzasadniony gniew to grzech, wi?c nie jestem jego zwolennikiem, a wr?cz odwrotnie, ale po pierwsze, przykro mi, ?e mówi si? przede wszystkim (tylko?) o tym, a po drugie, ?e wcale nie by?o to takie nieuzasadnione. Sam do?wiadczy?em bowiem prawdziwie komunistycznego zachowania organów w?adzy, które to przejawia?o si? w bezdusznym i nieuzasadnionym spychaniu tarcz? i gazowaniu ca?ego t?umu, zawieraj?cego i matki z wózkami, i staruszki, i ludzi niepe?nosprawnych, co prze?o?y?o si? na jego lekk? panik? i naprawd?, gdyby nie stanowcza postawa, zimna krew i negocjacje Mariana Kowalskiego (rzecznik prasowy ONR), mog?oby si? to sko?czy? OLBRZYMI? tragedi?, jak? pami?tamy chocia?by z Love Parade. Ba, pomijam ju? zachowanie typu- jest sobie kibic, który nagle zaczyna burd? w ?rodku Marszu, podchodzi do Niego Stra? Marszu i chce go wyprowadzi?, a On im wyci?ga odznak?, sytuacje pokroju robienia nam zdj?? z krzaków przez tajniaków Katowicach, wydzwanianie do przewo?ników autokarowych i pogró?ki w zwi?zku z przyj?ciem zlecenia od ONR'u i MW, i wiele innych, tak wi?c postaw? policji, ?wiadomie i na podstawie tego co zobaczy?em, uwa?am za jawnie wypowiedziany sprzeciw w?adzy wzgl?dem Marszu Niepodleg?o?ci. Zreszt?, pó?niej policja nie prowokowa?a i nie dosz?o do ?adnych akcji tego typu, a przecie? kiboli, którzy raczej jej nie lubi?, by?o tam naprawd? multum, dlatego ?miem wysun?? wniosek, ?e gdyby nie ta prowokacyjna postawa na pocz?tku, ca?y Marsz wygl?da?by tak samo jak jego absolutna wi?kszo??, nienag?o?niona w mediach, a by?a to naprawd? pokojowa, patriotyczna i wspania?a manifestacja.

Je?li chodzi za? o sam? jego istot?, co tu du?o mówi?- ca?o?? wra?e? to nie tylko potwierdzenie, ale znaczne przekroczenie wszystkiego tego, o czym pisa?em par? stron wcze?niej w tym temacie. Duch zjednoczenia w postaci ró?nych ?rodowisk, ludzi m?odych i starych, kombatantów, kiboli, ksi??y, konserwatystów, monarchistów, katolików, narodowców- kurcz?, mo?na by wymienia? i wymienia?, a wszystko to pod p?aszczem Polski i jej warto?ci, duchowo?ci, tradycji, bohaterstwa, historii, kultury, szlachetno?ci, dumy, godno?ci, wytrwa?o?ci i nadziei. Nigdy czego? takiego nie prze?y?em, ale daj Bo?e, abym móg? do?wiadczy? tego znów! Ciekawym jest natomiast fakt, ?e Naród si? wyra?nie budzi i nie jest to czcza gadanina, a ludzie- czy kto? tego chce czy nie- s? coraz bardziej ?wiadomi zagro?e? wyp?ywaj?cych z niekultywowania swojej Polsko?ci, niedbania o swój kr?gos?up to?samo?ciowy i brania za dobre tego, co narzuca im Zachód. Ten masowy sprzeciw, aby nie sta? si? nowoczesn?, bezideow?, toleruj?c? z?o i bezmy?ln? papk? pod kontrolami rz?dów, zrodzi? we jeszcze wi?ksze nadzieje i jeszcze wi?ksz? ch?? do dzia?ania!

Skoro te? o samym dzia?aniu mowa, napisz? jeszcze raz to, o czym tak?e ju? par? stron wcze?niej pisa?em, a czym jest zach?ta do uczestniczenia w inicjatywach oddolnych, bowiem tak jak „wiara bez uczynków jest martwa”, tak i Polska bez uczynków jest martwa, zatem naprawd? jeszcze raz polecam wszelkie okoliczne akcje, organizowane przez ró?ne ?rodowiska patriotyczne, bez wzgl?du na to, czy s? to pikiety, konferencje, spotkania z kombatantami, zbiórki dla potrzebuj?cych- je?li kto? czuje w sobie, ?e chcia?by zrobi? co? wi?cej, naprawd? zach?cam, a to w?a?nie w takich inicjatywach oddolnych na nowo (lub po raz pierwszy- jak to by?o w moim przypadku) odkrywa si? Naród i Jego istot?. Jasne, to co si? dzieje w takich ma?ych kr?gach lokalnych czy w takim kr?gu jak Marsz Niepodleg?o?ci jest absolutnym zaprzeczeniem s?ów autorów „o?wieconych, nowoczesnych, tolerancyjnych i ?wiadomych”, które mo?emy znale?? w Internecie, w mediach, czy w ustach Palikotów, a którym marzy si? bezmy?lna masa, toleruj?ca na równi dobro i z?o, pojmuj?ca patriotyzm jako p?acenie podatków i wspieranie kultury chodzeniem do kina (s?owa J. Palikota), ale jakkolwiek ktokolwiek z nich by nie gryz? po nogawkach faszystami, kibolami, moherami, ciemnogrodem, porównaniami Dmowskiego do Stalina, o?mieszaniem polskiej duchowo?ci i tradycji, ironizowaniem s?owami pokroju „prawdziwy patriota”, czy punktowaniem tak zwanej „polskiej mentalno?ci”- nasz Naród jest Narodem wspania?ym. Owszem, og?upionym przez swoje historyczne i obecne losy, to? nie?wiadomym owej wspania?o?ci, ale Marsz Niepodleg?o?ci utwierdzi? mnie w tym, ?e owa nie?wiadomo?? si? zmienia, wywo?uj?c przy tym olbrzymi ból dupy wy?ej wymienionych.

Podsumowuj?c, jako ?e teraz zacznie si? debata, w której ci od "bólu dupy" powrzucaj? gdzie si? da zdj?cia pojedynczych kiboli, dyskredytuj?c przy tym ca?? t? nie tylko inicjatyw?, ale wszelki szereg postaw, których Marsz u?wiadczy?, a drudzy b?d? kontrargumentowa?, powiem jeszcze raz, ?e najlepiej samemu wej?? w swoj? Polsko??, poszukiwaniami, czynem, zdobywaniem wiedzy i aktywno?ci?, a nie facebook’owym udowadnianiem racji, które bazuje na news’ach, bo news pasuje do obrazu ?wiata tworzonego przez dane medium, odsy?a do emocji, a nie do rzeczywisto?ci, i wreszcie nie jest informacj?, tylko informacj? zinterpretowan?.
12-11-2012, 14:38: ADEN[ USUŃ ]
Trzeba mie? naprawd? z?? wol?, aby „obna?a? prawd? o Marszu Niepodleg?o?ci”, dyskredytuj?c jego ide? i poprawno?? przebiegu, gdy za podstaw? ma si? kilkudziesi?ciu-kilkuset zadymiarzy. Dlaczego? A no dlatego, ?e wed?ug ró?nych szacunków by?o nas od 50 000 do 100 000 ludzi, a owi zadymiarze stanowili naprawd? marginalny i skrajny odsetek tej liczby, niestety jednak i jak zwykle zreszt?, eksponowany w mediach czy na profilach „o?wieconych i ?wiadomych” facebook’owiczów. Jasne, dla mnie nieuzasadniony gniew to grzech, wi?c nie jestem jego zwolennikiem, a wr?cz odwrotnie, ale po pierwsze, przykro mi, ?e mówi si? przede wszystkim (tylko?) o tym, a po drugie, ?e wcale nie by?o to takie nieuzasadnione. Sam do?wiadczy?em bowiem prawdziwie komunistycznego zachowania organów w?adzy, które to przejawia?o si? w bezdusznym i nieuzasadnionym spychaniu tarcz? i gazowaniu ca?ego t?umu, zawieraj?cego i matki z wózkami, i staruszki, i ludzi niepe?nosprawnych, co prze?o?y?o si? na jego lekk? panik? i naprawd?, gdyby nie stanowcza postawa, zimna krew i negocjacje Mariana Kowalskiego (rzecznik prasowy ONR), mog?oby si? to sko?czy? OLBRZYMI? tragedi?, jak? pami?tamy chocia?by z Love Parade. Ba, pomijam ju? zachowanie typu- jest sobie kibic, który nagle zaczyna burd? w ?rodku Marszu, podchodzi do Niego Stra? Marszu i chce go wyprowadzi?, a On im wyci?ga odznak?, sytuacje pokroju robienia nam zdj?? z krzaków przez tajniaków Katowicach, wydzwanianie do przewo?ników autokarowych i pogró?ki w zwi?zku z przyj?ciem zlecenia od ONR'u i MW, i wiele innych, tak wi?c postaw? policji, ?wiadomie i na podstawie tego co zobaczy?em, uwa?am za jawnie wypowiedziany sprzeciw w?adzy wzgl?dem Marszu Niepodleg?o?ci. Zreszt?, pó?niej policja nie prowokowa?a i nie dosz?o do ?adnych akcji tego typu, a przecie? kiboli, którzy raczej jej nie lubi?, by?o tam naprawd? multum, dlatego ?miem wysun?? wniosek, ?e gdyby nie ta prowokacyjna postawa na pocz?tku, ca?y Marsz wygl?da?by tak samo jak jego absolutna wi?kszo??, nienag?o?niona w mediach, a by?a to naprawd? pokojowa, patriotyczna i wspania?a manifestacja.

Je?li chodzi za? o sam? jego istot?, co tu du?o mówi?- ca?o?? wra?e? to nie tylko potwierdzenie, ale znaczne przekroczenie wszystkiego tego, o czym pisa?em par? stron wcze?niej w tym temacie. Duch zjednoczenia w postaci ró?nych ?rodowisk, ludzi m?odych i starych, kombatantów, kiboli, ksi??y, konserwatystów, monarchistów, katolików, narodowców- kurcz?, mo?na by wymienia? i wymienia?, a wszystko to pod p?aszczem Polski i jej warto?ci, duchowo?ci, tradycji, bohaterstwa, historii, kultury, szlachetno?ci, dumy, godno?ci, wytrwa?o?ci i nadziei. Nigdy czego? takiego nie prze?y?em, ale daj Bo?e, abym móg? do?wiadczy? tego znów! Ciekawym jest natomiast fakt, ?e Naród si? wyra?nie budzi i nie jest to czcza gadanina, a ludzie- czy kto? tego chce czy nie- s? coraz bardziej ?wiadomi zagro?e? wyp?ywaj?cych z niekultywowania swojej Polsko?ci, niedbania o swój kr?gos?up to?samo?ciowy i brania za dobre tego, co narzuca im Zachód. Ten masowy sprzeciw, aby nie sta? si? nowoczesn?, bezideow?, toleruj?c? z?o i bezmy?ln? papk? pod kontrolami rz?dów, zrodzi? we jeszcze wi?ksze nadzieje i jeszcze wi?ksz? ch?? do dzia?ania!

Skoro te? o samym dzia?aniu mowa, napisz? jeszcze raz to, o czym tak?e ju? par? stron wcze?niej pisa?em, a czym jest zach?ta do uczestniczenia w inicjatywach oddolnych, bowiem tak jak „wiara bez uczynków jest martwa”, tak i Polska bez uczynków jest martwa, zatem naprawd? jeszcze raz polecam wszelkie okoliczne akcje, organizowane przez ró?ne ?rodowiska patriotyczne, bez wzgl?du na to, czy s? to pikiety, konferencje, spotkania z kombatantami, zbiórki dla potrzebuj?cych- je?li kto? czuje w sobie, ?e chcia?by zrobi? co? wi?cej, naprawd? zach?cam, a to w?a?nie w takich inicjatywach oddolnych na nowo (lub po raz pierwszy- jak to by?o w moim przypadku) odkrywa si? Naród i Jego istot?. Jasne, to co si? dzieje w takich ma?ych kr?gach lokalnych czy w takim kr?gu jak Marsz Niepodleg?o?ci jest absolutnym zaprzeczeniem s?ów autorów „o?wieconych, nowoczesnych, tolerancyjnych i ?wiadomych”, które mo?emy znale?? w Internecie, w mediach, czy w ustach Palikotów, a którym marzy si? bezmy?lna masa, toleruj?ca na równi dobro i z?o, pojmuj?ca patriotyzm jako p?acenie podatków i wspieranie kultury chodzeniem do kina (s?owa J. Palikota), ale jakkolwiek ktokolwiek z nich by nie gryz? po nogawkach faszystami, kibolami, moherami, ciemnogrodem, porównaniami Dmowskiego do Stalina, o?mieszaniem polskiej duchowo?ci i tradycji, ironizowaniem s?owami pokroju „prawdziwy patriota”, czy punktowaniem tak zwanej „polskiej mentalno?ci”- nasz Naród jest Narodem wspania?ym. Owszem, og?upionym przez swoje historyczne i obecne losy, to? nie?wiadomym owej wspania?o?ci, ale Marsz Niepodleg?o?ci utwierdzi? mnie w tym, ?e owa nie?wiadomo?? si? zmienia, wywo?uj?c przy tym olbrzymi ból dupy wy?ej wymienionych.

Podsumowuj?c, jako ?e teraz zacznie si? debata, w której ci od "bólu dupy" powrzucaj? gdzie si? da zdj?cia pojedynczych kiboli, dyskredytuj?c przy tym ca?? t? nie tylko inicjatyw?, ale wszelki szereg postaw, których Marsz u?wiadczy?, a drudzy b?d? kontrargumentowa?, powiem jeszcze raz, ?e najlepiej samemu wej?? w swoj? Polsko??, poszukiwaniami, czynem, zdobywaniem wiedzy i aktywno?ci?, a nie facebook’owym udowadnianiem racji, które bazuje na news’ach, bo news pasuje do obrazu ?wiata tworzonego przez dane medium, odsy?a do emocji, a nie do rzeczywisto?ci, i wreszcie nie jest informacj?, tylko informacj? zinterpretowan?.
12-11-2012, 14:41: BEBE[ USUŃ ]
Trzeba mie? naprawd? z?? wol?, aby „obna?a? prawd? o Marszu Niepodleg?o?ci”, dyskredytuj?c jego ide? i poprawno?? przebiegu, gdy za podstaw? ma si? kilkudziesi?ciu-kilkuset zadymiarzy. Dlaczego? A no dlatego, ?e wed?ug ró?nych szacunków by?o nas od 50 000 do 100 000 ludzi, a owi zadymiarze stanowili naprawd? marginalny i skrajny odsetek tej liczby, niestety jednak i jak zwykle zreszt?, eksponowany w mediach czy na profilach „o?wieconych i ?wiadomych” facebook’owiczów. Jasne, dla mnie nieuzasadniony gniew to grzech, wi?c nie jestem jego zwolennikiem, a wr?cz odwrotnie, ale po pierwsze, przykro mi, ?e mówi si? przede wszystkim (tylko?) o tym, a po drugie, ?e wcale nie by?o to takie nieuzasadnione. Sam do?wiadczy?em bowiem prawdziwie komunistycznego zachowania organów w?adzy, które to przejawia?o si? w bezdusznym i nieuzasadnionym spychaniu tarcz? i gazowaniu ca?ego t?umu, zawieraj?cego i matki z wózkami, i staruszki, i ludzi niepe?nosprawnych, co prze?o?y?o si? na jego lekk? panik? i naprawd?, gdyby nie stanowcza postawa, zimna krew i negocjacje Mariana Kowalskiego (rzecznik prasowy ONR), mog?oby si? to sko?czy? OLBRZYMI? tragedi?, jak? pami?tamy chocia?by z Love Parade. Ba, pomijam ju? zachowanie typu- jest sobie kibic, który nagle zaczyna burd? w ?rodku Marszu, podchodzi do Niego Stra? Marszu i chce go wyprowadzi?, a On im wyci?ga odznak?, sytuacje pokroju robienia nam zdj?? z krzaków przez tajniaków Katowicach, wydzwanianie do przewo?ników autokarowych i pogró?ki w zwi?zku z przyj?ciem zlecenia od ONR'u i MW, i wiele innych, tak wi?c postaw? policji, ?wiadomie i na podstawie tego co zobaczy?em, uwa?am za jawnie wypowiedziany sprzeciw w?adzy wzgl?dem Marszu Niepodleg?o?ci. Zreszt?, pó?niej policja nie prowokowa?a i nie dosz?o do ?adnych akcji tego typu, a przecie? kiboli, którzy raczej jej nie lubi?, by?o tam naprawd? multum, dlatego ?miem wysun?? wniosek, ?e gdyby nie ta prowokacyjna postawa na pocz?tku, ca?y Marsz wygl?da?by tak samo jak jego absolutna wi?kszo??, nienag?o?niona w mediach, a by?a to naprawd? pokojowa, patriotyczna i wspania?a manifestacja.

Je?li chodzi za? o sam? jego istot?, co tu du?o mówi?- ca?o?? wra?e? to nie tylko potwierdzenie, ale znaczne przekroczenie wszystkiego tego, o czym pisa?em par? stron wcze?niej w tym temacie. Duch zjednoczenia w postaci ró?nych ?rodowisk, ludzi m?odych i starych, kombatantów, kiboli, ksi??y, konserwatystów, monarchistów, katolików, narodowców- kurcz?, mo?na by wymienia? i wymienia?, a wszystko to pod p?aszczem Polski i jej warto?ci, duchowo?ci, tradycji, bohaterstwa, historii, kultury, szlachetno?ci, dumy, godno?ci, wytrwa?o?ci i nadziei. Nigdy czego? takiego nie prze?y?em, ale daj Bo?e, abym móg? do?wiadczy? tego znów! Ciekawym jest natomiast fakt, ?e Naród si? wyra?nie budzi i nie jest to czcza gadanina, a ludzie- czy kto? tego chce czy nie- s? coraz bardziej ?wiadomi zagro?e? wyp?ywaj?cych z niekultywowania swojej Polsko?ci, niedbania o swój kr?gos?up to?samo?ciowy i brania za dobre tego, co narzuca im Zachód. Ten masowy sprzeciw, aby nie sta? si? nowoczesn?, bezideow?, toleruj?c? z?o i bezmy?ln? papk? pod kontrolami rz?dów, zrodzi? we jeszcze wi?ksze nadzieje i jeszcze wi?ksz? ch?? do dzia?ania!

Skoro te? o samym dzia?aniu mowa, napisz? jeszcze raz to, o czym tak?e ju? par? stron wcze?niej pisa?em, a czym jest zach?ta do uczestniczenia w inicjatywach oddolnych, bowiem tak jak „wiara bez uczynków jest martwa”, tak i Polska bez uczynków jest martwa, zatem naprawd? jeszcze raz polecam wszelkie okoliczne akcje, organizowane przez ró?ne ?rodowiska patriotyczne, bez wzgl?du na to, czy s? to pikiety, konferencje, spotkania z kombatantami, zbiórki dla potrzebuj?cych- je?li kto? czuje w sobie, ?e chcia?by zrobi? co? wi?cej, naprawd? zach?cam, a to w?a?nie w takich inicjatywach oddolnych na nowo (lub po raz pierwszy- jak to by?o w moim przypadku) odkrywa si? Naród i Jego istot?. Jasne, to co si? dzieje w takich ma?ych kr?gach lokalnych czy w takim kr?gu jak Marsz Niepodleg?o?ci jest absolutnym zaprzeczeniem s?ów autorów „o?wieconych, nowoczesnych, tolerancyjnych i ?wiadomych”, które mo?emy znale?? w Internecie, w mediach, czy w ustach Palikotów, a którym marzy si? bezmy?lna masa, toleruj?ca na równi dobro i z?o, pojmuj?ca patriotyzm jako p?acenie podatków i wspieranie kultury chodzeniem do kina (s?owa J. Palikota), ale jakkolwiek ktokolwiek z nich by nie gryz? po nogawkach faszystami, kibolami, moherami, ciemnogrodem, porównaniami Dmowskiego do Stalina, o?mieszaniem polskiej duchowo?ci i tradycji, ironizowaniem s?owami pokroju „prawdziwy patriota”, czy punktowaniem tak zwanej „polskiej mentalno?ci”- nasz Naród jest Narodem wspania?ym. Owszem, og?upionym przez swoje historyczne i obecne losy, to? nie?wiadomym owej wspania?o?ci, ale Marsz Niepodleg?o?ci utwierdzi? mnie w tym, ?e owa nie?wiadomo?? si? zmienia, wywo?uj?c przy tym olbrzymi ból dupy wy?ej wymienionych.

Podsumowuj?c, jako ?e teraz zacznie si? debata, w której ci od "bólu dupy" powrzucaj? gdzie si? da zdj?cia pojedynczych kiboli, dyskredytuj?c przy tym ca?? t? nie tylko inicjatyw?, ale wszelki szereg postaw, których Marsz u?wiadczy?, a drudzy b?d? kontrargumentowa?, powiem jeszcze raz, ?e najlepiej samemu wej?? w swoj? Polsko??, poszukiwaniami, czynem, zdobywaniem wiedzy i aktywno?ci?, a nie facebook’owym udowadnianiem racji, które bazuje na news’ach, bo news pasuje do obrazu ?wiata tworzonego przez dane medium, odsy?a do emocji, a nie do rzeczywisto?ci, i wreszcie nie jest informacj?, tylko informacj? zinterpretowan?.
12-11-2012, 15:35: ?osiu[ USUŃ ]
Trzeba mie? naprawd? z?? wol?, aby „obna?a? prawd? o Marszu Niepodleg?o?ci”, dyskredytuj?c jego ide? i poprawno?? przebiegu, gdy za podstaw? ma si? kilkudziesi?ciu-kilkuset zadymiarzy. Dlaczego? A no dlatego, ?e wed?ug ró?nych szacunków by?o nas od 50 000 do 100 000 ludzi, a owi zadymiarze stanowili naprawd? marginalny i skrajny odsetek tej liczby, niestety jednak i jak zwykle zreszt?, eksponowany w mediach czy na profilach „o?wieconych i ?wiadomych” facebook’owiczów. Jasne, dla mnie nieuzasadniony gniew to grzech, wi?c nie jestem jego zwolennikiem, a wr?cz odwrotnie, ale po pierwsze, przykro mi, ?e mówi si? przede wszystkim (tylko?) o tym, a po drugie, ?e wcale nie by?o to takie nieuzasadnione. Sam do?wiadczy?em bowiem prawdziwie komunistycznego zachowania organów w?adzy, które to przejawia?o si? w bezdusznym i nieuzasadnionym spychaniu tarcz? i gazowaniu ca?ego t?umu, zawieraj?cego i matki z wózkami, i staruszki, i ludzi niepe?nosprawnych, co prze?o?y?o si? na jego lekk? panik? i naprawd?, gdyby nie stanowcza postawa, zimna krew i negocjacje Mariana Kowalskiego (rzecznik prasowy ONR), mog?oby si? to sko?czy? OLBRZYMI? tragedi?, jak? pami?tamy chocia?by z Love Parade. Ba, pomijam ju? zachowanie typu- jest sobie kibic, który nagle zaczyna burd? w ?rodku Marszu, podchodzi do Niego Stra? Marszu i chce go wyprowadzi?, a On im wyci?ga odznak?, sytuacje pokroju robienia nam zdj?? z krzaków przez tajniaków Katowicach, wydzwanianie do przewo?ników autokarowych i pogró?ki w zwi?zku z przyj?ciem zlecenia od ONR'u i MW, i wiele innych, tak wi?c postaw? policji, ?wiadomie i na podstawie tego co zobaczy?em, uwa?am za jawnie wypowiedziany sprzeciw w?adzy wzgl?dem Marszu Niepodleg?o?ci. Zreszt?, pó?niej policja nie prowokowa?a i nie dosz?o do ?adnych akcji tego typu, a przecie? kiboli, którzy raczej jej nie lubi?, by?o tam naprawd? multum, dlatego ?miem wysun?? wniosek, ?e gdyby nie ta prowokacyjna postawa na pocz?tku, ca?y Marsz wygl?da?by tak samo jak jego absolutna wi?kszo??, nienag?o?niona w mediach, a by?a to naprawd? pokojowa, patriotyczna i wspania?a manifestacja.

Je?li chodzi za? o sam? jego istot?, co tu du?o mówi?- ca?o?? wra?e? to nie tylko potwierdzenie, ale znaczne przekroczenie wszystkiego tego, o czym pisa?em par? stron wcze?niej w tym temacie. Duch zjednoczenia w postaci ró?nych ?rodowisk, ludzi m?odych i starych, kombatantów, kiboli, ksi??y, konserwatystów, monarchistów, katolików, narodowców- kurcz?, mo?na by wymienia? i wymienia?, a wszystko to pod p?aszczem Polski i jej warto?ci, duchowo?ci, tradycji, bohaterstwa, historii, kultury, szlachetno?ci, dumy, godno?ci, wytrwa?o?ci i nadziei. Nigdy czego? takiego nie prze?y?em, ale daj Bo?e, abym móg? do?wiadczy? tego znów! Ciekawym jest natomiast fakt, ?e Naród si? wyra?nie budzi i nie jest to czcza gadanina, a ludzie- czy kto? tego chce czy nie- s? coraz bardziej ?wiadomi zagro?e? wyp?ywaj?cych z niekultywowania swojej Polsko?ci, niedbania o swój kr?gos?up to?samo?ciowy i brania za dobre tego, co narzuca im Zachód. Ten masowy sprzeciw, aby nie sta? si? nowoczesn?, bezideow?, toleruj?c? z?o i bezmy?ln? papk? pod kontrolami rz?dów, zrodzi? we jeszcze wi?ksze nadzieje i jeszcze wi?ksz? ch?? do dzia?ania!

Skoro te? o samym dzia?aniu mowa, napisz? jeszcze raz to, o czym tak?e ju? par? stron wcze?niej pisa?em, a czym jest zach?ta do uczestniczenia w inicjatywach oddolnych, bowiem tak jak „wiara bez uczynków jest martwa”, tak i Polska bez uczynków jest martwa, zatem naprawd? jeszcze raz polecam wszelkie okoliczne akcje, organizowane przez ró?ne ?rodowiska patriotyczne, bez wzgl?du na to, czy s? to pikiety, konferencje, spotkania z kombatantami, zbiórki dla potrzebuj?cych- je?li kto? czuje w sobie, ?e chcia?by zrobi? co? wi?cej, naprawd? zach?cam, a to w?a?nie w takich inicjatywach oddolnych na nowo (lub po raz pierwszy- jak to by?o w moim przypadku) odkrywa si? Naród i Jego istot?. Jasne, to co si? dzieje w takich ma?ych kr?gach lokalnych czy w takim kr?gu jak Marsz Niepodleg?o?ci jest absolutnym zaprzeczeniem s?ów autorów „o?wieconych, nowoczesnych, tolerancyjnych i ?wiadomych”, które mo?emy znale?? w Internecie, w mediach, czy w ustach Palikotów, a którym marzy si? bezmy?lna masa, toleruj?ca na równi dobro i z?o, pojmuj?ca patriotyzm jako p?acenie podatków i wspieranie kultury chodzeniem do kina (s?owa J. Palikota), ale jakkolwiek ktokolwiek z nich by nie gryz? po nogawkach faszystami, kibolami, moherami, ciemnogrodem, porównaniami Dmowskiego do Stalina, o?mieszaniem polskiej duchowo?ci i tradycji, ironizowaniem s?owami pokroju „prawdziwy patriota”, czy punktowaniem tak zwanej „polskiej mentalno?ci”- nasz Naród jest Narodem wspania?ym. Owszem, og?upionym przez swoje historyczne i obecne losy, to? nie?wiadomym owej wspania?o?ci, ale Marsz Niepodleg?o?ci utwierdzi? mnie w tym, ?e owa nie?wiadomo?? si? zmienia, wywo?uj?c przy tym olbrzymi ból dupy wy?ej wymienionych.

Podsumowuj?c, jako ?e teraz zacznie si? debata, w której ci od "bólu dupy" powrzucaj? gdzie si? da zdj?cia pojedynczych kiboli, dyskredytuj?c przy tym ca?? t? nie tylko inicjatyw?, ale wszelki szereg postaw, których Marsz u?wiadczy?, a drudzy b?d? kontrargumentowa?, powiem jeszcze raz, ?e najlepiej samemu wej?? w swoj? Polsko??, poszukiwaniami, czynem, zdobywaniem wiedzy i aktywno?ci?, a nie facebook’owym udowadnianiem racji, które bazuje na news’ach, bo news pasuje do obrazu ?wiata tworzonego przez dane medium, odsy?a do emocji, a nie do rzeczywisto?ci, i wreszcie nie jest informacj?, tylko informacj? zinterpretowan?.
12-11-2012, 17:29: SchizeQ[ USUŃ ]
Trzeba mie? naprawd? z?? wol?, aby „obna?a? prawd? o Marszu Niepodleg?o?ci”, dyskredytuj?c jego ide? i poprawno?? przebiegu, gdy za podstaw? ma si? kilkudziesi?ciu-kilkuset zadymiarzy. Dlaczego? A no dlatego, ?e wed?ug ró?nych szacunków by?o nas od 50 000 do 100 000 ludzi, a owi zadymiarze stanowili naprawd? marginalny i skrajny odsetek tej liczby, niestety jednak i jak zwykle zreszt?, eksponowany w mediach czy na profilach „o?wieconych i ?wiadomych” facebook’owiczów. Jasne, dla mnie nieuzasadniony gniew to grzech, wi?c nie jestem jego zwolennikiem, a wr?cz odwrotnie, ale po pierwsze, przykro mi, ?e mówi si? przede wszystkim (tylko?) o tym, a po drugie, ?e wcale nie by?o to takie nieuzasadnione. Sam do?wiadczy?em bowiem prawdziwie komunistycznego zachowania organów w?adzy, które to przejawia?o si? w bezdusznym i nieuzasadnionym spychaniu tarcz? i gazowaniu ca?ego t?umu, zawieraj?cego i matki z wózkami, i staruszki, i ludzi niepe?nosprawnych, co prze?o?y?o si? na jego lekk? panik? i naprawd?, gdyby nie stanowcza postawa, zimna krew i negocjacje Mariana Kowalskiego (rzecznik prasowy ONR), mog?oby si? to sko?czy? OLBRZYMI? tragedi?, jak? pami?tamy chocia?by z Love Parade. Ba, pomijam ju? zachowanie typu- jest sobie kibic, który nagle zaczyna burd? w ?rodku Marszu, podchodzi do Niego Stra? Marszu i chce go wyprowadzi?, a On im wyci?ga odznak?, sytuacje pokroju robienia nam zdj?? z krzaków przez tajniaków Katowicach, wydzwanianie do przewo?ników autokarowych i pogró?ki w zwi?zku z przyj?ciem zlecenia od ONR'u i MW, i wiele innych, tak wi?c postaw? policji, ?wiadomie i na podstawie tego co zobaczy?em, uwa?am za jawnie wypowiedziany sprzeciw w?adzy wzgl?dem Marszu Niepodleg?o?ci. Zreszt?, pó?niej policja nie prowokowa?a i nie dosz?o do ?adnych akcji tego typu, a przecie? kiboli, którzy raczej jej nie lubi?, by?o tam naprawd? multum, dlatego ?miem wysun?? wniosek, ?e gdyby nie ta prowokacyjna postawa na pocz?tku, ca?y Marsz wygl?da?by tak samo jak jego absolutna wi?kszo??, nienag?o?niona w mediach, a by?a to naprawd? pokojowa, patriotyczna i wspania?a manifestacja.

Je?li chodzi za? o sam? jego istot?, co tu du?o mówi?- ca?o?? wra?e? to nie tylko potwierdzenie, ale znaczne przekroczenie wszystkiego tego, o czym pisa?em par? stron wcze?niej w tym temacie. Duch zjednoczenia w postaci ró?nych ?rodowisk, ludzi m?odych i starych, kombatantów, kiboli, ksi??y, konserwatystów, monarchistów, katolików, narodowców- kurcz?, mo?na by wymienia? i wymienia?, a wszystko to pod p?aszczem Polski i jej warto?ci, duchowo?ci, tradycji, bohaterstwa, historii, kultury, szlachetno?ci, dumy, godno?ci, wytrwa?o?ci i nadziei. Nigdy czego? takiego nie prze?y?em, ale daj Bo?e, abym móg? do?wiadczy? tego znów! Ciekawym jest natomiast fakt, ?e Naród si? wyra?nie budzi i nie jest to czcza gadanina, a ludzie- czy kto? tego chce czy nie- s? coraz bardziej ?wiadomi zagro?e? wyp?ywaj?cych z niekultywowania swojej Polsko?ci, niedbania o swój kr?gos?up to?samo?ciowy i brania za dobre tego, co narzuca im Zachód. Ten masowy sprzeciw, aby nie sta? si? nowoczesn?, bezideow?, toleruj?c? z?o i bezmy?ln? papk? pod kontrolami rz?dów, zrodzi? we jeszcze wi?ksze nadzieje i jeszcze wi?ksz? ch?? do dzia?ania!

Skoro te? o samym dzia?aniu mowa, napisz? jeszcze raz to, o czym tak?e ju? par? stron wcze?niej pisa?em, a czym jest zach?ta do uczestniczenia w inicjatywach oddolnych, bowiem tak jak „wiara bez uczynków jest martwa”, tak i Polska bez uczynków jest martwa, zatem naprawd? jeszcze raz polecam wszelkie okoliczne akcje, organizowane przez ró?ne ?rodowiska patriotyczne, bez wzgl?du na to, czy s? to pikiety, konferencje, spotkania z kombatantami, zbiórki dla potrzebuj?cych- je?li kto? czuje w sobie, ?e chcia?by zrobi? co? wi?cej, naprawd? zach?cam, a to w?a?nie w takich inicjatywach oddolnych na nowo (lub po raz pierwszy- jak to by?o w moim przypadku) odkrywa si? Naród i Jego istot?. Jasne, to co si? dzieje w takich ma?ych kr?gach lokalnych czy w takim kr?gu jak Marsz Niepodleg?o?ci jest absolutnym zaprzeczeniem s?ów autorów „o?wieconych, nowoczesnych, tolerancyjnych i ?wiadomych”, które mo?emy znale?? w Internecie, w mediach, czy w ustach Palikotów, a którym marzy si? bezmy?lna masa, toleruj?ca na równi dobro i z?o, pojmuj?ca patriotyzm jako p?acenie podatków i wspieranie kultury chodzeniem do kina (s?owa J. Palikota), ale jakkolwiek ktokolwiek z nich by nie gryz? po nogawkach faszystami, kibolami, moherami, ciemnogrodem, porównaniami Dmowskiego do Stalina, o?mieszaniem polskiej duchowo?ci i tradycji, ironizowaniem s?owami pokroju „prawdziwy patriota”, czy punktowaniem tak zwanej „polskiej mentalno?ci”- nasz Naród jest Narodem wspania?ym. Owszem, og?upionym przez swoje historyczne i obecne losy, to? nie?wiadomym owej wspania?o?ci, ale Marsz Niepodleg?o?ci utwierdzi? mnie w tym, ?e owa nie?wiadomo?? si? zmienia, wywo?uj?c przy tym olbrzymi ból dupy wy?ej wymienionych.

Podsumowuj?c, jako ?e teraz zacznie si? debata, w której ci od "bólu dupy" powrzucaj? gdzie si? da zdj?cia pojedynczych kiboli, dyskredytuj?c przy tym ca?? t? nie tylko inicjatyw?, ale wszelki szereg postaw, których Marsz u?wiadczy?, a drudzy b?d? kontrargumentowa?, powiem jeszcze raz, ?e najlepiej samemu wej?? w swoj? Polsko??, poszukiwaniami, czynem, zdobywaniem wiedzy i aktywno?ci?, a nie facebook’owym udowadnianiem racji, które bazuje na news’ach, bo news pasuje do obrazu ?wiata tworzonego przez dane medium, odsy?a do emocji, a nie do rzeczywisto?ci, i wreszcie nie jest informacj?, tylko informacj? zinterpretowan?.
12-11-2012, 21:48: mufa88[ USUŃ ]
Trzeba mie? naprawd? z?? wol?, aby „obna?a? prawd? o Marszu Niepodleg?o?ci”, dyskredytuj?c jego ide? i poprawno?? przebiegu, gdy za podstaw? ma si? kilkudziesi?ciu-kilkuset zadymiarzy. Dlaczego? A no dlatego, ?e wed?ug ró?nych szacunków by?o nas od 50 000 do 100 000 ludzi, a owi zadymiarze stanowili naprawd? marginalny i skrajny odsetek tej liczby, niestety jednak i jak zwykle zreszt?, eksponowany w mediach czy na profilach „o?wieconych i ?wiadomych” facebook’owiczów. Jasne, dla mnie nieuzasadniony gniew to grzech, wi?c nie jestem jego zwolennikiem, a wr?cz odwrotnie, ale po pierwsze, przykro mi, ?e mówi si? przede wszystkim (tylko?) o tym, a po drugie, ?e wcale nie by?o to takie nieuzasadnione. Sam do?wiadczy?em bowiem prawdziwie komunistycznego zachowania organów w?adzy, które to przejawia?o si? w bezdusznym i nieuzasadnionym spychaniu tarcz? i gazowaniu ca?ego t?umu, zawieraj?cego i matki z wózkami, i staruszki, i ludzi niepe?nosprawnych, co prze?o?y?o si? na jego lekk? panik? i naprawd?, gdyby nie stanowcza postawa, zimna krew i negocjacje Mariana Kowalskiego (rzecznik prasowy ONR), mog?oby si? to sko?czy? OLBRZYMI? tragedi?, jak? pami?tamy chocia?by z Love Parade. Ba, pomijam ju? zachowanie typu- jest sobie kibic, który nagle zaczyna burd? w ?rodku Marszu, podchodzi do Niego Stra? Marszu i chce go wyprowadzi?, a On im wyci?ga odznak?, sytuacje pokroju robienia nam zdj?? z krzaków przez tajniaków Katowicach, wydzwanianie do przewo?ników autokarowych i pogró?ki w zwi?zku z przyj?ciem zlecenia od ONR'u i MW, i wiele innych, tak wi?c postaw? policji, ?wiadomie i na podstawie tego co zobaczy?em, uwa?am za jawnie wypowiedziany sprzeciw w?adzy wzgl?dem Marszu Niepodleg?o?ci. Zreszt?, pó?niej policja nie prowokowa?a i nie dosz?o do ?adnych akcji tego typu, a przecie? kiboli, którzy raczej jej nie lubi?, by?o tam naprawd? multum, dlatego ?miem wysun?? wniosek, ?e gdyby nie ta prowokacyjna postawa na pocz?tku, ca?y Marsz wygl?da?by tak samo jak jego absolutna wi?kszo??, nienag?o?niona w mediach, a by?a to naprawd? pokojowa, patriotyczna i wspania?a manifestacja.

Je?li chodzi za? o sam? jego istot?, co tu du?o mówi?- ca?o?? wra?e? to nie tylko potwierdzenie, ale znaczne przekroczenie wszystkiego tego, o czym pisa?em par? stron wcze?niej w tym temacie. Duch zjednoczenia w postaci ró?nych ?rodowisk, ludzi m?odych i starych, kombatantów, kiboli, ksi??y, konserwatystów, monarchistów, katolików, narodowców- kurcz?, mo?na by wymienia? i wymienia?, a wszystko to pod p?aszczem Polski i jej warto?ci, duchowo?ci, tradycji, bohaterstwa, historii, kultury, szlachetno?ci, dumy, godno?ci, wytrwa?o?ci i nadziei. Nigdy czego? takiego nie prze?y?em, ale daj Bo?e, abym móg? do?wiadczy? tego znów! Ciekawym jest natomiast fakt, ?e Naród si? wyra?nie budzi i nie jest to czcza gadanina, a ludzie- czy kto? tego chce czy nie- s? coraz bardziej ?wiadomi zagro?e? wyp?ywaj?cych z niekultywowania swojej Polsko?ci, niedbania o swój kr?gos?up to?samo?ciowy i brania za dobre tego, co narzuca im Zachód. Ten masowy sprzeciw, aby nie sta? si? nowoczesn?, bezideow?, toleruj?c? z?o i bezmy?ln? papk? pod kontrolami rz?dów, zrodzi? we jeszcze wi?ksze nadzieje i jeszcze wi?ksz? ch?? do dzia?ania!

Skoro te? o samym dzia?aniu mowa, napisz? jeszcze raz to, o czym tak?e ju? par? stron wcze?niej pisa?em, a czym jest zach?ta do uczestniczenia w inicjatywach oddolnych, bowiem tak jak „wiara bez uczynków jest martwa”, tak i Polska bez uczynków jest martwa, zatem naprawd? jeszcze raz polecam wszelkie okoliczne akcje, organizowane przez ró?ne ?rodowiska patriotyczne, bez wzgl?du na to, czy s? to pikiety, konferencje, spotkania z kombatantami, zbiórki dla potrzebuj?cych- je?li kto? czuje w sobie, ?e chcia?by zrobi? co? wi?cej, naprawd? zach?cam, a to w?a?nie w takich inicjatywach oddolnych na nowo (lub po raz pierwszy- jak to by?o w moim przypadku) odkrywa si? Naród i Jego istot?. Jasne, to co si? dzieje w takich ma?ych kr?gach lokalnych czy w takim kr?gu jak Marsz Niepodleg?o?ci jest absolutnym zaprzeczeniem s?ów autorów „o?wieconych, nowoczesnych, tolerancyjnych i ?wiadomych”, które mo?emy znale?? w Internecie, w mediach, czy w ustach Palikotów, a którym marzy si? bezmy?lna masa, toleruj?ca na równi dobro i z?o, pojmuj?ca patriotyzm jako p?acenie podatków i wspieranie kultury chodzeniem do kina (s?owa J. Palikota), ale jakkolwiek ktokolwiek z nich by nie gryz? po nogawkach faszystami, kibolami, moherami, ciemnogrodem, porównaniami Dmowskiego do Stalina, o?mieszaniem polskiej duchowo?ci i tradycji, ironizowaniem s?owami pokroju „prawdziwy patriota”, czy punktowaniem tak zwanej „polskiej mentalno?ci”- nasz Naród jest Narodem wspania?ym. Owszem, og?upionym przez swoje historyczne i obecne losy, to? nie?wiadomym owej wspania?o?ci, ale Marsz Niepodleg?o?ci utwierdzi? mnie w tym, ?e owa nie?wiadomo?? si? zmienia, wywo?uj?c przy tym olbrzymi ból dupy wy?ej wymienionych.

Podsumowuj?c, jako ?e teraz zacznie si? debata, w której ci od "bólu dupy" powrzucaj? gdzie si? da zdj?cia pojedynczych kiboli, dyskredytuj?c przy tym ca?? t? nie tylko inicjatyw?, ale wszelki szereg postaw, których Marsz u?wiadczy?, a drudzy b?d? kontrargumentowa?, powiem jeszcze raz, ?e najlepiej samemu wej?? w swoj? Polsko??, poszukiwaniami, czynem, zdobywaniem wiedzy i aktywno?ci?, a nie facebook’owym udowadnianiem racji, które bazuje na news’ach, bo news pasuje do obrazu ?wiata tworzonego przez dane medium, odsy?a do emocji, a nie do rzeczywisto?ci, i wreszcie nie jest informacj?, tylko informacj? zinterpretowan?.
13-11-2012, 00:02: Rafir[ USUŃ ]
Trzeba mie? naprawd? z?? wol?, aby „obna?a? prawd? o Marszu Niepodleg?o?ci”, dyskredytuj?c jego ide? i poprawno?? przebiegu, gdy za podstaw? ma si? kilkudziesi?ciu-kilkuset zadymiarzy. Dlaczego? A no dlatego, ?e wed?ug ró?nych szacunków by?o nas od 50 000 do 100 000 ludzi, a owi zadymiarze stanowili naprawd? marginalny i skrajny odsetek tej liczby, niestety jednak i jak zwykle zreszt?, eksponowany w mediach czy na profilach „o?wieconych i ?wiadomych” facebook’owiczów. Jasne, dla mnie nieuzasadniony gniew to grzech, wi?c nie jestem jego zwolennikiem, a wr?cz odwrotnie, ale po pierwsze, przykro mi, ?e mówi si? przede wszystkim (tylko?) o tym, a po drugie, ?e wcale nie by?o to takie nieuzasadnione. Sam do?wiadczy?em bowiem prawdziwie komunistycznego zachowania organów w?adzy, które to przejawia?o si? w bezdusznym i nieuzasadnionym spychaniu tarcz? i gazowaniu ca?ego t?umu, zawieraj?cego i matki z wózkami, i staruszki, i ludzi niepe?nosprawnych, co prze?o?y?o si? na jego lekk? panik? i naprawd?, gdyby nie stanowcza postawa, zimna krew i negocjacje Mariana Kowalskiego (rzecznik prasowy ONR), mog?oby si? to sko?czy? OLBRZYMI? tragedi?, jak? pami?tamy chocia?by z Love Parade. Ba, pomijam ju? zachowanie typu- jest sobie kibic, który nagle zaczyna burd? w ?rodku Marszu, podchodzi do Niego Stra? Marszu i chce go wyprowadzi?, a On im wyci?ga odznak?, sytuacje pokroju robienia nam zdj?? z krzaków przez tajniaków Katowicach, wydzwanianie do przewo?ników autokarowych i pogró?ki w zwi?zku z przyj?ciem zlecenia od ONR'u i MW, i wiele innych, tak wi?c postaw? policji, ?wiadomie i na podstawie tego co zobaczy?em, uwa?am za jawnie wypowiedziany sprzeciw w?adzy wzgl?dem Marszu Niepodleg?o?ci. Zreszt?, pó?niej policja nie prowokowa?a i nie dosz?o do ?adnych akcji tego typu, a przecie? kiboli, którzy raczej jej nie lubi?, by?o tam naprawd? multum, dlatego ?miem wysun?? wniosek, ?e gdyby nie ta prowokacyjna postawa na pocz?tku, ca?y Marsz wygl?da?by tak samo jak jego absolutna wi?kszo??, nienag?o?niona w mediach, a by?a to naprawd? pokojowa, patriotyczna i wspania?a manifestacja.

Je?li chodzi za? o sam? jego istot?, co tu du?o mówi?- ca?o?? wra?e? to nie tylko potwierdzenie, ale znaczne przekroczenie wszystkiego tego, o czym pisa?em par? stron wcze?niej w tym temacie. Duch zjednoczenia w postaci ró?nych ?rodowisk, ludzi m?odych i starych, kombatantów, kiboli, ksi??y, konserwatystów, monarchistów, katolików, narodowców- kurcz?, mo?na by wymienia? i wymienia?, a wszystko to pod p?aszczem Polski i jej warto?ci, duchowo?ci, tradycji, bohaterstwa, historii, kultury, szlachetno?ci, dumy, godno?ci, wytrwa?o?ci i nadziei. Nigdy czego? takiego nie prze?y?em, ale daj Bo?e, abym móg? do?wiadczy? tego znów! Ciekawym jest natomiast fakt, ?e Naród si? wyra?nie budzi i nie jest to czcza gadanina, a ludzie- czy kto? tego chce czy nie- s? coraz bardziej ?wiadomi zagro?e? wyp?ywaj?cych z niekultywowania swojej Polsko?ci, niedbania o swój kr?gos?up to?samo?ciowy i brania za dobre tego, co narzuca im Zachód. Ten masowy sprzeciw, aby nie sta? si? nowoczesn?, bezideow?, toleruj?c? z?o i bezmy?ln? papk? pod kontrolami rz?dów, zrodzi? we jeszcze wi?ksze nadzieje i jeszcze wi?ksz? ch?? do dzia?ania!

Skoro te? o samym dzia?aniu mowa, napisz? jeszcze raz to, o czym tak?e ju? par? stron wcze?niej pisa?em, a czym jest zach?ta do uczestniczenia w inicjatywach oddolnych, bowiem tak jak „wiara bez uczynków jest martwa”, tak i Polska bez uczynków jest martwa, zatem naprawd? jeszcze raz polecam wszelkie okoliczne akcje, organizowane przez ró?ne ?rodowiska patriotyczne, bez wzgl?du na to, czy s? to pikiety, konferencje, spotkania z kombatantami, zbiórki dla potrzebuj?cych- je?li kto? czuje w sobie, ?e chcia?by zrobi? co? wi?cej, naprawd? zach?cam, a to w?a?nie w takich inicjatywach oddolnych na nowo (lub po raz pierwszy- jak to by?o w moim przypadku) odkrywa si? Naród i Jego istot?. Jasne, to co si? dzieje w takich ma?ych kr?gach lokalnych czy w takim kr?gu jak Marsz Niepodleg?o?ci jest absolutnym zaprzeczeniem s?ów autorów „o?wieconych, nowoczesnych, tolerancyjnych i ?wiadomych”, które mo?emy znale?? w Internecie, w mediach, czy w ustach Palikotów, a którym marzy si? bezmy?lna masa, toleruj?ca na równi dobro i z?o, pojmuj?ca patriotyzm jako p?acenie podatków i wspieranie kultury chodzeniem do kina (s?owa J. Palikota), ale jakkolwiek ktokolwiek z nich by nie gryz? po nogawkach faszystami, kibolami, moherami, ciemnogrodem, porównaniami Dmowskiego do Stalina, o?mieszaniem polskiej duchowo?ci i tradycji, ironizowaniem s?owami pokroju „prawdziwy patriota”, czy punktowaniem tak zwanej „polskiej mentalno?ci”- nasz Naród jest Narodem wspania?ym. Owszem, og?upionym przez swoje historyczne i obecne losy, to? nie?wiadomym owej wspania?o?ci, ale Marsz Niepodleg?o?ci utwierdzi? mnie w tym, ?e owa nie?wiadomo?? si? zmienia, wywo?uj?c przy tym olbrzymi ból dupy wy?ej wymienionych.

Podsumowuj?c, jako ?e teraz zacznie si? debata, w której ci od "bólu dupy" powrzucaj? gdzie si? da zdj?cia pojedynczych kiboli, dyskredytuj?c przy tym ca?? t? nie tylko inicjatyw?, ale wszelki szereg postaw, których Marsz u?wiadczy?, a drudzy b?d? kontrargumentowa?, powiem jeszcze raz, ?e najlepiej samemu wej?? w swoj? Polsko??, poszukiwaniami, czynem, zdobywaniem wiedzy i aktywno?ci?, a nie facebook’owym udowadnianiem racji, które bazuje na news’ach, bo news pasuje do obrazu ?wiata tworzonego przez dane medium, odsy?a do emocji, a nie do rzeczywisto?ci, i wreszcie nie jest informacj?, tylko informacj? zinterpretowan?.
13-11-2012, 12:57: Bambo[ USUŃ ]
Trzeba mie? naprawd? z?? wol?, aby „obna?a? prawd? o Marszu Niepodleg?o?ci”, dyskredytuj?c jego ide? i poprawno?? przebiegu, gdy za podstaw? ma si? kilkudziesi?ciu-kilkuset zadymiarzy. Dlaczego? A no dlatego, ?e wed?ug ró?nych szacunków by?o nas od 50 000 do 100 000 ludzi, a owi zadymiarze stanowili naprawd? marginalny i skrajny odsetek tej liczby, niestety jednak i jak zwykle zreszt?, eksponowany w mediach czy na profilach „o?wieconych i ?wiadomych” facebook’owiczów. Jasne, dla mnie nieuzasadniony gniew to grzech, wi?c nie jestem jego zwolennikiem, a wr?cz odwrotnie, ale po pierwsze, przykro mi, ?e mówi si? przede wszystkim (tylko?) o tym, a po drugie, ?e wcale nie by?o to takie nieuzasadnione. Sam do?wiadczy?em bowiem prawdziwie komunistycznego zachowania organów w?adzy, które to przejawia?o si? w bezdusznym i nieuzasadnionym spychaniu tarcz? i gazowaniu ca?ego t?umu, zawieraj?cego i matki z wózkami, i staruszki, i ludzi niepe?nosprawnych, co prze?o?y?o si? na jego lekk? panik? i naprawd?, gdyby nie stanowcza postawa, zimna krew i negocjacje Mariana Kowalskiego (rzecznik prasowy ONR), mog?oby si? to sko?czy? OLBRZYMI? tragedi?, jak? pami?tamy chocia?by z Love Parade. Ba, pomijam ju? zachowanie typu- jest sobie kibic, który nagle zaczyna burd? w ?rodku Marszu, podchodzi do Niego Stra? Marszu i chce go wyprowadzi?, a On im wyci?ga odznak?, sytuacje pokroju robienia nam zdj?? z krzaków przez tajniaków Katowicach, wydzwanianie do przewo?ników autokarowych i pogró?ki w zwi?zku z przyj?ciem zlecenia od ONR'u i MW, i wiele innych, tak wi?c postaw? policji, ?wiadomie i na podstawie tego co zobaczy?em, uwa?am za jawnie wypowiedziany sprzeciw w?adzy wzgl?dem Marszu Niepodleg?o?ci. Zreszt?, pó?niej policja nie prowokowa?a i nie dosz?o do ?adnych akcji tego typu, a przecie? kiboli, którzy raczej jej nie lubi?, by?o tam naprawd? multum, dlatego ?miem wysun?? wniosek, ?e gdyby nie ta prowokacyjna postawa na pocz?tku, ca?y Marsz wygl?da?by tak samo jak jego absolutna wi?kszo??, nienag?o?niona w mediach, a by?a to naprawd? pokojowa, patriotyczna i wspania?a manifestacja.

Je?li chodzi za? o sam? jego istot?, co tu du?o mówi?- ca?o?? wra?e? to nie tylko potwierdzenie, ale znaczne przekroczenie wszystkiego tego, o czym pisa?em par? stron wcze?niej w tym temacie. Duch zjednoczenia w postaci ró?nych ?rodowisk, ludzi m?odych i starych, kombatantów, kiboli, ksi??y, konserwatystów, monarchistów, katolików, narodowców- kurcz?, mo?na by wymienia? i wymienia?, a wszystko to pod p?aszczem Polski i jej warto?ci, duchowo?ci, tradycji, bohaterstwa, historii, kultury, szlachetno?ci, dumy, godno?ci, wytrwa?o?ci i nadziei. Nigdy czego? takiego nie prze?y?em, ale daj Bo?e, abym móg? do?wiadczy? tego znów! Ciekawym jest natomiast fakt, ?e Naród si? wyra?nie budzi i nie jest to czcza gadanina, a ludzie- czy kto? tego chce czy nie- s? coraz bardziej ?wiadomi zagro?e? wyp?ywaj?cych z niekultywowania swojej Polsko?ci, niedbania o swój kr?gos?up to?samo?ciowy i brania za dobre tego, co narzuca im Zachód. Ten masowy sprzeciw, aby nie sta? si? nowoczesn?, bezideow?, toleruj?c? z?o i bezmy?ln? papk? pod kontrolami rz?dów, zrodzi? we jeszcze wi?ksze nadzieje i jeszcze wi?ksz? ch?? do dzia?ania!

Skoro te? o samym dzia?aniu mowa, napisz? jeszcze raz to, o czym tak?e ju? par? stron wcze?niej pisa?em, a czym jest zach?ta do uczestniczenia w inicjatywach oddolnych, bowiem tak jak „wiara bez uczynków jest martwa”, tak i Polska bez uczynków jest martwa, zatem naprawd? jeszcze raz polecam wszelkie okoliczne akcje, organizowane przez ró?ne ?rodowiska patriotyczne, bez wzgl?du na to, czy s? to pikiety, konferencje, spotkania z kombatantami, zbiórki dla potrzebuj?cych- je?li kto? czuje w sobie, ?e chcia?by zrobi? co? wi?cej, naprawd? zach?cam, a to w?a?nie w takich inicjatywach oddolnych na nowo (lub po raz pierwszy- jak to by?o w moim przypadku) odkrywa si? Naród i Jego istot?. Jasne, to co si? dzieje w takich ma?ych kr?gach lokalnych czy w takim kr?gu jak Marsz Niepodleg?o?ci jest absolutnym zaprzeczeniem s?ów autorów „o?wieconych, nowoczesnych, tolerancyjnych i ?wiadomych”, które mo?emy znale?? w Internecie, w mediach, czy w ustach Palikotów, a którym marzy si? bezmy?lna masa, toleruj?ca na równi dobro i z?o, pojmuj?ca patriotyzm jako p?acenie podatków i wspieranie kultury chodzeniem do kina (s?owa J. Palikota), ale jakkolwiek ktokolwiek z nich by nie gryz? po nogawkach faszystami, kibolami, moherami, ciemnogrodem, porównaniami Dmowskiego do Stalina, o?mieszaniem polskiej duchowo?ci i tradycji, ironizowaniem s?owami pokroju „prawdziwy patriota”, czy punktowaniem tak zwanej „polskiej mentalno?ci”- nasz Naród jest Narodem wspania?ym. Owszem, og?upionym przez swoje historyczne i obecne losy, to? nie?wiadomym owej wspania?o?ci, ale Marsz Niepodleg?o?ci utwierdzi? mnie w tym, ?e owa nie?wiadomo?? si? zmienia, wywo?uj?c przy tym olbrzymi ból dupy wy?ej wymienionych.

Podsumowuj?c, jako ?e teraz zacznie si? debata, w której ci od "bólu dupy" powrzucaj? gdzie si? da zdj?cia pojedynczych kiboli, dyskredytuj?c przy tym ca?? t? nie tylko inicjatyw?, ale wszelki szereg postaw, których Marsz u?wiadczy?, a drudzy b?d? kontrargumentowa?, powiem jeszcze raz, ?e najlepiej samemu wej?? w swoj? Polsko??, poszukiwaniami, czynem, zdobywaniem wiedzy i aktywno?ci?, a nie facebook’owym udowadnianiem racji, które bazuje na news’ach, bo news pasuje do obrazu ?wiata tworzonego przez dane medium, odsy?a do emocji, a nie do rzeczywisto?ci, i wreszcie nie jest informacj?, tylko informacj? zinterpretowan?.
13-11-2012, 15:21: BEBE[ USUŃ ]
[quote:3d9840a4d7="vulcan"] i do czego maj? s?u?y? bojówki paramilitarne? [/quote:3d9840a4d7]
Identycznego stwierdzenia u?y?a wczoraj Kazimiera Szczuka u Lisa, a bior?c pod uwag? fakt, ?e przy ca?ym arsenale Twoich zarzutów, nie u?wiadczyli?my tego sformu?owania wcze?niej, ?miem stwierdzi?, i? to w?a?nie wypowied? tej wspania?ej damy by?a dla Ciebie inspiracj?.

Wcze?niej za? napisa?e?:
[quote:3d9840a4d7="vulcan"][quote:3d9840a4d7="koko123"] Tomasza Lisa lub Kuby Wojewódzkiego, ale wierz?, ?e tak nie jest).[/quote:3d9840a4d7]
Na szcz??cie nie ogl?dam :) [/quote:3d9840a4d7]

Ale ja czu?em od pocz?tku tego tematu i czuj? dalej, ?e owszem, twierdzisz, i? czerpiesz swoje rewelacje z do?wiadczenia (czymkolwiek by ono nie by?o, bior?c pod uwag? takie smaczki jak wszechwiedza o marszu, którego nie widzia?e? na oczy), ale szczerze mówi?c- sposób prowadzenia przez Ciebie dyskusji, selektywne i ofensywne odnoszenie si? do pojedynczych zda? i jednoczesne unikanie kontrargumentacji wzgl?dem ca?ych wypowiedzi (nawet tych podpartych historycznymi faktami czy relacj? naocznych ?wiadków), próby zakrzyczenia g?ównego w?tku pytaniami pobocznymi, du?y stopie? rozemocjonowania, ironizowanie, brak weryfikacji argumentów oponentów w ?ród?ach informacyjnych i w rzeczywisto?ci, ci?g?e krzyczenie o faszystach i kibolach, selektywna tolerancja, wieczne zrz?dzenie wzgl?dem Polski i wynoszenie na piedesta? "nowoczesno?ci" europejskiej, powtarzanie opinii za Gazet? Wyborcz? i telewizj?, a tak?e wiele innych rzeczy, które zaprezentowa?e? w tym w?tku (bo pomijam Twoje wypowiedzi z facebook’a, takie jak okre?lenie Marszu Niepodleg?o?ci parodi? patriotyzmu), ka?e mi po raz kolejny podwa?y? i Twoj? wiarygodno?? i Twoj? znajomo?? tej tematyki.
13-11-2012, 16:34: SchizeQ[ USUŃ ]
[quote:3d9840a4d7="vulcan"] i do czego maj? s?u?y? bojówki paramilitarne? [/quote:3d9840a4d7]
Identycznego stwierdzenia u?y?a wczoraj Kazimiera Szczuka u Lisa, a bior?c pod uwag? fakt, ?e przy ca?ym arsenale Twoich zarzutów, nie u?wiadczyli?my tego sformu?owania wcze?niej, ?miem stwierdzi?, i? to w?a?nie wypowied? tej wspania?ej damy by?a dla Ciebie inspiracj?.

Wcze?niej za? napisa?e?:
[quote:3d9840a4d7="vulcan"][quote:3d9840a4d7="koko123"] Tomasza Lisa lub Kuby Wojewódzkiego, ale wierz?, ?e tak nie jest).[/quote:3d9840a4d7]
Na szcz??cie nie ogl?dam :) [/quote:3d9840a4d7]

Ale ja czu?em od pocz?tku tego tematu i czuj? dalej, ?e owszem, twierdzisz, i? czerpiesz swoje rewelacje z do?wiadczenia (czymkolwiek by ono nie by?o, bior?c pod uwag? takie smaczki jak wszechwiedza o marszu, którego nie widzia?e? na oczy), ale szczerze mówi?c- sposób prowadzenia przez Ciebie dyskusji, selektywne i ofensywne odnoszenie si? do pojedynczych zda? i jednoczesne unikanie kontrargumentacji wzgl?dem ca?ych wypowiedzi (nawet tych podpartych historycznymi faktami czy relacj? naocznych ?wiadków), próby zakrzyczenia g?ównego w?tku pytaniami pobocznymi, du?y stopie? rozemocjonowania, ironizowanie, brak weryfikacji argumentów oponentów w ?ród?ach informacyjnych i w rzeczywisto?ci, ci?g?e krzyczenie o faszystach i kibolach, selektywna tolerancja, wieczne zrz?dzenie wzgl?dem Polski i wynoszenie na piedesta? "nowoczesno?ci" europejskiej, powtarzanie opinii za Gazet? Wyborcz? i telewizj?, a tak?e wiele innych rzeczy, które zaprezentowa?e? w tym w?tku (bo pomijam Twoje wypowiedzi z facebook’a, takie jak okre?lenie Marszu Niepodleg?o?ci parodi? patriotyzmu), ka?e mi po raz kolejny podwa?y? i Twoj? wiarygodno?? i Twoj? znajomo?? tej tematyki.
13-11-2012, 17:04: Q-DC__[ USUŃ ]
[quote:3d9840a4d7="vulcan"] i do czego maj? s?u?y? bojówki paramilitarne? [/quote:3d9840a4d7]
Identycznego stwierdzenia u?y?a wczoraj Kazimiera Szczuka u Lisa, a bior?c pod uwag? fakt, ?e przy ca?ym arsenale Twoich zarzutów, nie u?wiadczyli?my tego sformu?owania wcze?niej, ?miem stwierdzi?, i? to w?a?nie wypowied? tej wspania?ej damy by?a dla Ciebie inspiracj?.

Wcze?niej za? napisa?e?:
[quote:3d9840a4d7="vulcan"][quote:3d9840a4d7="koko123"] Tomasza Lisa lub Kuby Wojewódzkiego, ale wierz?, ?e tak nie jest).[/quote:3d9840a4d7]
Na szcz??cie nie ogl?dam :) [/quote:3d9840a4d7]

Ale ja czu?em od pocz?tku tego tematu i czuj? dalej, ?e owszem, twierdzisz, i? czerpiesz swoje rewelacje z do?wiadczenia (czymkolwiek by ono nie by?o, bior?c pod uwag? takie smaczki jak wszechwiedza o marszu, którego nie widzia?e? na oczy), ale szczerze mówi?c- sposób prowadzenia przez Ciebie dyskusji, selektywne i ofensywne odnoszenie si? do pojedynczych zda? i jednoczesne unikanie kontrargumentacji wzgl?dem ca?ych wypowiedzi (nawet tych podpartych historycznymi faktami czy relacj? naocznych ?wiadków), próby zakrzyczenia g?ównego w?tku pytaniami pobocznymi, du?y stopie? rozemocjonowania, ironizowanie, brak weryfikacji argumentów oponentów w ?ród?ach informacyjnych i w rzeczywisto?ci, ci?g?e krzyczenie o faszystach i kibolach, selektywna tolerancja, wieczne zrz?dzenie wzgl?dem Polski i wynoszenie na piedesta? "nowoczesno?ci" europejskiej, powtarzanie opinii za Gazet? Wyborcz? i telewizj?, a tak?e wiele innych rzeczy, które zaprezentowa?e? w tym w?tku (bo pomijam Twoje wypowiedzi z facebook’a, takie jak okre?lenie Marszu Niepodleg?o?ci parodi? patriotyzmu), ka?e mi po raz kolejny podwa?y? i Twoj? wiarygodno?? i Twoj? znajomo?? tej tematyki.
13-11-2012, 22:00: jojo[ USUŃ ]
[quote:3d9840a4d7="vulcan"] i do czego maj? s?u?y? bojówki paramilitarne? [/quote:3d9840a4d7]
Identycznego stwierdzenia u?y?a wczoraj Kazimiera Szczuka u Lisa, a bior?c pod uwag? fakt, ?e przy ca?ym arsenale Twoich zarzutów, nie u?wiadczyli?my tego sformu?owania wcze?niej, ?miem stwierdzi?, i? to w?a?nie wypowied? tej wspania?ej damy by?a dla Ciebie inspiracj?.

Wcze?niej za? napisa?e?:
[quote:3d9840a4d7="vulcan"][quote:3d9840a4d7="koko123"] Tomasza Lisa lub Kuby Wojewódzkiego, ale wierz?, ?e tak nie jest).[/quote:3d9840a4d7]
Na szcz??cie nie ogl?dam :) [/quote:3d9840a4d7]

Ale ja czu?em od pocz?tku tego tematu i czuj? dalej, ?e owszem, twierdzisz, i? czerpiesz swoje rewelacje z do?wiadczenia (czymkolwiek by ono nie by?o, bior?c pod uwag? takie smaczki jak wszechwiedza o marszu, którego nie widzia?e? na oczy), ale szczerze mówi?c- sposób prowadzenia przez Ciebie dyskusji, selektywne i ofensywne odnoszenie si? do pojedynczych zda? i jednoczesne unikanie kontrargumentacji wzgl?dem ca?ych wypowiedzi (nawet tych podpartych historycznymi faktami czy relacj? naocznych ?wiadków), próby zakrzyczenia g?ównego w?tku pytaniami pobocznymi, du?y stopie? rozemocjonowania, ironizowanie, brak weryfikacji argumentów oponentów w ?ród?ach informacyjnych i w rzeczywisto?ci, ci?g?e krzyczenie o faszystach i kibolach, selektywna tolerancja, wieczne zrz?dzenie wzgl?dem Polski i wynoszenie na piedesta? "nowoczesno?ci" europejskiej, powtarzanie opinii za Gazet? Wyborcz? i telewizj?, a tak?e wiele innych rzeczy, które zaprezentowa?e? w tym w?tku (bo pomijam Twoje wypowiedzi z facebook’a, takie jak okre?lenie Marszu Niepodleg?o?ci parodi? patriotyzmu), ka?e mi po raz kolejny podwa?y? i Twoj? wiarygodno?? i Twoj? znajomo?? tej tematyki.
14-11-2012, 13:33: _Pawel_[ USUŃ ]
[quote:3d9840a4d7="vulcan"] i do czego maj? s?u?y? bojówki paramilitarne? [/quote:3d9840a4d7]
Identycznego stwierdzenia u?y?a wczoraj Kazimiera Szczuka u Lisa, a bior?c pod uwag? fakt, ?e przy ca?ym arsenale Twoich zarzutów, nie u?wiadczyli?my tego sformu?owania wcze?niej, ?miem stwierdzi?, i? to w?a?nie wypowied? tej wspania?ej damy by?a dla Ciebie inspiracj?.

Wcze?niej za? napisa?e?:
[quote:3d9840a4d7="vulcan"][quote:3d9840a4d7="koko123"] Tomasza Lisa lub Kuby Wojewódzkiego, ale wierz?, ?e tak nie jest).[/quote:3d9840a4d7]
Na szcz??cie nie ogl?dam :) [/quote:3d9840a4d7]

Ale ja czu?em od pocz?tku tego tematu i czuj? dalej, ?e owszem, twierdzisz, i? czerpiesz swoje rewelacje z do?wiadczenia (czymkolwiek by ono nie by?o, bior?c pod uwag? takie smaczki jak wszechwiedza o marszu, którego nie widzia?e? na oczy), ale szczerze mówi?c- sposób prowadzenia przez Ciebie dyskusji, selektywne i ofensywne odnoszenie si? do pojedynczych zda? i jednoczesne unikanie kontrargumentacji wzgl?dem ca?ych wypowiedzi (nawet tych podpartych historycznymi faktami czy relacj? naocznych ?wiadków), próby zakrzyczenia g?ównego w?tku pytaniami pobocznymi, du?y stopie? rozemocjonowania, ironizowanie, brak weryfikacji argumentów oponentów w ?ród?ach informacyjnych i w rzeczywisto?ci, ci?g?e krzyczenie o faszystach i kibolach, selektywna tolerancja, wieczne zrz?dzenie wzgl?dem Polski i wynoszenie na piedesta? "nowoczesno?ci" europejskiej, powtarzanie opinii za Gazet? Wyborcz? i telewizj?, a tak?e wiele innych rzeczy, które zaprezentowa?e? w tym w?tku (bo pomijam Twoje wypowiedzi z facebook’a, takie jak okre?lenie Marszu Niepodleg?o?ci parodi? patriotyzmu), ka?e mi po raz kolejny podwa?y? i Twoj? wiarygodno?? i Twoj? znajomo?? tej tematyki.
18-11-2012, 11:08: Q-DC__[ USUŃ ]


Groan-er / Jensen / iGoA / From Nowhere
Terror Rises EP

WSRDIGI003
Format: Digital EP
Release date: 30.11.12

01. Groan-er - Terror Rises
02. Jensen - Time To Be A Wanker
03. iGoA - Es Will Raus
04. From Nowhere - Dreams


Kolejna EP'ka z naszym udzia?em, ale tym razem w naprawd? zaszczytnym gronie. Zapraszam do ods?uchu preview'ów! :)
18-11-2012, 17:51: dumm[ USUŃ ]


Groan-er / Jensen / iGoA / From Nowhere
Terror Rises EP

WSRDIGI003
Format: Digital EP
Release date: 30.11.12

01. Groan-er - Terror Rises
02. Jensen - Time To Be A Wanker
03. iGoA - Es Will Raus
04. From Nowhere - Dreams


Kolejna EP'ka z naszym udzia?em, ale tym razem w naprawd? zaszczytnym gronie. Zapraszam do ods?uchu preview'ów! :)
18-11-2012, 18:11: Mac3k[ USUŃ ]


Groan-er / Jensen / iGoA / From Nowhere
Terror Rises EP

WSRDIGI003
Format: Digital EP
Release date: 30.11.12

01. Groan-er - Terror Rises
02. Jensen - Time To Be A Wanker
03. iGoA - Es Will Raus
04. From Nowhere - Dreams


Kolejna EP'ka z naszym udzia?em, ale tym razem w naprawd? zaszczytnym gronie. Zapraszam do ods?uchu preview'ów! :)
19-11-2012, 10:30: Rafir[ USUŃ ]


Groan-er / Jensen / iGoA / From Nowhere
Terror Rises EP

WSRDIGI003
Format: Digital EP
Release date: 30.11.12

01. Groan-er - Terror Rises
02. Jensen - Time To Be A Wanker
03. iGoA - Es Will Raus
04. From Nowhere - Dreams


Kolejna EP'ka z naszym udzia?em, ale tym razem w naprawd? zaszczytnym gronie. Zapraszam do ods?uchu preview'ów! :)
21-11-2012, 01:55: Tabula[ USUŃ ]


Groan-er / Jensen / iGoA / From Nowhere
Terror Rises EP

WSRDIGI003
Format: Digital EP
Release date: 30.11.12

01. Groan-er - Terror Rises
02. Jensen - Time To Be A Wanker
03. iGoA - Es Will Raus
04. From Nowhere - Dreams


Kolejna EP'ka z naszym udzia?em, ale tym razem w naprawd? zaszczytnym gronie. Zapraszam do ods?uchu preview'ów! :)
30-11-2012, 14:32: dumm[ USUŃ ]
[quote:d5788cdae4] http://warsawspeedcore.bandcamp.com/ [/quote:d5788cdae4]

Zapraszamy do ods?uchów i kupowania, wysy?ania znajomym! :)
07-12-2012, 14:32: Sidelnikov[ USUŃ ]
Brutalne, ale w klimacie. I podkre?lam jeszcze raz- genialny numer.
09-12-2012, 13:19: dumm[ USUŃ ]
Brutalne, ale w klimacie. I podkre?lam jeszcze raz- genialny numer.
27-12-2012, 16:21: Sidelnikov[ USUŃ ]
Te? mi si? podoba. Stylowe dla Ciebie patenty, fajny, g?sty klimat. Super, oby tak dalej.
22-02-2013, 00:27: armyofhardcore[ USUŃ ]
Moja prywatna refleksja wzgl?dem tego tracka jest taka, ?e te? mi si? nie podoba i te? uwa?am, ?e jest to nasze najgorsze dziecko. Niemniej, to tyle ze z?ych wiadomo?ci, bo wyci?gn?li?my wnioski i zacz?li?my z ?ukaszem niwelowa? b??dy, które pope?niali?my do tej pory, tak?e planujemy si? podszkoli?, poprawi? nasz? dotychczasow? prac? (której nikt jeszcze nie s?ysza?) i wróci? w znacznie lepszym stylu. Mam nadziej?, ?e si? uda. :)

Ale dzi?ki Panowie! Doceniam szczero??!
22-02-2013, 15:01: BEBE[ USUŃ ]
Moja prywatna refleksja wzgl?dem tego tracka jest taka, ?e te? mi si? nie podoba i te? uwa?am, ?e jest to nasze najgorsze dziecko. Niemniej, to tyle ze z?ych wiadomo?ci, bo wyci?gn?li?my wnioski i zacz?li?my z ?ukaszem niwelowa? b??dy, które pope?niali?my do tej pory, tak?e planujemy si? podszkoli?, poprawi? nasz? dotychczasow? prac? (której nikt jeszcze nie s?ysza?) i wróci? w znacznie lepszym stylu. Mam nadziej?, ?e si? uda. :)

Ale dzi?ki Panowie! Doceniam szczero??!
22-02-2013, 23:18: korkizz[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
22-02-2013, 23:24: kych0[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
22-02-2013, 23:58: dumm[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
22-02-2013, 23:59: DJ Mike[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
23-02-2013, 01:24: netya[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
23-02-2013, 01:28: Ivanow[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
23-02-2013, 02:13: CiachO[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
23-02-2013, 10:34: miniol[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
23-02-2013, 14:10: Q-DC__[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
23-02-2013, 15:51: hayer86[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
23-02-2013, 16:12: ZIUTA[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
23-02-2013, 21:16: netya[ USUŃ ]
Legolek, prosi?bym o dopisanie (ju? jak b?dzie TT), kto tam u Ciebie psytrance rzuca, bo naprawd? bardzo ch?tnie wpadn?.
24-02-2013, 02:37: vulcan[ USUŃ ]
Legolek, prosi?bym o dopisanie (ju? jak b?dzie TT), kto tam u Ciebie psytrance rzuca, bo naprawd? bardzo ch?tnie wpadn?.
24-02-2013, 10:23: miniol[ USUŃ ]
Legolek, prosi?bym o dopisanie (ju? jak b?dzie TT), kto tam u Ciebie psytrance rzuca, bo naprawd? bardzo ch?tnie wpadn?.
26-02-2013, 17:52: ZieloneQ[ USUŃ ]
[quote:df08691290="korkizz"]Tak wgl b?dzie okazja us?ysze? From Nowhere a? 2 razy! xD [/quote:df08691290]

Dok?adnie, aczkolwiek na jednej scenie gramy materia? HC, a na drugiej TC/SPDKR, tak?e b?d? to dwa niezale?ne i ró?ne od siebie wyst?py.

Do zobaczenia! :)
28-02-2013, 19:50: HardStylerz224[ USUŃ ]
Przychodzi peda? do lekarza, robi badania na AIDS. Wynik okazuje si? pozytywny.
- Co ja teraz zrobi? panie doktorze? – pyta zasmucony.
-Niech pan zje pó? kilo bigosu, wypije pi?? piw, kupi jeszcze kilka czekolad, przegryzie to kilkunastoma kanapkami i popije herbat? – odpowiada lekarz.
- I to mnie uleczy?
- Nie, ale mo?e wreszcie si? dowiesz do czego s?u?y dupa.

:lol:

Dwóch peda?ów si? posuwa. Jeden przechyla rytmicznie g?owe do ty?u. A ten drugi do niego:
- Przesta? bo mi z?by wybijesz,
I dalej go jedzie w dupe a ten znów zaczyna rytmicznie odchyla? g?owe do ty?u, wi?c ten po raz drugi zwraca mu uwage:
- No przestan bo mi to przeszkadza,
I jedzie go dalej. Sytuacja powtórzy?a si? jeszcze raz. Wi?c ten co go wali? pyta si?:
- Co si? dzieje stary bo tak nie mo?e by?.
Na to ten drugi:
- Stary, albo mi wyjmij koszule z dupy, albo mi ko?nierzyk rozepnij.

Para gejów. Jeden z nich ma urodziny.
mi?o?? solenizanta z okazji urodzin proponuje fisting.
Jak zaproponowa? tak zrobili.
R?ka solenizanta zag??bi?a si? do nadgarstka. Na co drugi:
-G??biej
Kawa?ek za nadgarstkiem:
-G??biej
W po?owie przedramienia.
-G??biej
Nagle solenizant wyczuwa przedmiot.
Wyci?ga r?k? patrzy, a tam zegarek.
Patrzy zdziwiony.
Na co jego facet.
-Nie wiedzia?em jak zapakowa?. Wszystkiego najlepszego.

:lol:
29-03-2013, 10:41: ?osiu[ USUŃ ]
Ciesz? si? podwójnie, bowiem primo- gramy i mamy nadziej? da? z siebie wszystko, a secundo- b?dzie Igoa, którego s?ysza?em ju? dwa razy i za ka?dym z nich ów jegomo?? przewy?sza? o par? klas wszystkich innych graj?cych. Licz? wi?c, ?e i teraz b?dzie podobnie, co nie zmienia faktu, i? reszta line upu tak?e s??na, i ?e naprawd? dobrze b?dzie wróci? po d?ugiej przerwie do opoki polskiego terroryzmu. :)

Nieu?wiadomionych natomiast u?wiadamiam, ?e naprawd? warto:


Link
29-03-2013, 22:40: ZIUTA[ USUŃ ]
Ciesz? si? podwójnie, bowiem primo- gramy i mamy nadziej? da? z siebie wszystko, a secundo- b?dzie Igoa, którego s?ysza?em ju? dwa razy i za ka?dym z nich ów jegomo?? przewy?sza? o par? klas wszystkich innych graj?cych. Licz? wi?c, ?e i teraz b?dzie podobnie, co nie zmienia faktu, i? reszta line upu tak?e s??na, i ?e naprawd? dobrze b?dzie wróci? po d?ugiej przerwie do opoki polskiego terroryzmu. :)

Nieu?wiadomionych natomiast u?wiadamiam, ?e naprawd? warto:


Link
29-03-2013, 23:28: vulcan[ USUŃ ]
Ciesz? si? podwójnie, bowiem primo- gramy i mamy nadziej? da? z siebie wszystko, a secundo- b?dzie Igoa, którego s?ysza?em ju? dwa razy i za ka?dym z nich ów jegomo?? przewy?sza? o par? klas wszystkich innych graj?cych. Licz? wi?c, ?e i teraz b?dzie podobnie, co nie zmienia faktu, i? reszta line upu tak?e s??na, i ?e naprawd? dobrze b?dzie wróci? po d?ugiej przerwie do opoki polskiego terroryzmu. :)

Nieu?wiadomionych natomiast u?wiadamiam, ?e naprawd? warto:


Link
30-03-2013, 09:54: ZieloneQ[ USUŃ ]
Ciesz? si? podwójnie, bowiem primo- gramy i mamy nadziej? da? z siebie wszystko, a secundo- b?dzie Igoa, którego s?ysza?em ju? dwa razy i za ka?dym z nich ów jegomo?? przewy?sza? o par? klas wszystkich innych graj?cych. Licz? wi?c, ?e i teraz b?dzie podobnie, co nie zmienia faktu, i? reszta line upu tak?e s??na, i ?e naprawd? dobrze b?dzie wróci? po d?ugiej przerwie do opoki polskiego terroryzmu. :)

Nieu?wiadomionych natomiast u?wiadamiam, ?e naprawd? warto:


Link
31-03-2013, 22:50: Xearo[ USUŃ ]
Regain pierdol to, i tak w tym gatunku wszystko brzmi tak samo.


xD
15-04-2013, 18:25: HardStylerz224[ USUŃ ]
Regain pierdol to, i tak w tym gatunku wszystko brzmi tak samo.


xD
08-05-2013, 14:36: CiachO[ USUŃ ]
Dzi?ki Artur, wiesz co, zostawi?em Twojego fejsa zainteresowanemu t? kwesti? kumplowi, tak?e mo?e si? do Ciebie odezwa?, powo?a? na mnie i zapyta? o jakie? tam szczegó?y, a Ty masz u mnie Ojcze Nasz w Twojej intencji za pomoc. :)
02-06-2013, 14:10: SoTeS[ USUŃ ]
Obejrza?em z ciekawo?ci, a ?e ogl?dam sporo vlogów, mam nieco rozeznania w kwestii technicznego wykonania takowych. Tym bardziej si? wi?c ciesz?, ?e forma jest dobra- du?o informacji, brak jakiego? pajacowania w celu podniesienia walorów humorystycznych (a to do?? cz?ste i jeszcze cz??ciej tak bardzo nie?mieszne), wszystko nawet wyra?nie i sk?adnie powiedziane (tylko to "yyyy"... ;d). W?a?ciwie jedyny zarzut na obecn? chwil? to do?? niefortunnie wstawiane przerywniki z napisem Coarsection, bo w ?rodku jakiego? w?tku, a to si? nie godzi. Niemniej, przyjemnie si? ogl?da?o, zatem propsuj? i ?ycz? powodzenia. :)
02-06-2013, 19:48: SchizeQ[ USUŃ ]
Obejrza?em z ciekawo?ci, a ?e ogl?dam sporo vlogów, mam nieco rozeznania w kwestii technicznego wykonania takowych. Tym bardziej si? wi?c ciesz?, ?e forma jest dobra- du?o informacji, brak jakiego? pajacowania w celu podniesienia walorów humorystycznych (a to do?? cz?ste i jeszcze cz??ciej tak bardzo nie?mieszne), wszystko nawet wyra?nie i sk?adnie powiedziane (tylko to "yyyy"... ;d). W?a?ciwie jedyny zarzut na obecn? chwil? to do?? niefortunnie wstawiane przerywniki z napisem Coarsection, bo w ?rodku jakiego? w?tku, a to si? nie godzi. Niemniej, przyjemnie si? ogl?da?o, zatem propsuj? i ?ycz? powodzenia. :)
15-06-2013, 21:24: asik[ USUŃ ]
Zagro?enia duchowe- ci??ki temat, powiem Wam, i jak kiedy? sta?em zdecydowanie po stronie wy?miewania, bagatelizowania i oddawania tego pola religijnym fanatykom, tak po jakiej? tam drodze, któr? przeby?em w poszukiwaniu swojej duchowo?ci, zdecydowanie nie odnalaz?bym si? i nie chcia?bym by? na Qlimax'ie (szczególnie 2006) czy Masters of Hardcore. Niemniej, nie ma co tutaj rozprawia?, bo aby rozmawia? o zagro?eniach dla duchowo?ci, trzeba szczerze powiedzie? sobie samemu, czy w ogóle j? w sobie odkryli?my, a z tym ró?nie bywa- jam ?wiadkiem. Inna rzecz, ?e ceni? sobie debaty, które odby?em na ten temat z egzorcystami i polecam, gdy kto? b?dzie mia? okazj?- s? to naprawd? ciekawe sprawy.
20-06-2013, 10:22: Sidelnikov[ USUŃ ]
Mega jaranko! Najbardziej podoba mi si? The Mine, ?wietny, bujaj?cy bit, ale reszta te? na mega poziomie, s?ycha? styl! :)
05-07-2013, 12:09: KristoF[ USUŃ ]
A gra kto? hardstyle dla tych, którzy zatrzymali si? z tym gatunkiem w roku 2005? ;d
05-07-2013, 12:45: West[ USUŃ ]
A gra kto? hardstyle dla tych, którzy zatrzymali si? z tym gatunkiem w roku 2005? ;d
05-07-2013, 13:07: netya[ USUŃ ]
A gra kto? hardstyle dla tych, którzy zatrzymali si? z tym gatunkiem w roku 2005? ;d
26-07-2013, 22:32: Gambit[ USUŃ ]
Problem z tymi wszystkim Endymionami, Evil Activities'ami czy Outblastami jest taki, ?e je?li tylko by chcieli utrzyma? mocniejsza stylistyk? to by potrafili. Ka?dy z nich udowodni? to niejednokrotnie takimi numerami jak ten czy nawet wiele nowszych. Szkoda, ?e nie chc? wykorzysta? tego potencja?u i robi? pure hardcore!
07-10-2013, 09:35: CiachO[ USUŃ ]
Dzi?ki wszystkim za imprez?. Dobrze by?o zamieni? z niektórymi kilka s?ów po latach! Je?li za? chodzi o nasz wyst?p, ja osobi?cie ?rednio ?em zadowolony, nie wiedzie? czemu- mieli?my problemy z g?o?no?ci?, które zdominowa?y jako?? ca?okszta?tu. Niemniej, b?dziem analizowa? przyczyn?, aby sytuacja ta si? nie powtórzy?a. Tak czy owak, bawi?cym si? przy naszej muzie równie? dzi?kuj?! :)
07-10-2013, 22:50: ZieloneQ[ USUŃ ]
Dzi?ki wszystkim za imprez?. Dobrze by?o zamieni? z niektórymi kilka s?ów po latach! Je?li za? chodzi o nasz wyst?p, ja osobi?cie ?rednio ?em zadowolony, nie wiedzie? czemu- mieli?my problemy z g?o?no?ci?, które zdominowa?y jako?? ca?okszta?tu. Niemniej, b?dziem analizowa? przyczyn?, aby sytuacja ta si? nie powtórzy?a. Tak czy owak, bawi?cym si? przy naszej muzie równie? dzi?kuj?! :)
24-12-2013, 03:39: Tabula[ USUŃ ]
[quote:c8dedd89d8="Daron37"][quote:c8dedd89d8="koko123"]http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pierwszy-slub-gejow-w-Polsce,wid,11753351,wiadomosc.html


?wiat si? wali, ciekawe kiedy b?dzie nag?ówek 'pierwsza adopcja przez gejowsk? rodzin? w Polsce'.[/quote:c8dedd89d8]
I co pojechali w podroz poslubna do twojej chaty ze Ci to przeszkadza?? Chca to niech sie hajtaja co Ci, mi i komukolwiek do tego. Gdyby media nie robily z tego halo to bys nawet o tym nie wiedzial i nie pierdolil.

Co do adopcji dzieci to nie mam zdania, zbyt duzo czynnikow.[/quote:c8dedd89d8]

tak przeszkadza mi to, jestem nietolerancyjny, traktuj? homoseksualizm jako zboczenie, chorob?, któr? trzeba leczy?, odchy? od normalno?ci seksualnej, która moim zdaniem pr?dzej czy pó?niej poprzez w?a?nie tak? akceptacj? poszczególnych kroków w uczynieniu homoseksualizmu czym? normalnym doprowadzi do legalizacji adopcji przez takowe pary, a to jest nie do pomy?lenia, poniewa? dzieciak jest przegrany na starcie przez spaczenie swoich tatusiów.

Gdyby nie media to generalnie ten temat nie mia? by prawa bytu wi?c ?askawie sko?cz pierdoli?, ?e pierdole.
12-01-2014, 15:27: Grzybek[ USUŃ ]
Bardzo podobna do takiej dziewczyny, która chcia?a kiedy? jecha? na speedcore'y do ?odzi, ale to chyba nie ona, bo tamta by?a terrorhead i gardzi?a tak? muz? jak tu na filmiku.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Grafika : Wrubcio || Kodowanie : Silent


[ HARDFORUM.it ]website uptime


Hardforum 2007